LauraHuhtasaari Politiikka on pääosin mielipiteitä

Laita ne rajat kiinni

Saan usein palautetta kansalaisilta, että laita ne rajat nyt jo kiinni. Demokratian perusajatuksena on, että hallintovalta nousee kansasta ja toteuttaa kansan tahtoa. Minun kannattajat eivät halua käyttää miljardeja euroa maahantulijoihin. Minun kannattajat eivät halua lisätä rikollisuutta ja terrorismin uhkaa Suomessa. Tällä hetkellä Suomi on lähinnä terrorismin rekrytointimaa, ei kohdemaa toisin kuin jotkut muut Euroopan valtiot. Minun kannattajat ovat sitä mieltä, että heillä on oikeus päättää oman maansa rajoista. He haluavat päättää kuinka monta, ketä ja millä perustein Suomeen otetaan. Eikä niin, että meille ei jää muuta mahdollisuutta kuin ottaa ihmisiä huoltosuhteeseen, sitä mukaan kuin niitä tulee. Osan saamme palautettua, osaa emme. Joka tapauksessa maksamme ja paljon. Kannamme myös siitä seurauksena kototumisen ongelmat, koska kotoutumiseen ei ole ratkaisua. Tulokset puhuvat puolestaan koko Euroopassa.

Kansallisvaltiokeskeisyyteen pohjaava ideologia ei hyväksy, että päätösvalta siirtyy yhä enemmän EU:lle. Vallansiirto johtaa siihen, että kansallisvaltio ei pysty enää toimimaan kansan edunvalvontakoneistona. 

Ehdotin jo viime vuoden syyskuussa Dublin-sääntöön vedoten, että Ruotsin puolelta tulevat maahantulijat pitäisi käännyttää takaisin. 

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/117825-tulijat-pitaa-pysayttaa-rajalle-j...

Sipilä myönsi tämän. 

http://www.finnleaks.net/sipila-myontaa-venajalta-tulleet-turvapaikanhak...

(ennen kuin aloitatte keskustelun sivustosta, niin kuitenkin siinä puhuu ihan oikea pääministeri).

 

Esimerkiksi Irakissa on paljon ihmisiä jo lähtökuopissa. He haluavat Suomeen. Jos sallimme, niin tulijoita voi tulla ympäri maailmaa enemmän kuin Suomessa on ihmisiä. Osa tulijoista ovat hädänlaisia, osa ei. Pelkästään hädänalaisia ihmisiä on tässä maailmassa paljon enemmän kuin Eurooppa pystyy kantamaan. 

 

Itävalta on tehnyt kansallisia ratkaisuja. 

http://yle.fi/uutiset/itavalta_otti_pakolaisrajoitteet_kayttoon_eu-kriti...

Suomenkin pitäisi tehdä omia ratkaisuja. Vaihtoehtoja on. Onko tahtoa ja saadaanko siihen enemmistö monipuoluehallituksessa mukaan. 

 

Olen ehdottanut myös turvapaikanhakuoikeuden poistoa. Emmehän halua olla tukemassa terroristijärjestöjen rahoittamista. Salakuljetusbisnes kukoistaa.  

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_18+2016.aspx

 

Voisimme myös ottaa mallia Itävallasta ja Slovakiasta (maahantulijoiden määrän rajoittaminen esim. 20 turvapaikanhakijaa kuukaudessa).

 

Nyt pitää olla rohkeutta tehdä realistista, ennakoivaa ja järkevää maahanmuuttopolitiikkaa. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

25Suosittele

25 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (59 kommenttia)

Laura Huhtasaari

Suomessa kaikki eivät halua vastaanottaa määrättömästi ihmisiä huoltosuhteeseen. Demokratiassa on oikeus myös vastustaa maahanmuuttoa ja haluta rajoittaa sitä. Suurimmalla osalla maahanmuuton vastustajista ei ole mitään rasistista syytä sitä vastustaa. Jos jollain on, niin sekö on este sille, että vaikka maahanmuutto olisi sitten kuinka epäedullista hyvänsä, niin emme voi sitä rajoittaa koska maahanmuuton vastustajista löytyy jokunen rasisti. Minusta rasismilla ja järkevällä maahanmuuttopolitiikalla ei ole yhteyttä. En myöskään hyväksy rasismia.

Seppo Hildén

Jos se on rasismia, että ajaa Suomessa suomalaisen etua ensiksi ennen muualta tulleiden etua, niin sitten perustuslakimme ja Tasavaltamme Presidentin toimenkuva on rasistinen.

Heh.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren

Vähän menneen talven lumia. Rajat meni jo kiinni viime vuoden loppupuolella ja tällä hetkellä tulee hyvin vähän tp-hakijoita. Nyt avainasemassa on Turkin ja EU:n välinen sopimus ja miten EU:n sisäiset siirrot saadaan toimimaan.

Laura Huhtasaari

Suomeen tulee nyt vähemmän turvapaikanhakijoita, koska Kreikasta Ruotsiin rajat ovat enemmän kontrollissa kuin aikaisemmin. Unkari, Itävalta, Saksa ja Tanska muun muassa ovat tehneet kansallisia ratkaisuja. Suomen pitäisi myös tehdä jo ennaltaehkäisevästi.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren

Rajatarkastuksista ei vaikuta Suomen osalta tulijamäärään kun ollaan se viimeinen etappi. Olennaisempaa on nyt mitä tapahtuu Turkin osalta ja miten taakanjako saadaan toimimaan.

Laura Huhtasaari Vastaus kommenttiin #8

Sitä suuremmalla syyllä viimeisen etapin pitää rajoittaa tulijoiden määrää.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren Vastaus kommenttiin #9

Rajatarkastuksissa ei voida estää turvapaikanhakijoiden tuloa vaan ainoastaan läpikulkua. Ehkä kannattaisi keskittyä olennaisiin asioihin.

Laura Huhtasaari Vastaus kommenttiin #11

Olennaista on rajoittaa tänne otettavien ihmisten määrää. Esim. 20 turvapaikanhakijaa kuukaudessa eikä sen enempää rajoista sisään.

Rainer Salejärvi Vastaus kommenttiin #11

Bodil Rosengren

Olet väärässä, turvapaikanhakija voidaan esimerkiksi Dublin-asetuksen sääntelystä huolimatta pysäyttää rajalle, sen johdosta, että uudelleenlaaditun direktiivin 2013/32/EU 31 artiklan 8 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot voivat säätää, että II luvun perusperiaatteiden ja takeiden mukaista tutkintamenettelyä nopeutetaan ja/tai että se suoritetaan rajalla tai kauttakulkualueella muun ohella jos:

a) hakija on hakemusta tehdessään ja asiaa esittäessään tuonut esiin vain seikkoja, joilla ei ole lainkaan merkitystä sen selvittämiseksi, voidaanko häntä pitää direktiivin 2011/95/EU nojalla kansainvälistä suojelua saavana henkilönä; tai

b)hakija tulee tässä direktiivissä tarkoitetusta turvallisesta alkuperämaasta; tai

c) hakija on johtanut viranomaisia harhaan esittämällä vääriä tietoja tai asiakirjoja tai jättämällä tahallaan ilmoittamatta olennaisia tietoja tai esittämättä henkilöllisyyttään ja/tai kansalaisuuttaan koskevia asiakirjoja, jotka olisivat saattaneet vaikuttaa päätökseen kielteisesti; tai

d)hakijan voidaan olettaa vilpillisessä tarkoituksessa tuhonneen tai kadottaneen henkilö- tai matkustusasiakirjan, josta olisi ollut apua hänen henkilöllisyytensä tai kansalaisuutensa selvittämisessä; tai

e)hakija on esittänyt selvästi epäjohdonmukaisia ja ristiriitaisia, selvästi vääriä tai ilmeisen epätodennäköisiä tietoja,

Perusteettoman turvapaikanhakijan maahanpääsy voidaan evätä ja hänen turvapaikkahakemuksensa voidaan myös jättää ottamatta vastaan, lähinnä niissä direktiivin 2013/32/EU 33 artiklan mukaisissa tilanteissa, joissa:

a) toinen jäsenvaltio on myöntänyt kansainvälistä suojelua;

b) jokin muu maa, joka ei ole jäsenvaltio, katsotaan hakijan kannalta ensimmäiseksi turvapaikkamaaksi;

c) jokin muu maa, joka ei ole jäsenvaltio, katsotaan hakijan kannalta turvalliseksi kolmanneksi maaksi;

ja kun samanaikaisesti kysymys on siitä, että ulkomaalaislaissa tarkoitetut maahantulon edellytykset eivät täyty

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren Vastaus kommenttiin #39

Nuo ehdot soveltuu aniharvoin tänne tuleviin turvapaikanhakijoihin. Ja harvemmin nuo asiat edes rajalla pystytä selvittää.

Rainer Salejärvi Vastaus kommenttiin #45

Hyvä Bodil Rosengren

Olet jälleen väärässä.

Kun luetaan pois esimerkiksi ne irakilaiset turvapaikanhakijat, joiden hakemuksen taustalla on ollut nimenomaan Irakin valtion heihin kohdistama vaino. Kommentissani 39 tarkoitettu sääntely sopii muihin Irakista saapuneisiin “turvapaikanhakijoihin” erinomaisen hyvin, kun otetaan huomioon mm. ulkomaalaislain 88e §:n sääntely, jonka mukaisesti turvapaikka tai 88 ja 88 a §:ssä tarkoitettu oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä ulkomaalaiselle, jos hänellä ei ole jossain kotimaansa tai pysyvän asuinmaansa osassa perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi.

Sikäli kun Irakista saapuneet po. “turvapaikanhakijat” olisivat voineet aivan hyvin paeta Irakin sisällä, sen sijaan, että he pakenivat Suomeen asti, kysymys on siitä, että pääosa Irakista saapuneista hakijoista ovat hakemusta tehdessään ja asiaa esittäessään tuoneet esiin vain seikkoja, joilla ei ole lainkaan merkitystä sen selvittämiseksi, voidaanko heitä pitää direktiivin 2011/95/EU nojalla kansainvälistä suojelua saavana henkilönä.

Lopuksi vielä kysymys siitä, onko sinulta Bodil jäänyt huomaamatta sellainenkin seikka, että tämänhetkisten tilastojen mukaan vain alle 25 prosentille turvapaikanhakijoista on myönnetty turvapaikka tai oleskelulupa ja että jokainen turhaan turvapaikkahakemukseen käytetty sentti ja resurssi on pois todelliselta turvan tarvitsijalta.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren Vastaus kommenttiin #46

Osalla irakilaisilla on perusteltu syy saada turvapaikka vainon takia ja tämä selviää sitten turvapaikkatutkinnassa. Osa voi paeta maansisäisesti mutta riippuu henkilön taustasta onko mahdollista. Näin ollen irakilaisia ei voida käännyttää rajalla.

Turvapaikanhakijoihin käytetyt rahat eivät ole pois turvan tarvitsijoilta. Persut (ja muutkin tahot) ovat vaatineet kiristyksiä mm perheenyhdistämisiin ja kiintiöpakolaisten määriin jo paljon ennen kun tänne rupesi tulemaan enemmän turvapaikanhakijoita. Nyt ei enää tule hakijoita ja nyt on sitten mielestäsi aika sitten edistää perheenyhdistämistä ja lisätä kiintiöitä? Sillä tavalla autetaan juuri niitä kaikkein hädänalaisimpia.

Rainer Salejärvi Vastaus kommenttiin #47

Hyvä Bodil

Kun otetaan huomioon kommentissani 39 selostetun sääntelyn lisäksi, direktiivin 2013/32/EU, 43 artiklan sisältö, eräissä tapauksissa irakilaisen tai muusta maasta saapuneen turvapaikanhakijan hakemus voidaan ratkaista jo rajalla ja turvapaikanhakijan maahan pääsy evätä.

Turvapaikanhakijan jättämä hakemus voidaan jättää kokonaan tutkimatta esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa kysymys on Ruotsin kautta Suomeen saapuvasta irakilaisesta turvapaikanhakijasta, jolta puuttuu Suomesta saatavan turvan tarve sen vuoksi, että toinen jäsenvaltio on myöntänyt kansainvälistä suojelua tai jokin muu maa, joka ei ole jäsenvaltio, katsotaan 35 artiklan mukaisesti hakijan kannalta ensimmäiseksi turvapaikkamaaksi;

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen

3)
Muistetaan nuo sinun lauseet kesällä, kun ulkona on se 20+ (ellei nyt tiukenneta lakeja sitä ennen).

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren

Miten lämpötila vaikuttaa asiaan?

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen Vastaus kommenttiin #7

Kyllähän se jos lämpötila heiluu 10-20 pakkasen puolella, niin vaikuttaa haluaako tänne välttämättä tulla vai jäädä johonkin edes vähän lämpimämpään maahan.. Kuten sanottu viestit kiertää myös pakolaisten keskuudessa. Tietysti myös vaikuttaa Eu:n omien rajojen kiristyksetkin..

Toivon tietysti lämpimästi että olen väärässä, ja tänne ei tänä vuonna tule noin paljoa "pakolaisia".

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren Vastaus kommenttiin #13

Jos lämpötila olisi jotenkin ratkaiseva asia niin miksi Ruotsiin tuli moninkertainen määrä turvapaikanhakijoita? Ei lämpötila ole siellä kovin paljon korkeampi.

Jani Räsänen

Tietääkseni kansalliset rajat ovat edelleen auki ! Ruotsin rajalla ei ole valvontaa. Maahantulijat kulkevat käytännössä miten haluavat ja turhapaikan hakijoilta ei kysellä edelleenkään passeja,viisumeita,saati henkilöpapereita ! EU:n sisäiset siirrot pitäisi saada loppumaan ja karkotukset hyvään vauhtiin,jos haluamme estää terrorismia ja euroopan epävakautta.Nykyinen systeemi on tullut tiensä päähän,eikä se toimi !

Käyttäjän VeijoOrava kuva
Veijo Orava

Ketkähän siellä hallituksessa tällä hetkellä ovat? Jos on itse osallisena hallituksen epätyydyttäviin päätöksiin, mitähän pitäisi tehdä? Onko nyt niin ettei mikään voita ministeri mersun takapenkkiä? Voi kääntää takin sekä syödä sanansa, eikä edes huono omatunto kolkuttele.

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen

Ja antaa Vasemmiston päästä vallalle? Sehän se olisi parasta Suomelle?

Käyttäjän VeijoOrava kuva
Veijo Orava

Ai, millä lailla takin kääntäminen ja sanojen syöminen, eli "linjan noudattaminen", vallan vaihtoon liittyy?

Käyttäjän IlkkaNielsen kuva
Ilkka Nielsen

Jos sinun kannattajasi ovat sitä mieltä, että heillä on oikeus päättää Suomen rajoista ja siitä ketä ja kuinka monta Suomeen otetaan, niin kovin on vääristynyt käsitys demokratiasta. Ehkäpä tuossa onkin kannatuksesi salaisuus.

Käyttäjän heke kuva
Heikki Paananen

Ilkka, miten rajaat demokratian?

Käyttäjän IlkkaNielsen kuva
Ilkka Nielsen

No en ainakaan yhden kansanedustajan kannattajien halujen varassa toteutettavaksi.

Käyttäjän heke kuva
Heikki Paananen Vastaus kommenttiin #21

Ilkka.
Et vastannut kysymykseen.

Laura Huhtasaari

Kukas sitten Suomen rajoista päättää ellei Suomi? Itävalta vai (vois olla parempi niin saataisi rajoitettua rajalla porukan sisääntuloa)?

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Sinulle ja kannattajillesi ei tunnu Suomen tekemät ratkaisut kelpaavan.

Laura Huhtasaari Vastaus kommenttiin #20
Käyttäjän VeijoOrava kuva
Veijo Orava

Eiköhän se ole hallituksen tehtävä hoitaa asiat kuntoon. Ei ainakaan minun. Ei ehkä ihan riitä "nappula kaulassa".

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Kaikissa kyselyissä ylivoimainen enemmistö vaatii rajojen sulkemista siirtolaisilta eli samaa mitä lähes kaikki muut EU-maat ovat jo tehneet.

Käyttäjän IlkkaNielsen kuva
Ilkka Nielsen

Voitko kertoa ne lähes kaikki muut EU-maat, jotka ovat sulkeneet rajansa siirtolaisilta?

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Niin monta, ei jaksa kirjoittaa, mutta seuraa uutisia. Kreikasta jaettiin tasaussiirtolaisia, Suomi ja Saksa olivat ainoita vastaanottajia, Suomi 11 ja Saksa 23.

Käyttäjän IlkkaNielsen kuva
Ilkka Nielsen Vastaus kommenttiin #25

Ihanko 11. Voi mahoton. Mitenkhän tästä selevithään?

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Perussuomalaiset eivät ole mitenkään puolueena poikenneet hallituksenlinjasta, tosin sallitaan tällaisten yksityisten kansaedustajien mustamaalata puoluettaan.

Ilkka Huotari

Suomea ympäröi vain turvallisia maita. Tänne tulevat ovat siis turvapaikkashoppailijoita. Tämän myöntää jopa EU-komission varapuheenjohtaja: http://yle.fi/uutiset/video_turvapaikkashoppailua_...

Petteri Orpon mielestä tp-hakijoiden motiivien arvostelu on rasismia.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Miksi sitten PS ei pane rajoja kiinni, vaikka istuu hallituksessa? Timo Soini voisi ulkoministerinä neuvotella Suomelle erioikeuden jatkuvaan tehostettuun rajavalvontaan. Kuitenkaan Soini ei ole rikkaa ristiin pannut tässä asiassa.

Itärajakin saatiin tukittua Presidentti Niinistön puututtua asiaan.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Sisäministeri Petteri Orpolta meni - päivän uutisen perusteella - 10 kk aikaa tajuta, ettei EU:n "pysyvä kiintiömekansimi" onnistu kansainvaelluksen ratkaisuksi, kun pitäisi nopeasti sulkea ensin oma ja sitten Schengen raja, kunnes tilanne saadaan aidosti hallintaan.
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/orpo-k...

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Seppo, oletko todellakin tuosta linkin kirjoituksesta sitä mieltä että Orpo ei hyväksy nykyisin pysyvää kiintiömekanismia eli taakanjakoa? Minulle on syntynyt Orpon puheista sellainen kuva että hän on nimenomaan ajamassa ja hyväksymässä taakanjakomekanismin. Hän vain puhuu epäselvästi tässä ja nyt ennen tuon mekanismin käsittelyä EU:ssa.

Kokoomus on ajamassa mielestäni EU:ssa sisään kaikkia mekanismeja, jotka johtavat yhä syvenevään integraatioon. Näin, vaikka tämän hallituksen ohjelmassa onkin kirjattu ettei näin menetellä. Integraatiota on koko ajan syvennetty mitä erilaisin mekanismein. Siten ettei kansalaiset ole tekoja huomanneet ja kun mediatkaan eivät ole olleet kiinnostuneita, niin edelliset hallitukset ovat saaneet vapaasti huseerata integraation kehdossa.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren

Suomihan on koko ajan vastustanut pysyviä taakanjakomekanismia. Taakanjakomekanismia kuitenkin tarvitaan ettei jouduta viime vuoden tilanteeseen uudestaan missä turvapaikanhakijat itse joutuivat vaeltelemaan sinne, tänne tasamaan sitä taakkaa.

Nyt on kuitenkin tärkeintä saada tuo Turkin sopimus toimimaan ja ehkä vielä tärkeämpi saada pakolaiset turvaan kiintiöjärjestelmän kautta.

Käyttäjän ReinoToivanen kuva
Reino Toivanen

Ilkka Nielsen #25 ja Pertti Väänänen # 30: Teidän ei kyllä tarvitse näytellä ylimielisyydessänne tyhmempää kuin olettekaan.

Blogi on erinomaisen hyvä ja kiihkoilematon, jotkut kommentit vain ovat ylimielisiä ja ajattelemattomia.

Minua henkilökohtaisesti "pelottaa" EU: n hätäpäissään tekemä 6 mrd: n euron sopimus Turkin kanssa. Pelkään, että Turkille on nyt annettu asiassa ohjat, eikä se vierasta viedä EU: ta kuin litran mittaa. Eli tulevaisuuden osalta emme voi olla varmoja näistäkään "kiintiöpakolaisista".

Ilkka Nielsen #21: järjestetään asiasta kansanäänestys niin nähdään, puhuuko blogisti vain omien kannatttajiensa mielipiteistä?
Ei täällä muuten ole enää demokraatiaa vaan enemmistön diktatuuri.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Tuskin Perussuomalaiset suostuisivat kansanäänestyksenn, eihän puolue suotittanut sääntöjensä mukaista jäsenvaaliakaan asettaessaan euro- ja eduskuntavaaliehdokkaitaan, Huhtasaari ei ole tätä sääntörikkomusta ainakaan julkisest kritisoinut.

Minä olen ja siksi olen kuulemmani mukaan erotettu puolueesta.

Käyttäjän IlkkaNielsen kuva
Ilkka Nielsen

Demokratiahan on juuri mainitsemaasi " enemmistön diktatuuria", jos sitä halutaan jonkinlaisena diktatuurina kuvailla. Vähemmistön diktatuureistahan onkin paljon varoittavia esimerkkejä läpi maailmanhistorian.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Luettelepas Timo Soinin saavutukset ulkoministerinä?

Käyttäjän ReinoToivanen kuva
Reino Toivanen

Pertti, luettele sinä hänen epäonnistumisensa. Politiikka ei ole niin avointa, että yksiselitteisesti pystyisit luettelemaan kenenkään onnistumisia tai epäonnistumisia.

Maahanmuuttoasiat kuuluvat sisäministeri Orpon toimialaan. Ja persut ovat hallituksessa vain 1 kolmesta hallituspuolueesta, eikä heidän vastuunsa voi olla näissä kysymyksissä esim. Sipilää ja Stubbia suurempi/ Keskusta ja Kokoomus.

On parempi suunnitella tulevaisuutta sillä historiassa ei tapahdu enää mitään.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren

Turkin sopimus ei ole mikään kaunis ratkaisu mutta ainakin loppuu turvapaikanhakijoiden virta sitten Eurooppaan. Nähtäväksi jää miten käy sitten Libya-Italian reitille. Mutta olisi mielenkiintoista kuulla jotain ratkaisuehdotuksia kuin tuo iänikuinen rajat-kiinni hokema.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Mutta olisi mielenkiintoista kuulla jotain ratkaisuehdotuksia kuin tuo iänikuinen rajat-kiinni hokema."

Rajat kiinni on paras ratkaisu. Yksi parhaista keinoista on luvata leirimäiset olosuhteet ilman discorahaa, loppuisi tungos välittömästi. Samalla tietenkin kotouttamisohjelma lopetetaan ja pidetään lähtökohtana kotiuttamista kun olosuhteet paranee.

Jani Räsänen

Ei oikein ole muuta vaihtoehtoa ,kuin se "rajat kiinni" -hokema. Vai millä estät koko loppumailman rynnimisen eurooppaan ? Aina riittää ihmisiä mailmassa joilla on heikompi asema kuin läsimaissa.Aina riittää sotia ja aina riittää vainoa.Montako miljardia olemme valmiit ottamaan ihmisiä kulttuureista ,jotka eivät tänne sopeudu,jotka suurissa määrin saavat talouden romahtamaan ja terrorismin ja vainon lisääntymään täällä "länsimaissa". Raja on pakko vetää johonkin ja sietoraja on euroopassa jo nyt ylittynyt.Jos emme halua eurooppaan sisällissotia ja lisääntyvää terrorismia niin olisi korkea aika harkita niiden rajatarkastusten käyttöönottoa. Mikä ihmeen kauhunpaikka se olisi ? Silti pääsee asiallisilla papereilla kulkemaan ? Emme vain voi olla niin itsetuhoisia että leikimme mailmanpelastajaa jos se samalla tuhoaa itsemme ja kulttuurimme,länsimaiset arvot !

Käyttäjän VeijoOrava kuva
Veijo Orava

Mikä meitä suomalaisia vaivaa? Olemme läpi historian epäonnistuneet estämään "tunkeilijat" ja nyt vihdoin kun voimme päättää omasta maastamme, riitelemme keskenämme keitä tänne tulee, millä motiiveilla ja miksi. Olemme maailmalla suuren HÖLMÖLÄN maineessa vaikka meillä ei ole varaa edes hoitaa omia vanhuksiamme. Rahaa jaetaan ennen konkurssia avokätisesti.

Käyttäjän HannuTuulasvaara kuva
Hannu Tuulasvaara

Laura, olet niitä harvoja eduskunnassa, jotka jaksavat pitää koko ajan esillä Suomen turhauttavan pakolaispolitiikan nurjia puolia. Hyvä näin, jatka vain linjallasi ja yritä kalastella mahdollisimman paljon muitakin kansanedustajia mukaasi. Tiedät varmasti hyvin, että Suomen kansan enemmistö tukee sinua vankasti.

Käyttäjän JussiNummelin kuva
Jussi Nummelin

"Tiedät varmasti hyvin, että Suomen kansan enemmistö tukee sinua vankasti."

uskallan väittää että suomen kansan enemmistö ei ole Huhtasaaren tukijoita.

Käyttäjän eiltanen kuva
Eero Iltanen

Onhan se outoa, että omien kansalaistemme edunvalvontakoneisto ajaa Lähi-Idän ja Afrikan joutomiesten hyvinvointia. Jos joku osaa kertoa, miten tästä joka tavalla taidottomasta elättijoukosta hyödymme, olkaa hyvä ja kertokaa.

Käyttäjän TapaniTuominen1 kuva
Tapani Tuominen

Erittäin hyvä kirjoitus. Olen täsmälleen samaa mieltä Huhtasaaren kanssa.

Toivottavasti puheenjohtaja vaihtuu.

Käyttäjän LiisaKeinonen-Touati kuva
Liisa Keinonen-Touati

Suomen tulisi ottaa vastaan Irakin (Tikrit, Mosul) vainottuja kristittyja, kun ovat viela elavien kirjoissa. Olisi samat arvot suomalaisten kanssa.

Jani Räsänen

http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article...

700 000 juutalaista suunnittelee pakenevansa euroopasta ! Miksikö,uuden vainon alla,jota eivät tällä hetkellä aiheuta 40 luvun natsit vaan meidän turvapaikan hakijamme.Tämä vaino,ei sitten huolestuta ketään ? En pidä yhtään siitä suunnasta mihin mailmaa viedään ja tulen jatkossakin pitämään meteliä asiasta ,niin kauan kuin tämä hulluus jatkuu.Minua ei pure poliittinen korrektius,pelko asemastani tai muutenkaan häpeä,vaikka minut leimataankin rasistiksi,fasistiksi.Ei,en ole kumpaakaan,enkä vihaa ketään.Paitsi ehkä hitusen tyhmyyttä ,joka mailmassa vallitsee tällä hetkellä.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

"700 000 juutalaista suunnittelee pakenevansa euroopasta ! "

Tämä lienee lohdullinen tieto blogistille ja hänen kannattajilleen.

Israelin palestiinalaiset ovat pätoivoissaan, repivät vaippansa ja ripottelevat tuhkaa päänsä päälle.

Rasismia on nimittäin joka puolella maailmaa, eikä vain suomessa.

Juutalaisistakaan ei oikein kukaan tykkää, paitsi juutalaiset itse.

Kuinkahan moni Suomen juutalainen mahtaa suunnitella lähtöä, näissä oloissa, kun rasismi leviää myös Suomessa näin kovaa vauhtia?

Jani Räsänen

Vielä ei liene Suomessa hätää sen asian puolesta että täältä paeta tarvitsee,mutta tulevaisuudessa sekin on edessä jos mieletöntä maahanmuuttoa ei lopeteta. Katsopa tämä Kanadan senaatin istunto,selvittänee asiaa hiukan.Kestää 44 minuuttia,mutta kannattaa kuunnella ajatuksella.
https://www.youtube.com/watch?v=wUXhBm-g3YE

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

"Vielä ei liene Suomessa hätää sen asian puolesta että täältä paeta tarvitsee."

Aika vaikeeeta se pakeneminen oinkin jos rajat pannaan kiinni joka puolella, mitä politiikkaa tämä blogistikin ajaa.

Jos ryssä tulee rajan yli niin ei ole minne paeta jos Ruotsi ja Kanada ja muut vastaavat maat lyö rajansa kiinni.

Kovasti näyttää siellä nyt olevan maanpuolustushenkeä. Sivilit partioi aseellisina USA:n etelärajoja, ettei vain kukaan pääsisi tulemaan. Taitaa silti olla pelkkää nimellistä uhoamista, sillä ei muutama sata ukkoa siellä Meksikon rajalla mitään meinaa. Jos Trump äänestetään valtaan ja se rakentaa aidan, kuten on uhonnut, niin se voisi vähän pidätellä, mutta ei kauaa aikaa.

No, maailmanloppuhan tästä on jokatapauksessa tulossa, tehtiin mitä tehtiin.
Nämä rajat kiinni puheet ja teot vain jouduttaa sutä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset