LauraHuhtasaari Politiikka on pääosin mielipiteitä

Kohtuutonta

Muistan, kun sanoin graduohjaajilleni, että haluan valmistua nopeasti, eikä minulla ole korkeaa kunnianhimoa tässä vaiheessa arvosanan suhteen. Kuitenkin olen valmis hiomaan graduani niin kauan, kun se voidaan hyväksyä arvosanalla C, eli kiittäen hyväksytty.

Nyt 15 vuotta vanhaa gradua sovelletaan nykyisiin ohjeisiin.

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen (2002). Sovelletaan ennen 1.3.2013 tapahtuneiden vilppiepäilyjen käsittelyssä.

http://www.tenk.fi/…/tenk.fi/files/Hyva_Tieteellinen_FIN.pdf

s.4 Plagiarismin määritelmä

Luvatonta lainaamista (plagiarism) on jonkun toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin tai sen osan esittäminen omanaan.

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. Sovelletaan ennen 1.3.2013 tapahtuneiden vilppiepäilyjen käsittelyssä.

http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf

s.4 Plagiarismin määritelmä

Plagioinnilla (plagiarism) eli luvattomalla lainaamisella tarkoitetaan jonkun toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin tai sen osan, kuvallisen ilmaisun taikäännöksen esittämistä omana. Plagiointia on sekä suora että mukaillen tehty kopiointi.

Koko jutun idea oli lokakampanja.

Minulta pyydettiin vastausta nykyisen tieteellisen käytännön mukaisesti, vaikka 15 vuotta sitten ohjeet olivat erilaiset.

Väitetyt puutteet viittauksissa/Hoffrén työni sivuilla 15–17 jaksossa 3.2. Akkulturaatio. Olen jättänyt viittaamatta Henriikka Hoffrénin artikkeliin/ Pro gradu -tutkielmaan. Lisäksi Hautamäki on huomauttanut, että Hoffrén viittaa tutkielmassaan eri lähteeseen kuin minä.

En ole kuitenkaan esittänyt Hoffrénin tekstiä omanani, sillä tutkielmastani löytyvät viittaukset Hofsteden teokseen vuodelta 1991 ja Berryn teokseen vuodelta 1989.
Joka tapauksessa käytäntö on ollut Pro gradu -tutkielmiin tehtävien viittausten osalta epäselvä. Olen ymmärtänyt, että viittaukset tulee tehdä alkuperäislähteisiin, ei niiden käännöksiin. Lainaamani teksti ei ole Hoffrénin omaa pohdintaa, vaan käännös englanninkielisestä kirjallisuudesta. Olen löytänyt aiheen Hofsteden ja Berryn teoksista, joihin olen viitannut. Käyttämäni lähdekirjallisuus ei ole väärää.
Vaikka Hoffrén on teoksessaan viitannut Berryn teokseen vuodelta 1980 ja minä Berryn teokseen vuodelta 1989, ei viittauksessa ole virhettä. Tutkielmassani on käytetty Berryn uudempaa teosta, jossa Berry on selostanut kehittämiään akkulturaatiomalleja. Opiskelijoita onkin kehotettu käyttämään tuoreita lähteitä, sillä monilla tieteenaloilla tutkimustieto muuttuu nopeasti. Valitettavasti olen kirjoittanut lähteen sivunumeron väärin. Oikeat sivunumerot viittaamassani Berryn teoksessa ovat 216–217.
Kaaviossa olen lähestynyt Berryn akkulturaatiomalleja eri tavalla kuin Hoffrén. Olen pyrkinyt selostamaan neljän mallin sisältöä suoraan kaaviossa, toisin kuin Hoffren on tehnyt.

Professori Hautamäen mukaan toinen merkittävin eettisen normin loukkaus koskee lainauksia Oksana Myllylän opinnäytetyöstä Venäjänkieliset lapset suomalaisessa koulussa. Esimerkkinä Lausteen koulun oppilaat. Selvityksen mukaan olen jättänyt viittaamatta Myllylän tekstiin. Työssäni olen viitannut Breakwellin teokseen vuodelta 1986, kun taas Myllylä on käyttänyt lähteenä Liebkindin teosta vuodelta 1994. Lisäksi lähdeluettelossani on Hautamäen mukaan ollut viite Breakwellin julkaisuun vuodelta 1986, johon ei kuitenkaan tekstissä ole viitattu.

Myös tässä on kyse Myllylän Pro gradu -tutkielmasta. Aikaisemmin esittämälläni tavalla tutkielmien käyttämistä lähteenä on tullut välttää. Tästä syystä uskoisin, että myös tältä osin muistiinpanoni tekstin alkuperästä ovat olleet puutteellisia ja lähteissä on ilmennyt huolimattomuusvirheitä.

Tältäkään osin en ole esittänyt Myllylän työtä omanani. Olen viitannut työssäni Breakwellin teokseen. Lainaamani teksti ei ole ollut Myllylän omaa pohdintaa, vaan muualta lainattua. Saamani ohjeistuksen mukaan lähdeviittaus alkuperäisteokseen ei tällaisessa tilanteessa ole virhe. Lisäksi Myllylältä lainaamani teksti on nähdäkseni sellaista yleistä tietoa, johon lähteen merkitseminen ei ole välttämätöntä.

Ennen opinnäytetyöni laatimista olen tutustunut laajalti alan kirjallisuuteen. Lähdeviittaukset olen merkinnyt yhteen teokseen, mutta sama tieto on voinut ilmetä useammastakin lähteestä. Lähdeluettelossa voi siten olla teoksia, joihin en ole suoranaisesti tekstissä viitannut. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että en olisi niitä työni lähteenä käyttänyt. Käsitykseni mukaan tällaisessa tilanteessa ei ole virhe merkitä teosta lähdeluetteloon.

Hoffrénin ja Myllylän teoksia on käytetty lähteenä kirjallisuuskatsausosiossa. Tämä jo itsessään osoittaa, että en ole esittänyt lainattua tekstiä omanani. Kyse on ollut yleisestä viittaustavasta, joka minulle on opetettu. Olen noudattanut minulle annettuja ohjeita. Kuten Hautamäkikin toteaa kyse ei ole sinänsä väärästä, normin vastaisesta viittaustavasta, mutta sitä ei nykyisten ohjeiden mukaan ole suosittava.

Edelleen Hautamäki toteaa selvityksessään, että viittauskäytännön on oltava johdonmukaista. Hautamäen mukaan työssäni on ollut sellaisia kielivirheitä ja lähdeluettelon puutteita, joista olisi tullut tarkastuslausunnossa huomauttaa, ja joiden olisi tullut alentaa työstä annettavaa arvosanalauseketta.
Tältä osin Hautamäen esittämät puutteet työssäni ovat olleet sellaisia, jotka ovat varmasti olleet työni tarkastajien havaittavissa. Vaikka tutkielman arvostelijat olisivat toimineet työssään huolimattomasti (kts. esim. tarkastuslausunto, tutkielmani on hyväksytty vuonna 3003), sitä ei voida katsoa minun vahingokseni. Tutkielman arvosana perustuu joka tapauksessa kokonaisarvosteluun. On selvää, että jokaista tutkielman puutetta ei ole mahdollista yksilöidä tarkastuslausunnossa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö puutteita olisi otettu kokonaisarvostelussa huomioon.

Esiselvityksen tehnyt professori Hautamäki on todennut, ettei työni autenttisuutta ole syytä epäillä ja työlläni on paikka tieteellisen tutkimuksen jatkuvuudessa.

Kyllä, työssäni on huolimattomuusvirheitä, silti koen, että tämä on ollut minua kohtaan kohtuutonta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

21Suosittele

21 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (76 kommenttia)

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Minkään tsekkaaminen ei ole kohtuutonta kun valtakunnan ykköspestiä haetaan. Nythän asia on selvitetty ja ehjin nahoin selvitty.

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka

Sinänsä samaa mieltä. Ei ainakaan tämä asia tule seuraavissa vaaleissa suurennuslasin alle.

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Jos logiikka on, että kaikki asiat ovat mielipiteitä toisten joukossa, niin väite kohtuuttomuudestakin on vain mielipide?

Käyttäjän janneaikio kuva
Janne Aikio

Tuossa ajattelumallissasi on vain se vika, että yhteiskuntaa ei rakenneta mielipiteillä. Mielipiteiden toinen toistaan seuraavalla pitkällä jonollakin on päätepisteensä. On parempi pysytellä faktapohjalla.

Käyttäjän erkkilaitila1 kuva
Erkki Laitila Vastaus kommenttiin #17

Ei yhteiskuntaa varmuudella faktoilla suoraan rakenneta. Silloinhan se olisi monistamista koneen tavoin.
Yhteiskuntaa kehitettäessä on käytettävä monia eri tapoja, joista suosittaisin identiteetin rakentamista (mielipiteet mukana), rakentavan tulevaisuuskuvan muodostamista sekä operatiivista johtamista, mihin kuuluu optimointi ja sitä kautta kriteerit, joiden takana taas on mielipiteitä.

Olen systeemitieteilijä, ainoa Suomessa, ja yritän opettaa katajaista kansaa ajattelemaan.

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen Vastaus kommenttiin #17

Sarkasmi on haastava laji. En puhunut omasta logiikastani vaan erään pressaehdokkaan logiikasta.

Käyttäjän ArtoNurmi kuva
Arto Nurmi

Tämä oli tarkoitushakuinen ja ajoitettu mustamaalaamiskampanja. Sen ymmärtää jokainen halutessaan. Saatiin leima lyötyä samalla tietäen että tutkimusta ei enää vaalien aikana saada tehtyä.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

Tarkoittaako Petra Jyrki Kataisen asiakirjaväärennöstä?

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka

Tsemppiä Laura! Luin nyt blogikirjoituksesi ja korjaa vuosiluku: "(kts. esim. tarkastuslausunto, tutkielmani on hyväksytty vuonna 3003)", muuten ok!:)

Käyttäjän TimoKohvakka kuva
Timo Kohvakka

Käsittääkseni tuossa ei ole korjattavaa. Kyse oli tarkastuslausunnossa olleesta virheestä, joka ei ole Huhtasaaren aikaansaama, vaan nyt esilletuoma.

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka

Niinpä!:) Jos yliopistot ovat vaan opinnäytetehtailijoita, joilla saavat rahoitusta, niin eikö nuhteet pitäisi antaa yliopistolle?

Aikoinaan, kun itse tein Markkinointi-instituuttiin tutkielmaa tiedottamisesta, niin se käytiin täikammalla läpi, ennen kuin hyväksyttiin.

Jokainen tietenkin ymmärtää, että tässä puhdistettiin Lauran maine, mutta Jyväskylän yliopistolla ei ollut munaa myöntää omia virheitään.

Laila Toivakka Vastaus kommenttiin #15

Eihän tässä asiassa yliopisto ole syyllinen, vaan Huhtasaari, jonka plagioinnit tulivat todistetuksi. Nyt Huhtasaari selittelee mediassa, kuinka häntä on kohdeltu väärin. Kun Huhtasaari lähti presidenttikilpaan, hän joutui luupin alle, mutta ken leikkiin ryhtyy, hän leikin kestäköön.

Käyttäjän veikkamattila1 kuva
Veikka Mattila

Juonittelun Laura sinua vastaan pystyi niin selvästi huomaamaan näissä plagiointisyytöksissä. Tämä meni juuri niin kuin arvasin, että iso kohu nostetaan sinua vastaan presidentin vaalien alla ja selvitys,jossa saat puhtaat paperit, ehtii valmistua vasta vaalien jälkeen. Tsemppiä ja siunausta sinulle!

Juha Hämäläinen

Ihmisten opintojen merkitys vähenee kiihtyen työ- ja elämänkokemuksen myötä. Kun on 15-20 vuotta töissä pärjännyt ei opinnoilla enää useimmilla mitään merkitystä.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Ihan hirveästi sinun ei kannata noteerata ihmisiä, joita tippaakaan kiinnostaa joku 20+ vuoden takainen gradu. Ne voisit ehkä noteerata, jotka kyseenalaistavat nykyisen poliittisen arvomaailmasi. Siinä on jotain pahasti vinossa.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Ihan hirveästi Huhtasaaren ei kannata noteerata nykyisen punavihreän valtavirran arvomaailmaa, joka on siis 50+ vuoden takaista kulttuurivallankumoushapatusta, vaikka siitä on tullutkin "jäljestätulevien valtavan lauman" ihan ikiomaksi kuvittelemaa punavihreää ajattelua.

Siinä ajattelussa ei nykyisin ole pahasti vinossa muu kuin kaikki.

Käyttäjän janneaikio kuva
Janne Aikio

Näin juuri. Merkillisintä on se, että tämän päivän oikeistolaiset omaksuvat niin varauksetta kulttuurimarxismin arvot. Samaan aikaan tällainen "oikeistolainen" kuvittelee olevansa edelleenkin kunnon oikeistolainen.

Monet ovatkin sitä mieltä että Suomessa ei ole aitoa oikeistopuoluetta. Eräs vihreä blogisti oli asiasta samaa mieltä.

Ovelasti propagointi on toteutettu. Kulttuurihegemonia on lähes saavutettu. Erittäin huolestuttavaa. Sosiaalisella yhtenäistämispaineella on ihmeellinen vaikutus.

Käyttäjän kostiainenpertti kuva
Pertti Kostiainen Vastaus kommenttiin #22

Eliitti pitää vihervasemmistoa hyödyllisenä idioottinaan jotka tekevät raskaan ja likaisen työn heidän puolestaan.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

Oikkonen näemmä on muuttunut vielä aiempaakin hassahtaneemmaksi.

Huhtasaaren arvomaisemat ovat vinksahtaneet ihan kenen tahansa perus porvarispuolueita tai sosdemeja äänestävän näkökulmasta. Siihen mitään Oikkosen sekoiluja kulttuurivallankumouksista tarvita.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #75

Persuilu on tämän päivän kulttuurivallankumouksellisten aate- ja toimintamuoto. Samansorttiset porukat, jotka ovat taipuvaisia hairahtamaan kullekin ajalle jostain syystä ominaisiin massaliikkeisiin luopumalla omasta harkinnastaan, ovat joka ajassa johdateltavissa johonkin älyttömään. Kyseisille liikkeille on aina ominaista siihen kuuluvien vakaa usko agendaansa ja se, että valtavirta edelleen niitä liikkeitä vieroksuu. Ne tulevat ja menevät. Tulevaisuudessa on taas sitten jotain muuta "viihdykettä"

Käyttäjän ylepola kuva
Sakari "Ykä" Lepola

Aika pitkän selvityksen jaksoit kirjoittaa tästä aiheesta. Ymmärrän täysin, että asia nyt nyppii ja syystäkin. Plagiointisyytös oli epäreilu ja tutkinta selvästi tarkoitushakuiseen aikaan valittu. Mutta koska 15 vuotta sitten tehdyn gradun tutkimisesta on nyt selvitty täysin kuivin jaloin, kääntyy tämä asia sinulle vahvuudeksi minun ja tuhansien muiden kaltaisteni mielestä, jotka tutkimme opinnäytetöiden aitoutta nykymenetelmin osana työtämme. Nyt kannattaa nukkua hyvällä omallatunnolla parinkin yön yli ja todeta itselleen: voitin!

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Lainausten merkkaamisen käytäntö on ollut sama ainakin niin kauan kuin muistan, eli paljon enemmän kuin 15 vuotta.

Käyttäjän VesaLevonen kuva
Vesa Levonen

Laura. Näyttää vahvasti siltä, että sinua vastaan kyseessä oli lokakampanja, jolle ei ollut mitään oikeutusta. Voipi olla, että jollakulla on nyt huono omatunto, kun plagiointiväitteet on kumottu.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Eihän niitä olla kumottu vaan vahvistettu. Huhtasaaren gradu sisältää plagiointia. Mutta sitä ei tässä tapauksessa ja laajuudessa lasketa vakavaksi. Tämän luulisi helpottavan Huhtasaaren oloa.

Kannattaisi varmaan lukea ja selvittää mitä kommentoi, eikös vain.

Käyttäjän VesaLevonen kuva
Vesa Levonen
Käyttäjän usjussi kuva
Heikki Karjalainen Vastaus kommenttiin #16

Levonenhan on jo aikaisemminkin todettu naamioiduksi perussuomalaiseksi- nyt naamio tippui pois.

Käyttäjän IiroOrava kuva
Iiro Orava

Voitaisiinko rakenetaa Rautatientorille sellainen iso risti, jossa olisi kahvat ja jalansijat, jotta persut voi käydä vuorotellen aina siinä roikkumassa ja uhriutumassa.

Käyttäjän mikkokokko kuva
Mikko Kokko

Miksi.

Tosin ei yllätä että Oravalla ei ole annettavaa itse blogiin.

Olihan tuo "lokakuun yllätys" (https://en.wikipedia.org/wiki/October_surprise) , eli kairataan pari viikkoa ennen vaaleja kohu aika absurdia.

Amerikkalaista lokakamppanjointia johon demokraattisessa Suomessa en soisi mentävän.

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka

Kyllähän tässä nyt oli ihan oikeasta asiasta kysymys, eikä uhriutumisesta. Jyväskylän yliopisto ansaitsee pyyhkeet, eikä Laura. Jos gradussa on ollut huomautettavaa, se olisi pitänyt tehdä aikoinaan, ennen työn hyväksymistä. Muistaakseni joku proffa kritisoikin tätä silloista lepsua käytäntöä.

Käyttäjän mikkokokko kuva
Mikko Kokko

Ritva, ihan oikasti, käytäntö on aika lepsu edelleen. Ne henkilöt joilla on tavoitteena se arvosana 3 (asteikolla 1-5) tekee sen mitä on tarvis.

Yliopistot ja muut korkeakoulut tarvitsevat suoritettuja tutkintoja joista osin niin paitsi rahoitus, niin maine ja muut tekijät riippuu.

Se kohu mikä tästä seurasi, just ennen vaaleja oli ihan järjetön. "Huhtasaari menettänee oppiarvonsa" tms otsikoita näin. Sen sijaan tosiaan ketään ei kiinnostanut että kukaan ei ole nähnyt Niinistön päättötyötä, tai että Haavisto ei ole edes saattanut opintojaan loppuun.

Mutta persu plagioi, se oli uutinen. Surullista. Hyvä toki että asia on nyt loppuunkäsitelty, mutta pois se mediasta että samalla volyymillä tämän uutisoisivat kuin mitä uutisoivat tämän kohun just ennen pressanvaaleja. Se vaan että suomalaiset ovat sellaista porukkaa että väärinkohtelu ärsyttää. Tämä sataa perussuomalaisten laariin.

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka Vastaus kommenttiin #20

Mikko, tiedän tämän todellisuuden erittäin hyvin, kun itse aikoinaan olin Oulun yliopistolla töissä. Gradusta sai määrätyn summan, lisurista vähän lisää ja tohtorin tutkinnosta enemmän.

Lauran gradu oikeastaan nosti esille ne puutteet, joita yliopistoilla on, eli ei kiinnitetä huomiota laatuun, vaan määrään, jotta saadaan rahoitusta.

Nyt tämän tapauksen esilletuomana pitäisikin kysyä, määrääkö raha yliopistojen tieteen laatua?

Käyttäjän mikkokokko kuva
Mikko Kokko Vastaus kommenttiin #25

Jeps.

Itselleni kaikkein huolestuttavin juttu on se, että tohtoreiden, meidän maksuttoman koulutuksen kruununjalokivien työttömyys on noussut vuodesta 2000 yhtäjaksoisesti.

Mutta tohtorista saa yliopisto kelpo korvauksen.

Käyttäjän mikkokokko kuva
Mikko Kokko

Malliesimerkki muuten lepsuudesta on virkamiesruotsi. Se on yllättävän monella yliopisto-opiskelijallakin todella tahmeaa, mutta valmistuminen ei jää siitä kiinni. Keksitään jotain muita tapoja sitten suorittaa kuin tentti jos ei mene läpi.

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka Vastaus kommenttiin #23

No joo, sekin vielä;) Tuosta virkamiesruotsista olisikin paljonkin kirjoitettavaa, mutta jätetään se toiseen kertaan.

Laila Toivakka

Älä selitä, Puolakka. Jyväskylän yliopisto ei ole syyllinen Huhtasaaren plagiointeihin. Selvityksessä sanottiin, että 10 % teoriaosioista oli plagioitu.

Käyttäjän ylepola kuva
Sakari "Ykä" Lepola

Pitipä oikein tutkia tätä asiaa lisää. US kirjoittaa Ylen lähteeseen viitaten "Tutkielman kirjallisuusosiossa on sellaisia osioita, joissa olisi tullut olla selkeästi merkintä sitaatista ja mistä teoksesta se on otettu. Näiden plagioitujen kohtien osuus kyseisestä osiosta on noin 10 prosenttia" ja HS kirjoittaa samasta asiasta "Kansanedustaja Laura Huhtasaaren (ps) pro gradu -tutkielmasta on plagioitu alle viisi prosenttia, ilmeni Jyväskylän yliopiston esiselvityksessä".

Toki molemmat lauseet ovat totta, mutta näiden kolmen mielipidevaikuttajan hieman erilainen näkökulma on silti mielenkiintoinen. Kummasta tavallinen kansalainen saa enemmän totuudenmukaisen kuvan? Tarkoitushakuista?

Käyttäjän ArtoNurmi kuva
Arto Nurmi

Tarkoituksena on yrittää jättää mielikuva että "meidän uutisoima plagiaatti -mielikuva on oikea".

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Kunnia palautettu, mutta maine plagioijana jää.

Näin toimii valtamedia.

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka

Virhe on kuitenkin yliopiston ja se pitää jokaisen ymmärtää. Jos ei ole kunnon ohjausta, niin turha opinnäytetyöntekijää syyttää.

Mielestäni nyt puhdistettiin Lauran maine. Yliopistolla tässä on peiliin katsomisen paikka, kun päästää käsistään läpi graduja, joissa olisi vielä viilattavaa. Kyllä valtamediakin tämän oikein hyvin ymmärtää.

Laila Toivakka

Ja virhe olikin yliopiston eikä Huhtasaaren? Eihän yliopisto plagioinut vaan Huhtasaari! Joka leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön. Kun Huhtasaari lähti presidenttikilpaan, hänen olisi pitänyt ymmärtää, että hänen tekemisensä tutkitaan tarkasti. Nyt hän vaahtoaa, kuinka kohtuutonta oli tutkia epäily.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Että tämä graduasia otettiin esille juuri sellaisena ajankohtana, ettei lopullista tulosta voitu julkistaa ennen presidentinvaaleja, teki tästä lokakampanjan. Kampanjaan osallistui valemedia aika laajasti, vai oliko se valtamedia?

Loppu hyvin, kaikki hyvin.

Aito kokoomuslainen gradun plagioija muuten taisi päästä teon paljastuttua ministeriksikin. Joku Vilen muistaakseni.

Käyttäjän SusannaKoivula kuva
Susanna Koivula

Oli kohtuutonta ja kun katsoo vielä milloin kohu pistettiin pystyyn, presidentin vaalien loppusuoralla, niin tekee asiasta vielä kohtuuttoman -tai naurettavan.

Käyttäjän lahtipe1 kuva
Petri Lahtinen

Tämä ei ollut mitään muuta, kuin lokakampanja.

Olisikohan paikallaan myllätä läpi kaikki yliopistojen kirjastoissa olevat lopputyöt ? Miksi vain yksi lopputyö nostetaan tikunnokkaan ? Olisiko esimerkiksi syytä arvioida uudelleen Jari Vilenin lopputyön hyväksyntä ?

Aika moni kommentoija muuten tuntui olettavan, että Laura Huhtadaari kirjoitti gradunsa presidentinvaalit silmissä kiiluen. Ehdokkuus oli siis tiedossa jo noin 20 vuotta sitten !

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka

Kunhan nyt edes päästäisiin tutkimaan presidentti Sauli Niinistön lopputyö.

Laila Toivakka

Katkeria, sanoi kettu pihlajanmarjoista. Persujen on niin vaikeaa hyväksyä Niinistön ylivoimaista voittoa presidentin vaalissa. Kansa ei todellakaan ollut Huhtasaaren kannalla. Nyt yritetään selitellä ja vähätellä Huhtasaaren plagiointeja: tehtyä ei saa tekemättömäksi, valitettavasti.

Käyttäjän mikkokokko kuva
Mikko Kokko

"Miksi te hymyilette" ...jäi polttomerkkinä näistä pressanskaboista mieleen.

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos

Yliopisto on puhunut, pulinat pois. Kyllä siinä blogistin tekstissä aivan selvästi oli lyhyempiä ja vähän pidempiäkin pätkiä, mitkä olivat selvästi plagiarismia. Nyt yliopisto siis vahvisti tämän. Nykyisillä ja vanhoilla säännöillä ei ole oleellista eroa. Kummallista trumppimaista kiukuttelua selvästä ja perustellusta asiasta.

    «Myös tässä on kyse Myllylän Pro gradu -tutkielmasta. Aikaisemmin esittämälläni tavalla tutkielmien käyttämistä lähteenä on tullut välttää.»

Pitäisi ihan järjen sanoa, että ei ole sääntöjen mukaista eikä akateemisesti oikein kopsailla pitkiä pätkiä toisen tekstiä sanatarkasti. Ei suositus välttää lähdeviittauksia tutkielmiin anna mitään moraalista oikeutta kopioida toisten tutkielmia vapaasti. Puuttuuko blogistilta jonkinlainen keskeinen ymmärryskyky?

Käyttäjän mikkokokko kuva
Mikko Kokko

Ei tässä nyt kokoomuksen ministeri Vilenin määriin menty, edes lähelle. Rauhoitu.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Ajattelin, että en puutu tähän pitkällä tikullakaan. Mutta kyllä Grönroosin kommentissa on järkeä. Ei suora kopiointi parane yhtään sillä, että Vilen kopioi vielä enemmän. En nyt ryhdy enää kaivamaan niitä lainauksia mutta luin ne silloin aikanaan ja kyllä ne niin sanasta sanaan olivat, että todennäköisyydet puhuvat sen puolesta, että kyse oli suorasta tekstin kopioinnista.

Aina on ollut heitä, jotka haluavat tehdä hyvää työtä, ja heitä, jotka haluavat vain saada tunnit täyteen. Blogistihan jo ilmoittautui tuohon jälkimmäiseen joukkoon...

Käyttäjän mikkokokko kuva
Mikko Kokko Vastaus kommenttiin #47

Ah, ajat käyvät pahoiksi kun pitää siun kanssa (juho joensuu) olla erimielinen. (mutta kokkareiden tykkäykset lämmittänevät?)

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu Vastaus kommenttiin #50

En nyt tiedä sen kummemmin Grönroosin kuin Turusenkaan puoluekantaa...

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Eikös arvosana C ole cum laude approbatur, eli keskikastia, ei kiitettävä?

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Eli cumu. Omien opinnäytteiden ohjauksessa vastannee arvosanaa 3/5. Niitä en ole tavannut kovasti kiitellä sisällön puolesta. Niin no taisin minä Jyväskylässäkin pari gradua ohjata mutta käytettiin numeroita.
Nelosen ja vitosen töitä kiittelen. Vitosen saa harva.

Laura Huhtasaari Vastaus kommenttiin #46

Suora lainaus. "cum laude approbatur C 4 tyydyttävä ’(hänet) kiitosten kera hyväksytään’"

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen Vastaus kommenttiin #48

Mitä jos tämä jupakka on vain sitä puolustamaasi sananvapautta.

Käyttäjän mikkokokko kuva
Mikko Kokko Vastaus kommenttiin #49

Tjaa, siis ei tässä kukaan näe mitään ongelmaa, että yhden ehdokkaan gradu nostettiin esiin just pari viikkoa ennen äänestystä?

Herätys pahvi.

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen Vastaus kommenttiin #51

Eihän kai ole ongelmaa jos kaikki asiat ovat vain mielipiteitä toisten joukossa, kuten hän on korostanut.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #51

Yliopistolla lienee toimimisvelvollisuus, kun joku epäilyttävä tapaus nostetaan esiin riippumatta esittämishetkestä. Ja nythän on ilmennyt, ettei epäilys ollut täysin perätön.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu Vastaus kommenttiin #48

Tämä oikeastaan kertoo kaiken...

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Uskomatonta, että jostain 15 vuotta vanhasta gradusta jaksetaan vääntää asiaa.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Totta, olisi kannattanut vain saman tien pahoitella, eikä edes yrittää selitellä ja vähätellä ilmiselvää mokaa. Asia olisi unohdettu jo seuraavana aamuna.

Käyttäjän beige03 kuva
Risto Laine

Usko pois, se tulee ponnahtamaan tulevaisuudessakin esille ihmisiltä, jotka ovat vastaan sitä mitä Huhtasaari edustaa.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Se nyt vain on poliitikon kohtalo. Eikä Huhtasaarikaan (Halla-ahosta puhumattakaan) unohda muiden syntejä.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

On päivänselvää että valtamedia hyökkää perussuomalaisia vastaan koska EU kritiikki on sieltä lähtöisin. Haittamaahanmuuttokin on EU:n keino rikkoa yhteiskuntia ja saada samalla halpatyövoimaa taistelemaan työpaikoista joista EKP rahanluonnillaan määrää. Näistä ei haluttu presidentinvaaleisssa keskustella eikä yleisemminkään Suomen mediassa.

Käyttäjän usjussi kuva
Heikki Karjalainen

Mitä tällä kommentilla on tekemistä Huhtasaaren todetun plagioinnin kanssa ?

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Suomen EU-suurlähettiläs Euroopan neuvostossa Jari Vilen ( kok.) on ammattilainen plagioinnissa verrattuna kansanedustaja Laura Huhtasaareen (ps.).

Vilenin gradussa oli sentään puolet suoraa plagiaattia.

Puhtaana amatöörinä Huhtasaari on saanut osakseen suhteettomasti mediahuomiota.

Käyttäjän RalfKarlsson kuva
Ralf Karlsson

No puhtaalta amatööriltä hän vaalitenteissä vaikuttikin että siinä mielessä luonnehdintasi osuu kyyllä nappiin.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Amatööritason kommentti, trollimainen eri asioiden tietoinen sekoittaminen.

P.S. Itse en ota lainkaan kantaa Huhtasaareen poliitikkona vaan plagioijana.

P.P.S. Tyypilliseen tapaan trollailija saa kannatusta ( suosittelut) henkilöiltä, joilta puuttuu asiaosaamista ja arvostelukykyä.

Käyttäjän SamiKorkiakoski kuva
Sami Korkiakoski

Kummallista.

Kun lehdistö käyttää sananvapautta, joka perustuu totuudellisuuteen ja oikean kuvan välittämiseen niin se ei presidenttiehdokas Huhtasaarelle kelpaa.

Mutta sellaiset uutisoinnit kelpaa, jotka tukevat ennakkoluuloja ja jakavat ihmisiä meihin ja noihin muihin, kelpaavat.

Se on varmaan sitten sitä persupolitiikkaa?

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

En tunne kaikkia eri yliopistokoulutuksen alojen opinnäytetyön tarkastuksen käytäntöjä, mutta itse ei ole tarkastajana tullut vastaan, että arvosana olisi opiskelijan ja tarkastajan välinen "diili". Opiskelija yrittää parhaansa ja katsotaan mihin se riittää. Mutta ohjauskäytännöissä on varmaan eroja.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Tavan mukaan presidentinvaalien alla nostetaan kandidaateista esiin asioita pitkän ajan takaa, joita muutoin ei olisi nostettu esille. Siinä mielessä siis lokakampanjaa, mutta aivan tavanmukaista sellaista eikä se riippunut siitä, että olit perussuomalaisten edustaja. Vaikka olisit edustanut mitä tahansa puoluetta, niin joku tarmokas olisi saman asian tuonut esille.

Ennen vuoden 2012 presidentinvaaleja yritettiin tietyillä tahoilla epätoivoisesti löytää Sauli Niinistöstä jotain mollattavaa hänen taustoistaan. Ainoa, mikä löydettiin, oli syytös siitä, että roikuttuaan lyhtypylväässä tsunamia paossa Thaimaassa hän oli poikiensa kanssa matkustanut kotiin, kun sellainen mahdollisuus tarjoutui sen sijaan, että olisi jäänyt paikan päälle auttamaan muita uhreja.

Tämäkin oli mitä suurin esimekki tyypillisestä lokakampanjoinnista, jota ilman vaaleja ei olisi kukaan nostanut esille. Nimittäin poru siitäkin olisi tullut, jos hän olisi poikansa lähettänyt yksin kotiin traumaattisen kokemuksen jälkeen ja jäänyt itse Thaimaahan "lomailemaan". Avustusryhmät tuskin hänen apuaan kaipasivat.

Olit oikaissut gradutyössäsi hiukan pannen mutkia suoraksi ja saanut opinnäytetyön sillä tavalla kasaan. Niin tekee suurin osa, sattumalta tiedän. ;)

Käyttäjän Laali kuva
Raili Sergejeff

Moni on kritisoinut sitä, että vanhasta asiasta väänetään asiaa, esim. näin: "Uskomatonta, että jostain 15 vuotta vanhasta gradusta jaksetaan vääntää asiaa."

Kuitenkin, jos ihmisellä on tapana oikoa mutkat suoriksi, niin voi tapahtua muissakin asioissa. Henkilö ei siis ole luotettava.

Mielestäni siinä on pointtia ja asia on hyvä tuoda esiin. On kyllä yliopistossakin moitittavaa, koska tällainen on mennyt läpi.

Olen samoilla linjoilla kuin mm. kommentoija Sami Korkiakoski, joka sanoo näin: "Kummallista.

Kun lehdistö käyttää sananvapautta, joka perustuu totuudellisuuteen ja oikean kuvan välittämiseen niin se ei presidenttiehdokas Huhtasaarelle kelpaa.

Mutta sellaiset uutisoinnit kelpaa, jotka tukevat ennakkoluuloja ja jakavat ihmisiä meihin ja noihin muihin, kelpaavat.

Se on varmaan sitten sitä persupolitiikkaa?"

Minusta on vain hyvä, että poliitikon epärehellisyys tulee esiin, oli poliitikon puoluetausta mikä tahansas.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

"jos ihmisellä on tapana oikoa mutkat suoriksi, niin voi tapahtua muissakin asioissa. Henkilö ei siis ole luotettava."

Tässä nimenomaisessa tapauksessa en lähtisi sanomaan, että menettelytapa on osoittanut epäluotettavuutta, vaan ehkä korkeintaan laiskuutta ja helpomman tien kulkemista päämäärän saavuttamiseksi. Lähdeviitteethän oli asianmukaisesti mainittu, mutta ylipitkien sitaattien käyttäminen sivujen täydennykseksi on arveluttavaa ja rajan vetäminen siihen on sitten gradun tarkastajien kontolla.

Edelleen on pakko myös korostaa, että moista helpomman tien kulkemista on ainakin aikoinaan harjoittanut yksi jos toinenkin opinnäytetyön laatija eikä "yleistä tapaa" välttämättä ajatella vääräksi. Suhtautuminen työhön ja projekteihin on parikymppisellä lisäksi usein oleellisesti toisenlainen kuin iäkkäämmällä jo pitemmän aikaa työelämässä mukana olleella.

Käyttäjän Laali kuva
Raili Sergejeff

Olet varmaan oikeassa tuossa. Minusta se kuitenkin osoittaa myös epäluotettavuutta.

En väitäkään, etteivät muut olisi sitä harrastaneet, ja kuten mainitsin kommentissani, yliopistollakin on myös sopassa osansa: "On kyllä yliopistossakin moitittavaa, koska tällainen on mennyt läpi".

Laiskuus ja helpomman tien kulkeminen päämäärän saavuttamiseksi ei ole mielestäni luotettavaa. Asioiden oikeasta laidasta ei välttämättä oteta kunnolla selvää mukavuudenhalun ja laiskuuden takia - tai oman päämäärän takia - ja sitten väitetään asioita, mitkä eivät ole totta.

Tästähän voi tietysi olla toista mieltä, tottakai.

Minusta on hyvä, jos näitä asioita nostetaan esille (oli poliittinen ideologia mikä hyvänsä), ja nostetaanhan niitä aina jonkin tärkeän poliittisen tapahtuman yhteydessä. Se on selvää.

Onhan tosin näillä asian esiin nostajillakin usein oma lehmä ojassa.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Uskomatonta, että jostain 15 vuotta vanhasta gradusta jaksetaan vääntää asiaa."

Kyse on paljolti siitä kuinka merkityksellinen tuo 15 vuotta vanha asia on valtakunnapolitiikassa ja veikkaan ettei kovin moni ole tuota gradua edes lukenut, puhumattakaan että nyt 15 vuotta myöhemmin pettyisi raskaasti kun kuulisi että n. 5% gradusta on kopioitu. Tässä on kyse perussuomalaisten ja Huhtasaaren EU kritiikista ja yrityksestä viedä uskottavuutta näiltä kritiikin esittäjiltä. EU oli tabu presidentinvaaleissa kuten se on elelleenkin mediassa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset