LauraHuhtasaari Politiikka on pääosin mielipiteitä

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

 

LAKIALOITE
Laki rikoslain 11 luvun 10 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle

Pykälä kiihottaminen kansanryhmää vastaan rajoittaa sananvapautta.  Suomi on itsesensuurin tiellä. Maahanmuuton haasteet koko Euroopassa kohdistuvat lähinnä islamilaiseen maahanmuuttoon. Aikaisemmin poliitikot ja tiedemiehet eivät vältelleet islamin arvostelua, nyt poikkinaiset sanat muslimeista johtaa helposti tuomioihin. Tämä sotii omaksumaamme valistuksen henkeä vastaan. Pykälä kiihottaminen kansanryhmää vastaan on mahdollistanut ilmiantokulttuurin, jolla väärinajattelijat halutaan vaientaa. Pykälän tulkinnassa käytetään mielivaltaa. 

Euroopan unionin tuomioistuin on ratkaisuissaan korostanut: 

”Ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sananvapaus on eräs demokraattisen yhteiskunnan keskeisistä perustoista, eräs sen edistyksen ja jokaisen yksilön kehityksen perusedellytyksistä. Ellei ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan 2 kohdasta muuta johdu, sananvapaus ei koske pelkästään sellaisia "tietoja" tai "ajatuksia", joihin suhtaudutaan myötämielisesti tai joita pidetään vaarattomina tai yhdentekevinä, vaan myös sellaisia, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät.” 

FT Jussi Halla-aho teki lakialoitteen (2013) kyseisen pykälän järkeistämisestä, mutta asia ei edennyt. Tilanne sen sijaan on entisestään pahentunut, siksi jätän tämän saman aloitteen uudestaan. Sananvapaus on keskeinen perusoikeus. 

”Rikoslain (39/1889) 11 luvun 10 §:n mukaan ”kiihottamiseen kansanryhmää vastaan” syyllistyy se, joka ”asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella”. Rangaistukseksi teosta säädetään sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Kieltäessään jonkin mielipiteen ilmaisun ja jopa tiedon esillepanon 10 § rajoittaa voimakkaasti sananvapautta. Rikoksella uhkaamisen tai rikokseen yllyttämisen ei tule nauttia lainsuojaa, mutta koska panettelua ja solvaamista ei ole laissa määritelty, ja koska pykälä kieltää jopa loukkaaviksi koettujen tosiasioiden lausumisen, se avaa ovet syyttäjäviranomaisen ja oikeuslaitoksen mielivaltaisille tulkinnoille. Pykälää onkin hyödynnetty ahkerasti maahanmuuttopolitiikkaa käsittelevien poliittisten puheenvuorojen tukahduttamiseksi.

Maahanmuutto ja siihen liittyvät ongelmat ovat ajankohtainen puheenaihe ja tulevat olemaan sitä myös jatkossa. Maahanmuuttajat eivät ole yhtenäinen ryhmä, ja maahanmuuton mitattavat ongelmat kuten syrjäytyminen, työttömyys ja rikollisuus liittyvät joihinkin kansallisuus- tai kulttuurisiin ryhmiin voimakkaammin kuin joihinkin muihin. Rikoslain 11 luvun 10 §:n nojalla esimerkiksi julkinen keskustelu jonkin maahanmuuttajaryhmän yliedustuksesta rikostilastoissa tai tukiriippuvuudessa voidaan katsoa kansallista ryhmää panettelevan tiedon levittämiseksi, ja näistä tiedoista tehtävät, maahanmuuttopolitiikan kehittämistä koskevat johtopäätökset herjaavien mielipiteiden ilmaisemiseksi.

Mielekäs ja realistinen maahanmuuttokeskustelu ei kuitenkaan ole mahdollista, jos etnisiä tai kansallisia ryhmiä koskevia tietoja ja mielipiteitä ei saa esittää, tai jos niiden esittämistä rikosoikeudellisten seuraamusten pelossa vältellään. Oikeusvaltiossa lakitekstin on oltava niin selkeä ja rajaava, että ihminen tekoon ryhtyessään tietää, onko kyseinen teko sallittu vai ei.

Rikoslain 11 luvun 10 § ei täytä tätä määritelmää. Liian väljänä se käytännössä johtaa tiedon ja mielipiteiden ilmaisussa ennakko- ja itsesensuuriin.

Käytäntö on myös osoittanut, että rikoslain 11 luvun 10 § ei suojele yhtäläisesti kaikkia ryhmiä. Lause, joka syntyperäisiä suomalaisia koskevana ei anna aihetta edes syyteharkintaan, johtaa tuomioon, kun se koskettaa toista kansallisuusryhmää. Perustuslain takaaman yhdenvertaisuuden näkökulmasta tällainen valikoiva lainsuoja on kestämätön riippumatta siitä, onko kyse lainsäätäjän alkuperäisestä tarkoituksesta vai ainoastaan liian väljän lainsäädännön mahdollistamista tulkinnoista.

Rikoslain 11 luvun 10 §:ä onkin syytä rajata siten, että rangaistavaksi jäävät rikollisella teolla uhkaaminen ja tällaiseen tekoon yllyttäminen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme, että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki
rikoslain 11 luvun 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain (39/1889) 11 luvun 10 §, sellaisena kuin se on laissa 511/2011, seuraavasti:

10 §
Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla viestin, jossa uhataan rikollisella teolla jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, tai yllytetään toista ryhtymään tällaiseen tekoon, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

 

Helsingissä 20.4.2018

https://m.youtube.com/watch?v=_AJZo4-0UA4

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

32Suosittele

32 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (210 kommenttia)

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Onkohan oikeusoppineet tutkineet tuota kiihottamislakia siltä kannalta, että voisiko se olla islamin vastainen? Nythän islamissa melko yleisesti pidetään meitä islamin vastustajia vapaana riistana, joiden tappaminen on ansio islamin mukaan.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Mitä varten vastustetaan jotain uskontoa?

Käyttäjän ToniRintala kuva
Toni Rintala

"Mitä varten vastustetaan jotain uskontoa?"

Tuskin tässäkään tapauksessa vastustetaan itse uskontoa vaan sen uskonnon tapoja.
Jos jossain uskonnossa on käytössä vaikka lasten uhraaminen heittämällä ne kaivoon/tulivuoreen/vesiputoukseen tai vain kaivamalla sydän esiin, niin eikö saisi vastustaa sitä meille vastenmielistä tekoa ja samalla kyseenalaistaa siihen tekoon uskominen, koska kyseessä on uskonto?

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #7

Rikolliser reot ovat tietenkin laittomia uskonnosta riippumatta.

Käyttäjän ToniRintala kuva
Toni Rintala Vastaus kommenttiin #73

"Rikolliser reot ovat tietenkin laittomia uskonnosta riippumatta."

Käsittääkseni siksi juuri uskontoja vastutetaan. Etenkin islamia.
Miksi muuten kuvittelet uskontoja tai siis tuota islamia vastustettavan?

Käyttäjän RalfKarlsson kuva
Ralf Karlsson Vastaus kommenttiin #74

Miksi ei sitten vastusteta voimakkaasti ihan suomalaisia uskonnollisia lahkoja joissa pedofilia ja lasten hyväksikäyttö yritetään piilottaa ja "käydä oikeutta" lahkon sisällä?

Käyttäjän ToniRintala kuva
Toni Rintala Vastaus kommenttiin #93

"Miksi ei sitten vastusteta voimakkaasti ihan suomalaisia uskonnollisia lahkoja"

Miksi kuvittelet, että ei vastusteta?
MVlehdessä kymmeniä juttua, joissa arvostellaan ja vastustetaan voimakkaasti mm. Jehovan todistajia.

Yle ja muut nössömediat uutisoivat vastustustaan melko vähän.
Voisivat voimakkaamminkin, mutta eivät kai uskalla ;)

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #74

Niitä rikollisia tekoja pitää tuomita.
Mitä varten suurin osa kristityitä ei noudata Jumalansa sanaa, esim varjele luomakuntaa ja jakaa varantojaan vähempiosaisille?

Käyttäjän ToniRintala kuva
Toni Rintala Vastaus kommenttiin #138

"Niitä rikollisia tekoja pitää tuomita."

Ongelma on se, kun ne teot tapahtuu yhteisön sisällä, eivät ne tule päivänvaloon kuin joskus. Näinhän mm. Jehovan todistajilla tapahtuu.

"jakaa varantojaan vähempiosaisille?"

Missä joku jumala on noin sanonut? Kristittyjen jumala on ainakin sanonut, että valloittakaa maa ja tappakaa kaikki.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #74

En minä mitään kuvittele siinä suhteessa.

Käyttäjän ToniRintala kuva
Toni Rintala Vastaus kommenttiin #148

"En minä mitään kuvittele siinä suhteessa."

Miten sitten itse vastaisit omaan kysymykseesi, että miksi jotain uskontoa, kuten vaikka islamia, vastustetaan?

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #154

Ei minulle tulisi mieleen ruveta vastustamaan jotain uskontoa. Kuka mistäkin syystä vastustaa. Jotkut kaipaavat viholliskuvia,

Käyttäjän ToniRintala kuva
Toni Rintala Vastaus kommenttiin #160

"Ei minulle tulisi mieleen ruveta vastustamaan jotain uskontoa."

Kuka on vastustamassa uskontoa?
Eikös jo sovittu, että vastustamme laittomia tekoja ja (laittomia) aatteita kuten fasismia ja islamia. Siinä missä ihmisuhrauksia, eriarvoisuutta, hyväksikäyttöä ja muita "vääriä" asioita.
Ei kai kukaan vastusta uskontoa uskonnon takia vaan sen aatteen takia.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #165

Suomen lainsäädännön silmissä islam on uskonto eikä aate ja sen mukaan mennään.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän ToniRintala kuva
Toni Rintala Vastaus kommenttiin #166

"Suomen lainsäädännön silmissä islam on uskonto eikä aate ja sen mukaan mennään."

Tiedän kyllä tuon. Mutta miksi se on herkempi uskonto kuin muut? Eli miksi juurikin sitä ei saa arvostella tai loukata? Muita uskontoja saa arvostella. Muiden uskontojen jumalia ja profeettoja saa kutsua homoiksi tai pedofiileiksi. Muiden uskontojen uskovaisia saa pilkata.
Miksi islam on erilainen?

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #168

En tiedä onko se herkempi uskonto kuin muut. Mikään uskonto ei nimittäin meillä vastaa syyttäjä- ja oikeuslaitoksesta eikä lainsäädännöstä, vaikka langettavia tuomioita on tullut.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Sampo Janatuinen Vastaus kommenttiin #169

"En tiedä onko se herkempi uskonto kuin muut."

Englannissa suvakit jakoivat kadulla lappuja "Jeesus oli homo", kaikki meni hyvin, kukaan ei puuttunut asiaan.
vastapuoli päätti kokeilla samaa toisinpäin lapulla "Allah oli homo", voit arvata ettei homma mennyt niin kuin Strömsössä.
muslimit kun näki laput niin oli täys sota päällä, tuli poliisit, laput takavarikoitiin, ihmisiä pidätettiin. taisi joku saada ikuisen maahantulokiellonkin.
olisiko vielä tullut sakkoja uskonrauhan rikkomisesta tai jostain kiihoittamisesta.

nyt tiedät kumpi on herkempi uskonto.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #201

Kyse on siitä ketkä loukkaantuvat mistäkin, ei uskonnosta. Luultavasti ei noin vaan jaettaisi Jeesusta homoksi väittäviä lehtisiä Venäjällä.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Ehkä ei niinkään uskontoa, mutta poliittista liikettä, joka pyrkii hallitsemaan uskonnon avulla tuskin kukaan kaipaa.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #10
Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Mitä varten vastustetaan jotain aatetta? Islamin vastustaminen on melko sama asia kuin fasismin tai kommunismin vastustaminen.
Vai koetko, että olisi jotenkin laitonta vastustaa islamia? Kaikki ateistit vankilaan jne?

Lisäys: Minusta ihan riittävä syy vastustaa jotain aatetta on se, että se ilmoittaa vastustajiensa tappamisen olevan oikein.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #16

Totta kai aatetta voi vastustaa. Uskonto on eri asia. Minä en ymmärrä uskontoa jonka symbolina on kidutusväline.
En pidä islamin tai muunkaan uskonnon vastustamisen laittomana jos se on asiallista argumentointia. Mutta kiihoittaminen islaminuskoisia vastaan on oltava laitonta.

Käyttäjän ErkkiJohansson1 kuva
Erkki Johansson Vastaus kommenttiin #33

Islamin poliittisia puolia on täysi oikeus vastustaa, mutta ongelma tulee siitä, että Islam on yhtä paljon poliittinen järjestelmä lakeineen kuin uskontokin.

Tuskin kukaan kommentoijista haluaa tukea ideologiaa jonka mukaan kaikki eri mieltä olevat saa tappaa?

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #47

Onhan kaikilla uskonnoilla poliittisetkin seuraamukset. Jeesus opetti jakamisen periaatetta. Kehoitti kahden paidan omistajaa antamaan toisen sellaiselle jolla ei ole yhtään.
Eihän laki pakota ketään tukemaan mitään ideologiaa.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #33

->#33
Eli jos uskonto määrää sinut tapettavaksi, et vastusta sitä vaan enemmin nahkasi pelastamiseksi käännyt siihen?

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #67

Juuri näin tekivät suomalaisetkin kun kristinusko levitettiin maahan.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #70

->#70 Pöyristyttävää, että näyttäisit edelleen hyväksyvän tuollaisen menetelmän, etkä vastusta sitä.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #94

Mikä menetelmä? Terrorismiahan vastustetaan valtion taholta.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #140

Uskonnollisen väkivallan. Nykyään sitä kohdistuu mm. islamista eroon pyrkiviin tai muslimimaiden vähemistöihin, kuten kristittyihin.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #150

Kaikki väkivalta on tuomittava.

Laila Toivakka Vastaus kommenttiin #33

Aina voi tehdä lakialoitteita, mutta tämä Huhtasaaren aloite tuskin saa lain voimaa. Kun lukee perussuomalaisten some-päivityksiä ja kommentteja, ei voi kuin hämmästyä, kuinka ala-arvoisia ja islamin vastaisia ne ovat. Huhtasaari hyväksyy nämä kommentit eikä halua tai kykene niitä kritisoida, koska pelkää menettää kannatustaan. Kannattajien mielistely on vastenmielistä ja epä-älyllistä.

Käyttäjän ToniRintala kuva
Toni Rintala Vastaus kommenttiin #33

"Totta kai aatetta voi vastustaa. Uskonto on eri asia."

Mitä eroa niillä on? Jokin aate tunnustetaan uskonnoksi jossain, toisaalla ei. Italiassa ei ole tunnustettu, että islam on uskonto, siellä se on vain aate.

Käyttäjän ToniRintala kuva
Toni Rintala Vastaus kommenttiin #33

"kiihoittaminen islaminuskoisia vastaan on oltava laitonta."

Mikä on sitten tuota kiihoittamista islaminuskoisia vastaan?

Jos kirjoittaa, että Jeesus oli homo, se ei kuulemma kiihoita ketään. Mutta jos kirjoittaa Allah oli homo, se kuulemma kiihoittaa? Mutta ketä vastaan? Mikä tämä kiihoitus tuossa on ja miten se on ketään vastaan?

Jos kirjoitan, että suomalaiset muinaisjumalamme Tapio, Ahti ja Ukko olivat pedofiilejä, ketään ei kiinnosta. Syy lienee se, että heitä pitää jumalina vain muutama tuhat ihmistä.
Jos kirjoitan, että aatteen X profeetta oli pedofiili, ja aatteeseen uskoo miljardi ihmistä, niin saan heti tuomion kiihoittamisesta kansanryhmää vastaan. Ketä vastaan siis kiihoitan, jos kerron profeetan olleen pedofiili? Riippuuko tuo kiihoittuminen siis ihmismäärästä? Ja miksi en kiihoita, jos kerron muutaman tuhannen ihmisen jumalan olleen pedofiili tai homo?

Käyttäjän ToniRintala kuva
Toni Rintala Vastaus kommenttiin #16

"Mitä varten vastustetaan jotain aatetta? Islamin vastustaminen on melko sama asia kuin fasismin tai kommunismin vastustaminen."

Perussuomalaiset vastustaa niitä kaikkia. Islam ja kommunismi on fasismia.

"Vai koetko, että olisi jotenkin laitonta vastustaa islamia?"

Eikös tämä ole selviö. Halla-aho sai tuomion vastustaessaan islamia. Moni on Euroopassa jopa tapettu vastustaessaan islamia.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #77

Mitä varten perussuomalaiset vastustavat kommunismia vaikka monet teistä on ktistittyjä? Jeesushan opetti kommunismin perusteita; tasa-arvon ja jakamisen periaatetta. Esim, miten ruokitaan isoa kansanjoukkoa viiden leivän ja kahden kalan avulla. Se oli mahdollista kun opetuslapset jakoivat eväät muut seurasivat esimerkkiä ja jakoivat mukanaan tuomansa eväät niiden kanssa joilla ei ollut mitään.

Käyttäjän ToniRintala kuva
Toni Rintala Vastaus kommenttiin #174

"Mitä varten perussuomalaiset vastustavat kommunismia vaikka monet teistä on ktistittyjä?"

En osaa puhua kristittyjen puolesta. Itse en kannata kommunismia. Ja niin tuntuu tekevän moni muukin perussuomalainen.

"Jeesushan opetti kommunismin perusteita; tasa-arvon ja jakamisen periaatetta."

Jeesustelu kuuluukin vihreille ja vassareille. Perussuomalaiset kristityt ovat ehkä enemmän sellaisten Jeesuksen puheiden kannalla, joissa tuo jakaminen kohdistuu omalle kansalle ja oman kulttuurin puolesta. Tasa-arvoahan persut kannattaa ja positiivista erityiskohtelua vaativat suomalaisille, koska olemme maailmassa vähemmistö ja vaarassa kadota.

Viiden leivän ja kahden kalan jakaminen suurelle joukolle kertookin jo, millaista satua Raamattu paljon on. Ellei ne kalat sitten ollu valaita, mutta tuskin sentään. Jakamisen utopia onkin siinä hyvin tehty naurettavaksi. Taikaseinää ei ole ja kaikille ei voi antaa, koska ei riitä. Aina pitää suosia omia, jos aikoo selviytyä.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #176

Eväiden jakaminen saattaa hyvinkin kuvata tositapahtumaa tavalla jota selostin. Missä Jeesus puhuu oman kansan suosimisesta?

Käyttäjän ToniRintala kuva
Toni Rintala Vastaus kommenttiin #179

"Missä Jeesus puhuu oman kansan suosimisesta?"

En tunne niin tarkasti, mutta omasta kansasta hän puhuu. Ja ne pelastuu, jotka häneen uskoo. Raamatussa jumala puhuu omasta valitusta kansastaan ja kehottaa heitä tuhomaan muut kansat. Jos Jeesus on tuon jumalan poika, joka puhuu edustavansa isäänsä, niin toki hän on samaa mieltä julistaessaan toteuttavansa jumalan tahtoa oman kansan suosimisessa.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #181

"kehottaa heitä tuhoamaan muut kansat"

Kristinusko siis on vähintään yhtä vastustettava uskonto kuin islaminusko!

Käyttäjän ToniRintala kuva
Toni Rintala Vastaus kommenttiin #183

"Kristinusko siis on vähintään yhtä vastustettava uskonto kuin islaminusko!"

Ei ole. Nykyinen kristinusko taitaa enemmän seurata Jeesusta ja Uutta Testamenttia. Tuota vanhaa jumaloppia ei kristityt toteuta missään.

Vielä muutama sata vuotta sitten kristinusko tai ennemminkin Paavin johtama katolilaisuus oli sotaisaa. Tosin sekin alkoi siitä, että noustiin puolustautumaan vielä sotaisampaa uskoa eli islamia vastaan.

Käyttäjän ToniRintala kuva
Toni Rintala Vastaus kommenttiin #174

"Mitä varten perussuomalaiset vastustavat kommunismia vaikka monet teistä on ktistittyjä?"

En osaa puhua kristittyjen puolesta. Itse en kannata kommunismia. Ja niin tuntuu tekevän moni muukin perussuomalainen.

"Jeesushan opetti kommunismin perusteita; tasa-arvon ja jakamisen periaatetta."

Jeesustelu kuuluukin vihreille ja vassareille. Perussuomalaiset kristityt ovat ehkä enemmän sellaisten Jeesuksen puheiden kannalla, joissa tuo jakaminen kohdistuu omalle kansalle ja oman kulttuurin puolesta. Tasa-arvoahan persut kannattaa ja positiivista erityiskohtelua vaativat suomalaisille, koska olemme maailmassa vähemmistö ja vaarassa kadota.

Viiden leivän ja kahden kalan jakaminen suurelle joukolle kertookin jo, millaista satua Raamattu paljon on. Ellei ne kalat sitten ollu valaita, mutta tuskin sentään. Jakamisen utopia onkin siinä hyvin tehty naurettavaksi. Taikaseinää ei ole ja kaikille ei voi antaa, koska ei riitä. Aina pitää suosia omia, jos aikoo selviytyä.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #177

Valas ei ole kala.
Tietenkin väki oli ottanut eväät mukaan ja ottivat ne esille piiloistaan jakaen lähimmille joilla ei eväitä ollut. Viidien leivän ja kahden kalan jakaminen toimivat vain esimerkkinä muille. Näin yksinkertaisesti ihmeitä tapahtuu.

Käyttäjän ToniRintala kuva
Toni Rintala Vastaus kommenttiin #184

"Valas ei ole kala."

Ei ne sitä silloin tiennyt ;)

"Viidien leivän ja kahden kalan jakaminen toimivat vain esimerkkinä muille. Näin yksinkertaisesti ihmeitä tapahtuu."

Tuo ei ollut mikään ihme vaan kuvaus normaalista nyyttikestistä :)

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #186

Ehkei nyyttikestit olleet kovin yleisiä Jeesuksen aikaan. Jos jakaminen tapahtuisi yhteiskunnan tasolla sen voisi hyvinkin pitää ihmeenä nykyisessä kilpailupelissa.

Kyllä kalastajat sentään tiesivät, ettei järvessä ole valaita.

Käyttäjän ToniRintala kuva
Toni Rintala Vastaus kommenttiin #187

"Jos jakaminen tapahtuisi yhteiskunnan tasolla sen voisi hyvinkin pitää ihmeenä nykyisessä kilpailupelissa."

Joka kesä jaamme ruoat mökillä. Toiset tuo enemmän ja toiset vähemmän. Jotkut ei tuo mitään, mutta tarjoavat sitten muuta apua.

Nytkin on menossa aika tehdä talkootyötä. Taloyhtiön pihoja putsataan joukolla, urheiluseuran tiloja valmistellaan kesäkautta varten. Kaikki yhteisvoimin, ilmaista työtä muiden hyväksi. Toiset tekee enemmän työtä ja toiset vähemmän. Moni ei lainkaan.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #188

Näin voisi yhteiskunta toimia kokonaisuudessaankin. Rahastakin on nykyisenä it-aikana tullut hiton kallis turhake. Onhan niitä rahanpyörittäjiäkin elätettävä.

Käyttäjän ToniRintala kuva
Toni Rintala Vastaus kommenttiin #192

"Näin voisi yhteiskunta toimia kokonaisuudessaankin."

Voisi tietysti, jos ruoka tulis itsestään jääkaappiin tai jopa kypsennettynä ja valmiina lautaselle jollain taikaseinävoimalla.

Oikeasti ei voi.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #193

Ai, luulet, että ruoka tulee kaupasta?

Käyttäjän ToniRintala kuva
Toni Rintala Vastaus kommenttiin #194

"Ai, luulet, että ruoka tulee kaupasta?"

??
Ai luulet, että ruoka tippuu taivaasta?
Meille ruoka tulee lähes täysin kaupasta. En sitä muualta juurikaan hae. Joskus marjoja ja sieniä haen metsästä.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #195

Taidat uskoa, että maailma pyörii napasi ympärillä.

Käyttäjän ToniRintala kuva
Toni Rintala Vastaus kommenttiin #197

"Taidat uskoa, että maailma pyörii napasi ympärillä."

Ei vaan nimenomaan tiedän, että se ei pyöri. Moni kyllä kuvittelee sen pyörivän napansa ympärillä ja siksi eivät viitsi osallistua minkäänlaiseen vapaaehtoistyöhön toisten hyväksi.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #198

Jotkut ovat raatanet pitkiä päiviä aamusta iltaan että saisit maitoa ja munia kaupasta.
En nyt oikein käsitä päättelysi, mutta ainakin olen tehnyt vapaaehtoista palkatonta työtä todella paljon.

Käyttäjän ToniRintala kuva
Toni Rintala Vastaus kommenttiin #199

"Jotkut ovat raatanet pitkiä päiviä aamusta iltaan että saisit maitoa ja munia kaupasta."

Näin se on. Tiedän. Olen itse tehnyt töitä monta tuntia saadaksen rahaa ostaakseni itselle tarvitsemani ruoan.

Ja olen nuorena monet kesät viettänyt maatilalla lapsitöissä. Tiedän kyllä siitä ja sen rankkuudesta jonkin verran. Mielummin teen toimistotyötä 8-16, ja sitten ostan muiden tuottamaa ruokaa kaupasta.

"ainakin olen tehnyt vapaaehtoista palkatonta työtä todella paljon."

Niin minäkin. Mutta samalla olen huomannut, että sitä tekee alle 5% ihmisistä.

Käyttäjän emailjuuso kuva
Juha Hämäläinen

#6. Kysymykseesi on äärimmäisen helppo vastata. Jos uskonto opettaa tai yllyttää tekemään rikoksia tai ihannoi rikoksia, sitä on vastustettava päättäväisesti pelkäämättä seuraamuksia.

Kun luet islamin kirjoituksia, voit miettiä ihan omin voimin miten tämä oppi suhtaantuu lakeihimme ja arvoihimme Euroopassa.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #115
Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #115

Mitä kirjoituksia tarkoitat?
Minäkin paheksun tuhoisaa kasvu&kilpailuideologia.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #115

Etkö sitten osaa vastustaa jotain uskontoa kiihoittamatta kansanryhmää vastaan? Kuten juutalaisia on vainottu,

Käyttäjän emailjuuso kuva
Juha Hämäläinen

Yleinen länsimainen käytäntö on, että rikoksiin selkeästi kehottavat liikkeet ovat laittomia.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Laki on nykyisessä muodossaan hyvä, koska se vähän hillitsee kaikkein häiriintyneimpien ihmisten itseilmaisua. Persujen nokkamiesten saamat tuomiot ovat tulleet aiheesta.

Käyttäjän heke kuva
Heikki Paananen

Laki nykymuodossaan on hyvä, koska se on "vaihtoehtoisessa hallinnollisessa ilmapiirissä" käännytettävissä täysin Vihreiden vastaiseksi.

Arvostamallani blogisti Börjelläkin voi olla edessa tutkintavankeus, ja jopa olla ilman lääkärin määräämää lääkitystä, sillä aikaa, kun kansan valitsema tutkintaviranomainen suvaitsee yrittää löytää aikaa asian edes pintapuoliseen käsittelyyn. Olisiko Börjellä hauskaa silloin? Olisiko laki kannattanut aikoinaan muotoilla paremmin?

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Onko teillä kaikilla noita väkivaltafantasioita vai pitääkö vain matkia Halla-ahoa?

Käyttäjän heke kuva
Heikki Paananen Vastaus kommenttiin #21

En ole varma ymmärsinkö Jounin kysymyksestä mitään.
Voisitko muotoilla kysymyksen toisin?

Laila Toivakka

Samaa mieltä Börje Uimosen kanssa siitä, että nykyinen laki on hyvä. Lakialoitteita voi toki tehdä, mutta todennäköisesti Huhtasaaren esittämä aloite ei mene läpi.

Käyttäjän AnttiRautio kuva
Antti Rautio

En ymmärrä, miksi tosiasioita ihmisryhmistä ei saisi kertoa. Siis sellaisia, jotka voi kiistatta perustella vaikkapa tilastoin ja tutkimustuloksin.

Jos vertaillaan vaikkapa työttömyysprosentteja Suomessa, niin sen perusteella voidaan laittaa kaikki kunnat järjestykseen. Eikä kukaan täysijärkinen loukkaannu, koska kyse on todellakin selkeästä faktasta. Sama vaikkapa Suomen kaupunkien rikostilastojen kohdalla. Niiden perusteella voimme hyvin laittaa kunnat järjestykseen, että missä on tilastojen mukaan turvallisinta.

Mutta auta armias, jos sama työttömyys- tai rikostilasto tehdään Suomessa asuvien kansallisuuksien perusteella. Tai Suomessa harjoitettavien uskontojen perusteella. Se onkin heti syrjintää, rasismia tai kiihottamista kansanryhmää vastaan?

Millä ihmeen perusteella? Mikä logiikka siinä on? Miksi kaksoisstandardit ovat joillekin täysin ok, jopa itsestäänselvyys?

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

Mitä kiistatonta tosiasiaa et nyt saa kertoa ihmisryhmästä?

Käyttäjän AnttiRautio kuva
Antti Rautio

Googlaa Jussi Halla-ahon tuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #12

Tiedän tapauksen, mikä oli se kiistaton tosiasia, josta tuomio tuli?

Käyttäjän AnttiRautio kuva
Antti Rautio Vastaus kommenttiin #18

Et kai sinä kuvittele, että kirjoittaisin omalla nimelläni ja kuvallani nettiin jotain, josta paljon, paljon minua yhteiskunnallisesti merkittävämpikin ihminen on saanut tuomion ihan KKO:ta myöden?

Kyllä sinä löydät tekstin sekä tuomion perusteet edelleen netistä, jos vain haluat. Siksipä kysytäänkin toisinpäin, jos itse haluat vastata:

Mikä Jussi Halla-ahon tuomioon johtaneessa blogitekstissä ei muka ollut kiistaton tosiasia?

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #22

Älä nyt turhaa pelkää. Iloitse sananvapaudestasi. Tarkoitatko, että nämä ovat kiistattomia tosiasioita:

"KKO:n mukaan Halla-aho väitti kirjoituksessaan muun muassa, että islaminuskonto on pedofiliauskonto ja että ryöstely ja verovaroilla loisiminen on somalien kansallinen ja ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre."
https://yle.fi/uutiset/3-6171365

Mikä noista on kiistaton tosiasia? Tuolla perusteella kaikki uskonnot olisivat pedofiliauskontoja, koska ennen sai mennä lasten kanssa naimisiin kaikkialla. Onko sinun mielestäsi siis kiistaton tosiasia, että ryöstely ja verovaroilla loisiminen on somalien kansallinen ja ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre?

Käyttäjän AnttiRautio kuva
Antti Rautio Vastaus kommenttiin #26

Jos lainaat ne Halla-ahon blogin tuomioon johtaneet tekstin pätkät perusteluineen (siis miten hän on moisiin johtopäätöksiin päätynyt), niin lupaan kommentoida niitä. Nyt sinä lainaat uutista asiasta. Täysin eri asia, koska nyt keskusteltaisiin uutisesta, ei itse asiasta.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #31

Blogissaan Halla-Aho esitti suoraan seuraavat väitteet. Mikä näistä on kiistaton tosiasia?

"Ohikulkijoiden ryöstely ja verovaroilla loisiminen on somalien kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre."

En ymmärrä miksi et sitä uutisesta ymmärtänyt. Sehän on kopioitu suoraan Halla-Ahon blogista.

Käyttäjän AnttiRautio kuva
Antti Rautio Vastaus kommenttiin #36

Ja ne Halla-ahon perustelut samasta blogistaan, miksi moiseen johtopäätökseen oli päätynyt?

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #37

Vastaapa sinä, että mikä noista on kiistaton tosiasia? Sellaisiahan ei nyt saa mielestäsi esittää. Halla-Aho perusteli juttuaan JSN:n päätöksellä. Sillä ei ole oikeusjutun kannalta mitään merkitystä. Kirjoitus, jota hän matki on samalla lailla kiihottamista kansanryhmää vastaan.

Käyttäjän AnttiRautio kuva
Antti Rautio Vastaus kommenttiin #41

#41

Olen antanut sinulle avaimet käteen keskustelun jatkamiseksi. Jos et sitä halua tehdä, niin se on hyvin ymmärrettävää mutta syy ei ole silloin minussa. Päinvastoin, se vain alleviivaa alkuperäistä pointtiani.

Jos haluat jatkaa, tiedät miten se tapahtuu. Kehää en jaksa kiertää.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #49

Sinähän nyt vain väistelet. Sinä väität, ettei kiistattomia totuuksia ihmisryhmistä saisi kertoa:

"En ymmärrä, miksi tosiasioita ihmisryhmistä ei saisi kertoa. Siis sellaisia, jotka voi kiistatta perustella vaikkapa tilastoin ja tutkimustuloksin."

Mutta et osaa sanoa yhtään kiistatonta totuutta ihmisryhmistä, jota ei saisi kertoa.

Sinä väität myös, että jos kansallisuuksien perusteella julkaistaan työttömyys- tai rikostilastoja niin se olisi syrjintää, rasismia tai kiihottamista kansanryhmää vastaan:

"Mutta auta armias, jos sama työttömyys- tai rikostilasto tehdään Suomessa asuvien kansallisuuksien perusteella. Tai Suomessa harjoitettavien uskontojen perusteella. Se onkin heti syrjintää, rasismia tai kiihottamista kansanryhmää vastaan?"

Mutta näitä on kuitenkin julkaistu ilman mitään noista syytöksistä.

Keskustelu kiertää kehää, koska sinä et pysty myöntämään, että väitteesi eivät pidä paikkaansa. Mutta väistele vain rauhassa. Palataan asiaan sitten kun pystyt keskittymään itse asiaan, etkä vain kehumaan kuinka hyvä keskustelija sinä olet.

Käyttäjän AnttiRautio kuva
Antti Rautio Vastaus kommenttiin #53

Jussi, kaikella ystävyydellä.

"Mutta et osaa sanoa yhtään kiistatonta totuutta ihmisryhmistä, jota ei saisi kertoa."

Ymmärrätkö sinä itse ollenkaan tuon kirjoittamasi kohdan ristiriidan ja absurdiuden?

"Mutta näitä on kuitenkin julkaistu ilman mitään noista syytöksistä."

Kerro nyt mistä se uskontojen mukaan tehty (tuore) tilasto löytyy? Jos semmoinen kerran on, kuten niin kovasti väität.

Ei tässä keskustelussa väistele kukaan muu kuin sinä. Alusta näköjään loppuun asti.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #58

Kiistattomat totuudet ihmisryhmistä saa kertoa. Sinä väität, että sellaisia, joita ei saa kertoa on olemassa mutta et osaa mainita yhtään. Kukaan ei syytä sinua mistään jos kerrot kiistattomia totuuksia. Anna palaa vaan, mitä kiistatonta totuutta SINUN MIELESTÄSI ei saa kertoa. Voin taata, että sen saa.

"Kerro nyt mistä se uskontojen mukaan tehty (tuore) tilasto löytyy? Jos semmoinen kerran on, kuten niin kovasti väität."

En ole väittänyt, että sellainen on. Sinä valehtelet tai olet erityisen ymmärtämätön. Missä muka väitän, että sellainen olisi olemassa?

Uskontoa ei tilastoida rikosten yhteydessä, joten ei ole mahdollista tehdä sellaista. Sinä kuitenkin väitit, että kansallisuudesta ei saa julkaista ja minä esitin, että on julkaistu. Etkö pysty myöntämään, että olit siinä väärässä vai jankutatko vain huviksesi?

"Ei tässä keskustelussa väistele kukaan muu kuin sinä. Alusta näköjään loppuun asti."

Mitä väistän? Olen vastannut kaikkiin kysymyksiisi. Sinulta ne jäävät uupumaan.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #71

#71: "Kerro nyt mistä se uskontojen mukaan tehty (tuore) tilasto löytyy? Jos semmoinen kerran on, kuten niin kovasti väität."

"En ole väittänyt, että sellainen on. Sinä valehtelet tai olet erityisen ymmärtämätön. Missä muka väitän, että sellainen olisi olemassa?"

-> Viestissäsi #53 sinä väität, että "Mutta näitä on kuitenkin julkaistu"

-> Kutsut muita henkilöitä valehtelijoiksi, vaikka ainoa valehtelija olet sinä itse. Ymmärrätkö ollenkaan, kuinka typerältä toimintasi näyttää?

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #41

Kirjoitus, jota Halla-aho parodisesti matki, oli sanomalehti Kalevan pääkirjoitus. Miksi kansanryhmää vastaan kiihottaneen pääkirjoituksen laatinutta ei sitten syytetty ja tuomittu kuten Halla-ahoa?

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #37

Ja Halla-Aho itsekin sanoi, ettei hänen väitteensä ole kiistaton tosiasia vaan arvelu. Sinä väität, ettei kiistattomia tosiasioita kansanryhmistä saa enää esittää. Voitko sanoa, että mitä kiistatonta tosiasiaa sinä et saa esittää?

Käyttäjän emailjuuso kuva
Juha Hämäläinen Vastaus kommenttiin #26

#26. Älä Jussi jankuta asioista, joita et tunne. Lue Koraani ja tutustu Mohammedin elämään sekä sharia-lakeihin ja palaa sitten kommentoimaan viisastuneena. Jankutus ei lisää muuta kuin luuloja.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #116

Voisiko Hämäläinen taas kirjoittaa samasta asiasta kuin muut. Vai missä kohden koraani ottaa kantaa somalien kansallisiin ja geneettisiin piirteisiin?

Sampo Janatuinen Vastaus kommenttiin #26

on kiistaton, jopa muista afrikan maista tulevat sanovat että näin on. mutta, mikään ei koskaan ole 100%, eli silloin täytyy sanoa "melkein kaikki, mutta ei kaikki".

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #18

Halla-aho esitti kahdet standardit, suomalaisia saa halveksia ja vihata mutta vastaava somalialaisista on tuomittavaa. Kyse on laista haittamaahanmuuton kritiikin kieltämiseksi.

Käyttäjän ToniRintala kuva
Toni Rintala Vastaus kommenttiin #23

Briteissä samat kahdet standardit. Kanadalainen nainen sai maahantulokiellon Britteihin heiluteltuaan "Allah oli homo" -kylttiä. Hänet pidätettiin rajalla.
Mutta "Jeesus oli homo" -kylttien heiluttelusta ei edes joutunut pidätetyksi eikä etenkään saanut maahantulokieltoa.
Niin eriarvoisia ovat uskonnot.

Käyttäjän PekkaSiikala11 kuva
Pekka Siikala

Näitä työttömyys- ja rikostilastoja on kyllä tehty, ja niitä on runsaasti myös väärin käytetty - tuntematta tilastointitapoja. Erityisesti näin on tapahtunut rikostilastojen kohdalla.

Olet pudonnut kelkasta tai et ole seurannut mitä on tilastoitu. Tai sitten harrastat, no jaa, jääköön sanomatta.

Noista rikostilastoista sen verran, että niissä ei ole huomioitu sitä, että yksi henkilö on voinut syyllistyä jopa enemmistöön niistä rikoksista.

Käyttäjän AnttiRautio kuva
Antti Rautio

#9

Totta on se, että tilastoja voidaan käyttää väärin, jos niin halutaan. Kuten mitä tahansa asiaa, jos halutaan ajaa sokeasti omaa agendaa tosiasioista välittämättä.

Mutta onko se peruste olla käyttämättä tilastoja ollenkaan? Miten päätetään, mitä tilastoja saa käyttää ja mitä ei? Kuka sen valikoinnin saa suorittaa?

Käyttäjän PekkaSiikala11 kuva
Pekka Siikala Vastaus kommenttiin #13

Tilastoja, joita väität "kielletyiksi", on julkaistu ihan säännöllisesti. Myös tlastoja eri uskontokuuntiin kuuluvista.

Käyttäjän AnttiRautio kuva
Antti Rautio Vastaus kommenttiin #19

Laitatko minulle linkin tuoreimpaan tilastoon rikollisuudesta kansallisuuksien ja uskontokuntien perusteella. Kiitos.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #24

"Suomessa ei tilastoida henkilöistä etnistä tietoa, kuten ihonväriä. Tilastoinnin ulkopuolelle jää myös tieto esimerkiksi kulttuuriperän ja uskonnon mukaisista kansanryhmistä."

Mutta samasta raportista löytyy kansallisuuksien mukaan.
http://www.polamk.fi/instancedata/prime_product_ju...

Käyttäjän AnttiRautio kuva
Antti Rautio Vastaus kommenttiin #29

Eli uusin on ajalta ennen turvapaikanhakijavyöryä ja uskonnon mukaan sellaista ei ole tehtykään. Kuitenkin täällä väitetään, että niitä tehdään koko ajan.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #32

Ei siis kelpaakaan kun ei ole tarpeeksi uusi? Älä nyt viitsi pelleillä. Tiedätkö miten tilastopohjainen tutkimus toimi? Sinähän väitit ettei sellaisia saa julkaista tai niistä ei saa puhua. Nuo tilastot todistavat, että ensimmäisen kommenttisi väite on puppua:

"Mutta auta armias, jos sama työttömyys- tai rikostilasto tehdään Suomessa asuvien kansallisuuksien perusteella. Tai Suomessa harjoitettavien uskontojen perusteella. Se onkin heti syrjintää, rasismia tai kiihottamista kansanryhmää vastaan?"

Käyttäjän AnttiRautio kuva
Antti Rautio Vastaus kommenttiin #38

Missä se uskontojen perusteella tehty tutkimus nyt sitten on? Vai eikö sitä olekaan?

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #50

Luetunymmärtäminen lienee heikkoa mutta laitetaan uudestaan, jos tällä kertaa onnistuisi.

"Suomessa ei tilastoida henkilöistä etnistä tietoa, kuten ihonväriä. Tilastoinnin ulkopuolelle jää myös tieto esimerkiksi kulttuuriperän ja uskonnon mukaisista kansanryhmistä."
http://www.polamk.fi/instancedata/prime_product_ju...

Käyttäjän AnttiRautio kuva
Antti Rautio Vastaus kommenttiin #55

Eli sitä ei ole olemassa. Aivan kuten sanoin.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #60

Kuka on väittänyt sellaisen olevan olemassa?

Käyttäjän AnttiRautio kuva
Antti Rautio Vastaus kommenttiin #72

#72

Sinä ja Pekka Siikala.

Mutta oletko sinä nyt siis vihdoin sitä mieltä, että uskontojen perusteella ei moista (tuoretta) tilastoa ole olemassakaan? Kuten minä olen koko ajan sanonut?

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #78

"Mutta oletko sinä nyt siis vihdoin sitä mieltä, että uskontojen perusteella ei moista (tuoretta) tilastoa ole olemassakaan? Kuten minä olen koko ajan sanonut?"

Oletpa aika törkeä valehtelija! Minä sanoin heti ensimmäisessä asiaan liittyvässä kommentissani #29, että uskonnon mukaan ei tilastoida. Mikä tapa tämä on käydä keskustelua kun valehtelet asiasta, jonka kaikki näkevät heti valheeksi. Ihme epeli olet.

Käyttäjän AnttiRautio kuva
Antti Rautio Vastaus kommenttiin #80

Jussi, viestissäsi #53 sanot, että sellainen on julkaistu.

Samoin viestissäsi #38.

Myös Pekka Siikala väitti niin viestissä #19.

Mutta siis nyt olemme pitkän ja erittäin raskaan "keskustelun" päätteeksi päässeet samaan lopputulokseen:

Uskonnon mukaan tehtyjä rikos- tai työttömyystilastoja ei ole olemassakaan. Kuten olen sanonut useaan kertaan tässä ketjussa.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #81

#81: Kangasluoma on trolli, jolla on enemmän intoa kuin tietoa. Hän yleensä sortuu omaan nokkeluuteensa. Näin kävi tälläkin kertaa.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #81

Niin, että kansallisuuksien perusteella on julkaistu. Aivan kuten samassa #53 viestissäni selkeästi ylempänä kirjoitan. Ja ennen tätä viestiä kirjoitin sinulle useampaan otteeseen, ettei uskontoja tilastoida rikoksiin. Ja viestissä #38 en väitä mitään uskonnosta vaan kansallisuudesta, josta olen koko ajan tilastoa jakanut ja sanonut siinäkin, ettei uskontoa tilastoida.

Sinä siis pääsit siihen lopputulokseen, josta minä aloitin ja jota jankkasin sinulle useampaan otteeseen. Yhdessäkään viestissäni en väittänyt, että uskontotilastoja olisi vaan aloitin heti sanomalla ettei niitä tilastoida. Menikö se oikeasti sinulta ohi vai valehteletko?

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #98

#98: Tuossa ylempänä on jokaisen luettavissa viestisi #53 jossa väität, että työttömyys- tai rikostilastoja uskontojen perusteella on julkaistu. Turhaan selittelet ja yrität peitellä valehteluasi. Myönnä pois, että nyt meni pahasti pieleen.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #81

Viestissäni #29 ja #55 kirjoitan:

"Suomessa ei tilastoida henkilöistä etnistä tietoa, kuten ihonväriä. Tilastoinnin ulkopuolelle jää myös tieto esimerkiksi kulttuuriperän ja uskonnon mukaisista kansanryhmistä."

Täsmälleen saman kommentin jaoin kahteen kertaan. Ei voi mennä keneltäkään ohi jos yhtään osaa keskustelua seurata. Varmuuden vuoksi toistin vielä useasti muualla ettei uskontoa tilastoida. Sitten totesin heti perään, että kansallisuuden mukaan löytyy ja kirjoitin siitä tilastosta koko ajan, koska luulin, että ymmärrät kun sinulle asia toistettiin useampaan kertaan. Ilmeisesti et kuitenkaan.

Se miten sinun tulkintasi tästä keskustelusta on, että minä väitän olevan olemassa tekijän uskonnon perusteella jaotellun tutkimustuloksen on perin ihmeellistä.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #101

#101: Jussi, olet tällä kertaa vetänyt vihkoon, ei kannata enää selitellä. Lähdit itse tahallaan seikkailemaan, mutta lopputulos oli surkea. Saisit hävetä. Pysy nyt poissa muutama päivä ja tule takaisin vasta sitten kun olet opetellut käytöstavat.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

"Joka toinen työvoimaan kuuluva Suomen somalialainen on työtön"
https://yle.fi/uutiset/3-9783136

Ja ulkomaalaisten rikostilastoja on kyllä pilvin pimein.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Mitä kiistattomia tutkimustuloksia? Tilastot eivät kerro mitää yksilöistä.

Käyttäjän AnttiRautio kuva
Antti Rautio

Eivät kerrokaan, mutta kokonaisuudesta kertovat. Kokonaisuus ratkaisee, ei yksilö.

Imatralla (jossa asun) on Suomen mittakaavassa huomattavan korkea työttömyysprosentti. Kertooko se sinulle mitään Imatrasta tai Imatran tilanteesta?

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #39

Mitä kiistatonta tosiasiaa sinä et saa imatralaisista esittää?

Käyttäjän AnttiRautio kuva
Antti Rautio Vastaus kommenttiin #43

#43

Miten tuo nyt liittyi yhtään mihinkään?

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #52

Sinun ihan ensimmäinen väitteesi on, ettei ihmisryhmistä saa kertoa kiistattomia totuuksia. Odottelen edelleen ensimmäistä esimerkkiä sellaisesta. Ajattelin, että jos uskaltaisit imatralaisista sellaisen kertoa.

Käyttäjän AnttiRautio kuva
Antti Rautio Vastaus kommenttiin #56

#56

Viesti #39 oli vastaus viestiin #35. Sinun kysymyksesi #43 ei liittynyt mihinkään.

Käyttäjän KariHelstamo1 kuva
Kari Helstamo Vastaus kommenttiin #56

Koskeeko sensuuri valtaväestöä? Olen käsittänyt, että vain vähemmistöistä ei julkaista kaikkia tietoja.

Sitä olen ihmetellyt, että kuinka suuri prosentti ihmisiä on vielä suojeltava vähemmistö? 1%-49%?

Käyttäjän AnttiRautio kuva
Antti Rautio Vastaus kommenttiin #111

Joissakin tapauksissa se taitaa olla 50 %. Kuten vaikkapa äärifeministien mielestä naisten kohdalla.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #39

Ei tilasto ole mikään kokonaisuus.
Ratkaisee mitä?
Se kertoo, että Imatrassa on huono työllisyystilanne. Mutta siitä ei voida vetää johtopäätöstä,että imatralaiset ovat huonoja tekemään työtä.

Käyttäjän AnttiRautio kuva
Antti Rautio Vastaus kommenttiin #59

#59

Tilasto nimenomaan on kokonaisuus. Siis kokonaiskuva. Olettaen toki että tilasto on tehty oikein eikä tarkoitushakuisesti.

Ihan samoin voidaan tehdä johtopäätöksiä vaikkapa muslimeista, turvapaikanhakijoista tai afrikkalaisista. Mutta ei muslimista, turvapaikanhakijasta tai afrikkalaisesta.

Ei tämä nyt voi olla noin vaikeaa, kuin koitatte antaa ymmärtää.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #64

Pötyä, ei tilasto ole mikään kokonaiskuva, vaan kertoo jotain niistä muuttujista joista on kerätty tietoa. Tilasto jossa on yhdistelty suuri määrä muuttujia kuten monissa indekseissa sisältää myös monia epätarkkuksia. Yleensä muuttujista on laskettu jokin keskiarvo.

Käyttäjän AnttiRautio kuva
Antti Rautio Vastaus kommenttiin #66

#66

Jos tehdään tilasto kaikista alle 170 cm pitkistä suomalaisista sekä yli 170 cm pitkistä suomalaisista ja tämä tilasto kertoisi, että alle 170 cm pitkistä 45 % on syyllistynyt elämänsä aikana tappoon ja yli 170 pitkistä vain 3 %, niin mistä se mielestäsi kertoo? Vaiko ei mistään?

Esimerkki tarkoituksellisesti kärjistetty.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #64

Kuten jo sanoin, tilastojen perusteella voi vain tehdä päätelmiä jonkun muuttujan jakautumisesta jossain ryhmässä.

Pertti Kostiainen

Silloin kun laki laadittiin ei voitu kuvitella että Suomen viranomaiset olisivat aivan kädettömiä apukoulun alokkaita joskus tulevaisuudessa.
Näin vain kävi, Suomeen voi tulla kuka vaan ja saada täysihoidon, kaikilla mausteilla ja vielä käyttörahaa,
Sanoo vaan asailum ja taivas aukeaa, ei tarvita henkkaria ei mitään todisteita keksii vaan tarinan ja kukaan ei voi sitä kyseenalaistaa ja jos tulee häätö niin siitä vaan jatkaa olemista kuin ei mitään.

Tämmöinen touhu nostaa kyrsimis käyrää niin että siinä ei aina muista olla kohtelias ja kunnioittaa toisia.

Eli syy on meidän johtajien jotka korvat heiluen meille valehtelevat.

Pitää eroittaa maahanmuuttajat ja ne jotka käyttävät systeemiä häikäilemättä hyväkseen toisistaan, toisia me tarvitaan toisia ei.

Käyttäjän HenteriVirkkula kuva
Henteri Virkkula

Sanoisin, varsin kannatettava lakialoite.

Käyttäjän ToniPihkola kuva
Toni Pihkola

"Käytäntö on myös osoittanut, että rikoslain 11 luvun 10 § ei suojele yhtäläisesti kaikkia ryhmiä. Lause, joka syntyperäisiä suomalaisia koskevana ei anna aihetta edes syyteharkintaan, johtaa tuomioon, kun se koskettaa toista kansallisuusryhmää."

Ongelma ei ole pelkästään suomalaisten erikoiskohtelu, vaan laki tuntuu olevan höllempi sen perusteella mitä vaaleampi pigmentti kansallisuudella on. Esim. venäläisten kansanluonteesta on puhuttu vaikka mitä vuosien varrella ja vielä ihan viimeistenkin vuosien aikana ylellä asti. Eikä se johda pöyristymisiin tai rikostutkintoihin. Minun on vaikea uskoa, että esim. kirjoitus kaikkien venäläisten ajamisesta pois Suomesta johtaisi syytteeseen.

Käyttäjän PekkaSiikala11 kuva
Pekka Siikala

Tuossa venäläisjutussa on useimmiten kyse valtiosta, kansalaisuudesta, kuuliaisuudesta jollekin valtiolle. Venäläisjuttjuja ei perustella ihonvärillä, etnisyydellä eikä uskonnolla.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Eivät ihionväri, etnisyys tai uskonto ole ainoat kriteerit.

"...rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella...".

Käyttäjän PekkaSiikala11 kuva
Pekka Siikala

Laura Huhtasaari ei ymmärrä sananvapautta eikä mitä siihen kuuluu ja mitä ei. Sanavapaus ei ole hillittömyyttä eikä hillitöntä, eikä koskaan vailla käyttäjänsä ylle lankeavaa vastuuta. Sananvapaus ei koskaan ole lakia ylempänä.

Kuka tahansa saa sanoa aivan mitä tahansa mistä tahansa missä tahansa, mutta tähän sananvapauteen liittyy aina ehdottomasti vastuu sanomisistaan.

Sananvapauteen ei myöskään kuulu oikeus kirjoittaa Puheenvuoroon. Jos täältä heitetään ulos tai tekstejä poistetaan niin se ei koskaan ole sananvapauden rajoittamista. Kuka tahansa saa perustaa oman blogin omalla kustannuksellaan ja kirjoittaa sinne - vastuunsa muistaen.

Yksinkertaisia asioita.

Käyttäjän ToniPihkola kuva
Toni Pihkola

"Kuka tahansa saa sanoa aivan mitä tahansa mistä tahansa missä tahansa, mutta tähän sananvapauteen liittyy aina ehdottomasti vastuu sanomisistaan."

Tälläinen sananvapaus on Pohjois-Koreassakin.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

"" Laura Huhtasaari ei ymmärrä sananvapautta ""

Sinä et muuten ymmärrä sananvapaudesta ja sen ongelmista mitään.

Käyttäjän PekkaSiikala11 kuva
Pekka Siikala

Aivan varmasti enemmän kuin sinä ja Huhtasaari. Minkäs sille voi.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #46

Ettei tuo asia jäisi ihan huuteluksi totean, että tarkastelet sananvapauden ongelmia täysin yksipuolisesti vain viestien lähettäjien kannalta, ja tällöinkin lähinnä heidän rajatonta vapauttaan rajoittavien seikkojen kannalta. Sen sijaan demokratian toimintaedellytyksiin kuuluvan läpinäkyvyyden ja sen, että viestien vastaaottajilla on oikeus saada tietoonsa kaikki mahdollinen mielipiteenmuodostukseen vaikuttava tieto -- sen sinä sivuutat kokonaan.

Et erota käsitteellisesti sananvapautta ja julkaisuvapautta, et viestin lähettäjiä etkä vastaanottajia. Et näe yhteiskunnan läpinäkyvyyttä ajattelun vapauden ehtona. Puheesi on pelkkää töksyttelyä, joka koskee lähinnä sen vallan legitimoimista jota erilaiset sensorit käyttävät. Mistään oikeista ongelmista et sano sanaakaan, vaan monen muun kaltaisesi halki-pokki-pinoon -töksyttelijän tavoin tyydyt mitätöimään kaikki kaikki muut näkökulmat paitsi oman "älkää aina sananvapaudestanne ruikuttako" -mylväyksesi.

Ikään kuin demokratian ehdoista ja edellytyksistä voisivat pitää huolta jotkut jumalat. Kyllä ne ovat kaikki tiedonvälityksen toimijat joiden vastuulle yhteiskunnan yhden perustan, sanan- ja ajattelun vapauden, toteutuminen jää. Ja siinä tarvitaan kyllä ihan toisenlaisia asenteita kuin ne joita Pekka Siikalalla on.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

1. Pykälä on aivan aivan omituisessa paikassa. Luvun otsikko on "Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan". Esimerkiksi Ruotsissa se on sijoitettu rikoskaaren 16 lukuun, eli lukuun rikoksista yleistä järjestystä vastaan ("Brott mot allmän ordning").

2. Suomelle ainutlaatuista on tiedon levittämisen kriminalisointi. Esimerkiksi Ruotsissa näin ei ole ("i uttalande eller i annat meddelande"). Milloin tieto katsotaan ryhmän panetteluksi ja miten se panettelutarkoitus näytetään toteen?

3. Tunnusmerkistön täyttyminen ei edellytä tahallisuutta (Ruotsissa "uppsåtligen).

4. Lain esitöiden mukaan pykälällä suojellaan ainoastaan vähemmistöryhmiä. Tuomioistuinten tulkinnat tukevat tätä. Laki ei siis ole yleinen, niin kuin rikoslain pitäiosi olla. Käsittääkseni esimerkiksi kaikki kiinni jääneet varkaat saavat jonkinlaisen seuraamuksen, eikä varkauteen syyllistyminen edellytä tiettyyn enemmistöryhmään kuulumista.

5. Pykälän otsikko on "Kiihottaminen kansanryhmää vastaan", mutta tunnusmerkistössä mainitaan vain "ryhmä".

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Pykälät eivät anna kenellekään mahdollisuutta tietää ennalta esimerkiksi sitä, millaisen jotakuta kansanryhmää koskevan tiedon levittäminen on rangaistavaa. Mitään "kiihottumista" ei myöskään todellisuudessa tarvitse tapahtua -- riittää että syyttäjä arvioi jonkin tiedon potentiaalisesti täyttävän lain tarkoittaman "kiihottamisen" mahdollisuuden. Pykälien sisältö määrittyy siis kun niitä sovelletaan tapaus kerrallaan.

Eli kyseessä on laki joka mahdollistaa syyttämisen, mutta ei mahdollista rikoksen välttämistä etukäteen eikä myöskään puolustautumista jälkikäteen. Vain syyttäjän ja tuomarin määrittelyt ja tulkinnat ratkaisevat. De facto kyseessä on siis menettely jonka ainoa tarkoitus on asettaa mielipiteenmuodostukselle rajat sillä de jure auktoriteetilla, joka lain soveltajilla on.

Kysymys voidaan asettaa niinkin että kuinka ylipäänsä on ollut mahdollista säätää tällaisia pykäliä?

Käyttäjän AnttiRautio kuva
Antti Rautio

Lait, jotka eivät perustu mitattavuuteen tai todistettavuuteen vaan ainoastaan mielipiteisiin, ovat vaarallisia. Silloin tuomiokin riippuu pelkästään mielipiteestä, siis vain ja ainoastaan tuomion antajan mielipiteestä.

Eihän niin voi olla. Mutta näköjään niin kuitenkin on.

Käyttäjän ToniPihkola kuva
Toni Pihkola

"Kysymys voidaan asettaa niinkin että kuinka ylipäänsä on ollut mahdollista säätää tällaisia pykäliä?"

1. Ei ole puolueetonta mediaa.
2. Meiltä puuttuu perustuslakituomioistuin. Nyt perustuslakivaliokunnassa istuu samat tyypit, jotka säätävät lait.
3. EU:n lainsäädäntö menee kansallisen lainsäädännön yli. Vihapuhelakeja säätelevät ns. "kansainväliset sopimukset", joita Suomessa tietysti tulkitaan jyrkimmän kautta.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Voiko Suomen kummallista lainsäädäntöä ja noudatettua oikeuskäytäntöä jotenkin saattaa esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen arvioitavaksi siltä osin, onko se ristiriidassa EU-maiden oikeuskäytännön kanssa?

Maissa, joissa sananvapaus on todellinen, eivät tulisi kysymykseenkään sellaiset farssit, joita olivat oikeudenkäynnit Halla-ahoa vastaan. Kun tuomioista tuli lainvoimaiset, ne alkoivat sen jälkeen elää omaa elämäänsä ja niitä käytetään poliittisina lyömäaseina häntä vastaan maailman tappiin, eivätkä ketään enää kiinnosta kaikki ne naurettavuudet, joilla tuomioita aikoinaan perusteltiin.

Miksi Jussi Halla-aho ei asianomistajana valittanut tuomioistaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen?

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Halla-aho ei valittanut ilmeisesti siksi, että totesi hankkeen toivottomaksi:
"14. Halla-ahon mahdollisella valituksella ihmisoikeustuomioistuimeen ei olisi käytännössä juuri minkäänlaisia menestymisen mahdollisuuksia. Korkeimman oikeuden jaosto on reilun vuoden verran syynännyt kaikki vähänkin samankaltaisissa tapauksissa annetut ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot ja tehnyt Halla-ahon tapauksessa prikulleen samanlaisen ratkaisun kuin ihmisoikeustuomioistuinkin on tehnyt."
http://jyrkivirolainen.blogspot.fi/2012/06/607.html

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #83

Tuo on blogistin henkilökohtainen mielipide, olkoonkin, että kirjoittaja Jyrki Virolainen on professori (emeritus) ja entinen tuomari. On vahinko, ettei blogissa oleva linkki Halla-ahon tuomioon enää toimi.

"Korkeimman oikeuden jaosto on reilun vuoden verran syynännyt kaikki vähänkin samankaltaisissa tapauksissa annetut ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot ja tehnyt Halla-ahon tapauksessa prikulleen samanlaisen ratkaisun" – mistähän nuo ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot olisivat löydettävissä ja luettavissa? On tältä istumalta vaikea uskoa, että siellä yllettäisiin prikulleen samanlaiseen yhtä naurettavaan kaksoisstandardiin kuin Suomen KKO:ssa Halla-ahon osalta, mutta tokihan se on pakko uskoa jos tuomioissa kerran sellaista lukee.

Kiitos asian selvennyksestä!

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #95
Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #126

Paljon kiitoksia! Juuri näitä taustatietoja kaipasin. Kommentoin, kun löytyy sopivaa aikaa.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman Vastaus kommenttiin #95

Tuomioita voi aina arvostella, mutta mitään " naurettavaa" ei Halla-ahon tapauksessa ole. Kansalaiset presidentti Niinistöä myöten ovat ihmetelleet, miksei hän ota tuomiostaan opiksi. Hän jatkaa marginaaliporukan lietsomista hölmöyksiin, kuten kuvasta hyvin näkyy.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #133

Jos auktoriteettiusko juristeihin korvaa itsenäisen ajattelun, ei kenties voi nähdä mitään naurettavaa "jutturuuhkasta" vaikeroivien tuomioistuinten resurssien haaskaamisessa täysin lapselliseen noitavainoon.

Minä en tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa sille, että aikuiset miehet käyttävät v. 2009 – 2012 oppineen aikaansa saivartelulle "kansanryhmää vastaan kiihottamisesta" kun kukaan muu heidän itsensä lisäksi ei kiihotu parodisesta blogikirjoituksesta, jota oletetut loukatut osapuolet tuskin koskaan oma-aloitteisesti tulisivat edes netistä löytäneeksi, ymmärtäisivät sen merkitykset täysin suomen kielellä kirjoitettuna tai tajuaisivat sen kontekstista parodian, puhumattakaan että kukaan aikuinen ihminen viitsisi siitä ottaa nokkiinsa. En tiedä, onko asiaa koskaan testattu mainitun etnisen ryhmän jäsenillä.

Alkuperäinen Kaleva-sanomalehden pääkirjoitus kirjoittaa pakinatyylisesti, onkohan etnisten suomalaisten humalassa tappamiselle geneettinen syy. Siis typerä puujalkavitsi, joka ei ketään naurata eikä ärsytä; joku sentään kanteli siitä JSN:lle, joka puolestaan ei löytänyt asiasta moitittavaa.

Käräjäoikeus aivan oikein päätteli: "A:n tosiasiallisena tarkoituksena oli tämän väitteensä osalta ollut arvostella viranomaisten menettelyä siltä osin kuin nämä eivät olleet puuttuneet sanomalehti Kalevan pääkirjoitukseen, jossa oli arveltu päissään tappamisen olevan suomalaisten kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre.

Syytteessä tarkoitetulla väitteellä A oli selvästi pyrkinyt osoittamaan olevan mahdollista, että maahanmuuttajat saattoivat nauttia parempaa suojaa viranomaisten taholta kuin alkuperäisväestö. A oli väitteensä perusteluissa lisäksi nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hänen tarkoituksenaan ollut yleistää väitettään koskemaan kaikkia somaleita, hän oli esittänyt väitteensä perusteeksi tilastotietoja ja korostanut, ettei käsitellyt väitettään faktana. Kirjoituksesta ilmeni, että A:n väite oli toteutettu satiirin keinoin viittaamalla sekä sanomalehden pääkirjoitukseen että siitä kantelun johdosta lausuneen Julkisen sanan neuvoston päätökseen. Väitettä ei ollut esitetty totuutena, eikä kirjoitusta voitu siten myöskään tulkita. Käräjäoikeuden johtopäätös oli, ettei A:n tarkoituksena ollut ollut panetella tai solvata somalialaisia vaan mainittu ihmisryhmä oli valikoitunut hänen viranomaistoimintaan kohdistamansa kritiikin välineeksi lähinnä sattumaan verrattavista syistä."

"... A:lta oli puuttunut panettelu- ja solvaustarkoitus. Käräjäoikeus hylkäsi syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan." – Myös hovioikeus katsoi, että aihetta käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen muuttamiseen syytteen hylkäämisen osalta ei ollut.

Korkeimmassa oikeudessa asia muuttuu naurettavaksi, eikä ymmärtääkseni enää vastaa länsimaisten oikeusvaltioissa noudatettavaa sananvapauden käsitettä. Sama herjanheitto, josta kukaan ei nostanut syytettä Kalevan puujalkavitsin kirjoittajaa vastaan, muuttuukin korkeiden oikeusneuvosten silmissä panettelevaksi ja solvaavaksi, täyttäen lähtökohtaisesti kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevan hirvittävän rikoksen tunnusmerkistön. KKO tottakai tajuaa kirjoituksen olleen sarkastinen ja ”täky” syyttäjälle, mutta "katsoo, että kysymyksessä olevan kaltaiset panettelevat ja herjaavat lausumat ovat omiaan herättämään suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja mahdollisesti jopa vihaa niiden kohteena olevaa kansanryhmää kohtaan" – ikään kuin tuollaiset reaktiot olisivat olleet Halla-ahon kirjoituksen syytä riippumatta tiedotusvälineiden julkaisemista tuon ajankohdan uutisista.

Suomen tasavallassa pakinateksti, joka "solvaa" jotakin muuta etnistä ryhmää kuin suomalaisia, on siis 2012 lähtien kriminalisoitu. Oikeusvaltion käytäntöäkö? Käräjäoikeudessa ja hovioikeudessä oli sentään vielä mukana annos tolkkua, josta ei enää ollut merkkejä KKO:ssa. – Sallikaa minun nauraa (olenhan tässä maallikko ilman korkeata oikeusoppineisuutta).

Mihin hölmöyksiin Jouni Snellman olisi tullutkaan lietsotuksi ilman KKO:n pelastavaa otetta ja ojentavaa rankaisuvallan käyttöä?

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

Eikös kunnianloukkauspykälä ole yhtä hankala? En minä ainakaan osaa etukäteen sanoa varmasti, millaiset sanomiset täyttävät kunnianloukkauksen tunnusmerkistön ja mitkä eivät. Sen sijaan, että murehtisin tämän rajan sijaintia, keskityn viestimään niin, että sen rajan sijaintia ei tarvitse murehtia. Joidenkin mielestä varmaan harjoitan itsesensuuria.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Kunnianloukkaus on asianomistajarikos, ei yleisen syytteen alainen rikos. Se ken tuntee kunniaansa loukatun nostaa syytteen. Pykälät "kansanryhmää vastaan kiihottamisesta" eivät edellytä edes sitä että todellisuudessa olisi tapahtunut mitään. Syyttäjä voi nostaa syytteen ihan sillä perusteella että katsoo esimerkiksi jonkin tiedon levittämisen voivan saattaa jonkin "ryhmän" epäsuotuisaan valoon.

Tällaiselta pohjalta voidaan vaatia esimerkiksi ettei etniseltä pohjalta laadittuja rikostilastoja saa julkaista. Ruotsissa on jo käyty tällaista keskustelua. Tilastothan saattavat asettaa jonkin etnisen ryhmän huonoon valoon. Pitääkö jonkun tällöin murehtia sitä, ettei sosiologiaa tieteenä saa harjoittaa? Että "kansanryhmää vastaan kiihottamista" koskevat pykälät ajavat avoimen tieteenharjoittamisen yli?

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen Vastaus kommenttiin #104

Kunnianloukkaus on suomalaisessa lainkäytössä pystyyn kuollut pykälä.

Useimmat ilmoitukset syyttäjä rajoittaa jo heti kättelyssä eivätkä ne päädy koskaan käräjäoikeuskäsittelyyn.

Kunnianloukkauksella on mahdollisuus menestyä vasta kun loukkaava tieto ylittää median huomiokynnyksen ja tieto aiheuttaa uhrille merkittävää kärsimystä.

Tähän kastiin laskisin Packalenin tutkintapyynnön HS:n toimittajasta, joka väitti Packalenia Tehtaankadun mieheksi. Se ei ole enää poliittista arvostelua vaan henkilöön käypä väittämä epäillystä maanpetoksellisesta toiminnasta.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Kumpikohan saanee loppujen lopuksi tämän päivän Justitialta kovemman tuomion, suhteessa tekoonsa? Turun puukottajako, vaiko tämä eräänlainen sananvapauden omatekoinen antisankari I.Janitskin? Asiaa pohtii lyhyesti Hamusen Mikko > https://www.youtube.com/watch?v=yXjYUXIl_7M

Käyttäjän ErkkiJohansson1 kuva
Erkki Johansson

Tästä on vaikeaa esittää edes veikkausta, siinähän voi käydä ihan kummin päin tahansa.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka
Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen

"Mielekäs ja realistinen maahanmuuttokeskustelu ei kuitenkaan ole mahdollista, jos etnisiä tai kansallisia ryhmiä koskevia tietoja ja mielipiteitä ei saa esittää, tai jos niiden esittämistä rikosoikeudellisten seuraamusten pelossa vältellään."

Tämä on täysin käsittämätön näkemys. Tottakai maahanmuutosta on mahdollista keskustella sivistyneesti, aivan kuten mistä hyvänsä muustakin yhteiskunnallisesta ilmiöstä. Tässä nyt haetaan jotain lex-persua, jolla jälkeenpäin haetaan hyväksyntää puheille afrikan sarven ihmissaastasta, neekeriukoista ja mitä näitä nyt on.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Lainmuutos sallisi tällaiset mielipiteenilmaisut eri muodoissaan (esimerkit kuvallisia verbaliikalla täydennettynä).
http://research.calvin.edu/german-propaganda-archi...
http://research.calvin.edu/german-propaganda-archi...

Minun mielestäni esitetty muutos ei edistä yhtään mitään mielekästä ja realistista maahanmuuttokeskustelua, vaikka kohteena olisi joku muu (uskonnollinen) ryhmä.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Onko se mielestäsi oikeassa luvussa? Onko mielekästä ulottaa kriminalisointi tiedon levittämiseen?

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #90

Nürnbergin tuomioistuimen mukaan se on ajateltavissa.
http://avalon.law.yale.edu/imt/judstrei.asp
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/188900...

Levittämiskysymystä mietin yön yli, koska menen nukkumaan ja toivotan muillekin hyvää yötä.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #107

OK, mutta jos ollaan tarkkoja, niin Nürnbergin tuomioistuin oli kenguruoikeus.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman Vastaus kommenttiin #109

Ahaa, no sittenhän sinä lähdet varmaan hakemaan tuomionpurkua ja asianosaisten maineen palauttamista.

Käyttäjän emailjuuso kuva
Juha Hämäläinen Vastaus kommenttiin #110

#110. Se tuomioistuin oli jonkinasteen pila. Oikeutta pyörittäneet valtiot laskivat vapaalle jalalle kymmeniätuhansia natsirikollisia ja palkkasivat heitä tuhansittain. Oikeuden irvikuva oli tuo kokonaisuus, vaikka muutama natsi saatiinkin hirteen.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman Vastaus kommenttiin #120

Samaa pelotevaikutusta samanlaiselle porukalle haetaan nytkin. Halla-ahon sakot eivät pelota ketään, mutta Janitskinin tapauksessa valtiovalta haluaa näyttää, että se on tosissaan tämän asian kanssa.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #110

Snellman jatkaa tuota hänen kaltaisilleen henkilöille tyypillistä vihjailua eikä vihjailu ansaitsisi edes reagointia. Olen sitä mieltä, että natsien suhteen olisi pitänyt noudattaa Neuvostoliiton aluksi omaksumaa linjaa ja ampua kaikki tavattaessa.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman Vastaus kommenttiin #132

Niin no olihan myös Lenin jonkin sortin juristi.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #134

Unohdit sitten senkin, että Lenin kuoli jo 1924. Aika huonosti tunnet oppi-isäsi.

Käyttäjän VilleHeiskanen kuva
Ville Heiskanen

Ymmärrän hyvin, että väkivaltaan yllyttävät kirjoitukset on tuomittavia tai sellaiset joissa panetellaan jotain olemassa olevaa henkilöä tai puhutaan henk. koht. asioista, joita hän ei halua julkisuuteen, mutta rikokset pitäisi olla vapaasti kerrottavissa. Jos rikos on tapahtunut pitkän aikaa sitten ja rangaistus on suoritettu, eikä henkilö hae julkiseen virkaan, jossa vaaditaan nuhteettomuutta, niin niitä ei tarvitsisi kertoa julkisesti.

Kuvitteellisen pyhän miehen seksuaalitapojen kertominen julkisesti pitäisi olla täysin laillista ja siitä annetut tuomiot alleviivaavat miten laki on poliittinen ja siitä pitäisi päästä eroon. Se ei helpota tulijoiden integraatiota tai sopeutumista länsimaihin tai ylipäätänsä ongelmien ymmärtämistä. Vihreiden ja vasemmiston ilkunta tuomioista sopii heille, koska hehän eivät debaatissa pärjää.

Käyttäjän beige03 kuva
Risto Laine

Peukut tälle aloitteelle, ei mulla muuta.

Käyttäjän RaimoTossavainen kuva
Raimo Tossavainen

Uskonnot ovat ihmiskunnan suurin vitsaus. Ilman uskontoja maapallolla olisi paljon vähemmän kärsimyksiä ja sotia ja kaikenlaista riitaa.
Ja kaikki tämä vain sen tähden, että kuvitellaan jossain olevan paratiisin jonne on päästävä ikuiseen elämään.
Todella masentavaa mutta ei voi mitään.

Käyttäjän AnttiRautio kuva
Antti Rautio

Olen eri mieltä, vaikka en uskontojen nimissä tehtyjä järjettömyyksiä puolustakaan.

Nimittäin. Otetaanpa lähtökohdaksi se, että joka ikinen ihminen olisi 100 % varma, että kuoleman jälkeen ei olisi mitään. Kaikki olisi tässä ja nyt. Mitä väliä siis millään olisi kenellekään? Miksi kukaan olisi epäitsekäs tai "hyvä", koska sillä ei olisi mitään väliä yhtään minkään suhteen yhtään kenellekään?

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen

Pöh. Uskonto ja etiikka eivät ole riippuvaisia toisistaan.

Käyttäjän AnttiRautio kuva
Antti Rautio Vastaus kommenttiin #87

En sitä väitäkään yksittäisten ihmisten kohdalla. Siksi "sekopäitä" löytyy mistä tahansa aatteesta tai aatteettomuudesta.

Mutta kun puhutaan massoista, tilanne on täysin eri. Jos ei olisi olemassa kuin yksi iso massa ihmisiä, joista kaikki ovat täysin varmoja että kuoleman jälkeen ei ole yhtään mitään, niin kuka voi täysin vakavalla naamalla väittää että asiat olisivat silloin maailmassa paremmin?

Nyt miljardeilla ihmisillä on uskontojen kautta edes joku pidike, minkä takia toimia hyvin muita kohtaan.

Käyttäjän jj2311 kuva
Jyrki Immonen Vastaus kommenttiin #89

Aika pelottavaa että uskonto on sinun ainoa pidike...periaatteessa olet oikeassa. Ihminen, tämä yksi eläin maapallolla on varsin ikävä otus, mikä on tappanut sujuvasti kaikki itseään uhkaavat asiat.. Ja onnistuu vielä joskus tuhoamaan joskus itsensäkin.

Käyttäjän AnttiRautio kuva
Antti Rautio Vastaus kommenttiin #103

#103

Minä en kuulu mihinkään kirkkoon enkä mihinkään uskontokuntaan. Siitä huolimatta ymmärrän varsin hyvin uskontojen merkityksen maailmassa ja niiden arvot miljardeille ihmisille.

Käyttäjän KariHelstamo1 kuva
Kari Helstamo Vastaus kommenttiin #89

"Nyt miljardeilla ihmisillä on uskontojen kautta edes joku pidike, minkä takia toimia hyvin muita kohtaan."

Puolet odottaa palkintoa ja puolet pelkää rangaistusta...

Käyttäjän AnttiRautio kuva
Antti Rautio Vastaus kommenttiin #112

Juuri näin. Sitten esitetään väite, että jos tuo poistetaan ja tehdään kaikista ateisteja, niin maailma olisi parempi paikka kaikille?

Kun uskonnollinen palkintoa odottava tai rangaistusta pelkäävä ryhmä tekee niistä lähtökohdista huolimatta pahaa, niin millä logiikalla ryhmä muuttuu hyväntekijöiksi kääntymällä ateisteiksi?

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #89

"Jos ei olisi olemassa kuin yksi iso massa ihmisiä, joista kaikki ovat täysin varmoja että kuoleman jälkeen ei ole yhtään mitään, niin kuka voi täysin vakavalla naamalla väittää että asiat olisivat silloin maailmassa paremmin?"

Jaa että ihminen lakkaisi toimimasta eettisesti ollessaan jonkun yhteisön jäsen? Sekä määritelmällisesti että kokemusperäisesti asia taitaa olla juuri päinvastoin. Esimerkiksi vaikkapa terroristisia tekoja edeltää se, että tekijä kokee itsensä ulkopuoliseksi yhteisöön nähden.

Käyttäjän AnttiRautio kuva
Antti Rautio Vastaus kommenttiin #117

Käsittääkseni esim. isis-terroristit tekevät iskunsa siksi, että kuuluvat tai kokevat kuuluvansa siihen isis-ryhmään. Eivät siksi, että kokevat olevansa sen ryhmän ulkopuolisia.

Ei kaikki uskonnolliset ihmiset ole eettisiä, ei todellakaan. Samoin kuin kaikki ateistitkaan eivät ole. Juuri siksi on kovin koomista väittää, että ateismilla saataisiin rauha aikaan, kun mikään ei sen puolesta todista.

Niin kauan kuin maailmassa on vähintään 2 ihmistä, on maailmassa myös riitoja. Riippumatta uskonnoista tai ateismista.

Käyttäjän emailjuuso kuva
Juha Hämäläinen Vastaus kommenttiin #87

#87. Voit miettiä mistä länsimainen etiikka on peräisin.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #122

Luontaisesta moraalintajustamme tietenkin, länsimainen etiikkka ei olennaisin osin poikkea mistään muusta.

Voit tuota nieleskellessäsi pohtia tiedätkö yhtään eettisessä mielessä arvokasta tekoa, jota ateisti ei voisi tehdä? Väitän, ettet tiedä.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #143

#143: Riipinenkin vetää vihkoon oikein huolella. Ensinnäkin moraali ja etiikka eivät ole sama asia. Ja etiikka kirjoitetaan kahdella k-kirjaimella, ei kolmella. Toisaalta, jos otat sanasta etiikka yhden i-kirjaimen pois, niin sittenhän puhe on jo säilöntäaineesta, joka sopii vaikka suolakurkuille.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #147

Janhunen voi vetää ihan minne haluaa.

Käyttäjän RaimoTossavainen kuva
Raimo Tossavainen

Voiko joku tosiaan elää ja käyttäytyä hyvin vain sen vuoksi, että kuvittelee pääsevänsä joskus sinne olemattomaan paratiisiin.

Tämä tarkoitettu Rautiolle kohta 85

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Lasketko marxilaisen ateismin uskonnoksi? Ruumispinot olivat tosi korkeita esimerkiksi Kiinassa Maon aikana.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

Vanhaa hokemaa lainatakseni: Ateismi on uskonto samalla tavalla kuin kaljuus on hiusten väri.

Käyttäjän emailjuuso kuva
Juha Hämäläinen Vastaus kommenttiin #100

#10. Ateismi on kyllä uskonto siinä missä islam. Se perustuu uskomuksiin, joita ei voi todistaa.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #123

Selvitä itsellesi uskonnon määritelmä ennen moisten typeryyksien väittämistä.

Ateismi on uskomus, mutta ei uskonto. Ja uskomuksenakin se on paljon ensimmäistäkään teististä väittämää paremmin havainnoin tuettu.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #144

Onhan monella todellista kokemusta jumalistakin. Tai jostain korkeammasta voimasta.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #206

Lapsellisia kuvitelmia, epärehellisyyttä, silkkaa harhaisuutta ja mielisairauksia. Siinä ne "todelliset kokemukset" jumalasta ovat, ihan kaikki.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #207

Se on sinun lapsellinen harhaluulosi ja uskot siihen ilmeisen vakaumuksellisesti.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #208

Voit ihan vapaasti osoittaa väittämäni vääräksi esittämällä todennettavissa olevan jumalhavainnon.

Jos et siihen pysty, niin kantani päivittämiseen ei ole mitään tarvetta.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #209

En tietenkään rupea tällaisessa typerässä väkätysketjussa selvittämään vakaumustani. Minulle riitti jo tällainen inttääminen joka ei johda mihinkään.
Kantasi voi muuttua siinä suhteessa vain oman kokemuksen kautta.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #210

Jos et kerran pysty väitettäni kumoamaan, niin asiassa ei todellakaan ole mitään keskusteltavaa.

Teismi on täysin perusteeton uskomus.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen Vastaus kommenttiin #123

Ateismi on kyllä usko, mutta ei uskonto.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield
Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #204
Käyttäjän jj2311 kuva
Jyrki Immonen

Miten tämä ns. Huono laki liittyy maahamuutto kriittisyyteen? En todellakaan pidä siitä että ihmisiä mitkä ovat syntyneet islamin uskontoa harrastavaan yhteisöön, niinkuin meidät on vauvana periaatteessa pakotettu kristinuskoon, ovat tuomittuja ja melko varmoja terroristeja, koska jihad. My ass.
Kun Halla-Aho sanoo että pakolaiset on esteettinen haitta, niin mitä muuta se on kuin rasismia ja täyttä vihapuhetta. En ymmärrä ihmisiin käyvää vihamielisyyttä, oli he mistä vaan kotoisin.
Kristinuskovaiset ovat tapelleet ihan riittävästi myös keskenään, mutta nyt pitää taistella, kyllä, taistella islamia vastaan mistä ei ollut oikeastaan aiemmin mitään harmia ennen kuin mr. Bush päätti hyökätä lähi-itään.
Huhtasaari ei vaan tajua että meidän pitää nyt jotenkin hanskata tämä tilanne maahamuuttajien kanssa, eikä miettiä vihapuheongelmaa. Viha aiheuttaa vihaa, Laurankin pitäisi se tietää. Laki on tehty sitä varten että on paljon jusseja ja lauroja jotka ei sitä ymmärrä.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Huhtasaari ei vaan tajua että meidän pitää nyt jotenkin hanskata tämä tilanne maahamuuttajien kanssa, eikä miettiä vihapuheongelmaa."

Ei tainnut miettiä vihapuhetta se terroristi Turun torilla.

Käyttäjän jj2311 kuva
Jyrki Immonen

Meinaatko makkonen että vihapuhe ratkaisee ongelman?

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #162

Muslimien viha länsimaalaisia kohtaan ei ainakaan ratkaise ongelmaa, vielä vähemmän näiden jihadistien vapaa pääsy länsimaihin.

Käyttäjän jj2311 kuva
Jyrki Immonen Vastaus kommenttiin #164

Ok. Islaminuskoisten pääsy Suomeen pitää kieltää.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #164

Ehkä hekin vihaavat järjestelmää joka kiihtyvällä vauhdilla tuhoaa koko luomakunnan. Jos voisin vastustaisin myös syyttömien kidutusta ja sortoa ja sotia johon länsimaat syyllistyvät.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Terrorismi johtuu poikkeuksetta jostain (valta)poliittisesta tilanteesta milloin missäkin päin maailmaa. Ei koskaan uskonnosta.

IRA-terroristit eivät olleet terroristeja siksi, että he olivat katolisia ja halusivat lahdata protestantteja. Baskiterroristit eivät myöskään olleet terroristeja siksi, että he olivat katolisia. Venäjän hallintoa vastaan sotineet tshetshenit eivät olleet terroristeja, vaan oikeutetun vapaustaistelun käyjiä. On myöskin vaikea nähdä, että Kosovon albaanit olisivat olleet enemmän terroristeja kuin ortodoksikristityt serbit heidän välisessä mittelössään. Ja niin edelleen.

ISIS:in ja Al Quaedan syntymiselle voidaan esittää monia syitä ja riippuen siitä miltä valtapoliittiselta näkövinkkeliltä asiaa tarkastelee. Mutta miten vain, molemmat terrorismiin suuntautuneet järjestöt ovat syntyneet poliittisista syistä.
Syyrian diktaattori, muslimi Assad, taistelee jopa kaasuasein toisia muslimeja vastaan omassa maassaan. Kumpi osapuoli edustaa muslimiterrorismia?

Muslimeja on maailmassa liki kaksi miljardia ja heistä prosentuaalisesti on yhtä suuri määrä lainkuuliaisia kansalaisia kuin kristityistäkin. Siksi on tarpeen myös lainsäädännöllisesti kaitsea törkeitä ylilyöntejä USKONNON vastaisessa vihapuheessa.

Linkin takana tyypillinen helsinkiläinen muslimiperhe. Terroristejako?
https://hkm.finna.fi/Cover/Show?id=hkm.HKMS000005%...

Käyttäjän beige03 kuva
Risto Laine

Tuon logiikan mukaan, siis Uskonnot eivät koskaan olleet kiusaamassa ateisteja, ei kristinusko, ei islam, ei oikeastaan mitkään uskomukset ja elämän katsomukset koko ihmishistorian.

Tämä selevä, kun seuraavaksi alan miettiä tarkoitushakuisia otsikoita "uskonnot ovat aiheuttaneet kärsimyksiä ja sotia" ja "katso kuumat kuvat" muslimista.

Käyttäjän emailjuuso kuva
Juha Hämäläinen

#102. Nyt olet hakoteillä kaima. Uskonnon arvostelu on aina paikallaan eikä se ole vihapuhetta. Islam kehottaa kirjaimellisesti laittomiin tekoihin sekä arvojemme vastaiseen käytökseen. Tästä ei edes kannata enempää keskustella. Historiallinen konteksti ei asiaa muuta miksikään.

On sitten totaalisti eri asia miten kukin muslimi oppiaan noudattaa. Islamin perinteinen tulkinta kertoo, että Koraanin sana on kirjaimellisesti sekä muuttamattomasti totta ja jumalan sanaa. Puhdasoppinen muslimi noudattaa juuri siksi uskontoaan kirjaimellisesti ja voi ryhtyä laittomiin tekoihin juuri uskontonsa vaikutuksesta.

Olen lähes 47 vuotta kiertänyt islamilaista maailmaa ja tutustunut oppiin ja sen käytännölliseen tulkintaan eri maissa. Emme voi sanoa, etteikö uskonto ole pääsyitä islamistiseen terroriin, koska se on.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

"Emme voi sanoa, etteikö uskonto ole pääsyitä islamistiseen terroriin, koska se on."

Tuollaisia lauseita ei kannattaisi kirjoittaa, koska se on sellaista eipäs juupas sanailua. Yhä arvokas lausuma kuin jos kirjoittaisin: Voimme sanoa, että uskonto ei ole pääsyynä islamistiseen terroriin, koska se ei ole.

Kaikesta pitää esittää loogista ja perusteltua analyysia.

Myös Raamatussa kehotetaan tappamaa vääräuskoisia. Se on fakta. Ja myös se on fakta, että on olemassa erilaisia Raamattuun perustuvia uskonryhmiä, jotka tulkitsevat sitä eri tavoin omana elämänohjeenaan. Kuten muslimeillakin. Jokainen lainkuuliainen ja ihmisrakas muslimi olisi loukkaantunut syvästi, jos kyseenalaistaisit hänen uskoaan sillä perusteella, että hän tuomitsee kaiken terrorismin.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #146

Jos kerran Raamatussakin kehotetaan tappamaan vääräuskoisia, niin anna tulla esimerkkejä tästä päivästä, vaikka eiliseltä, missä päin maailmaa kristityt listivät toisia kristittyjä esimerkiksi nyt sen vuoksi, että he kuuluvat eri lahkoihin? Mestaavat, hirttävät, paiskovat homoja katolta, jne. Kuinka moni ei-kristitty on tällä hetkellä poliisin suojeluksessa sen vuoksi, että joku joku kristitty lahko on antanut tästä tappoimääräyksen?

Aika väsyttävää kuulla tuollaisesta, kun sitä ei kristittyjen keskuudessa tapahdu.

AQborttilääkärien murhat USA:ssa eivät kelpaa, uhreja parikymmentä. Kunnon joukkoteurastus vaikka autopiommilla lähipäiviltä kelpaa. Äläkä nyt vaan mene kirjoittamaan Pohjois-Irlannista. Siitä on kauan aikaa, eikä siellä uskonto merkinnyt yhtään mitään, kyse oli kahden rikollisjoukon taistelusta.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Eihän uskonnon arvosteleminen ole kielettyä.

Yhtä lailla jotkut kristityt pitävät Raamattua jimalan sanana.

Käyttäjän ToniRintala kuva
Toni Rintala Vastaus kommenttiin #190

"Eihän uskonnon arvosteleminen ole kielettyä."

Lähinnä saa sanoa, että ei tykkää. Muuten ei saa arvostella.

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta

Tuo lakipykälä on täysin rajoittamassa sananvapautta. En ymmärrä, miksi totuuksien kertominen pitää olla rangaistavaa? Enkä ymmärrä sitä, että sitä sovelletaan vain ja ainoastaan nyt tuohon islamiin. Jos kerrot heidän uskonnon hirmuteoista, pidät olla todella tarkka sanoista. Miksi romaneihin ei käytetä samaa pykälää? Miksi jotkut Husut tai Mustat Leijonat saavat leimata täällä maassa valheellisesti ihmisiä natseiksi, he ovat eri etnisyydestä kuin me. Miksi he saavat haukkua muuta etnisyyttä ja leimata ihmisiä? Vuosi sitten vaalimainoksessa jopa koko perussuomalasten puolue leimattiin natsipuolueeksi ja eritoten Jussi Halla-Aho. Kerrottiin, että jos et äänestä minua, äänesi voi mennä natsille ja Jussille. Miettikää et vasemmistoliiton kansanedustaja saa tehdä tuollaisia vaalimainoksia, ilman seuraamuksia. Sairasta. Sitten ollaan kurkku suorana huutamassa kuinka kaikkea yleistetään, eikä tajuta et itse on se kaikista pahin kaikista.

Käyttäjän jj2311 kuva
Jyrki Immonen

Hettalta lähti mopo nyt pahasti käsistä...ja heittäytyy uhriksi samantien. Mutta taas kerran: Maahanmuuttokriiittisyys on ihan ok, mutta viha ihmisiä kohtaan ei ole, olivat he sitten mamuja vai mitä vaan.
Sitäpaitsi naurettavaa että rajat kiinni menetelmällä estettäisiin terrorismia, todellinen terroristi tulee passilla sisään. Mutta jos tarpeeksi vihataan, voi tavallisestakin ihmisestä tulla terroriisti.

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta

Ja taas toi sama fraasi...Kun kerrot totuuksia nii sekö on uhriutumista herra Immosen mielestä hä? Perustele.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

On ihan luonnollista vihata yksittäisiä ihmisiä.

Käyttäjän reijokallinen kuva
Reijo Kallinen

" Kerrottiin, että jos et äänestä minua, äänesi voi mennä natsille ja Jussille. Miettikää et vasemmistoliiton kansanedustaja saa tehdä tuollaisia vaalimainoksia, ilman seuraamuksia."

Hetta voi kertoa, että mistä tuollaisen vaalimainoksen voi lukea. En minä ole tuosta tietoinen.
Sen sijaan olen tietoinen erään persuehdokkaan vaalimainoksesta jossa rynnärillä tervehdittiin ulkomaalaista maahantulijaa.

Täsmennetään nyt vielä ettei mennä ihan hetteikköön. En äänestä natseja enkö Jussia, jos tuossa tarkoitetaan erästä ns. Jussuf Allah-ahoa. Näin leikillisesti ilmaisten ja haastetta odottaen.

Käyttäjän ErkkiJohansson1 kuva
Erkki Johansson

Jos tämä kehityssuunta jatkuu, alkaa tilanne kohta olla samankaltainen kuin eräässä tutussa entisessä naapurimaassamme: "Sinulle taataan vapaus sanoa mielipiteesi, mutta ei vapautta sanomisen jälkeen"(©Radio Jerevan).

Mielenkiinnolla odotan Janitskinin oikeudenkäynnin lopputulosta.

Käyttäjän velimattitanhuva kuva
Veli-Matti Tanhuva

Kannattaa käydä lukemassa Rasmuksen faceryhmää. Aika järkyttävää settiä, omasta mielestään, niin sivistyneiltä rasmuslaisilta.

Kun en ole mikään psykiatri, en voi myöskään mitään lääketieteellistä diagnoosia heistä tehdä, mutta itsekriittisyyden puute näyttäisi olevan melko dominoiva ominaisuus.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Psykiatriset diagnoositkin perustuvat pitkälti uskomukseen.

Mertsu Merivirta

Muutos aikaiseksi,turvaa sananvapauden, miksi näitä ei saada syytettyjen penkille jotka solvaa meidän suomalaista kulttuuria ,uskontoa yksilönvapautta jne.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Kannatan tuota aloitetta. Luultavasti eri syistä kuin Huhtasaari, mutta kannatan kuitenkin.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset