LauraHuhtasaari Politiikka on pääosin mielipiteitä

Pragmaattinen puolue tekee järkevää energiapolitiikkaa

Se nyt vaan on tyhmää tukea tuulivoimaa talousvaliokunnan esittämällä tavalla.

"Talousvaliokunta esittää 200 miljoonan euron uutta yritystukea tuulivoimaloille"

http://jannesalonen11.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254986-talousvaliokunta-e...

Perussuomalaiset jättivät vastalauseen.

VASTALAUSE TAV – HE 175/2017 VP

Perustelut

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettua lakia. Laissa säädettäisiin tarjouskilpailuun perustuvasta preemiojärjestelmästä, jossa teknologianeutraalisti edistettäisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia voimalaitosinvestointeja. Samalla syöttötariffijärjestelmä suljettaisiin biokaasuvoimaloiden ja puupolttoainevoimaloiden osalta.

Sähkön tuottaja, jonka voimalaitos on teknologianeutraalin tarjouskilpailun perusteella hyväksytty preemiojärjestelmään, voisi saada preemion mukaan määräytyvän tuen. Sähkön tuottaja olisi velvollinen tuottamaan hyväksytyn tarjouksen mukaisesti sähköä. Velvollisuuden noudattamatta jättämisestä sähkön tuottaja määrättäisiin maksamaan valtiolle alituotantokorvausta. Preemiojärjestelmän mukaiset oikeudet ja velvollisuudet olisivat voimassa määräajan, josta tukiajan enimmäispituus olisi kaksitoista vuotta.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain muuttamista siten, että siihen lisättäisiin viittaus preemion mukaiseen tukeen. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesityksen täydennykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Biokaasuvoimaloiden ja puupolttoainevoimaloiden syöttötariffijärjestelmään hyväksymishakemukselle säädettyä määräpäivää koskeva säännös on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Perussuomalaiset katsoo, että nykyisen syöttötariffijärjestelmän korvaaminen kilpailutetulla preemiojärjestelmällä on liian kallis veronmaksajille suhteessa saavutettavaan hyötyyn tai sähkön saannin varmistamiseksi. Nykyjärjestelmäkin on ollut veronmaksajille kallis. Preemiojärjestelmään siirtyminen maksaisi veronmaksajille satoja miljoonia euroja. Näillä perusteilla perussuomalaiset esittävät, että uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuista on tehtävä joustavampi järjestelmä, joka mahdollistaisi tukiaikanakin lopettaa jonkin tuotantomuodon tukiaisten maksatuksen. Näin varmistetaan, että kansallisella tasolla ei estetä pitkäaikaisten tukijärjestelmien kautta siirtymistä Pohjoismaiden ja EU:n yhteiseen sähkösertifikaattijärjestelmään.

Sähkösertifikaattijärjestelmään siirtymisen myötä poistuu valtionbudjetista maksettavien tukiaisten tarve ja järjestelmä on edullinen kuluttajille, koska sähkö tuotettaisiin eri uusiutuvilla tuotantomuodoilla yhteisille markkinoille siellä, missä se on kulloinkin kustannustehokkainta.

Perussuomalaiset korostaa, että uusiutuvien energialähteiden tuotantotukia tärkeämpää olisi panostaa tuotekehitys- ja tutkimusrahoitukseen sekä investointitukiin. Näin voidaan kehittää edelleen teknologisia ratkaisuja, jolla hiiltä ja öljyä raaka-aineenaan käyttävien ominaispäästöt olisi minimoitavissa. Poliittinen ja taloudellinen realiteetti on, että muualla Euroopassa ei esimerkiksi hiiltä käyttäviä laitoksia tulla ajamaan alas vielä kymmeniin vuosiin. T&K-panosten kautta saisimme vahvan vientituotteen suomalaisten kehittämille hiilidioksidipäästöjen vähentämisteknologioille. Näin voisimme omalta osaltamme parhaiten edistää EU:n julkilausumaa hiilineutraaliustavoitetta.

Korostamme myös, että missään tukijärjestelmissä ei pidä olla tuulivoiman tuotantotukia mukana, koska maalle rakennetuista vaihtoehtoisista sähköntuotantotavoista tuulivoima on jo nyt edullisin tapa tuottaa sähköä. Mikäli tuotantotukia päätettäisiin kuitenkin jakaa, pitäisi tällöin varmistaa, että 2 TWh tuotantotukien jaosta voisivat tällöin kilpailla ainoastaan esimerkiksi biokaasu-, puupolttoaine-, turve- ja vesivoimahankkeet. Hallituksen esityksissä muiden muassa kuitenkin kaukolämpöön liittyvän sähkön ja lämmön yhteistuotannon osallistuminen ao. kilpailuun, saatikka siinä pärjääminen nyt esitetyillä ehdoilla on täysin mahdoton yhtälö, vaikka maassamme on käytössä maailman parhaimpiin kuuluvat järjestelmät juuri CHP:n (Combined Heat and Power) osalta. Hallituksen esitys ei millään tavoin myöskään varmista sahojen sivutuotteiden hyödyntämistä ja tasavertaista kilpailuasemaa, eikä myöskään esitä tasavertaista tukea purulle ja kuorelle.

Lisäksi katsomme, että nyt esitetty malli ei edes ole teknologianeutraali, vaikka hallitus toisin kehtaa väittää esityksessään. Näin siksi koska esityksen ulkopuolelle on nyt jätetty erilaisia teknologioita kuten esimerkiksi vesivoima ja sen hyödyntäminen.

Lopuksi korostamme, että tuulivoimarakentamiseen liittyviä melu-, välke- ja muita haittoja ei ole hallituksen esityksessä juuri lainkaan pohdittu. Muutoinkin pidämme huonona vaihtoehtona sitä, että maamme on jäänyt – tai ainakin jäämässä – isojen ulkomaalaisten tuulivoimayhtiöiden pelikentäksi, ellei muutoksia tukijärjestelmiin pikaisesti tehdä.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

18Suosittele

18 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (11 kommenttia)

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola

EU päättää kuulemma käytännössä ihan kaikista asioista. Niin ainakin jos blogistia uskomme.

Jostain syystä se ei päätä kuitenkaan tästä. Tämä on nyt sitä kansallista itsemääräämisoikeutta jota täälläkin on maasta taivaisiin tietyt tahot kehuneet. Nautitaanpa siis siitä.

Ikävää tosin että tästä ei voi hakea valituslupaa unionilta koska kansallisvaltiot eivät ole antaneet sille sellaista valtaa.

Laura Huhtasaari

EU:n maakunnalla, eli Suomella on omaakin poliittista liikkumavaraa. Toki suunta on se, että sitä koko ajan kavennetaan.

Laila Toivakka

EU:lla ei ole maakuntia, vaan EU:hun kuuluu itsenäisiä, eurooppalaisia valtioita. Huhtasaari yrittää olla muka nokkela nimittäessään EU:hun kuuluvia valtioita maakunniksi. Lapsellista ja typerää uhittelua ...

Laila Toivakka

EU:ssa on 27 itsenäistä valtiota - ei suinkaan maakuntia kuten Huhtasaari haluaisi olevan.

Käyttäjän timonenonen kuva
Timo Nenonen

Laura Huhtasaari = kaunein, upein, parhain, edustavin, älykkäin,ahkerin suomalainen naispoliitikko. Unohdinkohan vielä jonkin muun adjektiivin?

Käyttäjän IlpoSuominen kuva
Ilpo Suominen

Laura on tolkun ihminen. Perussuomalaiset on tolkun ihmisen puolue.

Käyttäjän timonenonen kuva
Timo Nenonen

Olet Ilpo varsin oikeassa, äänestän Halla-ahon persuja ensi vaaleissa ,kun petturi Soini ei ole enää puikoissa.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen

Kun samassa asiayhteydessä mainitaan hiilineutraalius ja turve, ollaan jotain ymmärretty väärin.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Uusi tuki, vaikka se kallis onkin, mahdollistaa vain noin 90 ison tuulivoimalan rakentamisen. Suomen sähköntuotannossa tai päästövähennyksissä puuhastelulla ei ole mitään merkitystä. Energian kokonaiskulutus on luokkaa 370 TWh (v.2016) ja nyt pannaan 200 miljoonaa haisemaan jotta saadaan 1,4 TWh tuulivoimaa.

Ainoa mihin päätös vaikuttaa on lovi valtion kassaan ja iso riski haitoista paikallisille asukkaille.

Huutokauppamallilla on tarkoitus "säästää" rahaa mutta samalla se kannustaa yhä huonompaan sijoitteluun: Kustannustehokkuus tuulivoimaloissa tarkoittaa, että ne pitää rakentaa mahdollisimman lähelle valmista infrastruktuuria elikkä ihmisiä. Jos tuulivoimaa halutaan jostain käsittämättömästä syystä tukea, nykyiset puutteelliset ohjeistukset tulisi ensin korjata ja terveysvaikutusselvitykset tehdä.

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Lisäksi kun tuo tuulivoiman 1,4 TWh ei ole kaupan hyllyltä otettavissa koska tahansa ja mitä määriä tahansa. Ennenkuin sähkön varastointitekniikan kysymys isossa mittakaavassa ratkaistaan ja tähän ei ole kovinkaan pian kaupallisesti järkeviä ratkaisuja näköpiirissä. Siitäkin huolimatta että pohjoismaiset sähkön yhteismarkkinat hiukan kompensoivat.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Juuri noin Jukka. Tosiasia on että kukaan ei tiedä, paljonko tuulivoimala tuottaa ylihuomenna.

Piti tuohon kommenttiini lisäämäni että julkisuudessa puhuttu 200 miljoonaa ei välttämättä riitä mihinkään, koska "huutokaupan" lopputulemaa eikä sähkön tulevaa hintaa ole tiedossa.

Valiokunnankin arvion mukaan haarukan yläpää on 360 miljoonassa eurossa. Saa nähdä riittääkö.

Käyttäjän seppoviljakainen kuva
Seppo Viljakainen

"Ennenkuin sähkön varastointitekniikan kysymys isossa mittakaavassa ratkaistaan ja tähän ei ole kovinkaan pian kaupallisesti järkeviä ratkaisuja näköpiirissä."

Miten tämä sähkötekninen tosiasia - ei poliittinen kannanotto - saadaan lopulta läpi julkisuuteen?

http://seppoviljakainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset