LauraHuhtasaari Politiikka on pääosin mielipiteitä

Irtisanoutuminen YK:n Global Compact for Migration-sopimuksesta

Suomi ja muut Länsi-Euroopan maat ovat viimeistään 1990-luvulta lähtien olleet laajan kolmansista maista suuntautuvan maahanmuuttopaineen alaisena. Vanhoihin EU-15-maihin viime vuosina kohdistunut maahanmuutto on pääasiassa ollut turvapaikka- ja pakolaisperusteista tai perhesyiden nojalla tapahtuvaa. Vuosina 2015-2016 EU koki ennennäkemättömän siirtolaiskriisin, jonka aikana unionissa jätettiin lähes kolme miljoonaa turvapaikkahakemusta. Vaikka turvapaikanhakijoiden määrä laski 2017 reilun 700 000 tasolle, jätetään EU-maissa yhä selvästi enemmän turvapaikkahakemuksia kuin ennen vuotta 2015. Myös kansainvälistä suojelua saaneiden tai muilla syillä Suomessa ja muissa EU-maissa oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten perheenyhdistäminen asettaa vakavia paineita Euroopan ulkomaalaisten vastaanottokyvylle. Tällä hetkellä Eurooppaan yhdistettävien maahanmuuttajien perheenjäsenten määrät ovat kasvaneet huomattavasti verrattuna aikaan ennen pakolaiskriisiä

 

Useat EU-maat reagoivat vuoden 2015 pakolaiskriisiin tiukentamalla kansalliset maahanmuuttokäytäntönsä kansainvälisten sopimusten määrittämälle minimitasolle. Suomi ei vastaavalla tavalla toiminut, vaan keskeisimpiin vertailukohteisiin muihin Pohjoismaihin, Saksaan ja Itävaltaan nähden Suomi teki vain minimaalisia tarkennuksia oleskelulupa-, perheenyhdistämis- ja etuisuuskäytäntöihin. Poiketen muista Pohjoismaista Suomi ei lisäksi ole ottanut käyttöön sisärajatarkastuksia. EU:ssa on saatu yhteisesti sovittua pakolaiskriisin jälkeen vain rajaturvallisuuteen, oikeudelliseen yhteistyöhön ja eri tietokantojen käyttöön liittyvistä säädösmuutoksista. Muun muassa kansainvälisen suojelun myöntämistä, turvapaikkamenettelyä ja Dublin-asetusta koskevat säädösneuvottelut taas ovat EU:ssa vielä täysin kesken eri instituutioiden välillä.

 

Yhdistyneissä kansakunnissa on käyty useamman vuoden ajan keskustelua tarpeesta saada järjestön jäsenmaiden kesken yhteinen näkemys globaalista maahanmuuton säätelystä. Useat EU:n jäsenvaltiot ovat alkaneet rajoittaa humanitaarista maahanmuuttoa, ja nyt YK haluaa positiivisten  julkilausumiensa perusteella sitouttaa länsimaita jatkamaan massasiirtolaisuutta korostamalla maahanmuuton tarpeellisuutta. Maahanmuutto esitetään toivottavana ja väistämättömänä ilmiönä. 

 

Tämä maahanmuuttopositiivinen henki näkyy kuluvan vuoden joulukuussa Marokossa YK-maiden kesken allekirjoitettavaksi tulevassa dokumentissa ”Global Compact for Migration”. Asiakirjan mukaan maahanmuuttajien tuomia positiivisia vaikutuksia vastaanottavissa yhteiskunnissa on painotettava julkisessa sanassa ja heidän yhteenkuuluvuuden tunnetta uusissa asuinmaissaan on lisättävä. Global Compactissa myös toivotaan uusien ja joustavien muuttoreittien avaamista maahanmuuttajille sekä perheenyhdistämisen helpottamista. 

 

Vaikka kyseinen sopimus ei ole kansainvälisjuridisesti sitova dokumentti, niin miksi valtio allekirjoittaisi sen, jos ei aio sitä noudattaa? Sopimus ei tuo ratkaisuja maahanmuuton tämänhetkisiin ongelmiin. Päinvastoin asiapaperi voi tärkeimmissä siirtolaisten alkuperämaissa toimia lisähoukuttimena lähteä liikkeelle, jos YK-jäsenet Global Compactissa sitoutuvat laajamittaisen maahanmuuton hyväksymiseen ja edistämiseen. Sopimus ei pyri vähentämään maahanmuuton haittoja, vaan pyrkii saamaan kaikille samat oikeudet, riippumatta onko tulija tullut laittomasti tai laillisesti maahan. 

 

Näistä syistä johtuen USA:n ohella EU-maista Unkari on jo ilmoittanut, ettei se tule allekirjoittamaan tätä sopimusta. Puolan hallitus on todennäköisesti seuraamassa Unkarin linjaa, eikä liity Global Compactin allekirjoittajamaiden joukkoon. Muista EU-maista sopimuksesta irtautumista harkitsevat Tanska ja Itävalta.

 

Maahanmuuton laadullinen ja määrällinen hallinta on EU-oikeudesta ja kansainvälisistä pakolaisuutta ja siirtolaisuutta koskevista sopimuksista huolimatta hyvin paljon Suomen kansallisissa käsissä. EU:n epäonnistuminen realistisen ja kestävän yhteisen turvapaikkapolitiikan sopimisessa ja YK:n kyvyttömyys nähdä maahanmuuttoilmiön monia negatiivisia seurauksia yhä alleviivaavat tärkeyttä ajaa kansallisesti aktiivista maahanmuuttopolitiikkaa. Suomi ei voi hirttäytyä vanhentuneisiin liturgioihin maahanmuuton väitetystä rikastavasta vaikutuksesta ja perustella ihmisoikeuksilla liberaalia turvapaikkapolitiikkaa, kun koko muu Länsi-Eurooppa on muuttanut ulkomaalaislinjansa huomattavasti Suomea rajoittavammaksi.

 

Suomen tulee ensi vuoden heinäkuussa alkavalla EU-puheenjohtajuuskaudellaan vaikuttaa siten, että puututaan väestöräjähdykseen siirtolaisten lähtömaissa ja torjutaan laitonta maahanmuuttoa tehokkaalla ulkorajavalvonnalla. EU:n yhteisessä turvapaikkapolitiikassa on etsittävä pienintä yhteistä nimittäjää, eikä juututtava jo vuosia kestäneeseen hedelmättömään keskusteluun niin sanotusta taakanjaosta.Teoreettinen debatti uusien laillisten muuttoreittien avaamisesta on lisäksi syytä unohtaa. 

 

Etenkin palautuspolitiikan tehostamisessa lienee yhteisymmärryksen löytäminen helpointa unionin jäsenmaiden kesken. Suomen on myös kansallisella tasolla ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin ja saatettava perheenyhdistäminen, kansainvälistä suojelua ja muita ulkomaalaisten oleskelulupia ja sosiaalietuisuuksia koskevat säädökset vähintään muihin Pohjoismaiden tasolle, sillä Suomi noudattaa näissä säädöksissä tällä hetkellä Pohjoismaiden sallivinta linjaa. Suomen on lisäksi irtauduttava Marokossa joulukuussa allekirjoitettavasta YK:n Global Compactista, sillä sopimus ei tuo minkäänlaista lisäarvoa sen allekirjoittajamaille ja pahimmassa tapauksessa se voi toimia uuden suuren muuttoliikkeen katalysaattorina. 

 

Suomi olisi osallistumassa tähän itsenäisenä valtiona eikä osana EU:ta, joten nyt pitäisi kerrankin olla kanttia ja pysyä tästä sopimuksesta ulkona. 

 

 

Onko hallituksella halua valmistautua Suomen tulevaan EU-puheenjohtajuuskauteen linjaamalla unionin maahanmuuttopolitiikan prioriteeteiksi väestöräjähdyksen ja laittoman maahanmuuton torjunnan sekä saattaa perheenyhdistäminen, kansainvälistä suojelua ja muiden ulkomaalaisten oleskelulupia ja sosiaalietuisuuksia koskevat säädökset vähintään muiden pohjoismaiden tasolle ja irtautua YK:n Global Compact for Migration-sopimuksesta?

 

Kirjallinen kysymykseni hallitukselle. 

​Tubekanavallani otan kantaa:

https://


​​PS: Olethan lukenut myös Ville Tavion toimenpidealoitteen asiasta? 

https://www.suomenuutiset.fi/ville-tavio-esittaa-gcm-sopimusta-eduskunna...

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

19Suosittele

19 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (36 kommenttia)

Jani Kuusela

Hyvä kysymys hallitukselle Laura!

Pentti Linkolan ajatuksia mukaillen, Väestöräjähdyksestä säteilevät kaikki muut epäkohdat maailmassa. Se on maapallon elävän kerroksen ainoa ongelma. Ihminen tukahduttaa toiminnallaan elämän ja itsensä siinä samalla.

Ilmastonmuutoksen kannalta ainoa järkevä maahanmuutto pitäisi tapahtua rikkaista maista köyhempiin maihin, jolloin yksilöä kohti tuotettaisiin vähemmän hiilidioksidia.

Tällä hetkellä hössötetään ilmastonmuutoksesta, ja samat hössöttäjät haluavat lisätä maahanmuuttoa köyhistä maista rikkaampiin maihin, jolloin yksilöä kohti tapahtuva luonnon kuormitus lisääntyy ennätystahtia.

Kun väestöä siirretään pois sieltä, missä kuormitus on vähäistä niihin maihin, joissa on henkilöä kohti moninkertainen määrä kulutusta, miten nämä toimenpiteet ehkäisevät ilmastonmuutosta?

Käyttäjän JouniBorgman kuva
Jouni Borgman

Jos puhutaan raa'asti asioista niiden oikeilla nimillä, niin tuon sopimuksen tarkoitus on lisätä sananvaltaa tai kenties jopa mielivaltaa niille tahoille, jotka suhtautuvat kaikenlaiseen maahanmuuttoon kritiikittömän positiivisesti. On selvää, että sitä tultaisiin käyttämään lisäaseena järki- ja arvoperustaista maahanmuuttokritiikkiä harjoittavia vastaan.

Maahanmuuttokritiikki on Suomen kaltaiselle pienelle maalle, pienelle väestölle ja etnisyydelle tärkeä laji. Voi vain kuvitella, millä vauhdilla 5 miljoonainen, huonosti lisääntyvä kansa sulautuu satojen miljoonien siirtolaisten etelästä pohjoiseen liikuteltavaan massaan, jos siirtolaisuudelta ja sen verukkeelta eli pakolaisuudelta poistetaan viimeisetkin pidäkkeet.

Toinen asia on, että vaikka meille maalataan maailmanloppua, niin aikaa toteuttaa Suomen kansainvälistäminen pitäisi varata paljon enemmän kuin nyt kaavaillaan - vaikkapa tuhat vuotta. Hitaasti ja huolellisesti toteutettuna projektista syntyy hyvä lopputulos. Mitään emme siinä menetä, jos Suomi pysyy tunnistettavana Suomena vaikkapa seuraavat muutama sata vuotta. Tällöin tulevan väen integroituminen ja sulautuminen Suomeen tapahtuu luonnollisten ja pakottamattomien prosessien kautta. Esimerkiksi ei tarvita mitään erityistä 'kotouttamista' ja sille omaa virkamiesten, alihankkijayrittäjien ja järjestöjen armeijaa.

Joka tapauksesssa nykyisen uusliberalistisen ja fanaattisesti globalisaation puolesta toimivan järjestelmän ei pidä antaa päättää kansakunnan kohtalosta. Siihen vaikuttavien päätösten pitäisi olla ylisukupolvisesti ajattelevien valtiomiesten ja -naisten käsissä eikä kiihkoilevien uusliberalistien ja vastuuttomien maailmanparantajavouhottajien pitäisi päästä siihen vaikuttamaan kohtalokkain ja peruuttamattomin seurauksin.

Käyttäjän johannasirenkaplas kuva
Johanna Sirén-Kaplas

#2
Ansiokkaaseen kommenttiisi lisäisin vielä sen, että suomalaiset ovat aivan liian pieni kansakunta voidakseen riitautua keskenään. Jos osa haluaa "kansainvälistymistä", joka toiselle osalle ei ole tervetullutta, niin ihan jo kansalaissovun kannalta kannattaisi jättää eripuraa aikaansaava "kansainvälistämishanke" kesken - etenkin, kun se ei ole mikään avaruudesta päähän posahtanut meteoriitti, jolle ei mitään voi.

Riiteleminen on ylellisyyttä, johon pienellä, pohjoisella kansalla ei tosiasiallisesti ole varaa.

Käyttäjän jj2311 kuva
Jyrki Immonen

Kuka suhtautuu ”fanaattisesti” globalisaatioon? En usko että kukaan tavis ihminen, mutta se on väistämätöntä. Persujen maailmankuvassa olisi ihanaa että olisi vielä kommunistinen Neuvostoliitto ja Kiina, ja me täällä vaan valmistamme selluloosaa ja kumisaappaita neuvostoliittoon.
Mitä tulee Huhtasaaren avautumiseen blogissa, kopioimisestä on näköjään vaikea päästä eroon.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #27

"Persujen maailmankuvassa olisi ihanaa että olisi vielä kommunistinen Neuvostoliitto ja Kiina, ja me täällä vaan valmistamme selluloosaa ja kumisaappaita neuvostoliittoon."

Globalisaatio lopetti kumisaappaitten valmistuksen Suomessa, nyt ne kertakäyttöiset kumisaappaat tehdään Kiinassa, mutta sellua pystytään vielä tekemään, kumisaappaantekijät nauttii nyt sohvalla sosialiturvaa ja valtio ottaa velkaa.

Käyttäjän johannasirenkaplas kuva
Johanna Sirén-Kaplas Vastaus kommenttiin #27

#27

Globalisaatio on eri asia kuin invaasio.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

"Joka tapauksesssa nykyisen uusliberalistisen ja fanaattisesti globalisaation puolesta toimivan järjestelmän ei pidä antaa päättää kansakunnan kohtalosta."

Ihmiskunnan ongelmien ollessa globaaleja, niiden ratkaisuakin tarvitsee tehdä globaalilla tasolla.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Mitään yritystäkään globaaleihin ratkaisuihin ei ole nähtävissä, kaikki maat ajavat vain omia etujaan.

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

”Useat EU-maat reagoivat vuoden 2015 pakolaiskriisiin tiukentamalla kansalliset maahanmuuttokäytäntönsä kansainvälisten sopimusten määrittämälle minimitasolle. Suomi ei vastaavalla tavalla toiminut.”

Jotenkin muistelusin perussuomalaisten olleen hallituksessa 2015-2017 päättämässä tämän maan asioista, ja teidän olleen eduskunnassa äänestänäasä hallituksen, mukaanluettuna sen harjoittama maahanmuuttopolitiikka, luottamuksen puolesta. :D

Käyttäjän hirsimakiaajii kuva
AaJii Hirsimäki

Kannattaa muistaa miksi Jussi Halla-ahon johtama PerusSuomalaiset ei kelvannut hallitukseen...Jussin vaatimus oli, että hallitusohjelmaa noudatetaan.

Hallitustyö on muutenkin kompromissi, mutta en silti aio väittää Soinin johtaman PerusSuomalaisten toimineen oikein syksyn 2015 hyökyaallon edessä. Totta puhuen toiminta oli täysin munatonta, mutta Jussin johtamaa PerusSuomalaisten puoluetta tuohon on turha vetää mukaan..jopa kaikki ministerit muuttui sinisiksi.

Kommenttisi on suoraan sanottuna ääliömäinen.

Käyttäjän PasiRipari kuva
Pasi Ripari

Nauti nyt siitä, Jiri. Eiköhän omassa puolueessasi ole myös ollut takinkääntäjiä ja myös tulee olemaan.

Nyt asia on kuitenkin hoidettu, joten ei ole syytä olettaa että tilanne toistuisi, ainakaan sen enempää kuin millään muullakaan puolueella.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Aihe on jäänyt vähälle huomiolle, sattumalta varmaan. Tuskinpa fiksut ja osaavat ministerit sokkona allekirjoittavat mitään, tai tekevät ylipäänsä itsenäisiä päätöksiä ihan sokkona ????

Antaako Suomen istuvan hallituksen edustajat sopimuksen allekirjoittaessaan päätäntävallan maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä muiden maiden hallituksille ? Jos/ kun sopimus allekirjoitetaan, niin kuinka pitkästä ajasta on sitten kysymys, ja mitkä ovat mahdolliset taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset allekrjoituksilla ?

Mm ssa näihin kysymyksiin allekirjoitusta suunnittelevat ministerit aivan varmasti mielellään vastaavat, avoimuuden nimissä. Tottakai.

On mielestäni vähintäänkin kohtuullista, jos sopimusasiasta käynnistetään eduskunnassa laajempi keskustelu.

Ettei vaan käy, kuten 2015, jolloin Suomeen, istuvan hallituksen pääministerin ja Petteri Orpon toimesta hankittiin miljardin kuluerä. Jotkut toki kivasti tuolla tienasivat, mutta ensisijaisesti kansalaiset maksoivat ja maksavat viulut edelleen. Selityksenä toiminnalle oli kai jotain mutinaa ja siinä kaikki.

Kansanedustajilta odotan enemmän tervettä uteliaisuutta ja myös laajempaa kiinnostusta hallituksen yksinäiseen puuhasteluun.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Onko perussuomalisilla halua estää ulkomailta Suomeen pyrkivän henkilön pääsyn kanssakäymiseen valtion virkamiehen kanssa? Miten tuo estettäisiin?

Toni Rintala

EU rakensi muurin tai oikeastaan aidan rajalleen. Sillä sen estää.
Toinen vaihtoehto on jotenkin muuten estää pääsy virkamiehen luo. Virkamies voi mennä vaikka lomalle..

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Oma arvaukseni on, ettei aita riitä. Sitä pitänee tehostaa rynnäkkökiväärillä. Odotellaan nyt kuitenkin varapuheenjohtajan näkemystä tuohon sinänsä haasteelliseen kysymykseen.

Toni Rintala Vastaus kommenttiin #10

Tai sit vaan otetaan asiattomat kiinni ja lähetetään bussilla takaisin rajan toiselle puolelle. Näinhän Ranska on tehnyt jo monta vuotta Italian rajan tuntumassa.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #11

Kyllä tuo varmaan toimisi Suomessakin. Kunhan eivät pääse sen viranomaisen puheille. Muuten pitää muuttaa ulkomaalaislakia. Sellaisesta vaan ei ollut blogistin kysymyksessä mitään puhetta.

Käyttäjän SeikkuKaita kuva
Seikku Kaita Vastaus kommenttiin #18

Ei tuossa tarvita muuta virkamiestä kuin rajavartija, joka käännyttää (turvallisesta maasta) tulijat takaisin, paitsi jos turistin maahantuloedellytykset täyttyvät.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Paljon melua tyhjästä - syyskuuhun mennessä Eurooppaan oli tullut tänä vuonna 76,000 maahanmuuttajaa Välimeren yli eli noin 0,15 PROMILLEA EU:n väestöstä.

https://www.bbc.com/news/world-europe-44660699

Toni Rintala

Onneksi se laiton taksiliikenne lakkautettiin, siksi ei enempää ole tullut.

Käyttäjän PasiRipari kuva
Pasi Ripari

Ahaa. Eli ei siis pitäisi tehdä mitään, koska juuri tällä hetkellä asiat eivät ole pielessä? Elämme niin sanotusti sitä aikaa kun se housuihin kuseminen vielä lämmittää.

Minusta on käsittämätöntä miten vähän keskustelua on siitä, onko OK antaa 2015 tapahtumien toistua.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Koko ajan ovat asiat olleet ihan hyvin. Joku on jossain öyhöttänyt, mutta se ei maailmassa paljon paina.

Käyttäjän SeikkuKaita kuva
Seikku Kaita

Viimevuonna Suomen kansalaisuuden sai liki 63000 ihmistä. Heistä yli 200 promillea oli ulkomaalaisia.

Joku muu saattaisi kutsua menettelyä kansanvaihdoksi ...

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Mitäköhän ne vajaat 80% olivat, eivät kai hekään olleet Suomen kansalaisia? Sattuivat vain täyttämään asetetut kriteerit.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"Suomen tulee ensi vuoden heinäkuussa alkavalla EU-puheenjohtajuuskaudellaan vaikuttaa siten, että puututaan väestöräjähdykseen siirtolaisten lähtömaissa ja torjutaan laitonta maahanmuuttoa tehokkaalla ulkorajavalvonnalla."

Totta sinänsä ja käsittääkseni Suomen kehitysyhteistyöpolitiikan eräs painopistealueista on tällä hetkellä juurikin kehittyvien maiden väestönkasvun hillitsemisessä naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia vahvistamalla. Syyskuussa viimeksi eduskunta käsitteli tätä teemaa ulkoministerille esitetyn epäluottamuslauseen yhteydessä.

GCM-sopimus on luonteeltaan ohjaava periaateasiakirja, jonka tavoitteena on luoda kansainvälistä siirtolaisuutta koskeva globaali toimintakehys ja se niveltyy suurelta osin jo vuonna 2015 Suomenkin hyväksymään YK:n kestävän kehityksen ohjelmaan (Agenda 2030).

https://kestavakehitys.fi/etusivu

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

GCM-sopimuksesta irtisanoutuminen tai sopimuksen jättäminen allekirjoittamatta ei siten poista maallemme jo sovittuja tavoitevastuita - Suomi on YK:n kestävän kehityksen ohjelmassa sitoutunut ihmisoikeuksia kunnioittavaan siirtolaispolitiikkaan...

https://kestavakehitys.fi/agenda2030/tavoite-10

Käyttäjän HeikkiRinnemaa kuva
Heikki Rinnemaa

:)

Ei tuosta sopimusasiasta osaa sanoa juuta tai jaata, meneen yli hilseen tuo Lauran teksti. Mutta oli sopimuksia tai ei, tulevaisuudessa joudutaan kuitenkin sopeutumaan siihen että Suomessa on erilaisia ihonvärejä, kulttuureja, uskontoja, ei uskontoja, jne, ja nykyhetki on vasta opettelua siihen. Se että väistämätön muutosprosessi tulevien vuosikymmenien aikana tapahtuu hyvin, se vaatii että talousasiat ja työmarkkinat toimii siten että ei ole alipalkattuja töitä ja slummiutumista ja että tasa-arvoinen ihmismäinen laki on voimassa Suomessa. Sen lisäksi peruskoulujärjestelmän tulee toimia kaikille valtion/kuntien kustantamana,,koska se kasvattaa ihmiset paremmin kuin internet, kasvattaa ymmärtämään toisiaan.
Suomen ihmismäärä kasvaa tulevina vuosikymmeninä monesta syystä mutta katoaako Suomen kieli? se onkin iso kysymys, koska kun se katoaa, katoaa Suomi,,jäljelle jää vain Finlandia ja osakeyhtiölaki sekä monenkirjava työläisten vaeltava joukko joka hakee mutta ei löydä,,hakee kotiaan mutta ei löydä. Hakee elämää,,ymmärtämättä että ei sitä ole muualla, vain tässä hetkessä,,mutta kun on pakko hakea niin haettava on.

Hmm,,mitäköhän se Laura hakee kun niin aktiivisesti blogailee ja saa lunta tupaan aina välillä,kannattaako se hakeminen loppujen lopuksi?

Käyttäjän johannasirenkaplas kuva
Johanna Sirén-Kaplas

#16
Jos blogin teksti menee "yli hilseen", niin tässä on kiteytettynä asian ydin:

http://johannasirenkaplas.puheenvuoro.uusisuomi.fi...

Suomen passia jaetaan maailmalle kuin mainoslehtisiä. YK patsastelee oman byrokratiansa keskellä reliikkinä.

Ei Suomen ja suomalaisten tarvitse sopeutua yhtään mihinkään mitä emme halua. Ei ole mikään pakko. Ei ole mitään "väistämätöntä muutosprosessia".

Suomi sijaitsee samalla leveysasteella kuin ennenkin - yhtä kylmänä, pimeänä ja kalliina maana kuin tähänkin asti. Mikään ei ole tältä osin muuttunut.

EU ei muuta sitä, että kasvukautemme on lyhyt ja vientitavaroilla pitkä matka maailmanmarkkinoille. Eikä sitä muuta YK:kaan. Sijaintia ei muuta edes ilmastonmuutos.

Suomen taloudellinen nousu oli ihme, joka perustui moniin uhrauksiin, ahkeruuteen, täystyöllisyyteen, säästäväisyyteen ja tavattoman tarkkaan suunnitelmallisuuteen.

Nyt olemme tätä menoa matkalla takaisin köyhyyteen:

http://velkakello.fi/

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

"Ei Suomen ja suomalaisten tarvitse sopeutua yhtään mihinkään mitä emme halua. Ei ole mikään pakko. Ei ole mitään "väistämätöntä muutosprosessia"."

Kyllä on.

Väestön ikääntymisen takia suomessa elintaso laskee väistämättä. Siinä on väistämätön muutosprosessi mihin pitää sopeutua ja mikään ei tätä tule muuttamaan.

"Suomi sijaitsee samalla leveysasteella kuin ennenkin - yhtä kylmänä, pimeänä ja kalliina maana kuin tähänkin asti. Mikään ei ole tältä osin muuttunut."

ns. suuret ikäluokat eivät nussiskelleet tarpeeksi uutta sukupolvea ja sikiäminen vähentynyt että kyllähän se tuntuu. Suomessa saavutettiin syrjäisyyden takia elintason huippu noin parin kymmenen vuoden viiveellä maailman kulttuurin keskukseen nähden, mutta se saavutettiin jo silloin vuonna 1990, ja huipulta tullaan vain alaspäin.

Käyttäjän SeikkuKaita kuva
Seikku Kaita

Asiaan voi koettaa vaikuttaa monella tavalla.

Jotenkin minulla on sellainen kutina, että kuhina alkoi pari päivää sitten, heti kun tämä adressimme oli rynnistänyt ekana yönä liikkeelle ja nyt huitelee jo kuudessa ja puolessa tuhannessa allekirjoittajassa alle kolmen vuorokauden aikana:

https://www.adressit.com/adressi_globaalin_massama...

Käyttäjän johannasirenkaplas kuva
Johanna Sirén-Kaplas

Vielä kysyisin, kun en tiedä: mitä lisäarvoa yrityksille tuo sitoutuminen Yk:n Global Compactin periaatteisiin?

Tässä esimerkki yhdestä sitoutumisilmoituksesta:

"Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 1,6 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee 15 000 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK Global Compactin periaatteisiin."

Noudettu osoitteesta https://www.fazergroup.com/fi/
26.10.2018 klo 15:58

Käyttäjän SeikkuKaita kuva
Seikku Kaita

No, ainakin sen lisäarvon, että meillä jatketaan Pandan tuotteiden ostamista ja Fazer saa purjehtia vaikka takaisin Sveitsiin ...

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Harmi, mutta Panda, hienoine tuotteineen on nykyään osa norjalaista Orklaa. Hellaksestakaan ei ole jäljellä enää oikeastaan mitään ja Merijalkin katosi taannoin. Sama ilmiö on tapahtunut monella toimialalla ja kehitys jatkuu, ja niin se paikallisuus katoaa.

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola Vastaus kommenttiin #26

# 26

Pandan suklaat valmistetaan Valkeakoskella, joten ainakin hämäläisille se on ihan yhtä paikallista kuin ennenkin.
Kaakaopavut on taas aina olleet sitä globalisaation tuomaa tuontitavaraa.

Käyttäjän TeroTeukkaAhtola kuva
Tero Ahtola Vastaus kommenttiin #28

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Panda_(makeisvalmistaja)

Menikö mutustelussa paikkakunnat sekasin?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Esimerkillistä isänmaallisuutta suosia norjalaiskonsernia, suomalaisen perheyrityksen sijaan.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset