LauraHuhtasaari Politiikka on pääosin mielipiteitä

Kaikki blogit puheenaiheesta Yleinen asevelvollisuus

Kansalaispalvelus tasa-arvoisesti kaikille

Sininen tulevaisuus tukee pohjoismaista sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tasa-arvon päivä on hyvä aika aloittaa keskustelu yleisen asevelvollisuuden uudistamisesta. Esitän Suomeen yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvaa kansalaispalvelusta kaikille miehille ja naisille.

Kansalaispalveluksessa jokainen ikäluokka suorittaa aseellisen tai aseettoman palveluksen. Jokaiselle miehelle ja naiselle tarjotaan mielekäs ja yhteiskuntaa hyödyttävä palvelustehtävä, jossa koulutetaan kriisitilanteisiin.

Asevelvollisuus on laillista syrjintää

Helsingin hovioikeus on historiallisessa ratkaisussaan päättänyt vapauttaa syrjivään lainsäädäntöön vedonneen totaalikieltäytyjän vankeusrangaistuksesta, johon Itä-Uudenmaan käräjäoikeus oli hänet aiemmin tuominnut. Mies oli vedonnut syrjivään lainsäädäntöön, jonka mukaan ainoastaan Jehovan todistajat voidaan vakaumuksellisista syistä vapauttaa asevelvollisuudesta, jonka hovioikeus katsoi perustuslain vastaiseksi syrjinnäksi. Ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen.

 

Naisten maanpuolustuksessa ei ole kyse vain varusmiespalveluksesta

Vuonna 1995, eli jo 22 vuotta sitten, naiset otettiin osaksi suomalaista varusmiespalvelusta. Hakeutuvien naisten määrä on jatkuvassa kasvussa [1] ja nyt 22 vuoden jälkeen julkisessa keskustelussa pohdinnassa on naisten maanpuolustuksen lisääminen pakollisten kutsuntojen, jopa ehkä pakollisen varusmiespalveluksen avulla. Naisten maanpuolustuksessa on kuitenkin laajemmastakin asiasta kyse kuin pelkän varusmiespalveluksen suorittamisesta.

 

Kyse ei ole aseen kantamisesta

Asevelvollisen näkökulma - Asevelvollisuus takaa Suomen ulkoisen turvallisuuden?

Suomen armeijan reservi on Suomen pienestä koosta huolimatta määrällisesti Euroopan kärkipäässä. Pitäisikö sen olla jatkossakin? Jos nyt ei Suomelle olekaan uhkia niin onko niitä mahdollisesti tulevaisuudessa?

Varusmiespalveluksen saapumiserien lisääminen

Me suomalaiset olemme pitkäjänteisesti kehittäneet yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvaa maanpuolustustamme. Kiristyneessä kansainvälisessä tilanteessa tämä on osoittautunut oikeaksi ratkaisuksi. Maanpuolustuksen suunnittelukunnan viime vuonna teettämän tutkimuksen mukaan 79 prosenttia suomalaisista tukee yleisen asevelvollisuusjärjestelmän säilyttämistä. Jotta kansallinen yksimielisyys säilyisi, on asevelvollisuuden kehityttävä ajassa.  

Asevelvollisuus – ei halpa eikä tehokas järjestelmä

Suomessa on käytössä "yleinen" asevelvollisuus, jossa 18 vuotta täyttäneet miehet määrätään kutsunnoissa suorittamaan palvelus ennen 30 ikävuoden saavuttamista. Havaintojeni mukaan asevelvollisuutta pidetään yleisesti tehokkaana ja halpana järjestelmänä. Sitä se ei kuitenkaan ole: asevelvollisuuteen liittyy useita epäkohtia. Jos epäkohtien olemassaolo yleisesti myönnettäisiin, niiden korjaamiseksi ei tarvitsisi tehdä erityisen suuria muutoksia.

Pikakertausharjoitukset mahdollisiksi

Asevelvollisuuslaki muuttuu heinäkuun alussa. Tasavallan presidentti on vahvistanut asiaa koskevan lakimuutoksen. Uusi laki mahdollistaa maan sotilaallisen valmiuden nopean kohottamisen, jos siihen on tarvetta. Pikakertausharjoitus voi koskea kerrallaan 25000 asevelvollista ja se voi kestää 30 vuorokautta.

Uusi laki määrää, että että kertausharjoituksista on annettava määräys kolme kuukautta ennen harjoituksen alkua. Tästä voidaan kuitenkin poiketa, jos Suomen turvallisuusympäristössä ilmenee välttämätön tarve sotilaallisen valmiuden  joustavaan kohottamiseen.

Puolustusvoimien uudistaminen. Turvallisuuden tunteen kriisi Suomessa osa 4

Suomen sotilasmenot ovat vajaat 2,9 miljardia euroa vuodessa eli noin 1,3 prosenttia bruttokansantuotteesta. Kiristynyt turvallisuustilanne on johtanut kiivaaseen keskusteluun armeijamme puolustuskyvystä. Pitkittynyt taantuma ja juustohöylä pelottavat ammattisotilaitamme enemmän kuin sota. Arvokeskustelu asevelvollisuudesta ja sen vanhanaikaisuudesta on kohdannut pragmaattiset pitkän itärajan puolustajat. Vastaako maavoimien uudistunut taistelutapa vieläkään nykypäivän tarpeita? Toimisiko palkka-armeija ja voisimmeko minimoida puolustusbudjettimme Nato-jäsenyydellä?

Jos naiset ja miehet olisivat yhtä tasa-arvoisia, mitä siitä naisille seuraisi?

Jos naiset ja miehet olisivat tasa-arvoisia, naisia kohtaisi seuraavat:

- Suomeen tulisi yleinen (sic!) asevelvollisuus

- naisten eläkkeet laskisivat noin 15 %, jotta naisten eläkemaksukertymä riittäisi naisten eläkesuorituksiin.  Lisäharmi olisi naisten mielestä se, että miesten eläkkeet kasvaisivat noin 12 % samanaikaisesti.

- naisten koulutuspaikat vähenisivät noin 10 %

- naisille kiintiöitäisiin sellaisia työpaikkoja, joissa olisi tapaturma-alttiutta/kuolemanvaaraa

- naisten terveysmenot KELA:sta pudotettaisiin miesten terveysmenojen tasalle

Ranskaan halutaan yleinen asevelvollisuus

MTV3-nettisivulla on mielenkiintoinen uutinen

http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/kysely-ranskalaiset-haluava...

"Ranskassa selvä enemmistö kansalaisista kannattaa jonkinlaisen asevelvollisuuden palauttamista. Ouest-France-lehden kyselyssä 80 prosenttia vastanneista suhtautui myönteisesti ajatukseen kaikkia velvoittavasta uudesta kansallisesta palvelusta. Palvelu kestäisi muutamia kuukausia ja olisi pakollista niin miehille kuin naisille."

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä