Maailmankauppa http://pirkkoruohonenlerner.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/140148/all Tue, 16 Apr 2019 19:48:07 +0300 fi Kulutusjuhlan viimeiset päivät - Missä on kohtuus? http://mikkomarttila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274585-kulutusjuhlan-viimeiset-paivat-missa-on-kohtuus <p><em>&rdquo;Ilman talouskasvua ei ole hyvinvointia.&rdquo;</em> Onko tämä viisautta?</p><p>Kun kuulee uutisia murhasta, johon jälleen yksi nuori on osallisena, nostetaan hämmästelyn kohteeksi se, kuinka nuori oli <em>&rdquo;niin hyvästä kodista&rdquo;</em> viitaten taloudelliseen tasapainoon ja ulkoisesti <em>&rdquo;hyvään perheeseen&rdquo;,</em> vaikka nuori olisi suurimman osan ajasta viettänyt vieraantuneena mammonan perässä juoksevista vanhemmista.</p><p>Talouskasvu ja hyvinvointi näyttää olevan hokema, joka uskotaan kyseenalaistamatta sitä, mitä mielekkyyttä tavaroiden ja hyödykkeiden loputon tavoittelu sekä velkakierre ja paine pärjäämisestä työmarkkinoilla tuottavat lopulta yksilölle ja yhteiskunnalle.</p><p><strong>Kuinka moni jää sairaseläkkeelle vain työelämän yhä kasvavien vaatimusten ja kilpailun takia</strong>, ja mikä on työelämän loputtomien vaatimusten inhimmillinen hinta?</p><p><strong>Oletko tutustunut jo viimeisimpiin tilastoihin myönnettyjen sairaseläkkeiden syyperusteista? </strong></p><p>Läheiset, ystävät sekä merkityksellisen työn tekeminen ovat toissijaisia, kun täytetään kaupan eikä ihmisten tarpeita ja kauppa kyllä varmasti nielee joka ikisen hetken ihmiselosta tuntematta myötätuntoa tai surua loppuun kulutetuista työjuhdista.</p><p>Kohtuullisuus on yksilökohtaista ja siksi merkityksellisyys elämään tulee ihmisille yksilöinä eri asioista, mutta <strong>maailmankauppa sekä kauppajärjestelmä ei tunne, kuin yhdenlaista tahtoa </strong>eikä se itke poismenneitä tai tunne surua - se vain <strong>kuluttaa kaiken tieltään, kunnes elämä maapallolta katoaa.</strong></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> ”Ilman talouskasvua ei ole hyvinvointia.” Onko tämä viisautta?

Kun kuulee uutisia murhasta, johon jälleen yksi nuori on osallisena, nostetaan hämmästelyn kohteeksi se, kuinka nuori oli ”niin hyvästä kodista” viitaten taloudelliseen tasapainoon ja ulkoisesti ”hyvään perheeseen”, vaikka nuori olisi suurimman osan ajasta viettänyt vieraantuneena mammonan perässä juoksevista vanhemmista.

Talouskasvu ja hyvinvointi näyttää olevan hokema, joka uskotaan kyseenalaistamatta sitä, mitä mielekkyyttä tavaroiden ja hyödykkeiden loputon tavoittelu sekä velkakierre ja paine pärjäämisestä työmarkkinoilla tuottavat lopulta yksilölle ja yhteiskunnalle.

Kuinka moni jää sairaseläkkeelle vain työelämän yhä kasvavien vaatimusten ja kilpailun takia, ja mikä on työelämän loputtomien vaatimusten inhimmillinen hinta?

Oletko tutustunut jo viimeisimpiin tilastoihin myönnettyjen sairaseläkkeiden syyperusteista?

Läheiset, ystävät sekä merkityksellisen työn tekeminen ovat toissijaisia, kun täytetään kaupan eikä ihmisten tarpeita ja kauppa kyllä varmasti nielee joka ikisen hetken ihmiselosta tuntematta myötätuntoa tai surua loppuun kulutetuista työjuhdista.

Kohtuullisuus on yksilökohtaista ja siksi merkityksellisyys elämään tulee ihmisille yksilöinä eri asioista, mutta maailmankauppa sekä kauppajärjestelmä ei tunne, kuin yhdenlaista tahtoa eikä se itke poismenneitä tai tunne surua - se vain kuluttaa kaiken tieltään, kunnes elämä maapallolta katoaa.

]]>
2 http://mikkomarttila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274585-kulutusjuhlan-viimeiset-paivat-missa-on-kohtuus#comments Degrowth Hyvinvointi Jatkuva talouskasvu Maailmankauppa Talousjärjestelmät Tue, 16 Apr 2019 16:48:07 +0000 Mikko Marttila http://mikkomarttila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274585-kulutusjuhlan-viimeiset-paivat-missa-on-kohtuus
Onko maailmankaupalla tarkkaavaisuushäiriö? http://mikkomarttila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274277-onko-maailmankaupalla-tarkkaavaisuushairio <p>Eräs keskeisimpiä <strong>tuottavuuden</strong> nostamisen keinoja on ollut <strong>nopeammat liikenneyhteydet, </strong>jotta työntekijöiden saatavuus olisi yrityksille mahdollisimman laajaa sekä <strong>kustannukset mahdollisimman matalia. </strong></p><p><strong>Mutta nopeammat liikenneyhteydet tarkoittavat vääjäämättä myös suurempia voimavarojen tarpeita</strong>, <strong>eli </strong>kasvattavat hiilijalanjälkeä ja<strong> lisäävät ympäristöongelmia</strong>, ja kun tarkastellaan tiestöihin kohdistuvia määrärahoja, voi hyvin äkkiä vaikuttaa sille, että jokin on muuttumassa tuotantorakenteissa.</p><p>Rohkean liikennekaarihankkeen tarkoitus oli pyrkiä siirtämään kallista verorahoilla kustannettua liikennettä enemmän tienkäyttäjien maksettavaksi, jotta julkista taloutta saataisiin tasapainotettua, mutta tienkäyttömaksujen noustessa myös kuljetuskustannukset nousevat, joka lisää lopulta myös kaikkien palveluiden ja tuotteiden hintoja, joten olemme lähtöpisteessä. - Pikaista helpotusta ei ole luvassa, vaikka pikaiset helpotukset tuntuvat olevan pitkittyneen ja pysyvän sairauden tasolla maailmankauppaa tarkastellessa.</p><p>Ja kun tarkastellaan ympäristövaikutuksia osana tehokkaampia liikennöintimuotoja, voidaan yhtäläisesti todeta, että eliöstön monimuotoisuus, eläinten elinpiiri ja ympäristön tasapaino on uhattuna talouden edelleen vaatiessa tilaa elinkelpoiselta elämältä, olisiko jo syytä kysyä, <strong>missä menee kasvun rajat? </strong></p><p><strong>Missä menee tuottavuuden rajat?</strong></p><p>Kuinka paljon pidemmälle täytyy edetä ennen kuin todetaan, että paikallisen työn merkitystä täytyy korostaa ja muuttaa palvelurakenteita sekä hyväksyä myös rakenteiden muutokset osana yhteiskuntaa?</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Eräs keskeisimpiä tuottavuuden nostamisen keinoja on ollut nopeammat liikenneyhteydet, jotta työntekijöiden saatavuus olisi yrityksille mahdollisimman laajaa sekä kustannukset mahdollisimman matalia.

Mutta nopeammat liikenneyhteydet tarkoittavat vääjäämättä myös suurempia voimavarojen tarpeita, eli kasvattavat hiilijalanjälkeä ja lisäävät ympäristöongelmia, ja kun tarkastellaan tiestöihin kohdistuvia määrärahoja, voi hyvin äkkiä vaikuttaa sille, että jokin on muuttumassa tuotantorakenteissa.

Rohkean liikennekaarihankkeen tarkoitus oli pyrkiä siirtämään kallista verorahoilla kustannettua liikennettä enemmän tienkäyttäjien maksettavaksi, jotta julkista taloutta saataisiin tasapainotettua, mutta tienkäyttömaksujen noustessa myös kuljetuskustannukset nousevat, joka lisää lopulta myös kaikkien palveluiden ja tuotteiden hintoja, joten olemme lähtöpisteessä. - Pikaista helpotusta ei ole luvassa, vaikka pikaiset helpotukset tuntuvat olevan pitkittyneen ja pysyvän sairauden tasolla maailmankauppaa tarkastellessa.

Ja kun tarkastellaan ympäristövaikutuksia osana tehokkaampia liikennöintimuotoja, voidaan yhtäläisesti todeta, että eliöstön monimuotoisuus, eläinten elinpiiri ja ympäristön tasapaino on uhattuna talouden edelleen vaatiessa tilaa elinkelpoiselta elämältä, olisiko jo syytä kysyä, missä menee kasvun rajat?

Missä menee tuottavuuden rajat?

Kuinka paljon pidemmälle täytyy edetä ennen kuin todetaan, että paikallisen työn merkitystä täytyy korostaa ja muuttaa palvelurakenteita sekä hyväksyä myös rakenteiden muutokset osana yhteiskuntaa?

]]>
0 http://mikkomarttila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274277-onko-maailmankaupalla-tarkkaavaisuushairio#comments Degrowth Maailmankauppa Tuottavuus Ympäristöongelmat Sat, 13 Apr 2019 06:25:01 +0000 Mikko Marttila http://mikkomarttila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274277-onko-maailmankaupalla-tarkkaavaisuushairio
MAAILMANKAUPALLE UUDET SÄÄNNÖT - SAASTUTTAJA MAKSAA http://harrijaskari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263223-maailmankaupalle-uudet-saannot-saastuttaja-maksaa <p>Suomalainen hyvinvointi on hyvin paljon kiinni ulkomaankaupasta. Ulkomaankaupan osuus Suomen bruttokansantuotteesta nousee yli 40 prosenttiin, kun se suurissa maissa, kuten USA:ssa ja Japanissa, jää selvästi alle 20 prosentin. Isot pärjäävät taloudellisissa sodissa omien kotimarkkinoiden ansiosta paljon paremmin.</p><p>&nbsp;</p><p>Pienille sen sijaan käy helposti huonosti. Tämän takia viimeaikaiset kauppasodan merkit ovat erityisen huolestuttavia Suomen kaltaiselle avotaloudelle. Totta kai jäsenyys EU:ssa auttaa, mutta kun Eurooppa on kiistoissa esimerkiksi USA.n kanssa, sen heijastusvaikutukset Suomelle voivat olla hyvinkin nopeita.</p><p>&nbsp;</p><p>Otetaan yksi esimerkki. Mikäli USA ryhtyy radikaalisti nostamaan Eurooppalaisten autojen maahantuonnin tariffeja, autojen kysyntä laskee merkittävästi. Silloin esimerkiksi saksalaiset autojen valmistajat joutuvat arvioimaan tarkasti, missä autojen tuotantoa vähennetään.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Tuotannon supistamistilanteessa helposti kotimaa painaa enemmän kuin taloudellinen tehokkuus. Päätöksiä helpottaa varmasti myös se, mikäli Suomi on hyvin lakkoherkkä ja siten epävakaa ympäristö kansainvälisille yrityksille. Viime päivien poliittisten lakkojen tekijät sahaavat siten tehokkaasti omaa oksaansa.</p><p>&nbsp;</p><p>Huolestuttavaa on myös se, että myös maailman kauppajärjestö WTO on vaikeuksissa. WTO:n edeltäjä GATT perustettiin erityisesti maailmanrauhan takia. Laajempi reilujen sääntöjen maailmankauppa nähtiin kansoja yhdistävänä tekijänä. Tiiviit taloudellisen yhteistyön säikeet estävät tehokkaasti sotien syttymistä.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Nyt tästä ei puhu WTO:n piirissä juuri kukaan. Kauppariitoja sovittelevasta seitsemästä tuomarin paikasta on täytettynä vain kolme, koska eri maat eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen tuomareista. Vai onko tavoitteena tahallinen WTO:n tuhoaminen?</p><p>&nbsp;</p><p>Toki esimerkiksi USA:n syytöksille kaupan epäreiluudesta on myös perusteita. WTO:ssa voi maa itse ilmoittaa, halutaanko sitä tulkita kehitys- vai kehittyneenä maana. Kehitysmaat saavat tiettyjä lisävapauksia kaupassa. Tällä hetkellä kehitysmaatittelistä pitävät tiukasti kiinni esimerkiksi KIina, Brasialia ja Lähi-Idän öljyvaltiot.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Mikäli jotain hyvää voisi kauppasodan tuulista ajatella, sitä voisi nyt käyttää ilmasto-ja ympäristöpolitiikan välineenä. Nyt tulleja laitetaan teräkselle, alumiinille, vaatteille, autoille ja pesukoneille. Samaan aikaan me tiedämme, että ylikulutukseen perustuva kauppa on tulossa tiensä päähän.</p><p>&nbsp;</p><p>EU voisi olla todellinen uuden kauppapolitiikan edelläkävijä tarjoamalla uudenlaista globaaliin kestävyyskriisin ratkaisuihin keskittyvää kauppapolitiikkaa. Tätä ehdotettiin esimerkiksi viime viikolla Japanissa pidetyssä World Circular Economy Forumissa.</p><p>&nbsp;</p><p>Onhan se aivan totta, että nykyisin esimerkiksi tilaamme verkkokaupan kautta Kiinasta kahdeksan euron lelun. Postituskulut ovat ilmaisia ja lelu on vielä pakattu muoviin. Kuulostaako se ympäristön ja ilmaston kannalta kestävältä kaupalta? Mitä jos sen sijaan jokaiselle tuotteelle ja palvelulle määriteltäisiin objektiivinen hiilijalanjälki. Mikäli jalanjälki on liian suuri, saastuttaja maksaa ylimääräiset tullimaksut.</p><p>&nbsp;</p><p>Harri Jaskari</p><p>Kansanedustaja, KOK</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suomalainen hyvinvointi on hyvin paljon kiinni ulkomaankaupasta. Ulkomaankaupan osuus Suomen bruttokansantuotteesta nousee yli 40 prosenttiin, kun se suurissa maissa, kuten USA:ssa ja Japanissa, jää selvästi alle 20 prosentin. Isot pärjäävät taloudellisissa sodissa omien kotimarkkinoiden ansiosta paljon paremmin.

 

Pienille sen sijaan käy helposti huonosti. Tämän takia viimeaikaiset kauppasodan merkit ovat erityisen huolestuttavia Suomen kaltaiselle avotaloudelle. Totta kai jäsenyys EU:ssa auttaa, mutta kun Eurooppa on kiistoissa esimerkiksi USA.n kanssa, sen heijastusvaikutukset Suomelle voivat olla hyvinkin nopeita.

 

Otetaan yksi esimerkki. Mikäli USA ryhtyy radikaalisti nostamaan Eurooppalaisten autojen maahantuonnin tariffeja, autojen kysyntä laskee merkittävästi. Silloin esimerkiksi saksalaiset autojen valmistajat joutuvat arvioimaan tarkasti, missä autojen tuotantoa vähennetään. 

 

Tuotannon supistamistilanteessa helposti kotimaa painaa enemmän kuin taloudellinen tehokkuus. Päätöksiä helpottaa varmasti myös se, mikäli Suomi on hyvin lakkoherkkä ja siten epävakaa ympäristö kansainvälisille yrityksille. Viime päivien poliittisten lakkojen tekijät sahaavat siten tehokkaasti omaa oksaansa.

 

Huolestuttavaa on myös se, että myös maailman kauppajärjestö WTO on vaikeuksissa. WTO:n edeltäjä GATT perustettiin erityisesti maailmanrauhan takia. Laajempi reilujen sääntöjen maailmankauppa nähtiin kansoja yhdistävänä tekijänä. Tiiviit taloudellisen yhteistyön säikeet estävät tehokkaasti sotien syttymistä. 

 

Nyt tästä ei puhu WTO:n piirissä juuri kukaan. Kauppariitoja sovittelevasta seitsemästä tuomarin paikasta on täytettynä vain kolme, koska eri maat eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen tuomareista. Vai onko tavoitteena tahallinen WTO:n tuhoaminen?

 

Toki esimerkiksi USA:n syytöksille kaupan epäreiluudesta on myös perusteita. WTO:ssa voi maa itse ilmoittaa, halutaanko sitä tulkita kehitys- vai kehittyneenä maana. Kehitysmaat saavat tiettyjä lisävapauksia kaupassa. Tällä hetkellä kehitysmaatittelistä pitävät tiukasti kiinni esimerkiksi KIina, Brasialia ja Lähi-Idän öljyvaltiot. 

 

Mikäli jotain hyvää voisi kauppasodan tuulista ajatella, sitä voisi nyt käyttää ilmasto-ja ympäristöpolitiikan välineenä. Nyt tulleja laitetaan teräkselle, alumiinille, vaatteille, autoille ja pesukoneille. Samaan aikaan me tiedämme, että ylikulutukseen perustuva kauppa on tulossa tiensä päähän.

 

EU voisi olla todellinen uuden kauppapolitiikan edelläkävijä tarjoamalla uudenlaista globaaliin kestävyyskriisin ratkaisuihin keskittyvää kauppapolitiikkaa. Tätä ehdotettiin esimerkiksi viime viikolla Japanissa pidetyssä World Circular Economy Forumissa.

 

Onhan se aivan totta, että nykyisin esimerkiksi tilaamme verkkokaupan kautta Kiinasta kahdeksan euron lelun. Postituskulut ovat ilmaisia ja lelu on vielä pakattu muoviin. Kuulostaako se ympäristön ja ilmaston kannalta kestävältä kaupalta? Mitä jos sen sijaan jokaiselle tuotteelle ja palvelulle määriteltäisiin objektiivinen hiilijalanjälki. Mikäli jalanjälki on liian suuri, saastuttaja maksaa ylimääräiset tullimaksut.

 

Harri Jaskari

Kansanedustaja, KOK

]]>
5 http://harrijaskari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263223-maailmankaupalle-uudet-saannot-saastuttaja-maksaa#comments Kiertotalous Maailmankauppa Ulkomaankauppa Sat, 27 Oct 2018 11:35:16 +0000 Harri Jaskari http://harrijaskari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263223-maailmankaupalle-uudet-saannot-saastuttaja-maksaa
Amerikkalainen niskalenkki kuristaa itsensä? http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262072-amerikkalainen-niskalenkki-kuristaa-itsensa <p>US presidentti <strong>Donald Trump</strong> on ristiriitojen mies &ndash; johtaja, joka koettaa tehdä hyvää ja lunastaa vaalilupauksensa [1. Häneen ei haluta uskoa (luottamuksesta puhumattakaan [2), koska se romuttaisi amerikkalaisen maailmapoliisiroolin [3 ja US-hegemonian, jota alettiin rakentamaan heti II Maailmansodan jälkeen &ndash; ehkä tunnetuimpana hyväntekijänä (rahoittajana) Marshall-apu [4 &ndash; vielä tuolloin USD oli kultasidonnainen [5 --- ja USA <em>ulos velaton maa</em> ---</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tänään Yhdysvallat on <a href="http://www.usdebtclock.org/">maailman velkaisin</a> valtio &ndash; pelkästään velka maailman suurimmalle taloudelle Kiinalle on ~ 1 160 miljardia USD. Kiina rahoitti USA&#39; ta, jotta ulkomaankaupassa jatkui Kiinalle suotuisa kehitys ja maailman suurimman vientimaan tittelin otto tuli mahdolliseksi &ndash; nyt Kiina on maailman liukuhihna ja työpaja ja kohta omistaja tehtaiden verkostolle kaikkalla maailmassa </strong>[6<strong> &ndash; erityisesti Afrikkaan.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Onko Yhdysvallat jo suomalaisittain selvitystilassa</strong> <em>-väliotsikko</em></p><p>[2013][ &hellip; USA:n liittovaltio olisi vastuullisessa kansantaloudessa tai yritystoiminnassa hyvin liki selvitystilaa, ellei peräti konkurssia. USA:n liittovaltiolla on kuitenkin verottajana ja valuutan haltijana eräs oikeus &ndash; painaa lisää rahaa, mitä muuten meidän EU-kotoinen EKP:kin tekee. Tälle rahanpainannalle ja bittirahan liikkeellepanolle ei ole täyttä vakuutta jos lainkaan. Otetaan siis velkaa ilman mitään vastapainoa &hellip; &hellip; &rdquo; [7.</p><p>Vastaus: <em>Ei ole</em> - sillä luottamus kultakannasta irronneeseen [8 US dollariin on <em>yhä olemassa</em> ja <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve">FED</a> &ndash; voi rauhassa painaa lisää rahaa, jolla voidaan nostaa muun muassa US-liittovaltion poliittisteatraalisessa näytelmässä liittovaltion <a href="https://yle.fi/uutiset/3-10152449">velkakattoa</a> &ndash; liki vuosittain. Entä, <em>kun koittaa hetki</em>, jolloin <a href="https://www.kauppalehti.fi/uutiset/kiina-saattaa-lopettaa-yhdysvaltain-valtionvelan-ostamisen/x9pcf74i">luottamus</a> US dollariin katoaa &ndash; ja entä jos Kiina laskee liikkeelle koko valtaisen US-liittovaltion jvk-papereiden vuoren &ndash; Niin?</p><p>&nbsp;</p><p><em>Mutta juurisyiden seulontaan, mitä niskalenkki ja sen kuristus itseään kohtaan tulee mahdolliseksi </em>---</p><p>1</p><p>Helsingin Sanomat kirjoitti jutun &ndash; <em>Otsikoitu näin</em>: &rdquo;<strong>Kanada ja USA sopuun &rdquo;kaikkien aikojen tärkeimmästä kauppasopimuksesta&rdquo; &ndash; Trumpin mukaan myös muu maailma taipuu vielä USA:n tahtoon</strong>&rdquo; -HS-toimittajat <strong>Juho-Pekka Pekonen</strong> ja <strong>Pekka Mykkänen</strong></p><p>~ <a href="https://www.hs.fi/talous/art-2000005847656.html">https://www.hs.fi/talous/art-2000005847656.html</a> -</p><p>&nbsp;</p><p><em>Ote</em>: &rdquo; &hellip; &rdquo;Kuinka kukaan on voinut sellaista allekirjoittaa?&rdquo; hän kysyi ja sanoi, että uusi sopimus perustuu vastavuoroisuuteen. Hänen mukaansa jopa demokraattivastustajien on voitava ylistää sopimukseen sisältyviä kohtia, joilla suojellaan työläisten asemaa. Erityisesti sopimuksesta hyötyvät Yhdysvaltain viljelijät, Trump sanoi.<br /><br />&rdquo;Tämä on myös historiallinen voitto Yhdysvaltain teollisuudelle ja autotyöläisille&rdquo;, Trump sanoi ja lisäsi, että &rdquo;Yhdysvaltoja arvostetaan jälleen&rdquo; maailmalla -totesi Trump &hellip; &rdquo;</p><p><em>Ilkka Luoma kommentti edellä olevaan linkkikirjoitukseen</em>: &rdquo;Aiemmin ennen presidentti Trumpin <a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com/2018/04/amerikkalainen-kauppasota-iskee-omaan.html">kiristyskaupallista invaasiota</a> US antoi ulkomaankauppansa sekä siihen liittyvän kauppataseen vajeen ja ulkomaisen velkansa kasvaa &quot;tähtiin&quot; - syyt ja tavoiteet olivat selvät.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>US halusi/ haluaa sitoa maailmalta valtioita omaan tuontiinsa</strong>, sillä ostajaa kuunnellaan ja totellaan. Tähän perustuu Yhdysvaltojen voimakas kyky kiristää valtioita, joille US-vienti on kansantaloudelle merkittävää tai hyvin merkittävää.</p><p><strong>Raha puhuu</strong> - Money talks from The America, ja US dollareita FED sai ja saa painaa mielin määrin - katteetta, koska luottamus siihen oletettiin/ oletetaan olevan hyvä ja kestävällä tasolla &ndash; kuten edelleen onkin, ainakin toistaiseksi.</p><p><strong>Nyt on meneillään niin sanottu trumppistinen reformi</strong>, jossa kauppatase pitää tasapainottaa, ja sen myötä tuoda ulkomaille karannut työ takaisin kotiin. Hyvä suunnitelma, <em>mutta väärät keinot</em> - <a href="https://www.aamulehti.fi/ulkomaat/yhdysvaltojen-ja-kiinan-kauppasota-on-nyt-alkanut-ja-karsijoita-ovat-kaikki-suomi-on-erityisen-haavoittuvainen-201058171/">kiristyksellä</a> on lyhyet jäljet ja päävastustaja Kiina on jo liian voimakas ja hallitseva trumppistiselle suunnitelmalle.</p><p><strong>Kiina on maailman suurin talous</strong> - <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)">BKT/PPP</a> mitattuna. Kiina on myös maailman <em>suurin vientimaa</em> (ohitti Saksan joitain vuosia sitten) - määrinä ja viennin monipuolisuutena useimpiin maailman maihin. Kiina on myös maailman suurin liukuhihna ja tuotantokone, jonka vieressä on maailman suurin raaka-ainevarasto, Venäjä.</p><p><strong>Kiinan ja Venäjän suhteet näyttävät parantuvan koko ajan</strong> ja Trump yrittää nyt lyödä kiilaa tuohon kiinteytyvään suhteeseen. Ennustan <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/BRICS">BRICS</a>-valtioiden vahvistumista, sillä noissa maissa asuu puolet maapallomme ihmispopulaatiosta. Niin Kiina kuin Venäjä ovat BRICS-valtioita&rdquo;</p><p>&nbsp;</p><p>2</p><p>Iltalehti kirjoitti tunnelatauksen <strong>Bob Woodwardin</strong> uutuuskirjasta &rdquo;<em>Fear: Trump in the White House</em>&rdquo;, jossa ruoditaan Trumppia oikein olan takaa &ndash; syntyykö vaikutuksia &ndash; jää nähtäväksi, mutta voimme tehdä analyysia vähän syvemmälle &ndash; itse meneillään olevasta tapahtumasarjasta --- Otsikoitu näin: &rdquo;<strong>Paljastuskirjan tehnyt Bob Woodward Venäjä-tutkinnasta: &rdquo;Jos Trump istuu kuultavaksi, se on laillinen ja poliittinen katastrofi</strong>&rdquo; -IL-toimittaja <strong>Markus Tiittula</strong></p><p>~ <a href="https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/8dd87a9f-0254-4380-a0b2-3d8bf8f4e2a1_ul.shtml">https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/8dd87a9f-0254-4380-a0b2-3d8bf8f4e2a1_ul.shtml</a> - [24]</p><p><em>Ote</em>: &rdquo; &hellip; -Kirjassa on kohtaus, jossa Trumpilta kysytään, että mistä saat nämä ajatukset päähäsi ja Trump vastaa, että &rdquo;minulla on ollut ne 30 vuotta ja jos olet eri mieltä olet väärässä&rdquo;, Woodward kertoo &hellip; &rdquo; -Iltalehti</p><p><em>Ilkka Luoma kommentti yllä olevaan linkkikirjoitukseen</em>: &rdquo;Trumpmedialle saattaa olla yllättävä ratkaisu ja sitä seuraava yksinäisyys! Trump on oikeassa tavalla mitä hän ei itse ymmärrä.</p><p>Trump on nationalisti ja reviiripuolustaja [9. Donaldin vävy - juutalainen <strong>Jared Kushner </strong>[10 on selostanut Trumpille 1400-luvun suurvallan ja silloinkin maailman suurimman - Kiinan ratkaisun, kun &quot;maailmat valloittanut&quot; keisari <strong>Zhu Di</strong>&#39; [11 kuoli.</p><p>Keisarin kuoleman jälkeen kiinalaiset virkamiehet - mandariinit sulkivat Kiinan rajat ja valtio keskittyi <em>vain omiin asioihin maansa sisällä</em> -</p><p>&hellip; maailmanvalloitukset saivat jäädä, ne olivat tulleet liian kalliiksi! Mandariinit tuhosivat suuren osan Zhu Di&#39; n ajan arkistoista. Entä nyt, <em>kumpi vetää ovet kiinni ensin</em> - US vai Kiina?&rdquo;</p><p>&nbsp;</p><p>&hellip;</p><p><strong>Paljon myöhemmin maailma havahtui</strong>, kun ympäristönmuutokset aloittivat ravistelunsa &ndash; vahvempina ja useammin kuin aiemmin &ndash; ilmakehä ja maailman meret ovat lämpenemässä ja Yhdysvallat on suurin ympäristömuuttaja maailmassa &hellip;</p><p>Kirjoitus Helsingin Sanomista &ndash; <em>Otsikoitu näin</em>: &rdquo;<strong>Trumpin hallinnon näkemys ilmastonmuutoksesta: Maapallon ilmasto lämpenemässä neljä astetta, mutta mitään ei kannata tehdä</strong>&rdquo; -HS-toimittaja <strong>Minttu Mikkonen</strong></p><p>~ <a href="https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005849518.html">https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005849518.html</a> -</p><p><em>Ote</em>: &rdquo; &hellip; Johtopäätös ei kuitenkaan ole se, että Yhdysvaltain pitäisi kiristää ilmastotoimiaan ja päästörajojaan ilmastokatastrofin välttämiseksi, vaan päinvastoin. Raportin mukaan ilmaston lämpeneminen on vääjäämätöntä ja Yhdysvaltain päästöjen kasvu on niin <a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/06/presidentti-trump-haluaa-paremman.html">pieni osa kokonaisuutta</a>, että sillä ei ole merkitystä &hellip; &rdquo; -HS</p><p><em>Ilkka Luoma kommentti edellä olevaan linkkikirjoitukseen</em>: &rdquo;US on maailman suurimpia ilmaston- ja ympäristönmuuttajia [Kuva 1.], varsinkin kun katsotaan kumulatiivista kuormaa viimeiseltä sadalta vuodelta. Lisäksi US on suurin päästäjä per capita. On aika miettiä vakavasti oikeudenmukaisuutta täällä biosfäärillisesti yhteisellä pallolla.</p><p><strong>Mikäli US ei osaa ymmärtää</strong>, että heidän maapallollinen väestöosuus on vain noin 0,32/7,8 - on syytä pohtia koko muun maailman osalta täyttä boikottia niin kaupallisesti kuin kulttuurillisesti. On vastuunkantamisen aika. Gaia kuumenee, jäähdyttelemmekö kulutustamme? [12.</p><p><strong>Voimme miettiä miten kävisi</strong>, jos jokainen kiinalainen ja intialainen kuluttaisivat kuten amerikkalainen! Kiinan ja Intian väestöosuus pallollamme on noin 2,8/7,8&rdquo; Vastaus on jo asiantuntijoilta valmiina: &rdquo;<em>Tarvitsisimme 2-3 uutta maapalloa</em>&rdquo;.</p><p>&nbsp;</p><p>&hellip;</p><p><strong>Niin missä mennään maailma, kun itä kohtaa lännen &ndash; ja itä on ratkaisevasti suurempi?</strong></p><p>Kiina on jo kertonut, että heidän yhteiskuntajärjestys ja -malli ovat vientituote; on arveltu, että Afrikka olisi koealusta &ndash; mene ja tiedä &hellip; se tiedetään, että Kiinassa on Keskushallinnon istuvan politbyroon alaisuudessa salaperäinen neuvosto, joka tekee analyysejä ja skenaarioita 100 vuoden kehityshahlolla &hellip; [<em>jatkuu</em>] <strong>[1]</strong></p><p>&nbsp;</p><p>&hellip;</p><p><strong>EKSTRA</strong> &ndash; Idän ja lännen yhteenotto vastakkainasetteluna</p><p>~ <a href="http://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/07/lantisten-ja-itaisten-arvojen-yhteenotto.html">http://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/07/lantisten-ja-itaisten-arvojen-yhteenotto.html</a> -</p><p><strong>EKSTRA II</strong> &ndash; Trump &ndash; uuden ajan yllätys &rdquo;Martti Luther&rdquo;! [?]</p><p>~ <a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/02/uuden-ajan-martti-luther-omien-teesien.html">https://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/02/uuden-ajan-martti-luther-omien-teesien.html</a> -</p><p>&nbsp;</p><p>&hellip;</p><p>Viitteet:</p><p>[1 ~ <a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/02/trumpmedia.html">https://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/02/trumpmedia.html</a> -</p><p>[2 ~ <a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com/2018/05/iran-seuraava-us-sotanayttamo.html">https://ilkkaluoma.blogspot.com/2018/05/iran-seuraava-us-sotanayttamo.html</a> &ndash; Luottamuksen herättäjä?</p><p>[3 ~ <a href="http://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/07/maailmanpoliisi-yhdysvallat.html">http://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/07/maailmanpoliisi-yhdysvallat.html</a> -</p><p>[3 ~ <a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/02/yhdysvallat-oli-maailman-esikuva-ja.html">https://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/02/yhdysvallat-oli-maailman-esikuva-ja.html</a> -</p><p>[4 ~ <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Marshall-apu">https://fi.wikipedia.org/wiki/Marshall-apu</a> -</p><p>[5 ~ <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Kultakanta">https://fi.wikipedia.org/wiki/Kultakanta</a> -</p><p>[6 ~ <a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/10/kiina-ottaa-kokonsa-mukaisen-aseman.html">https://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/10/kiina-ottaa-kokonsa-mukaisen-aseman.html</a> -</p><p>[7 ~ <a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com/2013/10/de-facto-usan-liittovaltio-on.html">https://ilkkaluoma.blogspot.com/2013/10/de-facto-usan-liittovaltio-on.html</a> -</p><p>[8 &rdquo; &hellip; Toisen maailmansodan lopussa kesällä 1944 järjestettiin Yhdysvalloissa <a href="https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bretton_Woodsin_konferenssi&amp;action=edit&amp;redlink=1">Bretton Woodsin konferenssi</a>, jossa määriteltiin perusteet ensimmäinen kansainvälisellä sopimuksella luodulle rahajärjestelmälle, <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woodsin_järjestelmä">Bretton Woodsin järjestelmä</a>, joka johti myös <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansainvälinen_valuuttarahasto">kansainvälisen valuuttarahaston</a> perustamiseen 1945. Järjestelmän varantovaluutaksi tuli <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdysvaltain_dollari">Yhdysvaltain dollari</a>, joka puolestaan sidottiin kultaan kurssilla 35 Yhdysvaltain dollaria / kulta<a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Unssi">unssi</a>. Kaikki muut valuutat määriteltiin Yhdysvaltain dollarin arvon perusteella. <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_markka">Suomen markan</a> pariteettikurssiksi tuli 230 Suomen markkaa dollaria kohti vuonna 1951. Suomen markka devalvoitiin useita kertoja &hellip; &rdquo; ~ <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods_system">https://en.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods_system</a> -</p><p>[9 ~ <a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/01/presidentti-trump-on-reviiripuolustaja.html">https://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/01/presidentti-trump-on-reviiripuolustaja.html</a> -</p><p>.</p><p>[10 ~ <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Jared_Kushner">https://en.wikipedia.org/wiki/Jared_Kushner</a> -</p><p>[11 ~ <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Yongle_Emperor">https://en.wikipedia.org/wiki/Yongle_Emperor</a> -</p><p>[12 ~ <a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com/2018/01/gaia-kuumenee-jaahdyttelemmeko.html">https://ilkkaluoma.blogspot.com/2018/01/gaia-kuumenee-jaahdyttelemmeko.html</a> -</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Ilkka Luoma</p><p><em>Kansalaiskirjoittaja Helsingistä</em></p><p><a href="https://www.facebook.com/first.ilkka">https://www.facebook.com/first.ilkka</a></p><p><a href="https://ilkkaluoma.blogspot.fi/">https://ilkkaluoma.blogspot.fi</a></p><p>&nbsp;</p><p>US VU <a href="https://keskustelu.suomi24.fi/t/15423659/usan--niskalenkki-kuristaa-itsensa-ahdinkoon">24</a> T BL BL BL <a href="https://www.facebook.com/groups/1581060208836600/permalink/2357604491182164/">FB</a> <a href="https://www.facebook.com/groups/173905596124936/permalink/1050555755126578/">FB</a> <a href="https://www.facebook.com/groups/tilannehuone/permalink/1003392869870640/">FB</a> BLOG 180125</p><p>&nbsp;</p><p><strong>DOC</strong> US kaataa itsensä_04102018.doc &ndash; OpenOffice Writer</p><p><strong>PVM</strong> 04102018</p><p>&nbsp;</p><p>1144_10112 &ndash; 20:50_12:13</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> US presidentti Donald Trump on ristiriitojen mies – johtaja, joka koettaa tehdä hyvää ja lunastaa vaalilupauksensa [1. Häneen ei haluta uskoa (luottamuksesta puhumattakaan [2), koska se romuttaisi amerikkalaisen maailmapoliisiroolin [3 ja US-hegemonian, jota alettiin rakentamaan heti II Maailmansodan jälkeen – ehkä tunnetuimpana hyväntekijänä (rahoittajana) Marshall-apu [4 – vielä tuolloin USD oli kultasidonnainen [5 --- ja USA ulos velaton maa ---

 

Tänään Yhdysvallat on maailman velkaisin valtio – pelkästään velka maailman suurimmalle taloudelle Kiinalle on ~ 1 160 miljardia USD. Kiina rahoitti USA' ta, jotta ulkomaankaupassa jatkui Kiinalle suotuisa kehitys ja maailman suurimman vientimaan tittelin otto tuli mahdolliseksi – nyt Kiina on maailman liukuhihna ja työpaja ja kohta omistaja tehtaiden verkostolle kaikkalla maailmassa [6 – erityisesti Afrikkaan.

 

Onko Yhdysvallat jo suomalaisittain selvitystilassa -väliotsikko

[2013][ … USA:n liittovaltio olisi vastuullisessa kansantaloudessa tai yritystoiminnassa hyvin liki selvitystilaa, ellei peräti konkurssia. USA:n liittovaltiolla on kuitenkin verottajana ja valuutan haltijana eräs oikeus – painaa lisää rahaa, mitä muuten meidän EU-kotoinen EKP:kin tekee. Tälle rahanpainannalle ja bittirahan liikkeellepanolle ei ole täyttä vakuutta jos lainkaan. Otetaan siis velkaa ilman mitään vastapainoa … … ” [7.

Vastaus: Ei ole - sillä luottamus kultakannasta irronneeseen [8 US dollariin on yhä olemassa ja FED – voi rauhassa painaa lisää rahaa, jolla voidaan nostaa muun muassa US-liittovaltion poliittisteatraalisessa näytelmässä liittovaltion velkakattoa – liki vuosittain. Entä, kun koittaa hetki, jolloin luottamus US dollariin katoaa – ja entä jos Kiina laskee liikkeelle koko valtaisen US-liittovaltion jvk-papereiden vuoren – Niin?

 

Mutta juurisyiden seulontaan, mitä niskalenkki ja sen kuristus itseään kohtaan tulee mahdolliseksi ---

1

Helsingin Sanomat kirjoitti jutun – Otsikoitu näin: ”Kanada ja USA sopuun ”kaikkien aikojen tärkeimmästä kauppasopimuksesta” – Trumpin mukaan myös muu maailma taipuu vielä USA:n tahtoon” -HS-toimittajat Juho-Pekka Pekonen ja Pekka Mykkänen

~ https://www.hs.fi/talous/art-2000005847656.html -

 

Ote: ” … ”Kuinka kukaan on voinut sellaista allekirjoittaa?” hän kysyi ja sanoi, että uusi sopimus perustuu vastavuoroisuuteen. Hänen mukaansa jopa demokraattivastustajien on voitava ylistää sopimukseen sisältyviä kohtia, joilla suojellaan työläisten asemaa. Erityisesti sopimuksesta hyötyvät Yhdysvaltain viljelijät, Trump sanoi.

”Tämä on myös historiallinen voitto Yhdysvaltain teollisuudelle ja autotyöläisille”, Trump sanoi ja lisäsi, että ”Yhdysvaltoja arvostetaan jälleen” maailmalla -totesi Trump … ”

Ilkka Luoma kommentti edellä olevaan linkkikirjoitukseen: ”Aiemmin ennen presidentti Trumpin kiristyskaupallista invaasiota US antoi ulkomaankauppansa sekä siihen liittyvän kauppataseen vajeen ja ulkomaisen velkansa kasvaa "tähtiin" - syyt ja tavoiteet olivat selvät.

 

US halusi/ haluaa sitoa maailmalta valtioita omaan tuontiinsa, sillä ostajaa kuunnellaan ja totellaan. Tähän perustuu Yhdysvaltojen voimakas kyky kiristää valtioita, joille US-vienti on kansantaloudelle merkittävää tai hyvin merkittävää.

Raha puhuu - Money talks from The America, ja US dollareita FED sai ja saa painaa mielin määrin - katteetta, koska luottamus siihen oletettiin/ oletetaan olevan hyvä ja kestävällä tasolla – kuten edelleen onkin, ainakin toistaiseksi.

Nyt on meneillään niin sanottu trumppistinen reformi, jossa kauppatase pitää tasapainottaa, ja sen myötä tuoda ulkomaille karannut työ takaisin kotiin. Hyvä suunnitelma, mutta väärät keinot - kiristyksellä on lyhyet jäljet ja päävastustaja Kiina on jo liian voimakas ja hallitseva trumppistiselle suunnitelmalle.

Kiina on maailman suurin talous - BKT/PPP mitattuna. Kiina on myös maailman suurin vientimaa (ohitti Saksan joitain vuosia sitten) - määrinä ja viennin monipuolisuutena useimpiin maailman maihin. Kiina on myös maailman suurin liukuhihna ja tuotantokone, jonka vieressä on maailman suurin raaka-ainevarasto, Venäjä.

Kiinan ja Venäjän suhteet näyttävät parantuvan koko ajan ja Trump yrittää nyt lyödä kiilaa tuohon kiinteytyvään suhteeseen. Ennustan BRICS-valtioiden vahvistumista, sillä noissa maissa asuu puolet maapallomme ihmispopulaatiosta. Niin Kiina kuin Venäjä ovat BRICS-valtioita”

 

2

Iltalehti kirjoitti tunnelatauksen Bob Woodwardin uutuuskirjasta ”Fear: Trump in the White House”, jossa ruoditaan Trumppia oikein olan takaa – syntyykö vaikutuksia – jää nähtäväksi, mutta voimme tehdä analyysia vähän syvemmälle – itse meneillään olevasta tapahtumasarjasta --- Otsikoitu näin: ”Paljastuskirjan tehnyt Bob Woodward Venäjä-tutkinnasta: ”Jos Trump istuu kuultavaksi, se on laillinen ja poliittinen katastrofi” -IL-toimittaja Markus Tiittula

~ https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/8dd87a9f-0254-4380-a0b2-3d8bf8f4e2a1_ul.shtml - [24]

Ote: ” … -Kirjassa on kohtaus, jossa Trumpilta kysytään, että mistä saat nämä ajatukset päähäsi ja Trump vastaa, että ”minulla on ollut ne 30 vuotta ja jos olet eri mieltä olet väärässä”, Woodward kertoo … ” -Iltalehti

Ilkka Luoma kommentti yllä olevaan linkkikirjoitukseen: ”Trumpmedialle saattaa olla yllättävä ratkaisu ja sitä seuraava yksinäisyys! Trump on oikeassa tavalla mitä hän ei itse ymmärrä.

Trump on nationalisti ja reviiripuolustaja [9. Donaldin vävy - juutalainen Jared Kushner [10 on selostanut Trumpille 1400-luvun suurvallan ja silloinkin maailman suurimman - Kiinan ratkaisun, kun "maailmat valloittanut" keisari Zhu Di' [11 kuoli.

Keisarin kuoleman jälkeen kiinalaiset virkamiehet - mandariinit sulkivat Kiinan rajat ja valtio keskittyi vain omiin asioihin maansa sisällä -

… maailmanvalloitukset saivat jäädä, ne olivat tulleet liian kalliiksi! Mandariinit tuhosivat suuren osan Zhu Di' n ajan arkistoista. Entä nyt, kumpi vetää ovet kiinni ensin - US vai Kiina?”

 

Paljon myöhemmin maailma havahtui, kun ympäristönmuutokset aloittivat ravistelunsa – vahvempina ja useammin kuin aiemmin – ilmakehä ja maailman meret ovat lämpenemässä ja Yhdysvallat on suurin ympäristömuuttaja maailmassa …

Kirjoitus Helsingin Sanomista – Otsikoitu näin: ”Trumpin hallinnon näkemys ilmastonmuutoksesta: Maapallon ilmasto lämpenemässä neljä astetta, mutta mitään ei kannata tehdä” -HS-toimittaja Minttu Mikkonen

~ https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005849518.html -

Ote: ” … Johtopäätös ei kuitenkaan ole se, että Yhdysvaltain pitäisi kiristää ilmastotoimiaan ja päästörajojaan ilmastokatastrofin välttämiseksi, vaan päinvastoin. Raportin mukaan ilmaston lämpeneminen on vääjäämätöntä ja Yhdysvaltain päästöjen kasvu on niin pieni osa kokonaisuutta, että sillä ei ole merkitystä … ” -HS

Ilkka Luoma kommentti edellä olevaan linkkikirjoitukseen: ”US on maailman suurimpia ilmaston- ja ympäristönmuuttajia [Kuva 1.], varsinkin kun katsotaan kumulatiivista kuormaa viimeiseltä sadalta vuodelta. Lisäksi US on suurin päästäjä per capita. On aika miettiä vakavasti oikeudenmukaisuutta täällä biosfäärillisesti yhteisellä pallolla.

Mikäli US ei osaa ymmärtää, että heidän maapallollinen väestöosuus on vain noin 0,32/7,8 - on syytä pohtia koko muun maailman osalta täyttä boikottia niin kaupallisesti kuin kulttuurillisesti. On vastuunkantamisen aika. Gaia kuumenee, jäähdyttelemmekö kulutustamme? [12.

Voimme miettiä miten kävisi, jos jokainen kiinalainen ja intialainen kuluttaisivat kuten amerikkalainen! Kiinan ja Intian väestöosuus pallollamme on noin 2,8/7,8” Vastaus on jo asiantuntijoilta valmiina: ”Tarvitsisimme 2-3 uutta maapalloa”.

 

Niin missä mennään maailma, kun itä kohtaa lännen – ja itä on ratkaisevasti suurempi?

Kiina on jo kertonut, että heidän yhteiskuntajärjestys ja -malli ovat vientituote; on arveltu, että Afrikka olisi koealusta – mene ja tiedä … se tiedetään, että Kiinassa on Keskushallinnon istuvan politbyroon alaisuudessa salaperäinen neuvosto, joka tekee analyysejä ja skenaarioita 100 vuoden kehityshahlolla … [jatkuu] [1]

 

EKSTRA – Idän ja lännen yhteenotto vastakkainasetteluna

~ http://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/07/lantisten-ja-itaisten-arvojen-yhteenotto.html -

EKSTRA II – Trump – uuden ajan yllätys ”Martti Luther”! [?]

~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/02/uuden-ajan-martti-luther-omien-teesien.html -

 

Viitteet:

[1 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/02/trumpmedia.html -

[2 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2018/05/iran-seuraava-us-sotanayttamo.html – Luottamuksen herättäjä?

[3 ~ http://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/07/maailmanpoliisi-yhdysvallat.html -

[3 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/02/yhdysvallat-oli-maailman-esikuva-ja.html -

[4 ~ https://fi.wikipedia.org/wiki/Marshall-apu -

[5 ~ https://fi.wikipedia.org/wiki/Kultakanta -

[6 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/10/kiina-ottaa-kokonsa-mukaisen-aseman.html -

[7 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2013/10/de-facto-usan-liittovaltio-on.html -

[8 ” … Toisen maailmansodan lopussa kesällä 1944 järjestettiin Yhdysvalloissa Bretton Woodsin konferenssi, jossa määriteltiin perusteet ensimmäinen kansainvälisellä sopimuksella luodulle rahajärjestelmälle, Bretton Woodsin järjestelmä, joka johti myös kansainvälisen valuuttarahaston perustamiseen 1945. Järjestelmän varantovaluutaksi tuli Yhdysvaltain dollari, joka puolestaan sidottiin kultaan kurssilla 35 Yhdysvaltain dollaria / kultaunssi. Kaikki muut valuutat määriteltiin Yhdysvaltain dollarin arvon perusteella. Suomen markan pariteettikurssiksi tuli 230 Suomen markkaa dollaria kohti vuonna 1951. Suomen markka devalvoitiin useita kertoja … ” ~ https://en.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods_system -

[9 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/01/presidentti-trump-on-reviiripuolustaja.html -

.

[10 ~ https://en.wikipedia.org/wiki/Jared_Kushner -

[11 ~ https://en.wikipedia.org/wiki/Yongle_Emperor -

[12 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2018/01/gaia-kuumenee-jaahdyttelemmeko.html -

 

 

Ilkka Luoma

Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

https://www.facebook.com/first.ilkka

https://ilkkaluoma.blogspot.fi

 

US VU 24 T BL BL BL FB FB FB BLOG 180125

 

DOC US kaataa itsensä_04102018.doc – OpenOffice Writer

PVM 04102018

 

1144_10112 – 20:50_12:13

]]>
37 http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262072-amerikkalainen-niskalenkki-kuristaa-itsensa#comments Aseet sotahulluus Kiina-ilmiö Maailmankauppa Protektionismi Yhdysvallat maailmanpoliisina Fri, 05 Oct 2018 09:21:41 +0000 Ilkka Luoma http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262072-amerikkalainen-niskalenkki-kuristaa-itsensa
Pitääkö Kiinan taipua lännenmiehen tahtoon? http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261379-pitaako-kiinan-taipua-lannenmiehen-tahtoon <p>Kiina on maailman vanhin yhtäjaksoinen <u><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_culture">korkeakulttuuri</a></u> [1, joka oli jo 1400 -luvun alkupuolella maailman mahti &ndash; niin merenkulussa kuin kaupassa. Kiina ulotti tuolloin keisari <strong>Zhu Di</strong>&#39; n aikana dzonkkilaivastonsa &rdquo;kaikille maailman merille&rdquo; [2 - suurempina kuin oli kuunaan nähty. Kiina on enempikin kauppias- kuin sotakansaa. Tänään eniten maailmassa sotii Yhdysvallat.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>A Taloutta</strong></p><p>Aivan viimeisin mediaisku oli talouskirjoitus Helsingin Sanomissa ---</p><p>~ <u><a href="https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005836980.html">https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005836980.html</a></u> &ndash; Mielipide / Vieraskynä &ndash; ekonomisti <strong>Tuuli Koivu</strong> - Nordea &ndash; otsikolla ja ingressillä:</p><p><strong>Kiina on jäänyt oman talousmallinsa vangiksi</strong></p><p>Kauppasotaan ajautuminen on Kiinalle vahingollista, mutta maan on vaikea avata talouttaan Yhdysvaltojen vaatimalla tavalla.</p><p>&nbsp;</p><p>Tein siihen IL-vastineen, joka on tässä lyhentämättömänä:</p><p><strong>Kirjoittaja lähtee liikkeelle itselleen itsestään selvästä olettamuksesta</strong>, että Kiinan on sopeuduttava maailmanlaajuisesti pienen lännenmiehen vähemmistön määrittämälle talousmallille.</p><p><strong>Kiina on omansa ja luo omankaltaistaan talous- ja yhteiskuntamallia</strong> mittakaavakysymyksenä. Kiina edustaa maapallon ihmispopulaatiosta noin kahtakymmentä prosenttia; voimme kuvata sitä myös näin: 1,4/7,8. USA vastaava tunnusluku on 0,34/7,8.</p><p><strong>On arvattavissa, että oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo</strong> huomioiden Kiina näkee oikeudekseen saada kokonsa mukainen osuus pallomme varannoista ja myös vastuista [3.</p><p><strong>Kiina on suurin valtio ympäristökuormittajana </strong>[4 Kiinalaiset osaavat kuitenkin katsoa todellisuutta kumuloitumisen näkökulmasta - hiilidioksidin viipymä ilmakehässä on pitkä ja näin onkin katsottava maailmantalouden päästöjä kumuloituneena 100 vuodelta.</p><p><strong>USA on suurin päästäjä maailmanpoliisina* viimeiseltä 80 vuodelta</strong>. Tilastot menevät ympäristökuormituksen osalta vieläkin hurjemmiksi, kun katsotaan lukuja per capita [Kuva 1.].</p><p><strong>Kiina hakee tasapuolista vastuuasemaa</strong>. Kiinalla on maailman suurin valuuttavaranto [5 ja maailman suurimmat saatavat, muun muassa US&#39; n liittovaltiolta noin 1 100 miljardia USD.</p><p><strong>Kiina on velkaa sisäisesti ja Kiina on samalla yksi kullan suurista ostajista</strong>, kuten myös Venäjäkin. Suunnitteleeko Kiina valuuttansa kultasidosta, tätä emme tiedä, mutta olisi kiintoisaa, jos Venäjällä ja Kiinalla <em>olisi</em> yhteinen kultaan sidottu valuutta [6.</p><p><strong>Kiina on maailman suurin liukuhihna</strong> ja BKT PPP mitattuna IMF&#39; n mukaan maailman suurin talous jo 2017 alkaen [7. Venäjä on taas maailman suurin yksittäinen raaka-aine- ja energia-aitta. Näin katsottuna Kiinan ja Venäjän yhteistoiminta on pragmaattisen loogista &ndash; <em>nyt myös puolustusyhteistyönä</em>.</p><p><strong>Maailma ei voi olla vain lännen määräysvallassa</strong>, jo pelkästään kiinalaisia on enemmän. Kiina ja Intia ovat liki puolet maapallon väestöstä. Niin Intia kuin Kiina ovat BRICS-maita, kuten Venäjäkin.</p><p>Kiinan toiselle kaudelle valittu presidentti <strong>Xi Jinping</strong> on jo kertonut, että kiinalainen yhteiskuntamalli on <em>vientituote</em>. Kiina astelee osin omia polkujaan, kuten se teki jo 1400-luvulla, mutta mitä tapahtui keisari Zhu Di&#39; n kuollessa &ndash; se onkin jo oman kirjoituksensa arvoinen.</p><p>&hellip;</p><p>[* 524 lukijakommenttia aiheesta &rdquo;<a href="http://www.hollilla.com/threader.php?thread=6464877">Maailma tarvitsee USA:n rinnalle Kiinan vastavoimaksi</a>&rdquo; linkin ~ <u><a href="http://www.hollilla.com/reader.php?action=thread&amp;thread=6464877">http://www.hollilla.com/reader.php?action=thread&amp;thread=6464877</a></u> &ndash; alta &ndash; ORIG 01.09.2013.</p><p>[<a href="https://www.tiede.fi/keskustelu/77928/pitaako-kiinan-taipua-lannenmiehen-tahtoon?changed=1537614805">T</a>]</p><p>&nbsp;</p><p>&hellip;</p><p><strong>B Puolustusta</strong></p><p>Eilen Yle uutisoi todella vaarallisesta amerikkalaistoimenpiteestä, jolla se määräsi omin tarkoitushauin Kiinan asevoimien tutkimus- ja kehitysosaston pakotteiden piiriin, koska Kiina on ostanut Venäjältä aseita &ndash; lähinnä korkeateknologiaa &ndash; lentokoneina ja ilmatorjunnan välineistönä &ndash; tuo US-päätös oli kohtalokas ja sille on vaihtoehtona vai hiljainen päätöksen pyörtäminen &ndash; tässä uutinen Helsingin Sanomista &hellip; ~ <u><a href="https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005836120.html">https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005836120.html</a></u> - , johon tein kommentin &ndash; ensin HS-otsikointi ja lyhytingressi:</p><p><strong>Kiina vaatii Yhdysvaltoja perumaan &rdquo;järjenvastaiset&rdquo; pakotteet</strong></p><p>Venäjän kanssa tehtyjen asekauppojen vuoksi Kiinalle asetetut pakotteet raivostuttivat Pekingin -HS-toimittaja Pekka Hakala.</p><p><em>Ote</em>: &rdquo; &hellip; Yhdysvallat ilmoitti torstaina lisänneensä Kiinan puolustusvoimien materiaalihankintayksikön ja sen johtajan pakotelistalle. Syynä on se, että Kiina on ostanut Venäjältä hävittäjiä ja ilmatorjuntaohjuksia &hellip; &rdquo; -HS</p><p>IL-vastine yllä olevaan HS-kirjoitukseen:</p><p>Näin toimien US ajaa maailman suurimman talouden ja liukuhihnan - Kiinan sekä maailman suurimman raaka-aine-, energia-aitan ja sen toisen ydinasesuurvallan - Venäjän yhä lähemmäksi kiinteytyvää yhteistoimintaa. Tuota yhteistyötä lännenmies ei kestä [8.</p><p>Nyt on korkea aika lopettaa lännestä ohjattu vastakkainasettelu lännen ja idän väliltä [9. Onneksemme me Suomessa olemme<em> idän ja lännen vedenjakajalla</em> [10 &hellip;</p><p>&hellip; se <strong>mitä US voi tehdä</strong>, on kieltää omia valmistajiaan myymästä kaikkea sitä teknologiaa Venäjälle, jota venäläiset (jos) tarvitsevat noihin lentokoneisiin ja ilmapuolustusjärjestelmiin, jotka ovat kehitetty ja valmistettu Yhdysvalloissa &ndash; tähän USA&#39; lla on oikeus. [<u><a href="https://keskustelu.suomi24.fi/t/15411140/pitaako-kiinan-taipua-lannenmiehen-tahtoon">24</a></u>]</p><p>&nbsp;</p><p>&hellip;</p><p><strong>Mitä tästä voi seurata?</strong></p><p>Kiina on diplomatian ahkera käyttäjä (puuttumatta muiden sisäisiin asioihin, joilla ei ole suoraa kytkentää Kiinan omiin asioihin) &ndash; useimmiten sivussa parrasvaloista ja mediasta &ndash; suljettujen ovien takana, järjestellen asioita kuitenkin siten, että kaikkien valtioiden tavoin valvoo omia etujaan ensin ja sitten vasta muiden.</p><p>Eroa toimintatavoissa syntyy siinä, että Kiina omien etujensa nimissä koettaa löytää toiseksi tärkeimmäksi tavoitteeksi löytää positiivisia ratkaisuja myös toiselle/ toisille osapuolille.</p><p>Kiinalainen korkeakulttuuri on tuhansia vuosia ymmärtänyt huomaavaisuuden ja huomioon ottamisen, joka on meillä täällä lännessä vääntynyt korruptioksi ja lahjomiseksi.</p><p>Kiinassa tämä tapetilla oleva piirre on kuitattu huomaavaisuudella ja asioiden järjestelyllä &ndash; kaikkien osapuolien hyväksi. Tänään Kiinassa on kuitenkin meneillään voimakas korruption vastainen kamppailu.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Pahin seuraus on todellinen kauppasota tilanteessa, jossa Kiina on maailman liukuhihna ja tuotantokoneisto</strong></p><p>Esimerkiksi Suomelle Kiina on noussut jopa tärkeimmäksi kauppakumppaniksi [11 &ndash; ei euroissa tai dollareissa &ndash; eikä tonneissa, vaan komponenttien ja osakokonaisuuksien myötä mitä Kiina valmistaa meidän vientituotteisiin.&nbsp;</p><p>Näitä kiinalaisia komponentteja on paljon, ja miksi? Koska nuo komponentit ylittävät jo EU-laatuvaatimukset ja ovat hinnoiteltu siten, että me kykenemme taas hinnoittelemaan omat, noita komponentteja sisältävät tuotteet hinnaltaan kilpailukykyisiksi &ndash; tämä sama asia puree myös Yhdysvalloissa.</p><p>Kiina kestää vientinsä romahtamisen USA&#39; han ja tuo menetys korvautuu kehitysmaista ja Kiinan omilta kotimarkkinoilta, jotka ovat kohta maailman suurimmat, ollen sitä nyt jo kasvavana potentiaalina [12.</p><p>Tässä samassa yhteydessä BRICS-maiden ja Afrikan merkitys tulee kasvamaan. Kiina on pitkällä Afrikassa ja ei kolonialismina [13, vaan kauppakumppanina, joka tuo työtä, investointeja [14 ja innovaatioita &ndash; eikä ole puuttumassa muun muassa Afrikan maiden <em>omiin sisäisiin asioihin</em> &ndash; tämä on sitä korkeakulttuuria, jokainen hoitaa omat sisäiset asiansa itse!</p><p>&nbsp;</p><p>&hellip;</p><p><strong>Miten tämä kaikki projisoituu meihin suomalaisiin?</strong></p><p>Niin mekin Suomessa &ndash; emme tule puuttumaan muiden sisäisiin asioihin, &hellip; olemmehan <em>idän ja lännen vedenjakajalla</em> &ndash; ja meillä on vieressä maailman se toinen <em>ydinasesuurvalta</em>, joka arvostaa sotilaallista liittoutumattomuuttamme, kuten Kiinakin.</p><p>Samalla meille on avautunut mukava &rdquo;kolo&rdquo; Kiinan ja Venäjän välistä &ndash; olla heille molemmille luotettava, puolueeton osaava välittäjä ja kauppias täyttämään tiettyjä erikoisaloja, joissa olemme parhaita &ndash; unohtamatta jalostunutta matkailuelinkeinoa [15 &ndash;</p><p>&hellip; kiinalaiset ovat hyvin uteliaita ja haluavat nyt nähdä, kun pienellä osalla on varaa &hellip; ottakaamme vastaan tuo mahdollisuus valistuneesti ja jalostuneesti [16 &ndash; ymmärtäen oman luontomme ainutlaatuisuus.</p><p>&nbsp;</p><p>...</p><p><em>Viitteet:</em></p><p>[1 ~ <u><a href="http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201801251109.pdf">http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201801251109.pdf</a></u> -</p><p>[2 ~ <u><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Yongle_Emperor">https://en.wikipedia.org/wiki/Yongle_Emperor</a></u> -</p><p>[3 ~ <u><a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com/2013/02/kiinalainen-mobilisaatio-ulottuu-yli.html">https://ilkkaluoma.blogspot.com/2013/02/kiinalainen-mobilisaatio-ulottuu-yli.html</a></u> -</p><p>[4 ~ <u><a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com/2009/10/kiina-kasvaa-nopeammin-kuin-maallinen.html">https://ilkkaluoma.blogspot.com/2009/10/kiina-kasvaa-nopeammin-kuin-maallinen.html</a></u> -</p><p>[5 ~ <u><a href="https://www.bofit.fi/fi/seuranta/tilastot/kiina-tilastot/">https://www.bofit.fi/fi/seuranta/tilastot/kiina-tilastot/</a></u> - (Suomen Pankki/ BOFIT)</p><p>[6 ~ <u><a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com/2015/01/euro-ja-us-dollari-muodostanevat.html">https://ilkkaluoma.blogspot.com/2015/01/euro-ja-us-dollari-muodostanevat.html</a></u> -</p><p>[7 ~ <u><a href="http://www.talouselama.fi/uutiset/se+on+tapahtunut+kiinasta+tuli+maailman+suurin+talous/a2281295">http://www.talouselama.fi/uutiset/se+on+tapahtunut+kiinasta+tuli+maailman+suurin+talous/a2281295</a></u> -</p><p>[8</p><p>[9</p><p>.</p><p>[10</p><p>[11</p><p>[12 ~ <a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/09/yskiiko-kiinalaisten-talousmoottori.html">https://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/09/yskiiko-kiinalaisten-talousmoottori.html</a> -</p><p>[13 ~ <a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/03/brysselin-kostonisku-uskoen-tekonsa.html">https://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/03/brysselin-kostonisku-uskoen-tekonsa.html</a> -</p><p>[14 ~ <u><a href="https://yle.fi/uutiset/3-10139395">https://yle.fi/uutiset/3-10139395</a></u> &ndash; (Afrikan Etiopia esimerkkinä)</p><p>[15 = tarkasti mietitty luontoon soveliaasti valikoitu kohderyhmäajattelu</p><p>[16 Matkailuelinkeinomme on osattava jalostaa palvelut ja aikaan saada mielikuvat sellaisiksi, jotka kiinnostavat juuri tiettyjä kohderyhmiä, jolloin heillä on ilo ja vilpitön halu käyttää ostovoimaansa sellaisella intensiteetillä joka tuo täyden tyydytyksen koetusta matkasta.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>EKSTRAT</strong></p><p>[2013] <a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/02/ojensiko-kiina-katensa-kenelle.html"><strong>Ojensiko Kiina kätensä - kenelle?</strong></a></p><p>~ <u><a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/02/ojensiko-kiina-katensa-kenelle.html">https://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/02/ojensiko-kiina-katensa-kenelle.html</a></u> -</p><p>...</p><p>~ <u><a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com/2018/01/kiinalaiset-purjehtivat-jaamerelta.html">https://ilkkaluoma.blogspot.com/2018/01/kiinalaiset-purjehtivat-jaamerelta.html</a></u> -</p><p><strong>Kiinalaiset purjehtivat Jäämereltä Suomeen</strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Ilkka Luoma</p><p><em>Kansalaiskirjoittaja Helsingistä</em></p><p><u><a href="https://www.facebook.com/first.ilkka">https://www.facebook.com/first.ilkka</a></u></p><p><u><a href="https://ilkkaluoma.blogspot.fi/">https://ilkkaluoma.blogspot.fi</a></u></p><p>&nbsp;</p><p>US <a href="https://ilkkaluoma.vuodatus.net/lue/2018/09/pitaako-kiinan-taipua-lannenmiehen-tahtoon">VU</a> <u><a href="https://keskustelu.suomi24.fi/t/15411140/pitaako-kiinan-taipua-lannenmiehen-tahtoon">24</a></u> <a href="https://www.tiede.fi/keskustelu/77928/pitaako-kiinan-taipua-lannenmiehen-tahtoon?changed=1537614805">T</a> BL BL BL FB <u><a href="https://www.facebook.com/groups/173905596124936/permalink/1043732842475536/">FB</a></u> <u><a href="https://www.facebook.com/groups/tilannehuone/permalink/997117230498204/">FB</a></u> BLOG 179298</p><p>&nbsp;</p><p><strong>DOC</strong> kiina johtaa maailmaa_22092018.doc &ndash; OpenOffice Writer</p><p><strong>PVM </strong>22092018</p><p>&nbsp;</p><p>1089_9483 &ndash; 08:29_14:23</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kiina on maailman vanhin yhtäjaksoinen korkeakulttuuri [1, joka oli jo 1400 -luvun alkupuolella maailman mahti – niin merenkulussa kuin kaupassa. Kiina ulotti tuolloin keisari Zhu Di' n aikana dzonkkilaivastonsa ”kaikille maailman merille” [2 - suurempina kuin oli kuunaan nähty. Kiina on enempikin kauppias- kuin sotakansaa. Tänään eniten maailmassa sotii Yhdysvallat.

 

A Taloutta

Aivan viimeisin mediaisku oli talouskirjoitus Helsingin Sanomissa ---

~ https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005836980.html – Mielipide / Vieraskynä – ekonomisti Tuuli Koivu - Nordea – otsikolla ja ingressillä:

Kiina on jäänyt oman talousmallinsa vangiksi

Kauppasotaan ajautuminen on Kiinalle vahingollista, mutta maan on vaikea avata talouttaan Yhdysvaltojen vaatimalla tavalla.

 

Tein siihen IL-vastineen, joka on tässä lyhentämättömänä:

Kirjoittaja lähtee liikkeelle itselleen itsestään selvästä olettamuksesta, että Kiinan on sopeuduttava maailmanlaajuisesti pienen lännenmiehen vähemmistön määrittämälle talousmallille.

Kiina on omansa ja luo omankaltaistaan talous- ja yhteiskuntamallia mittakaavakysymyksenä. Kiina edustaa maapallon ihmispopulaatiosta noin kahtakymmentä prosenttia; voimme kuvata sitä myös näin: 1,4/7,8. USA vastaava tunnusluku on 0,34/7,8.

On arvattavissa, että oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo huomioiden Kiina näkee oikeudekseen saada kokonsa mukainen osuus pallomme varannoista ja myös vastuista [3.

Kiina on suurin valtio ympäristökuormittajana [4 Kiinalaiset osaavat kuitenkin katsoa todellisuutta kumuloitumisen näkökulmasta - hiilidioksidin viipymä ilmakehässä on pitkä ja näin onkin katsottava maailmantalouden päästöjä kumuloituneena 100 vuodelta.

USA on suurin päästäjä maailmanpoliisina* viimeiseltä 80 vuodelta. Tilastot menevät ympäristökuormituksen osalta vieläkin hurjemmiksi, kun katsotaan lukuja per capita [Kuva 1.].

Kiina hakee tasapuolista vastuuasemaa. Kiinalla on maailman suurin valuuttavaranto [5 ja maailman suurimmat saatavat, muun muassa US' n liittovaltiolta noin 1 100 miljardia USD.

Kiina on velkaa sisäisesti ja Kiina on samalla yksi kullan suurista ostajista, kuten myös Venäjäkin. Suunnitteleeko Kiina valuuttansa kultasidosta, tätä emme tiedä, mutta olisi kiintoisaa, jos Venäjällä ja Kiinalla olisi yhteinen kultaan sidottu valuutta [6.

Kiina on maailman suurin liukuhihna ja BKT PPP mitattuna IMF' n mukaan maailman suurin talous jo 2017 alkaen [7. Venäjä on taas maailman suurin yksittäinen raaka-aine- ja energia-aitta. Näin katsottuna Kiinan ja Venäjän yhteistoiminta on pragmaattisen loogista – nyt myös puolustusyhteistyönä.

Maailma ei voi olla vain lännen määräysvallassa, jo pelkästään kiinalaisia on enemmän. Kiina ja Intia ovat liki puolet maapallon väestöstä. Niin Intia kuin Kiina ovat BRICS-maita, kuten Venäjäkin.

Kiinan toiselle kaudelle valittu presidentti Xi Jinping on jo kertonut, että kiinalainen yhteiskuntamalli on vientituote. Kiina astelee osin omia polkujaan, kuten se teki jo 1400-luvulla, mutta mitä tapahtui keisari Zhu Di' n kuollessa – se onkin jo oman kirjoituksensa arvoinen.

[* 524 lukijakommenttia aiheesta ”Maailma tarvitsee USA:n rinnalle Kiinan vastavoimaksi” linkin ~ http://www.hollilla.com/reader.php?action=thread&thread=6464877 – alta – ORIG 01.09.2013.

[T]

 

B Puolustusta

Eilen Yle uutisoi todella vaarallisesta amerikkalaistoimenpiteestä, jolla se määräsi omin tarkoitushauin Kiinan asevoimien tutkimus- ja kehitysosaston pakotteiden piiriin, koska Kiina on ostanut Venäjältä aseita – lähinnä korkeateknologiaa – lentokoneina ja ilmatorjunnan välineistönä – tuo US-päätös oli kohtalokas ja sille on vaihtoehtona vai hiljainen päätöksen pyörtäminen – tässä uutinen Helsingin Sanomista … ~ https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005836120.html - , johon tein kommentin – ensin HS-otsikointi ja lyhytingressi:

Kiina vaatii Yhdysvaltoja perumaan ”järjenvastaiset” pakotteet

Venäjän kanssa tehtyjen asekauppojen vuoksi Kiinalle asetetut pakotteet raivostuttivat Pekingin -HS-toimittaja Pekka Hakala.

Ote: ” … Yhdysvallat ilmoitti torstaina lisänneensä Kiinan puolustusvoimien materiaalihankintayksikön ja sen johtajan pakotelistalle. Syynä on se, että Kiina on ostanut Venäjältä hävittäjiä ja ilmatorjuntaohjuksia … ” -HS

IL-vastine yllä olevaan HS-kirjoitukseen:

Näin toimien US ajaa maailman suurimman talouden ja liukuhihnan - Kiinan sekä maailman suurimman raaka-aine-, energia-aitan ja sen toisen ydinasesuurvallan - Venäjän yhä lähemmäksi kiinteytyvää yhteistoimintaa. Tuota yhteistyötä lännenmies ei kestä [8.

Nyt on korkea aika lopettaa lännestä ohjattu vastakkainasettelu lännen ja idän väliltä [9. Onneksemme me Suomessa olemme idän ja lännen vedenjakajalla [10 …

… se mitä US voi tehdä, on kieltää omia valmistajiaan myymästä kaikkea sitä teknologiaa Venäjälle, jota venäläiset (jos) tarvitsevat noihin lentokoneisiin ja ilmapuolustusjärjestelmiin, jotka ovat kehitetty ja valmistettu Yhdysvalloissa – tähän USA' lla on oikeus. [24]

 

Mitä tästä voi seurata?

Kiina on diplomatian ahkera käyttäjä (puuttumatta muiden sisäisiin asioihin, joilla ei ole suoraa kytkentää Kiinan omiin asioihin) – useimmiten sivussa parrasvaloista ja mediasta – suljettujen ovien takana, järjestellen asioita kuitenkin siten, että kaikkien valtioiden tavoin valvoo omia etujaan ensin ja sitten vasta muiden.

Eroa toimintatavoissa syntyy siinä, että Kiina omien etujensa nimissä koettaa löytää toiseksi tärkeimmäksi tavoitteeksi löytää positiivisia ratkaisuja myös toiselle/ toisille osapuolille.

Kiinalainen korkeakulttuuri on tuhansia vuosia ymmärtänyt huomaavaisuuden ja huomioon ottamisen, joka on meillä täällä lännessä vääntynyt korruptioksi ja lahjomiseksi.

Kiinassa tämä tapetilla oleva piirre on kuitattu huomaavaisuudella ja asioiden järjestelyllä – kaikkien osapuolien hyväksi. Tänään Kiinassa on kuitenkin meneillään voimakas korruption vastainen kamppailu.

 

Pahin seuraus on todellinen kauppasota tilanteessa, jossa Kiina on maailman liukuhihna ja tuotantokoneisto

Esimerkiksi Suomelle Kiina on noussut jopa tärkeimmäksi kauppakumppaniksi [11 – ei euroissa tai dollareissa – eikä tonneissa, vaan komponenttien ja osakokonaisuuksien myötä mitä Kiina valmistaa meidän vientituotteisiin. 

Näitä kiinalaisia komponentteja on paljon, ja miksi? Koska nuo komponentit ylittävät jo EU-laatuvaatimukset ja ovat hinnoiteltu siten, että me kykenemme taas hinnoittelemaan omat, noita komponentteja sisältävät tuotteet hinnaltaan kilpailukykyisiksi – tämä sama asia puree myös Yhdysvalloissa.

Kiina kestää vientinsä romahtamisen USA' han ja tuo menetys korvautuu kehitysmaista ja Kiinan omilta kotimarkkinoilta, jotka ovat kohta maailman suurimmat, ollen sitä nyt jo kasvavana potentiaalina [12.

Tässä samassa yhteydessä BRICS-maiden ja Afrikan merkitys tulee kasvamaan. Kiina on pitkällä Afrikassa ja ei kolonialismina [13, vaan kauppakumppanina, joka tuo työtä, investointeja [14 ja innovaatioita – eikä ole puuttumassa muun muassa Afrikan maiden omiin sisäisiin asioihin – tämä on sitä korkeakulttuuria, jokainen hoitaa omat sisäiset asiansa itse!

 

Miten tämä kaikki projisoituu meihin suomalaisiin?

Niin mekin Suomessa – emme tule puuttumaan muiden sisäisiin asioihin, … olemmehan idän ja lännen vedenjakajalla – ja meillä on vieressä maailman se toinen ydinasesuurvalta, joka arvostaa sotilaallista liittoutumattomuuttamme, kuten Kiinakin.

Samalla meille on avautunut mukava ”kolo” Kiinan ja Venäjän välistä – olla heille molemmille luotettava, puolueeton osaava välittäjä ja kauppias täyttämään tiettyjä erikoisaloja, joissa olemme parhaita – unohtamatta jalostunutta matkailuelinkeinoa [15 –

… kiinalaiset ovat hyvin uteliaita ja haluavat nyt nähdä, kun pienellä osalla on varaa … ottakaamme vastaan tuo mahdollisuus valistuneesti ja jalostuneesti [16 – ymmärtäen oman luontomme ainutlaatuisuus.

 

...

Viitteet:

[1 ~ http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201801251109.pdf -

[2 ~ https://en.wikipedia.org/wiki/Yongle_Emperor -

[3 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2013/02/kiinalainen-mobilisaatio-ulottuu-yli.html -

[4 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2009/10/kiina-kasvaa-nopeammin-kuin-maallinen.html -

[5 ~ https://www.bofit.fi/fi/seuranta/tilastot/kiina-tilastot/ - (Suomen Pankki/ BOFIT)

[6 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2015/01/euro-ja-us-dollari-muodostanevat.html -

[7 ~ http://www.talouselama.fi/uutiset/se+on+tapahtunut+kiinasta+tuli+maailman+suurin+talous/a2281295 -

[8

[9

.

[10

[11

[12 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/09/yskiiko-kiinalaisten-talousmoottori.html -

[13 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/03/brysselin-kostonisku-uskoen-tekonsa.html -

[14 ~ https://yle.fi/uutiset/3-10139395 – (Afrikan Etiopia esimerkkinä)

[15 = tarkasti mietitty luontoon soveliaasti valikoitu kohderyhmäajattelu

[16 Matkailuelinkeinomme on osattava jalostaa palvelut ja aikaan saada mielikuvat sellaisiksi, jotka kiinnostavat juuri tiettyjä kohderyhmiä, jolloin heillä on ilo ja vilpitön halu käyttää ostovoimaansa sellaisella intensiteetillä joka tuo täyden tyydytyksen koetusta matkasta.

 

EKSTRAT

[2013] Ojensiko Kiina kätensä - kenelle?

~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/02/ojensiko-kiina-katensa-kenelle.html -

...

~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2018/01/kiinalaiset-purjehtivat-jaamerelta.html -

Kiinalaiset purjehtivat Jäämereltä Suomeen

 

 

Ilkka Luoma

Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

https://www.facebook.com/first.ilkka

https://ilkkaluoma.blogspot.fi

 

US VU 24 T BL BL BL FB FB FB BLOG 179298

 

DOC kiina johtaa maailmaa_22092018.doc – OpenOffice Writer

PVM 22092018

 

1089_9483 – 08:29_14:23

]]>
24 http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261379-pitaako-kiinan-taipua-lannenmiehen-tahtoon#comments Kauppapakotteet Kiina Kiina ja Yhdysvallat Kiinalaiset Maailmankauppa Sat, 22 Sep 2018 11:32:01 +0000 Ilkka Luoma http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261379-pitaako-kiinan-taipua-lannenmiehen-tahtoon
Miksi USA sekaantuu muiden ulkoisten sisäisiin asioihin? http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260360-miksi-usa-sekaantuu-muiden-ulkoisten-sisaisiin-asioihin <p>Meillä Suomessa on meneillään lännenmiehen ihailuvuodet &ndash; keskipisteeksi löytyy Yhdysvallat, jonka globaalimarkkinatalous kiihottaa kasvuhuuruisia poliitikkoja, mediaa kuin innokkaasti rikkautta hamuavia ahneita, nokkelia ja muutoin ovelia - lisää, enemmän ja nopeammin kulutushenkisiä.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Aikanaan US&#39; sta lähti liikkeelle maailman pörssejä ja kansatalouksia ravistellut sub-primekriisi, jossa &rdquo;väärille lainattiin innokkaasti liikaa&rdquo; &ndash; tutkimatta taustoja &ndash; ahneuden ja provisioiden kiihottamina. 10 vuoden takaista talouskriisiä selitellään globalisaation ilmentymänä, jossa kaikki vaikuttavat kaikkeen </strong>[1<strong> &ndash; jopa Afganistaniin ja ehkä huomenna Iraniin saakka &hellip; !</strong></p><p>&hellip;</p><p>[1 ~ <u><a href="https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005811076.html">https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005811076.html</a></u> &ndash; Kts. myös viite [1. -HS-toimittaja <strong>Marko Junkkari</strong>.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Miksi kaikissa maailman kriiseissä on liki aina Yhdysvallat mukana?</strong></p><p>Vastaus on selvä ja kirkas; US sekaantuminen kauas omien rajojensa ulkopuolelle on ilmentymä halusta pitää otteessa kauppaa, raaka-ainevirtoja sekä erityisesti peukalo-otetta Yhdysvalloille merkittäviin valtioihin.</p><p>US on suuri ostaja eli kiristettäville valtioille viennin aikaansaaja &ndash; näin pääsee puristelemaan tilanteissa, jotka eivät sovi amerikkalaisten omiin suunnitelmiin ja kulutusintoon, jossa kulutus ja ympäristöjälki ovat eräitä maailman suurimpia (per capita).</p><p>Toinen syy on <strong>amerikkalaisten jättimäinen ase- ja sotateollisuus</strong>, jossa US on maailman suurin asekauppias [2, vuosien ja vuosien ajan. Aseet ovat amerikkalaisen yhteiskunnan se harmillinen ydin &ndash; antaa työtä, mutta luo sotia ja konflikteja, joista esimerkiksi käy Afganistan 2001 &ndash; jatkuen yhä. Syyksi Afganistanin raskaiden pommitusten aloitukseen selitetään 9/11 -terrori-isku New Yorkin Manhattanille vuonna 2001. Btw. Olisiko tämänkin osalta aika aloittaa perehtyminen juurisyiden ominaisuuksiin?</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Afganistan 2001 -</strong></p><p>[ ~ <u><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/War_in_Afghanistan_(2001–present)">AFGANISTAN 2001</a></u> - - ]</p><p>Helsingin Sanomat kirjoittaa osin jo eri näkökulmin tapahtumasarjasta ~ <u><a href="https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005812719.html">https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005812719.html</a></u> &ndash; ( -HS-toimittajat <strong>Pekka Hakala</strong> ja <strong>Ville Similä</strong>) &hellip; unohtamalla tarkoituksella tai tietämättömyyttään talebaanien ja <u><a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Mujahidin">mujahideenien</a></u> perinnöllisyyden [3 &ndash; ymmärrettävistä syistä, sillä tuo yhtäläisyys tuo US&#39; n kaksijakoisen roolin vahvasti esille! [4.</p><p>&nbsp;</p><p><em>IL-kommentti HS-tekstiin</em>: &rdquo;Kun aikanaan 1979 Neuvostoliitto työntyi enemmän tai vähemmän pyydettynä Afganistaniin, rajanaapuriinsa, sitä vastaan kehittyi terroristinen kapinallistaistelijoiden Mujahideen-liike.<br />Venäläisille Afganistan oli &quot;Vietnam&quot;, minkä US presidenttikin tyytyväisenä ja ehkä vähän vahingoniloisena totesi. US CIA tuki asein, rahalla ja tiedustelutiedoin näitä Mujahideen-taistelijoita muun muassa Stinger-pienoisraketein, joilla ammuttiin venäläisiä helikoptereita alas.<br />Neuvostoliitto vetäytyi Afganistanista 1989. Nykyinen Taleban-liike on suoraa perintöä Mujahideen-terroristeista, joita vastaan US nyt sotii NATOn Isaf-operaationa, jonka kautta meidän suomalaiset sotilaat ovat jo sodan tai konfliktin osapuolia (evp.kenr. <strong>Gustav Hägglund</strong> ja FIIA-asiantuntija <strong>Charly Salonius-Pasternak</strong>).<br />Amerikkalaiset ovat näin tukeneet niin kapinallisterroristeja kuin Afganistanin hallintoa - ristiriitaista?&rdquo;</p><p>&nbsp;</p><p><em>Ote HS-tekstistä</em>: &rdquo; &hellip; &rdquo;Yhdysvalloilla ei koskaan ole ollut kunnollista strategiaa&rdquo;, tutkija <strong>Rashid</strong> sanoo. &rdquo;Neuvostoliitolla sentään oli jokin strategia, siitä huolimatta, että he tappoivat miljoonia afganistanilaisia&rdquo;, hän jatkaa viitaten Neuvostoliiton sotaan Afganistanissa vuosina 1979&ndash;1989. &rdquo;Heidän tavoitteensa oli luoda Neuvostoliitolle uskollinen kaupungistunut keskiluokka, ja se onnistui. He rakensivat maahan tehtaita ja korkeakouluja, esimerkiksi Kabulin yliopiston.&rdquo;<br /><br />&rdquo;Amerikkalaiset ovat tehneet sitä sun tätä.&rdquo; &hellip; &rdquo; -HS</p><p>&nbsp;</p><p>...</p><p><strong>Toinen sekaantumisen paikka on jo mahdollisesti huomenna &ndash; Iran!</strong></p><p>[ &hellip; HS-teksti ~ <u><a href="https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005810733.html">https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005810733.html</a></u> - ]</p><p><em>IL-kommentti HS-Iran tekstiin</em>: &rdquo;Moni lukija muistaa US CIA&#39; n ja Israelin Mossadin Stuxnet-hyökkäyksen Iranin ydinvoimaohjelman kimppuun [5. Stuxnet oli ja on tietokonemato, joka tuhoaa tietokoneohjelmia. Iranissa se tuhosi uraanin rikastuslaitoksen sentrifugit&rdquo; Stuxnet-madosta lienee myös olemassa jo niin sanottu mobile-versio? [6.</p><p>&nbsp;</p><p>...</p><p><strong>Miksi USA sekaantuu vieraiden sisäisiin asioihin</strong> &ndash; löytäen kuitenkin aina lännen medialle hyväksyttävän syyn hyökkäyksilleen, jotka taloushistorioitsija <strong>Adam Tooze</strong>&#39; n kirjan &rdquo;<em>Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World </em>(Romahdus: Kuinka vuosikymmen finanssikriisejä muutti maailman) &rdquo; mukaan ovat osa globalisaatiota, josta muun muassa syntyi 10 vuotta sitten alkanut maailmanlaajuinen talouskriisi, koska &rdquo;<em>kaikki vaikuttavat kaikkeen</em>&rdquo; &hellip;</p><p>&hellip; kun &rdquo;Brasiliassa sademetsässä perhonen läväyttää siipiään &ndash; muodostuu lopulta kauko-idässä trooppinen myrsky&rdquo; -verrannolla --- [<a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Perhosvaikutus">perhosefekti</a>].</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maailma on nyt jakaantumassa idän ja lännen kamppailulle niukkenevistä raaka-ainevarannoista</strong></p><p>Markkinatalous kuin ei myöskään itäinen maailman suurin tuotantokonekaan Kiinassa voi toimia ilman raaka-aineita ja energiaa. Varantojen käytöllä lisääntyvänä energianälkänä on täysin varma yhteys <em>maailmaamme</em> huomenna runtelevasta ympäristömuutoksesta.</p><p>Itse evoluution ohjaama biosfääri hiljalleen sopeutuu, <em>mutta me ihmisinä emme</em> &ndash; ilman radikaalia elämäntapamuutosta, johon liittyy erityisesti puuttumattomuus muiden kolmansien sisäisiin asioihin sotimisena sekä kulutusvähennys &ndash; puolittamisena [7.</p><p>&nbsp;</p><p>...</p><p><em>Viitteet</em>:</p><p>[1 <em>IL-kommentti</em>: &rdquo;Globaalissa maailmassa ahneet rikastuvat enemmän ja nopeammin kuin protektionistisessa nationalismissa.<br />Muistamme jostain tuolta 2007-2008 vuosilta silloisen valtiovarainministeri <strong>Jyrki Kataisen</strong> (kok.) syvän rinta-äänisen rauhoittelun: &quot;sub-prime kriisi ohittaa meidät suomalaiset&quot; * - viitteenä voisimme ajatella Jyrkin ajatelleen, että olemme turvassa.<br />Suomen Pankki demaripääjohtajansa <strong>Erkki Liikasen</strong> opastamana varoitti vakavin sanoin jo joulukuussa 2007 lähestyvästä kriisistä, jonka juuria etsittiin juuri sub-prime asuntolainojen holtittomuudesta.<br />Jyrki ei halunnut tai ymmärtänyt ottaa todesta Erkin varoitusta [8 - seuraukset ovat historiaa ja Jyrki pakeni kesken kansan antaman eduskuntamandaatin mandaattipaikalle EU-Brysseliin. Mitä yhteistä Jyrkillä ja Erkillä on? Myös Erkki &quot;pakeni&quot; aikanaan pakoon valtiomme talousongelmia (1990-luvun alun suurlama) - hänkin oli valtiovarainministeri.&rdquo;</p><p>[2 ~ <a href="http://voima.fi/artikkeli/2011/muutaman-biljoonan-bisnes/">http://voima.fi/artikkeli/2011/muutaman-biljoonan-bisnes/</a> -</p><p>[3 ~ <u><a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Shah_Massoud">https://fi.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Shah_Massoud</a></u> -</p><p>[4 Kaksijakoisuudesta toiseksi esimerkiksi käy Irakin ja Iranin välinen <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Irakin–Iranin_sota">sota</a>, jossa US aseisti varmuuden vuoksi molempia osapuolia --- [MORE]</p><p>[5 ~ <a href="http://large.stanford.edu/courses/2015/ph241/holloway1/">http://large.stanford.edu/courses/2015/ph241/holloway1/</a> -</p><p>[6 ~ <a href="http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/215404-venalainen-signalointikone-tuli-hajuraon-sisaan">http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/215404-venalainen-signalointikone-tuli-hajuraon-sisaan</a> -</p><p>[7 ~ <a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/11/etelainen-eu-kuivuu-aroutuu-jopa.html">https://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/11/etelainen-eu-kuivuu-aroutuu-jopa.html</a> -</p><p>[8 ~ <a href="http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/115563-kiusallinen-kysymys-jyrki-kataiselle">http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/115563-kiusallinen-kysymys-jyrki-kataiselle</a> -</p><p>[8 ~ <a href="http://ilkkaluoma.blogspot.com/2007/12/taloudessa-tapahtuu-kulutamme-sstmme-ja.html">http://ilkkaluoma.blogspot.com/2007/12/taloudessa-tapahtuu-kulutamme-sstmme-ja.html</a> -</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>EKSTRA</strong></p><p>Yhdysvaltojen maailmanpoliisirooli lähestyy iltaansa</p><p>~ <u><a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com/2018/05/usa-n-uusi-ulko-ja-turvattomuuspolitiik.html">https://ilkkaluoma.blogspot.com/2018/05/usa-n-uusi-ulko-ja-turvattomuuspolitiik.html</a></u> -</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Ilkka Luoma</p><p><em>Kansalaiskirjoittaja Helsingistä</em></p><p><u><a href="https://www.facebook.com/first.ilkka">https://www.facebook.com/first.ilkka</a></u></p><p><u><a href="https://ilkkaluoma.blogspot.fi/">https://ilkkaluoma.blogspot.fi</a></u></p><p>&nbsp;</p><p>US <a href="https://ilkkaluoma.vuodatus.net/lue/2018/09/miksi-usa-sekaantuu-muiden-ulkoisten-sisaisiin-asioihin">VU</a> <u><a href="https://keskustelu.suomi24.fi/t/15391308/miksi-usa-sekaantuu-muiden--sisaisiin-asioihin">24</a></u> T BL BL BL FB <a href="https://www.facebook.com/groups/173905596124936/permalink/1033138173535003/">FB</a> <a href="https://www.facebook.com/groups/tilannehuone/permalink/986862444857016/">FB</a> BLOG 178210</p><p>&nbsp;</p><p><strong>DOC</strong> miksi US sekantuu_02092018.doc &ndash; OpenOffice Writer</p><p><strong>PVM</strong> 02092018</p><p>&nbsp;</p><p>879_8202 &ndash; 09:50_13:51</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Meillä Suomessa on meneillään lännenmiehen ihailuvuodet – keskipisteeksi löytyy Yhdysvallat, jonka globaalimarkkinatalous kiihottaa kasvuhuuruisia poliitikkoja, mediaa kuin innokkaasti rikkautta hamuavia ahneita, nokkelia ja muutoin ovelia - lisää, enemmän ja nopeammin kulutushenkisiä.

 

Aikanaan US' sta lähti liikkeelle maailman pörssejä ja kansatalouksia ravistellut sub-primekriisi, jossa ”väärille lainattiin innokkaasti liikaa” – tutkimatta taustoja – ahneuden ja provisioiden kiihottamina. 10 vuoden takaista talouskriisiä selitellään globalisaation ilmentymänä, jossa kaikki vaikuttavat kaikkeen [1 – jopa Afganistaniin ja ehkä huomenna Iraniin saakka … !

[1 ~ https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005811076.html – Kts. myös viite [1. -HS-toimittaja Marko Junkkari.

 

Miksi kaikissa maailman kriiseissä on liki aina Yhdysvallat mukana?

Vastaus on selvä ja kirkas; US sekaantuminen kauas omien rajojensa ulkopuolelle on ilmentymä halusta pitää otteessa kauppaa, raaka-ainevirtoja sekä erityisesti peukalo-otetta Yhdysvalloille merkittäviin valtioihin.

US on suuri ostaja eli kiristettäville valtioille viennin aikaansaaja – näin pääsee puristelemaan tilanteissa, jotka eivät sovi amerikkalaisten omiin suunnitelmiin ja kulutusintoon, jossa kulutus ja ympäristöjälki ovat eräitä maailman suurimpia (per capita).

Toinen syy on amerikkalaisten jättimäinen ase- ja sotateollisuus, jossa US on maailman suurin asekauppias [2, vuosien ja vuosien ajan. Aseet ovat amerikkalaisen yhteiskunnan se harmillinen ydin – antaa työtä, mutta luo sotia ja konflikteja, joista esimerkiksi käy Afganistan 2001 – jatkuen yhä. Syyksi Afganistanin raskaiden pommitusten aloitukseen selitetään 9/11 -terrori-isku New Yorkin Manhattanille vuonna 2001. Btw. Olisiko tämänkin osalta aika aloittaa perehtyminen juurisyiden ominaisuuksiin?

 

Afganistan 2001 -

[ ~ AFGANISTAN 2001 - - ]

Helsingin Sanomat kirjoittaa osin jo eri näkökulmin tapahtumasarjasta ~ https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005812719.html – ( -HS-toimittajat Pekka Hakala ja Ville Similä) … unohtamalla tarkoituksella tai tietämättömyyttään talebaanien ja mujahideenien perinnöllisyyden [3 – ymmärrettävistä syistä, sillä tuo yhtäläisyys tuo US' n kaksijakoisen roolin vahvasti esille! [4.

 

IL-kommentti HS-tekstiin: ”Kun aikanaan 1979 Neuvostoliitto työntyi enemmän tai vähemmän pyydettynä Afganistaniin, rajanaapuriinsa, sitä vastaan kehittyi terroristinen kapinallistaistelijoiden Mujahideen-liike.
Venäläisille Afganistan oli "Vietnam", minkä US presidenttikin tyytyväisenä ja ehkä vähän vahingoniloisena totesi. US CIA tuki asein, rahalla ja tiedustelutiedoin näitä Mujahideen-taistelijoita muun muassa Stinger-pienoisraketein, joilla ammuttiin venäläisiä helikoptereita alas.
Neuvostoliitto vetäytyi Afganistanista 1989. Nykyinen Taleban-liike on suoraa perintöä Mujahideen-terroristeista, joita vastaan US nyt sotii NATOn Isaf-operaationa, jonka kautta meidän suomalaiset sotilaat ovat jo sodan tai konfliktin osapuolia (evp.kenr. Gustav Hägglund ja FIIA-asiantuntija Charly Salonius-Pasternak).
Amerikkalaiset ovat näin tukeneet niin kapinallisterroristeja kuin Afganistanin hallintoa - ristiriitaista?”

 

Ote HS-tekstistä: ” … ”Yhdysvalloilla ei koskaan ole ollut kunnollista strategiaa”, tutkija Rashid sanoo. ”Neuvostoliitolla sentään oli jokin strategia, siitä huolimatta, että he tappoivat miljoonia afganistanilaisia”, hän jatkaa viitaten Neuvostoliiton sotaan Afganistanissa vuosina 1979–1989. ”Heidän tavoitteensa oli luoda Neuvostoliitolle uskollinen kaupungistunut keskiluokka, ja se onnistui. He rakensivat maahan tehtaita ja korkeakouluja, esimerkiksi Kabulin yliopiston.”

”Amerikkalaiset ovat tehneet sitä sun tätä.” … ” -HS

 

...

Toinen sekaantumisen paikka on jo mahdollisesti huomenna – Iran!

[ … HS-teksti ~ https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005810733.html - ]

IL-kommentti HS-Iran tekstiin: ”Moni lukija muistaa US CIA' n ja Israelin Mossadin Stuxnet-hyökkäyksen Iranin ydinvoimaohjelman kimppuun [5. Stuxnet oli ja on tietokonemato, joka tuhoaa tietokoneohjelmia. Iranissa se tuhosi uraanin rikastuslaitoksen sentrifugit” Stuxnet-madosta lienee myös olemassa jo niin sanottu mobile-versio? [6.

 

...

Miksi USA sekaantuu vieraiden sisäisiin asioihin – löytäen kuitenkin aina lännen medialle hyväksyttävän syyn hyökkäyksilleen, jotka taloushistorioitsija Adam Tooze' n kirjan ”Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World (Romahdus: Kuinka vuosikymmen finanssikriisejä muutti maailman) ” mukaan ovat osa globalisaatiota, josta muun muassa syntyi 10 vuotta sitten alkanut maailmanlaajuinen talouskriisi, koska ”kaikki vaikuttavat kaikkeen” …

… kun ”Brasiliassa sademetsässä perhonen läväyttää siipiään – muodostuu lopulta kauko-idässä trooppinen myrsky” -verrannolla --- [perhosefekti].

 

 

Maailma on nyt jakaantumassa idän ja lännen kamppailulle niukkenevistä raaka-ainevarannoista

Markkinatalous kuin ei myöskään itäinen maailman suurin tuotantokonekaan Kiinassa voi toimia ilman raaka-aineita ja energiaa. Varantojen käytöllä lisääntyvänä energianälkänä on täysin varma yhteys maailmaamme huomenna runtelevasta ympäristömuutoksesta.

Itse evoluution ohjaama biosfääri hiljalleen sopeutuu, mutta me ihmisinä emme – ilman radikaalia elämäntapamuutosta, johon liittyy erityisesti puuttumattomuus muiden kolmansien sisäisiin asioihin sotimisena sekä kulutusvähennys – puolittamisena [7.

 

...

Viitteet:

[1 IL-kommentti: ”Globaalissa maailmassa ahneet rikastuvat enemmän ja nopeammin kuin protektionistisessa nationalismissa.
Muistamme jostain tuolta 2007-2008 vuosilta silloisen valtiovarainministeri Jyrki Kataisen (kok.) syvän rinta-äänisen rauhoittelun: "sub-prime kriisi ohittaa meidät suomalaiset" * - viitteenä voisimme ajatella Jyrkin ajatelleen, että olemme turvassa.
Suomen Pankki demaripääjohtajansa Erkki Liikasen opastamana varoitti vakavin sanoin jo joulukuussa 2007 lähestyvästä kriisistä, jonka juuria etsittiin juuri sub-prime asuntolainojen holtittomuudesta.
Jyrki ei halunnut tai ymmärtänyt ottaa todesta Erkin varoitusta [8 - seuraukset ovat historiaa ja Jyrki pakeni kesken kansan antaman eduskuntamandaatin mandaattipaikalle EU-Brysseliin. Mitä yhteistä Jyrkillä ja Erkillä on? Myös Erkki "pakeni" aikanaan pakoon valtiomme talousongelmia (1990-luvun alun suurlama) - hänkin oli valtiovarainministeri.”

[2 ~ http://voima.fi/artikkeli/2011/muutaman-biljoonan-bisnes/ -

[3 ~ https://fi.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Shah_Massoud -

[4 Kaksijakoisuudesta toiseksi esimerkiksi käy Irakin ja Iranin välinen sota, jossa US aseisti varmuuden vuoksi molempia osapuolia --- [MORE]

[5 ~ http://large.stanford.edu/courses/2015/ph241/holloway1/ -

[6 ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/215404-venalainen-signalointikone-tuli-hajuraon-sisaan -

[7 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/11/etelainen-eu-kuivuu-aroutuu-jopa.html -

[8 ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/115563-kiusallinen-kysymys-jyrki-kataiselle -

[8 ~ http://ilkkaluoma.blogspot.com/2007/12/taloudessa-tapahtuu-kulutamme-sstmme-ja.html -

 

 

EKSTRA

Yhdysvaltojen maailmanpoliisirooli lähestyy iltaansa

~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2018/05/usa-n-uusi-ulko-ja-turvattomuuspolitiik.html -

 

 

Ilkka Luoma

Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

https://www.facebook.com/first.ilkka

https://ilkkaluoma.blogspot.fi

 

US VU 24 T BL BL BL FB FB FB BLOG 178210

 

DOC miksi US sekantuu_02092018.doc – OpenOffice Writer

PVM 02092018

 

879_8202 – 09:50_13:51

]]>
55 http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260360-miksi-usa-sekaantuu-muiden-ulkoisten-sisaisiin-asioihin#comments Kiristystä ja uhkailua Maailmankauppa Sotilaallinen uhka Yhdysvallat Yhdysvallat maailmanpoliisina Sun, 02 Sep 2018 11:00:03 +0000 Ilkka Luoma http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260360-miksi-usa-sekaantuu-muiden-ulkoisten-sisaisiin-asioihin
Vehnän valttikortti siirtyi Venäjälle http://velipohjonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259983-vehnan-valttikortti-siirtyi-venajalle <p>Peltoviljelyämme koetteli ennätyskuiva kesä. Osa heikkokasvuisia viljoja kynnettiin maahan etuajassa. Luonnonvarakeskus arvioi vehnäsadon putoavan kolmanneksella viime vuoden tasosta. Kasvukauden ilmaston muutosta huokaili myös muun Euroopan maatalous.</p><p>Katokesän jälkeen on entistä tärkeämpää muistaa että nyt kuivuudesta kärsinyt vehnä on vuodesta toiseen ihmiskunnan tärkein ruokavilja. Vehnä on taustalla esimerkiksi Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä kymmenen vuotta sitten alkaneessa ja edelleen jatkuvassa kuohunnassa.</p><p>Väkirikkaissa arabimaissa väestön tuloista suurin osa kuluu aivan jokapäiväisen vehnäleipään. Kun hallitsijat eivät pysty pitämään ruoan hintaa kurissa, työttömät nuoret nousevat kapinaan. Ruokaturvan putoaminen ja lopulta nälkä ajaa heidät ääriterroristien järjestöihin.</p><p>Edellisen kerran vehnän valttikortti oli maailmanpolitiikan keskiössä 1980-luvulla. Silloinen itänaapurimme Neuvostoliitto joutui ostamaan vehnää lännestä. Neuvostoliiton pellot olivat olleet yhteisomistuksessa 60 vuoden jakson, mutta sitkeästi kokeiltu kommunistinen maatalous ei vain ruvennut toimimaan.</p><p>Vuonna 1984 Neuvostoliitto osti kaikkiaan 28 miljoonaa tuontitonnia ulkomaista vehnää. Se vastasi 100 kiloa eli kahta säkillistä asukasta kohti. Takavuosien maailmankaupan vehnämahti Yhdysvallat täytti samana vuonna vajeen helposti 39 miljoonalla vientitonnillaan.&nbsp;</p><p>Vehnän jatkuva osto lännestä sapetti itänaapuriamme, mutta vehnää ei saatu tasapainoon. Alituotannon maatalous on perimmäisiä syitä, miksi Neuvostoliitto luhistui.</p><p>Uuden vallan aikana Venäjä joutui aluksi jatkamaan vehnän tuontia, mutta vuosituhannen vaihteessa tapahtui käänne. Kolhoosipellot olivat muuttuneet yhtiöpelloiksi. Maauudistuksen myötä pellot olivat alkaneet tuottaa. Venäjä muuttui maailmankaupassa vehnän tuojasta vehnän viejäksi.</p><p>Kehitys jatkui. Satokaudella 2016/2017 Venäjä yllättäen nousi vehnän viennillään maailmankaupan kärkikolmikkoon. Venäjän nettovienti oli 27 miljoonaa tonnia, USA:n 25 ja EU:n 22 miljoonaa tonnia.</p><p>Seuraavalla kasvukauden lukemat yllättivät vielä enemmän. Venäjä vei vehnää 42, EU 22 ja USA 20 miljoonaa tonnia.</p><p>Kuivan ja kuuman 2018 kesän jälkeiset satolukemat ovat vielä hieman arvoitus. Yhdysvaltain maatalousministeriön elokuussa päivittämä kauden 2018/2019 ennuste pitää järjestyksen silti selvänä. Venäjä tulisi seuraavalla kaudella viemään 34 miljoonaa tonnia, USA 24 miljoonaa tonnia mutta EU vain 18 miljoonaa tonnia.<br />&nbsp;<br />Tänään maailmankaupan vehnän ostavat &ndash; öljyllään &ndash; Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan levottomat maat. Niiden yhteenlaskettu nettotuonti on ollut viime satokausilla tasolla 44 miljoonaa tonnia. Venäjä yksin pystyy kattamaan siitä jo yli puolet.</p><p>Vehnän painoarvo ruoan tuotannossa vahvistuu edelleen ihmiskunnan väkiluvun myötä. Vehnän poliittinen painoarvo vahvistuu niin kauan kuin Venäjä yhtäältä vahvistuu maailman ykkösviejänä ja toisaalta Lähi-itä sekä Pohjois-Afrikka vehnän ykköstuojina.</p><p>Vehnän valttikortti siirtyi Venäjälle. Tämä vaikuttaa Euroopan unionin tulevaan maatalouteen. Vehnän viljelyä kannattaa edistää myös metsien Suomessa.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Peltoviljelyämme koetteli ennätyskuiva kesä. Osa heikkokasvuisia viljoja kynnettiin maahan etuajassa. Luonnonvarakeskus arvioi vehnäsadon putoavan kolmanneksella viime vuoden tasosta. Kasvukauden ilmaston muutosta huokaili myös muun Euroopan maatalous.

Katokesän jälkeen on entistä tärkeämpää muistaa että nyt kuivuudesta kärsinyt vehnä on vuodesta toiseen ihmiskunnan tärkein ruokavilja. Vehnä on taustalla esimerkiksi Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä kymmenen vuotta sitten alkaneessa ja edelleen jatkuvassa kuohunnassa.

Väkirikkaissa arabimaissa väestön tuloista suurin osa kuluu aivan jokapäiväisen vehnäleipään. Kun hallitsijat eivät pysty pitämään ruoan hintaa kurissa, työttömät nuoret nousevat kapinaan. Ruokaturvan putoaminen ja lopulta nälkä ajaa heidät ääriterroristien järjestöihin.

Edellisen kerran vehnän valttikortti oli maailmanpolitiikan keskiössä 1980-luvulla. Silloinen itänaapurimme Neuvostoliitto joutui ostamaan vehnää lännestä. Neuvostoliiton pellot olivat olleet yhteisomistuksessa 60 vuoden jakson, mutta sitkeästi kokeiltu kommunistinen maatalous ei vain ruvennut toimimaan.

Vuonna 1984 Neuvostoliitto osti kaikkiaan 28 miljoonaa tuontitonnia ulkomaista vehnää. Se vastasi 100 kiloa eli kahta säkillistä asukasta kohti. Takavuosien maailmankaupan vehnämahti Yhdysvallat täytti samana vuonna vajeen helposti 39 miljoonalla vientitonnillaan. 

Vehnän jatkuva osto lännestä sapetti itänaapuriamme, mutta vehnää ei saatu tasapainoon. Alituotannon maatalous on perimmäisiä syitä, miksi Neuvostoliitto luhistui.

Uuden vallan aikana Venäjä joutui aluksi jatkamaan vehnän tuontia, mutta vuosituhannen vaihteessa tapahtui käänne. Kolhoosipellot olivat muuttuneet yhtiöpelloiksi. Maauudistuksen myötä pellot olivat alkaneet tuottaa. Venäjä muuttui maailmankaupassa vehnän tuojasta vehnän viejäksi.

Kehitys jatkui. Satokaudella 2016/2017 Venäjä yllättäen nousi vehnän viennillään maailmankaupan kärkikolmikkoon. Venäjän nettovienti oli 27 miljoonaa tonnia, USA:n 25 ja EU:n 22 miljoonaa tonnia.

Seuraavalla kasvukauden lukemat yllättivät vielä enemmän. Venäjä vei vehnää 42, EU 22 ja USA 20 miljoonaa tonnia.

Kuivan ja kuuman 2018 kesän jälkeiset satolukemat ovat vielä hieman arvoitus. Yhdysvaltain maatalousministeriön elokuussa päivittämä kauden 2018/2019 ennuste pitää järjestyksen silti selvänä. Venäjä tulisi seuraavalla kaudella viemään 34 miljoonaa tonnia, USA 24 miljoonaa tonnia mutta EU vain 18 miljoonaa tonnia.
 
Tänään maailmankaupan vehnän ostavat – öljyllään – Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan levottomat maat. Niiden yhteenlaskettu nettotuonti on ollut viime satokausilla tasolla 44 miljoonaa tonnia. Venäjä yksin pystyy kattamaan siitä jo yli puolet.

Vehnän painoarvo ruoan tuotannossa vahvistuu edelleen ihmiskunnan väkiluvun myötä. Vehnän poliittinen painoarvo vahvistuu niin kauan kuin Venäjä yhtäältä vahvistuu maailman ykkösviejänä ja toisaalta Lähi-itä sekä Pohjois-Afrikka vehnän ykköstuojina.

Vehnän valttikortti siirtyi Venäjälle. Tämä vaikuttaa Euroopan unionin tulevaan maatalouteen. Vehnän viljelyä kannattaa edistää myös metsien Suomessa.

]]>
15 http://velipohjonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259983-vehnan-valttikortti-siirtyi-venajalle#comments Ilmaston muutos Maailmankauppa maatalous Peltoviljely Ruokaturva Sat, 25 Aug 2018 04:24:11 +0000 Veli Pohjonen http://velipohjonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259983-vehnan-valttikortti-siirtyi-venajalle
Lännenmiehelle vaikeaselkoinen Kiina http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259858-lannenmiehelle-vaikeaselkoinen-kiina <p>Kiina oli edellisen kerran maailman suurin meri- ja kauppavalta jo 1400 -luvun alun &rdquo;löytämisen maailmassa&rdquo; &hellip; sensaatiopuolidokumenttiromaani &rdquo;Kun Kiina löysi maailman&rdquo; -<strong>Gavin Menzies</strong> [1 kertoo osin uskomatonta löytämistä navoilta toiselle &ndash; liki kaikkine mantereineen kiinalaisten keisari <strong>Zhu Di</strong>&#39; n luottoamiraalien toimesta. Varmaa on se, että kiinalaiset dzonkkilaivastot ulottivat matkansa Intiaan, Afrikkaan, Lähi-itään ja Australiaan sekä kaikkiin maihin ennen noita &rdquo;ääripisteitä&rdquo;.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tänään Kiina on jälleen maailman suurin &ndash; monilla mittareilla; maailmantaloudessa, vientitoiminnassa, ulkomaankaupassa, väestöltään ja kansallisen taloutensa osalta</strong> [2<strong> &ndash; vain sotavoima puuttuu, jääden siinä kolmanneksi &ndash; Yhdysvaltojen ja Venäjän taakse, ollen kuitenkin suvereeni kolmas.</strong></p><p>Tosin maailman sotilaallista(-kin) tasapainoa vaateroi Kiinan ja Venäjän ainakin toistaiseksi lisääntynyt yhteistyö, myös sotilastekniikan alueella &ndash; puhumattakaan muista yhteisistä näkemyksistä yhden maailmannavan politiikan kumoamisesta [3 &ndash; moninapaisemmaksi eli kauppapoliittisdemokraattisemmaksi ilman sotaväen tapahtumiin puuttumisen uhkaa.</p><p>&hellip;</p><p>[ ~ <a href="https://www.fiia.fi/en/publication/xi-jinping-thought-and-chinas-future-foreign-policy">https://www.fiia.fi/en/publication/xi-jinping-thought-and-chinas-future-foreign-policy</a> - ]</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Edelleen tänään lännenmiehen perinnemedia näkee Kiinan uhkana</strong></p><p>[ ~ <a href="https://yle.fi/uutiset/3-10359046">https://yle.fi/uutiset/3-10359046</a> - ]</p><p>Eikä vain uhkana, vaan epäkorrektien ja läntisin lasein laittomien ja yksipuolisten epäreiluuksien tekijänä &ndash; varastaen patentteja, rikkoen niitä ja vetäen härskisti &rdquo;kotiin päin&rdquo;. Onko näille syytteille ja väitteille perää? Voi olla, jos koemme motiiveiksi lännenmiehen, lähinnä USA&#39; n kauppamenetykset ja raskaan ulkomaankauppavajeen &ndash; erityisesti Kiinan kanssa.</p><p>Amerikkalaiset haluavat ostaa kiinalaista tavaraa ja hömppää &ndash; näinkö markkinointi ja mainonta tai ahneus saada lisää ja lisää [4 on jo tehnyt tehtävänsä? Ehkä, mutta kiinalaiset eivät pakota ostamaan &ndash; he hyödyntävät ne kilpailutekijät, joita heillä on tässä vaiheessa työkalupakissa. Toisaalta erään korkean kiinalaisen diplomaatin sanoin &ndash; puhuttaessa US presidentti <strong>Donald Trumpin</strong> tempauksista - &rdquo;<em>Kaikki valtiot ajavat ensisijaisesti omia etujaan</em>&rdquo;.</p><p>&nbsp;</p><p>Selvä syy läntisten valtioiden (pl. Saksa ja Japani) epäreiluuden väitteille on lännen yritysten &rdquo;houkuttelu&rdquo; Kiinaan, jolloin mukana meni myös työpaikat siirtyneiden osalta ja enemmänkin, sillä alihankintaketju saattoi muuttaa mukana maailman suurimmille sisämarkkinoille - potentiaalisesti, halvan toverin ahkeran tunnolliseen työrytmiin kuin olemattomien ympäristölakien erinomaisten voittomarginaalien mahdollistamaan maailmaan.</p><p>Niin, Kiinahan ei pakottanut näitä yrityksiä tahkoamaan voittoja, kuten Nokia Oyj aikanaan, joka peittosi muiden alueiden ahdinkoa suurilla Kiinan voitoilla.</p><p>&nbsp;</p><p>Nyt kerrotaan, että robotiikan ansiosta nuo lännen kiinalaistuneet tehtaat palaavat osin takaisin, kyllä &ndash; ja se on hyvä asia itse Kiinalle, jossa yllättäen on ovella työvoimapula, niinpä tänään Kiinassa on jo absoluuttisesti eniten robotteja korvaamassa ihmiskäsiä.</p><p>Toisaalta kiinalaiset yhtiöt siirtävät omia tehtaita halpatoverien maihin [5 &ndash; Vietnamiin, Laosiin, Bangladeshiin ja Intiaan sekä enenevässä määrin Afrikkaan &ndash; olihan keisareiden Kiinalla Afrikan &rdquo;löytämisen&rdquo; riemua jo 1400 -luvulta.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kiina on myös suurin ympäristömyrkyttäjä ja saastuttaja?</strong></p><p>Pitää paikkansa absoluuttisesti &ndash; tänä päivänä, mutta Kiinan maailman suurimmat ympäristöongelmien korjausinvestoinnit ovat parantaneet jo tulosta &ndash; Kiina puhdistuu [6, ja häkellyttävän nopeasti tuotantokoneen suuruuteen nähden &ndash; unohtamatta, että lännen tehtaat menivät &rdquo;tekemään tarpeensa&rdquo; kiinalaisten taskuun 1990 -luvun alkutaipaleelta lukien</p><p>&hellip; &ndash; muistamme nuo olemattomat ympäristölait, joita on muun muassa suomalaisten ympäristölakiasiantuntijoiden myötä tiukennettu Kiinassa kovaa vauhtia, ollen yllätys myös monille länsitehtaille. Kiinan on pakko olla maailman suurin ympäristöongelmien parannusinvestoija!</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kiinalainen II-kulttuurivallankumous &ndash; yhä marxilaisuutta?</strong></p><p>Kyllä ja ei. Keskushallinto peräänkuulutti marxilaisuuden jatkuvuutta [7, miksi? Samaan aikaan kiinalaiset rikastuvat henkilökohtaisella tasolla maailmassa eniten; siellä on eniten miljardöörejä kuin Yhdysvalloissa ja enemmän miljonäärejä kuin EU&#39; ssa &ndash; <em>reaalisesti ja totuudellisesti vertailumitattuna</em> &ndash; huomioiden PPP bruttokansantuotteesta, jonka myötä Kiina on myös <a href="https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001859078.html">maailman suurin</a> talous [2.</p><p>Ottaako Kiina näin väestöosuudellisen osuutensa maailmastamme &ndash; raaka-aineina, jalostuksena (lisäarvontuottajana!) kuin kulutuksena &ndash; ehkä, ehkä ei, sillä jos kaikki kiinalaiset kuluttaisivat kuten norjalaiset, amerikkalaiset tai suomalaiset &ndash; hukkuisimme ja läkähtyisimme &ndash; johonkin. [24]</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kiinasta on kirjoitettu paljon länsilasien läpi</strong></p><p>[ ~ <a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com/2012/11/sakenointia-idan-ja-lannen-kohtaamisessa.html">https://ilkkaluoma.blogspot.com/2012/11/sakenointia-idan-ja-lannen-kohtaamisessa.html</a> - ]</p><p>&hellip; niin pahassa kuin yllättäen &rdquo;hyvässä&rdquo;. Miksi me näemme niin paljon negaatioita Kiinasta, miksi me emme ymmärrä kiinalaisuutta, joka on yksi maailman vanhimmista yhtäjaksoisista korkeakulttuureista.</p><p>Miksi emme ymmärrä kiinalaista toveria, jonka kiistattomasti sivistynein tapa on olla <em>puuttumatta muiden kolmansien sisäisiin asioihin</em>, jotka eivät Kiinalle ja kiinalaisille kuulu.</p><p>Miksi me täällä lännen demokratioissa sekaannumme muiden sisäisiin asioihin, ottaen oikeuden olla opettaja, arvostelija ja vaatija ja nyt USA&#39; n myötä myös kiristäjä, &hellip; &rdquo; &hellip; älä tee niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon &hellip;, ellet tottele minua, laitan sinulle pakotteita (Venäjä, Iran, Meksiko ja niin edelleen), ja jos nekään eivät riitä hyökkään kimppuusi&rdquo; (Afganistan - mandaatilla, Irak kuten Syyria &ndash; ilman mandaattia). Näinkö se menee?</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Mikä erottaa meidät kiinalaisista?</strong></p><p>Aivan perusjuurisyihin mennäksemme, se on paljolti ymmärtämättömyys (hyväksymättömyys ja epäluulo, pelko?) kiinalaista kulttuuria, tapojen maailmaa ja historiaa kohtaan.</p><p>Aivan ensimmäiseksi olisi perehdyttävä tuohon Kiinan henkisesti rikkaaseen vuosituhantiseen historiaan &ndash; ollen painottamatta liiaksi vain <strong>Mao Zedongin</strong> aikakautta, joka oli lyhyt pyrähdys keisareiden maailmaan nähden.</p><p>Meillä Suomessa on vähän <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Sinologia">sinologeja</a>, joilla olisi kokonaisvaltaisempaa näkymää ja ymmärtämisensä todentumista laajemmalle lukijakunnalle &ndash; vain muutamia.</p><p>Kiinalaista tapakulttuuria oppii vain seurustelemalla heidän kanssaan ja omaksua näkymä kirjaimellisesti kirjaimettomasta maailmasta, jossa kuvat projisoituvat kiinalaisille elämänfilosofian pohjaksi &ndash; josta esimerkki tässä:</p><p>&nbsp;</p><p>[HS] Emojit<strong>:</strong><strong> &rdquo;Onko hymyilevä emoji tyly vai iloinen? &rdquo;Tekohymy&rdquo;, tyrmää pekingiläinen Wang Xueying &ndash; Kiinassa emojit ovat täynnä piilomerkityksiä</strong></p><p>&rdquo; -HS-otsikko</p><p>~ <a href="https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005797744.html">https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005797744.html</a> -</p><p><em>Ote</em>: &rdquo; &hellip; hymynaama lienee maailman tunnetuin naama &ndash; mutta Kiinassa sen käytön kanssa kannattaa olla varovainen. Ainakin silloin, kun kyseisellä emojilla tehostaa älypuhelimella lähetettyjä viestejä. &hellip; Paikalliset nimittäin saattavat ymmärtää sen aivan toisin &hellip; &rdquo; -HS-toimittaja <strong>Katriina Pajari</strong></p><p><em>Lukijakommentti allekirjoittaneelta</em>: &rdquo; &hellip; Kiinalainen lukee &quot;elokuvaa&quot;, kun me täällä Suomessa tavaamme kirjaimista sanoja. Kiinalaisilla jää yksi turha välivaihe pois - tuo tavaaminen. Kiinassa kuvat eli merkit soljuvat silmiin, antaen tulkinnalle hienokseltaan monimielisyyttä. Tuo monimielisyys ohjautuu koetuiksi käytänteiksi, ja tämän vuoksi Kiinassa vallitsee sanaton ymmärrys, usein ilman turhaa puhetta &hellip; &rdquo; [Jatkuu linkistä ~ <a href="https://jontikka.blogspot.com/2018/08/emojit-kiinalaisille.html">https://jontikka.blogspot.com/2018/08/emojit-kiinalaisille.html</a> - ]</p><p>&nbsp;</p><p>&hellip;</p><p>[8 &rdquo;<strong>Kiinan ja länsimaiden ideologinen kilpailu kiihtynee</strong>&rdquo; -UPI-FIIA kiina-asiantuntija <strong>Jyrki Kallio</strong> &hellip; <em>Ote</em>: &rdquo; &hellip; Kiina rakentaa parhaillaan alueellista kohtalonyhteisöä Keski- ja Kaakkois-Aasiaan silkkitiehankkeillaan. Niiden tueksi luotujen instituutioiden avulla Kiina haastaa vallitsevaa maailmanjärjestystä. Kiinan pitkän aikavälin päämääränä on kansallinen uudelleenherääminen ja länsimaailman kulttuurisen ylivallan lopettaminen. Kiinan näkökulmasta kansainvälisten suhteiden merkittävin vastakkaisasettelu liittyy arvoihin: yleismaailmalliset arvot ovat uhka kiinalaisille arvoille, ja siksi on odotettavissa, että ideologinen kilpailu Kiinan ja länsimaiden välillä kiihtyy &hellip; &rdquo; ja linkki englanninkieliseen UPI-julkaisuun, numero - Briefing paper 243 ~ <a href="https://www.fiia.fi/en/publication/xi-jinping-thought-and-chinas-future-foreign-policy">https://www.fiia.fi/en/publication/xi-jinping-thought-and-chinas-future-foreign-policy</a> -</p><p>&hellip;</p><p><strong>Olemme saaneet myös positiivista kirjoitusta</strong> lännettyneen mediakonseptin (osin <em>West trolling manipulation</em> -tyyppinen kiertoilmaisu parhain päin vain länsilasien takaa tuijotellessa &ndash; ajattelukoneiston kesännolla olona) lisäksi ---</p><p><em>Ote</em>: &rdquo; &hellip; Ostovoimakorjatulla bruttokansantuotteella mitattuna Kiina ohitti Yhdysvallat maailman suurimpana taloutena vuonna 2016.Forbes-talouslehden mukaan Kiina saa kaksi uutta dollarimiljardööriä joka viikko ja miljardöörien lukumäärä on jo ohittanut Yhdysvallat. Maan talouden dynaamisuutta kuvaa hyvin myös se, että kiinalaismiljardöörit eivät ole perineet omaisuuttaan vaan luoneet sen itse &hellip; &rdquo; -Iltalehti &ndash; reportaasi &ndash; <strong>Mika Horelli</strong></p><p>Linkki: ~ <a href="https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201808192200921837_ul.shtml">https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201808192200921837_ul.shtml</a> -</p><p><em>Allekirjoittaneen kommentti</em>: &rdquo;Harvinainen kirjoitus. Yleensä Kiinasta löydetään vain negatiivisia asioita. Mistä muutos? Lukijapalaute on varmaankin toiminut, siksi moni on jo Kiinassa käynyt - lähinnä juuri Shanghain kaltaisissa kaupungeissa. Tosin maalla asuu yli 650 miljoonaa kiinalaista, siis enemmän kuin EU&#39; ssa yhteensä. Kiinan maaseudulla tulotaso on puolet kaupungeista, joissa asuu myös yli 650 miljoonaa ihmistä&rdquo; [24]</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Entä nyt kun Kiina löysi uudelleen maailman?</strong></p><p>Kiinan toiselle kaudelle valittu &rdquo;kolmen tuolin haltija&rdquo; &ndash; presidentti <strong>Xi Jinping</strong> kertoi, että kiinalainen elämänkatsomus ja -kauppatapa kuin ymmärrys elämäisen ehdoista ovat jo vientituote. Mitä tämä merkitsee, varsinkin kun Kiinan määräsuhde maailmastamme on ~1,4/7,7 &ndash; esimerkkinä meidän suomalaisten osuus olisi 0,0055/7,7, näinkö Kiina on oikeutettu ottamaan/ ansaitsemaan rooliasuunsa sen vaikuttavuuden, mitä tänään US pitää valtahegemoniana määräsuhteella ~0,32/7,7?</p><p>&hellip; &ndash; onko tuo amerikkalainen yksinapaisuus oikeudenmukaista, kun Kiinassa on yksin liki sama määrä ihmisiä kuin koko läntisessä maailmassa ja sen demokratiahokemallisessa ristiriitayhteisössä &ndash; sisältäen osin päätösvallaltaan mahoutuneen Euroopan Unionin, jonka määräsuhde on ~0,5/7,7 &ndash; josta me taas Suomena edustamme demokraattista noin kahden prosentin päätösvaltaa.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Niin, missä mennään lännenmies ja missä mennään suomalaiset</strong>, me, jotka vaikutamme täällä erityisten mahdollisuuksien maassa &ndash; idän ja lännen vedenjakajalla [8.</p><p>Olemmeko <a href="https://www.fiia.fi/julkaisu/china-and-russia-in-global-governance">Kiina &amp; Venäjälle</a> edusmies <em>välittäjänä</em>, asioiden välittäjänä &ndash; neuvottelupöytien kattajana juuri se toimija, joka on myös lännenmiehen &ndash; USA&#39; n (EU&#39; n) edusmies itään, tuonne ilmansuuntaan, josta aurinko nousee &hellip; lopuksi voitaisiin todeta, että aikanaan, kun Nokia sanaa kiinannettiin &ndash; syntyi ajatus ja käännös äänneasusta osapuilleen [&#39;nuu zia&#39;]: &rdquo;<em>Mahdollisuudet kumpuavat idästä</em>&rdquo;</p><p>...</p><p><em>Viitteet</em>:</p><p>[1 ~ <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Gavin_Menzies">https://en.wikipedia.org/wiki/Gavin_Menzies</a> -</p><p>[1 ~ <a href="http://www.ts.fi/kulttuuri/kirjat/arviot/1074111554/Roskaa+vai+uusi+luku+maailmanhistoriaan">http://www.ts.fi/kulttuuri/kirjat/arviot/1074111554/Roskaa+vai+uusi+luku+maailmanhistoriaan</a> -</p><p>[2 ~ <a href="https://www.tekniikkatalous.fi/talous_uutiset/2014-10-08/Ohitti-Yhdysvallat-ja-jatkaa-kasvuaan---Kiinasta-maailman-suurin-talous-3256177.html">https://www.tekniikkatalous.fi/talous_uutiset/2014-10-08/Ohitti-Yhdysvallat-ja-jatkaa-kasvuaan---Kiinasta-maailman-suurin-talous-3256177.html</a> -</p><p>[2 ~ <a href="https://www.talouselama.fi/uutiset/kiinasta-maailman-suurin-talous-vuonna-2017/7f6eacbd-6293-39ab-a230-6c86c078d4c5">https://www.talouselama.fi/uutiset/kiinasta-maailman-suurin-talous-vuonna-2017/7f6eacbd-6293-39ab-a230-6c86c078d4c5</a> -</p><p>[3 ~ <a href="http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/07/maailmanpoliisi-yhdysvallat.html">http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/07/maailmanpoliisi-yhdysvallat.html</a> -</p><p>[4 ~ <a href="http://ilkkaluoma.blogspot.com/2007/01/kasvunhokema-saavuttaa-maallisen.html">http://ilkkaluoma.blogspot.com/2007/01/kasvunhokema-saavuttaa-maallisen.html</a> -</p><p>[4 ~ <a href="http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/04/kulutuksemme-ohjaa-tyllisyytt.html">http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/04/kulutuksemme-ohjaa-tyllisyytt.html</a> -</p><p>[5 ~ <a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/03/miljardi-tekee-halvemmalla-kuin-me.html">https://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/03/miljardi-tekee-halvemmalla-kuin-me.html</a> -</p><p>[5 ~ <a href="http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/152322-esiteollinen-robotisaatio-hanhiparven-lento">http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/152322-esiteollinen-robotisaatio-hanhiparven-lento</a> - -</p><p>[6 ~ <a href="https://yle.fi/uutiset/3-10114264">https://yle.fi/uutiset/3-10114264</a> - &rdquo;Hämmästyttävä saavutus!&rdquo; -Yle</p><p>[7 ~ <a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com/2018/05/kiinassa-karl-marx-saa-uuden-muodon.html">https://ilkkaluoma.blogspot.com/2018/05/kiinassa-karl-marx-saa-uuden-muodon.html</a> -</p><p>[8 ~ <a href="http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244716-paavo-vayrynen-tasapainottaa-suomen-idan-ja-lannen-valiin">http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244716-paavo-vayrynen-tasapainottaa-suomen-idan-ja-lannen-valiin</a> - [234]</p><p>[8 ~ <a href="http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/241752-presidentti-sauli-niinisto-idan-ja-lannen-valittaja">http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/241752-presidentti-sauli-niinisto-idan-ja-lannen-valittaja</a> - [4]</p><p>&nbsp;</p><p>Viitteiden määrä piti rajoittaa kahdeksaan, sillä se on kiinalaisten onnenluku.</p><p>&nbsp;</p><p>Ilkka Luoma</p><p><em>Kansalaiskirjoittaja ja Kiina-konsultti Helsingistä</em></p><p><a href="https://ilkkaluoma.blogspot.fi/">https://ilkkaluoma.blogspot.fi</a></p><p><a href="https://www.facebook.com/first.ilkka">https://www.facebook.com/first.ilkka</a></p><p>&nbsp;</p><p>US <a href="https://ilkkaluoma.vuodatus.net/lue/2018/08/lannenmiehelle-vaikeaselkoinen-kiina">VU</a> <a href="https://keskustelu.suomi24.fi/t/15379698/lannenmiehelle-vaikeaselkoinen-kiina">24</a> T BL BL BL <a href="https://www.facebook.com/groups/1581060208836600/permalink/2326136347662312/">FB</a> <a href="https://www.facebook.com/groups/173905596124936/permalink/1025059014342919/">FB</a> <a href="https://www.facebook.com/groups/tilannehuone/permalink/979761735567087/">FB</a> BLOG 177550</p><p>&nbsp;</p><p><strong>DOC</strong> Kiina_22082018.doc &ndash; OpenOffice Writer</p><p><strong>PVM</strong> 22082018</p><p>&nbsp;</p><p>1317_12527 | 10:10_17:28 cn[e]</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kiina oli edellisen kerran maailman suurin meri- ja kauppavalta jo 1400 -luvun alun ”löytämisen maailmassa” … sensaatiopuolidokumenttiromaani ”Kun Kiina löysi maailman” -Gavin Menzies [1 kertoo osin uskomatonta löytämistä navoilta toiselle – liki kaikkine mantereineen kiinalaisten keisari Zhu Di' n luottoamiraalien toimesta. Varmaa on se, että kiinalaiset dzonkkilaivastot ulottivat matkansa Intiaan, Afrikkaan, Lähi-itään ja Australiaan sekä kaikkiin maihin ennen noita ”ääripisteitä”.

 

Tänään Kiina on jälleen maailman suurin – monilla mittareilla; maailmantaloudessa, vientitoiminnassa, ulkomaankaupassa, väestöltään ja kansallisen taloutensa osalta [2 – vain sotavoima puuttuu, jääden siinä kolmanneksi – Yhdysvaltojen ja Venäjän taakse, ollen kuitenkin suvereeni kolmas.

Tosin maailman sotilaallista(-kin) tasapainoa vaateroi Kiinan ja Venäjän ainakin toistaiseksi lisääntynyt yhteistyö, myös sotilastekniikan alueella – puhumattakaan muista yhteisistä näkemyksistä yhden maailmannavan politiikan kumoamisesta [3 – moninapaisemmaksi eli kauppapoliittisdemokraattisemmaksi ilman sotaväen tapahtumiin puuttumisen uhkaa.

[ ~ https://www.fiia.fi/en/publication/xi-jinping-thought-and-chinas-future-foreign-policy - ]

 

Edelleen tänään lännenmiehen perinnemedia näkee Kiinan uhkana

[ ~ https://yle.fi/uutiset/3-10359046 - ]

Eikä vain uhkana, vaan epäkorrektien ja läntisin lasein laittomien ja yksipuolisten epäreiluuksien tekijänä – varastaen patentteja, rikkoen niitä ja vetäen härskisti ”kotiin päin”. Onko näille syytteille ja väitteille perää? Voi olla, jos koemme motiiveiksi lännenmiehen, lähinnä USA' n kauppamenetykset ja raskaan ulkomaankauppavajeen – erityisesti Kiinan kanssa.

Amerikkalaiset haluavat ostaa kiinalaista tavaraa ja hömppää – näinkö markkinointi ja mainonta tai ahneus saada lisää ja lisää [4 on jo tehnyt tehtävänsä? Ehkä, mutta kiinalaiset eivät pakota ostamaan – he hyödyntävät ne kilpailutekijät, joita heillä on tässä vaiheessa työkalupakissa. Toisaalta erään korkean kiinalaisen diplomaatin sanoin – puhuttaessa US presidentti Donald Trumpin tempauksista - ”Kaikki valtiot ajavat ensisijaisesti omia etujaan”.

 

Selvä syy läntisten valtioiden (pl. Saksa ja Japani) epäreiluuden väitteille on lännen yritysten ”houkuttelu” Kiinaan, jolloin mukana meni myös työpaikat siirtyneiden osalta ja enemmänkin, sillä alihankintaketju saattoi muuttaa mukana maailman suurimmille sisämarkkinoille - potentiaalisesti, halvan toverin ahkeran tunnolliseen työrytmiin kuin olemattomien ympäristölakien erinomaisten voittomarginaalien mahdollistamaan maailmaan.

Niin, Kiinahan ei pakottanut näitä yrityksiä tahkoamaan voittoja, kuten Nokia Oyj aikanaan, joka peittosi muiden alueiden ahdinkoa suurilla Kiinan voitoilla.

 

Nyt kerrotaan, että robotiikan ansiosta nuo lännen kiinalaistuneet tehtaat palaavat osin takaisin, kyllä – ja se on hyvä asia itse Kiinalle, jossa yllättäen on ovella työvoimapula, niinpä tänään Kiinassa on jo absoluuttisesti eniten robotteja korvaamassa ihmiskäsiä.

Toisaalta kiinalaiset yhtiöt siirtävät omia tehtaita halpatoverien maihin [5 – Vietnamiin, Laosiin, Bangladeshiin ja Intiaan sekä enenevässä määrin Afrikkaan – olihan keisareiden Kiinalla Afrikan ”löytämisen” riemua jo 1400 -luvulta.

 

Kiina on myös suurin ympäristömyrkyttäjä ja saastuttaja?

Pitää paikkansa absoluuttisesti – tänä päivänä, mutta Kiinan maailman suurimmat ympäristöongelmien korjausinvestoinnit ovat parantaneet jo tulosta – Kiina puhdistuu [6, ja häkellyttävän nopeasti tuotantokoneen suuruuteen nähden – unohtamatta, että lännen tehtaat menivät ”tekemään tarpeensa” kiinalaisten taskuun 1990 -luvun alkutaipaleelta lukien

… – muistamme nuo olemattomat ympäristölait, joita on muun muassa suomalaisten ympäristölakiasiantuntijoiden myötä tiukennettu Kiinassa kovaa vauhtia, ollen yllätys myös monille länsitehtaille. Kiinan on pakko olla maailman suurin ympäristöongelmien parannusinvestoija!

 

Kiinalainen II-kulttuurivallankumous – yhä marxilaisuutta?

Kyllä ja ei. Keskushallinto peräänkuulutti marxilaisuuden jatkuvuutta [7, miksi? Samaan aikaan kiinalaiset rikastuvat henkilökohtaisella tasolla maailmassa eniten; siellä on eniten miljardöörejä kuin Yhdysvalloissa ja enemmän miljonäärejä kuin EU' ssa – reaalisesti ja totuudellisesti vertailumitattuna – huomioiden PPP bruttokansantuotteesta, jonka myötä Kiina on myös maailman suurin talous [2.

Ottaako Kiina näin väestöosuudellisen osuutensa maailmastamme – raaka-aineina, jalostuksena (lisäarvontuottajana!) kuin kulutuksena – ehkä, ehkä ei, sillä jos kaikki kiinalaiset kuluttaisivat kuten norjalaiset, amerikkalaiset tai suomalaiset – hukkuisimme ja läkähtyisimme – johonkin. [24]

 

Kiinasta on kirjoitettu paljon länsilasien läpi

[ ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2012/11/sakenointia-idan-ja-lannen-kohtaamisessa.html - ]

… niin pahassa kuin yllättäen ”hyvässä”. Miksi me näemme niin paljon negaatioita Kiinasta, miksi me emme ymmärrä kiinalaisuutta, joka on yksi maailman vanhimmista yhtäjaksoisista korkeakulttuureista.

Miksi emme ymmärrä kiinalaista toveria, jonka kiistattomasti sivistynein tapa on olla puuttumatta muiden kolmansien sisäisiin asioihin, jotka eivät Kiinalle ja kiinalaisille kuulu.

Miksi me täällä lännen demokratioissa sekaannumme muiden sisäisiin asioihin, ottaen oikeuden olla opettaja, arvostelija ja vaatija ja nyt USA' n myötä myös kiristäjä, … ” … älä tee niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon …, ellet tottele minua, laitan sinulle pakotteita (Venäjä, Iran, Meksiko ja niin edelleen), ja jos nekään eivät riitä hyökkään kimppuusi” (Afganistan - mandaatilla, Irak kuten Syyria – ilman mandaattia). Näinkö se menee?

 

Mikä erottaa meidät kiinalaisista?

Aivan perusjuurisyihin mennäksemme, se on paljolti ymmärtämättömyys (hyväksymättömyys ja epäluulo, pelko?) kiinalaista kulttuuria, tapojen maailmaa ja historiaa kohtaan.

Aivan ensimmäiseksi olisi perehdyttävä tuohon Kiinan henkisesti rikkaaseen vuosituhantiseen historiaan – ollen painottamatta liiaksi vain Mao Zedongin aikakautta, joka oli lyhyt pyrähdys keisareiden maailmaan nähden.

Meillä Suomessa on vähän sinologeja, joilla olisi kokonaisvaltaisempaa näkymää ja ymmärtämisensä todentumista laajemmalle lukijakunnalle – vain muutamia.

Kiinalaista tapakulttuuria oppii vain seurustelemalla heidän kanssaan ja omaksua näkymä kirjaimellisesti kirjaimettomasta maailmasta, jossa kuvat projisoituvat kiinalaisille elämänfilosofian pohjaksi – josta esimerkki tässä:

 

[HS] Emojit: ”Onko hymyilevä emoji tyly vai iloinen? ”Tekohymy”, tyrmää pekingiläinen Wang Xueying – Kiinassa emojit ovat täynnä piilomerkityksiä

” -HS-otsikko

~ https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005797744.html -

Ote: ” … hymynaama lienee maailman tunnetuin naama – mutta Kiinassa sen käytön kanssa kannattaa olla varovainen. Ainakin silloin, kun kyseisellä emojilla tehostaa älypuhelimella lähetettyjä viestejä. … Paikalliset nimittäin saattavat ymmärtää sen aivan toisin … ” -HS-toimittaja Katriina Pajari

Lukijakommentti allekirjoittaneelta: ” … Kiinalainen lukee "elokuvaa", kun me täällä Suomessa tavaamme kirjaimista sanoja. Kiinalaisilla jää yksi turha välivaihe pois - tuo tavaaminen. Kiinassa kuvat eli merkit soljuvat silmiin, antaen tulkinnalle hienokseltaan monimielisyyttä. Tuo monimielisyys ohjautuu koetuiksi käytänteiksi, ja tämän vuoksi Kiinassa vallitsee sanaton ymmärrys, usein ilman turhaa puhetta … ” [Jatkuu linkistä ~ https://jontikka.blogspot.com/2018/08/emojit-kiinalaisille.html - ]

 

[8 ”Kiinan ja länsimaiden ideologinen kilpailu kiihtynee” -UPI-FIIA kiina-asiantuntija Jyrki KallioOte: ” … Kiina rakentaa parhaillaan alueellista kohtalonyhteisöä Keski- ja Kaakkois-Aasiaan silkkitiehankkeillaan. Niiden tueksi luotujen instituutioiden avulla Kiina haastaa vallitsevaa maailmanjärjestystä. Kiinan pitkän aikavälin päämääränä on kansallinen uudelleenherääminen ja länsimaailman kulttuurisen ylivallan lopettaminen. Kiinan näkökulmasta kansainvälisten suhteiden merkittävin vastakkaisasettelu liittyy arvoihin: yleismaailmalliset arvot ovat uhka kiinalaisille arvoille, ja siksi on odotettavissa, että ideologinen kilpailu Kiinan ja länsimaiden välillä kiihtyy … ” ja linkki englanninkieliseen UPI-julkaisuun, numero - Briefing paper 243 ~ https://www.fiia.fi/en/publication/xi-jinping-thought-and-chinas-future-foreign-policy -

Olemme saaneet myös positiivista kirjoitusta lännettyneen mediakonseptin (osin West trolling manipulation -tyyppinen kiertoilmaisu parhain päin vain länsilasien takaa tuijotellessa – ajattelukoneiston kesännolla olona) lisäksi ---

Ote: ” … Ostovoimakorjatulla bruttokansantuotteella mitattuna Kiina ohitti Yhdysvallat maailman suurimpana taloutena vuonna 2016.Forbes-talouslehden mukaan Kiina saa kaksi uutta dollarimiljardööriä joka viikko ja miljardöörien lukumäärä on jo ohittanut Yhdysvallat. Maan talouden dynaamisuutta kuvaa hyvin myös se, että kiinalaismiljardöörit eivät ole perineet omaisuuttaan vaan luoneet sen itse … ” -Iltalehti – reportaasi – Mika Horelli

Linkki: ~ https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201808192200921837_ul.shtml -

Allekirjoittaneen kommentti: ”Harvinainen kirjoitus. Yleensä Kiinasta löydetään vain negatiivisia asioita. Mistä muutos? Lukijapalaute on varmaankin toiminut, siksi moni on jo Kiinassa käynyt - lähinnä juuri Shanghain kaltaisissa kaupungeissa. Tosin maalla asuu yli 650 miljoonaa kiinalaista, siis enemmän kuin EU' ssa yhteensä. Kiinan maaseudulla tulotaso on puolet kaupungeista, joissa asuu myös yli 650 miljoonaa ihmistä” [24]

 

Entä nyt kun Kiina löysi uudelleen maailman?

Kiinan toiselle kaudelle valittu ”kolmen tuolin haltija” – presidentti Xi Jinping kertoi, että kiinalainen elämänkatsomus ja -kauppatapa kuin ymmärrys elämäisen ehdoista ovat jo vientituote. Mitä tämä merkitsee, varsinkin kun Kiinan määräsuhde maailmastamme on ~1,4/7,7 – esimerkkinä meidän suomalaisten osuus olisi 0,0055/7,7, näinkö Kiina on oikeutettu ottamaan/ ansaitsemaan rooliasuunsa sen vaikuttavuuden, mitä tänään US pitää valtahegemoniana määräsuhteella ~0,32/7,7?

… – onko tuo amerikkalainen yksinapaisuus oikeudenmukaista, kun Kiinassa on yksin liki sama määrä ihmisiä kuin koko läntisessä maailmassa ja sen demokratiahokemallisessa ristiriitayhteisössä – sisältäen osin päätösvallaltaan mahoutuneen Euroopan Unionin, jonka määräsuhde on ~0,5/7,7 – josta me taas Suomena edustamme demokraattista noin kahden prosentin päätösvaltaa.

 

Niin, missä mennään lännenmies ja missä mennään suomalaiset, me, jotka vaikutamme täällä erityisten mahdollisuuksien maassa – idän ja lännen vedenjakajalla [8.

Olemmeko Kiina & Venäjälle edusmies välittäjänä, asioiden välittäjänä – neuvottelupöytien kattajana juuri se toimija, joka on myös lännenmiehen – USA' n (EU' n) edusmies itään, tuonne ilmansuuntaan, josta aurinko nousee … lopuksi voitaisiin todeta, että aikanaan, kun Nokia sanaa kiinannettiin – syntyi ajatus ja käännös äänneasusta osapuilleen ['nuu zia']: ”Mahdollisuudet kumpuavat idästä

...

Viitteet:

[1 ~ https://en.wikipedia.org/wiki/Gavin_Menzies -

[1 ~ http://www.ts.fi/kulttuuri/kirjat/arviot/1074111554/Roskaa+vai+uusi+luku+maailmanhistoriaan -

[2 ~ https://www.tekniikkatalous.fi/talous_uutiset/2014-10-08/Ohitti-Yhdysvallat-ja-jatkaa-kasvuaan---Kiinasta-maailman-suurin-talous-3256177.html -

[2 ~ https://www.talouselama.fi/uutiset/kiinasta-maailman-suurin-talous-vuonna-2017/7f6eacbd-6293-39ab-a230-6c86c078d4c5 -

[3 ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/07/maailmanpoliisi-yhdysvallat.html -

[4 ~ http://ilkkaluoma.blogspot.com/2007/01/kasvunhokema-saavuttaa-maallisen.html -

[4 ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/04/kulutuksemme-ohjaa-tyllisyytt.html -

[5 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/03/miljardi-tekee-halvemmalla-kuin-me.html -

[5 ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/152322-esiteollinen-robotisaatio-hanhiparven-lento - -

[6 ~ https://yle.fi/uutiset/3-10114264 - ”Hämmästyttävä saavutus!” -Yle

[7 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2018/05/kiinassa-karl-marx-saa-uuden-muodon.html -

[8 ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244716-paavo-vayrynen-tasapainottaa-suomen-idan-ja-lannen-valiin - [234]

[8 ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/241752-presidentti-sauli-niinisto-idan-ja-lannen-valittaja - [4]

 

Viitteiden määrä piti rajoittaa kahdeksaan, sillä se on kiinalaisten onnenluku.

 

Ilkka Luoma

Kansalaiskirjoittaja ja Kiina-konsultti Helsingistä

https://ilkkaluoma.blogspot.fi

https://www.facebook.com/first.ilkka

 

US VU 24 T BL BL BL FB FB FB BLOG 177550

 

DOC Kiina_22082018.doc – OpenOffice Writer

PVM 22082018

 

1317_12527 | 10:10_17:28 cn[e]

]]>
4 http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259858-lannenmiehelle-vaikeaselkoinen-kiina#comments Kiina Kiina ja Yhdysvallat Kiinalaiset Maailmankauppa Yhdysvallat maailmanpoliisina Wed, 22 Aug 2018 14:54:53 +0000 Ilkka Luoma http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259858-lannenmiehelle-vaikeaselkoinen-kiina
Amerikkalainen unelma maailman herruudesta http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259223-amerikkalainen-unelma-maailman-herruudesta <p>Tältä kesältä saamme todennäköisesti huolestuttavan katovuoden &ndash; ravinnosta, jota myös kaupunkilaiset tarvitsevat. &rdquo;Maalla on (niin) mukavaa&rdquo; [1 -sanotaan, mutta eipä se aina todellisuutta ole, kun leivästäkin jää maajussille neljä prosenttia sen kaupunkilaishinnasta.</p><p>Miten tämä &rdquo;<em>Maalla on niin mukavaa</em> &hellip; &rdquo; sitten liittyy amerikkalaiseen ihannekulttuuriin, jossa kulutus, kasvuhoenta ja maailman kurissa pitäminen - vapauden ja demokratian nimissä - on vakioitunut normi viimeiseltä noin 100 vuodelta.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Amerikkalainen ihanne, vapaus ja demokratian kriisi </strong>[2<strong> sai osin juurensa jo orjuuden aikakaudesta. Yhdysvaltoihin rahdattiin orjia Afrikasta merkittävät määrät &ndash; epäonnisten mustien päätyessä mereen raakileina/ hyödyttöminä &ndash; haiden ravinnoksi. Vapaus syntyi, kun orjuus lakkautettiin &ndash; se muuten tapahtui myöhemmin kuin Venäjän maaorjuus &ndash; lainmuutoksena.</strong></p><p><strong>US on sulatusuuni, jossa vain reilu 300 vuotinen uuskulttuuri kovana yrittämisenä, intiaanien syrjäyttämisenä ja valkoisen ylivallan ilmentymänä nosti Yhdysvallat kiistattomaksi maailman valtiaaksi koko 1900 -luvun ajaksi &ndash; jatkuen vielä noin vuoteen 2022 asti.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tänään Yhdysvaltoja johtaa ensimmäinen suoramedian edustaja</strong> &ndash; suoran kansalaisaktivismin prototyyppi [3 &ndash; presidentti <strong>Donald Trump</strong>, joka purkaa aiempia paineitaan, kun hän ei ole ollut todellinen miljardööri, vain miljonääri &ndash; isän armoitettujen kiinteistöliiketoimien auttamana.</p><p>Trump on twiittari numero yksi, joka aloitti suoran kansalaismedian, ollen siinä tuotekehittäjä, joka loi myös vastapainoksi faktantarkastajat ja hillittömän media-ajojahdin &ndash; noitavainot [4 &ndash; väitteillä Venäjän presidentinvaaleihin sekaantumisesta ja tuon väitteen <em>jatkuvana <a href="https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005782378.html">pinnalla pitona</a></em> &ndash; toistaiseksi ainakin &ndash; ilman todisteita.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Miten tuo kaikki ylläoleva liittyy itse otsikkoon &ndash; paljonkin!</strong></p><p>Amerikkalainen unelma perustuu vapaaseen kuluttamiseen ja se merkitsee tähän saakka valtiomahdin omaa varmennusta saada raaka-aineet, energia ja työvoima &ndash; alkaen aikanaan orjuuttamisesta &ndash; maailmalta halpaan/ puoli-ilmaiseen hintaan. Kaikki tämä johti siihen, että USA&#39; sta tuli kumulatiivisesti maailman saastuttavin ympäristöongelmien aiheuttaja [Kuva 1.] &ndash; varsinkin per capita laskennassa. Yhdysvallat on sotilasmahdin lisäksi kulutusmahti. ---</p><p>&nbsp;</p><p>--- <strong>Helsingin Sanomat: Ja taas kulutusjuhlintaan!</strong> [allekirjoittaneen otsikointi]</p><p>~ <a href="https://www.hs.fi/talous/art-2000005781710.html">https://www.hs.fi/talous/art-2000005781710.html</a> -</p><p><strong><a href="https://www.hs.fi/talous/art-2000005781710.html">Yhdysvaltain taloudella menee nyt lujaa &ndash; HS kysyi vauraassa Pohjois-Washingtonissa ihmisiltä, paljonko he käyttävät rahaa shoppailuun ja ketä he kiittävät talouskasvusta</a> </strong>-HS otsikko</p><p><em>Lukijakommentti</em> - Ilkka Luoma 7.8.2018 - 8:55</p><p>Näin valtiossa, jonka kumulatiivinen ympäristöjalanjälki on maailman suurin. US on kulutusjuhlan suurmarkkina, joka on syönyt muiden riisikupilta vuosikymmenet. Amerikkalaisten kulutusvoima tiukan oikeudenmukaisesti on suhdeluku 0,326/7,6 (v. 2017). Vastaava intialaisten luku olisi 1,35/7,6!</p><p>Lihaa amerikkalaiset syövät vuodessa per capita noin 130 kiloa, meille <a href="https://yle.fi/uutiset/3-5383650">suomalaisille</a> jyvittyy 81 kiloa ja intialaisille noin viisi [5 - ero on monille jopa järkytys. Miten amerikkalainen kokee maailmanlaajuisen oikeudenmukaisuuden? Mikä antaa oikeuden puuttua muiden itsenäisten valtioiden omiin sisäisiin asioihin, ja kurittaa liki jatkuvilla sodilla - kaukana US&#39; n omilta rajoilta?</p><p>&nbsp;</p><p>&hellip;</p><p><strong>Amerikkalainen unelma - kulutusjuhla edellytti/ edellyttää jatkuvaa raaka-aine-, tavara- ja energiavirtaa maailmalta</strong></p><p>US piti ja pitää yllä voimakasta vaikuttamisen hegemoniaa vauraalla ulkomaankaupan tuontitoiminnalla, sillä siitä muodostui/ muodostuu myös tarvittaessa oiva kiristysase, jos ette tee näin &ndash; emme osta teiltä ja päälle päätteeksi laitamme pakotteet, joihin kytkemme myös muutkin valtiot &ndash; uhkauksella, että jos myytte esimerkiksi Iranille, emme osta teiltäkään mitään! [E.</p><p>Tämä ulkomaankaupan tuontimalli vaikuttajana toimi ja toimii hyvin, ja näin amerikkalainen sotakone &ndash; NATOn ainaissotilasjohtajana sai maaperää kaikkialle maailmaan &ndash; lukuisine sotilastukikohtineen. Keino tämäkin, jolla ylläpidetään amerikkalaista unelmaa &ndash; kuluttamisesta.</p><p>On laskettu amerikkalaisen kodin tavaran paljoutta ja päädytty jossain tutkimuksessa [6 niinkin suureen lukuun kuin 300 000 esinettä per keskiarvokotitalous! Pitää paikkansa tai sitten ei. Jokainen voi mennä vaikkapa kylpyhuoneeseensa tai keittiöönsä ja laskea jokaisen esineen &ndash; pienenkin, &hellip; se siitä.</p><p>&nbsp;</p><p>&hellip;</p><p><strong>Yhdysvaltain liittovaltion velka on tähtitieteellinen!</strong></p><p>Liki vuosittain US-kongressi riitelee siitä [7, että nostetaanko liittovaltion velanottokattoa. Joka kerta se päätetään nostaa ja pyörät jälleen pyörivät. Jo pelkästään Kiinalle US-liittovaltio on velkaa muhkeat yli 1 000 miljardia USD &ndash; vaihtovelkakirjalainoina.</p><p>Tuon liittovaltiovelan ansiosta US voi harjoittaa massiivista vaikuttamispolitiikkaa (mutta ei <a href="https://suomenkuvalehti.fi/americana/amerikka-rapistuu/">oman valtion</a> kehittämispolitiikkaa?) maailmalle muita valtioita vastaan &ndash; muun muassa kauppasotakiristämisellä. Tässä &rdquo;sodassa&rdquo; Kiina korjaa <a href="http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/03/kiina-maailman-seuraava-johtovaltio.html">voiton</a>, jos sitä voitoksi voidaan kutsua &ndash; me elämme jo kiinalaisten vuosisataa! [Kuva 2.]</p><p>&hellip;</p><p>&nbsp;</p><p>&hellip;</p><p>[E <strong><a href="https://www.hs.fi/talous/art-2000005783342.html">Iran-pakotteet saattavat vaikeuttaa myös suomalaisyritysten kauppaa &ndash; &rdquo;Vaikutukset voivat olla hurjat&rdquo;</a> </strong>-HS Otsikko</p><p>~ <a href="https://www.hs.fi/talous/art-2000005783342.html">https://www.hs.fi/talous/art-2000005783342.html</a> -</p><p><em>Lukijakommentti</em>: Ilkka Luoma 7.8.2019 - 21:23</p><p>Tässä oiva esimerkki miten US käyttää kiristystä myös kolmansiin valtioihin: Trump sanoo, &rdquo;että se, joka käy kauppaa Iranin kanssa, ei käy sitten kauppaa Yhdysvaltojen kanssa&rdquo;. Tämän tyyppisen kiristyksen Suomessa muistaa erinomaisesti Rauma-Repolan eläköitynyt vuorineuvos <strong>Tauno Matomäki</strong>, kun USA CoCom&#39; in [8 säännöksin kielsi silloista Rauma-Repolaa toimittamasta syvänmeren sukelluspalloja Neuvostoliittoon.</p><p>Iranin osalta US on nyt yksin kauppa- ja pakotesodassaan. Kiina kerää hedelmät, ja on odotettavissa, että BRICS-maat saavat Iranista uuden jäsenen.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maailmanvalta</strong></p><p>1400 -luvulla Kiina oli maailman suurin merivalta, ollen myös väkirikkain valtio ja vaikuttavin yhteiskunta &ndash; keisari <strong>Zhu Di</strong>&#39; n aikana (1402 &ndash; 1424) [9, jolloin hänen luottoamiraalit [Muun muassa <strong>Zheng He</strong> [10] purjehtivat maailman suurimmilla laivoilla, jopa 200 metrisillä (?) dzonkeilla armadoissa, joissa oli tuhansia meri- ja kauppamiehiä kuin sotilaitakin, näyttävyyden nimissä &ndash; maailman meriä, mielikuvituksellisesti jopa ympäri maapallon [<strong>Gavin Menzies</strong> [11] &ndash; varmat todisteet ovat kiinalaisten Afrikkaan ulottuvista matkoista &ndash; Australiaan ja Intiaan.</p><p><strong>Entä nyt kun Kiina on jälleen maailman suurin ja on ulottanut kauppalonkeronsa kaikkialle</strong> &ndash; ollen kansantaloudeltaan suurin [12 (bkt/PPP) ja on luonut jo käsitteen, jossa Kiinan yhteiskuntajärjestys ja -järjestelmä ovat jo vientituotteita &hellip; vaihtuuko maailmannapa, vai saammeko duopolin, kun EU&#39; kin [13 askaroi omin ideaalitavoittein, joiden aika kyllä tulee (vääjäämättä!), mutta ei ehkä vielä?</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Sotilaallinen kyky</strong></p><p>US on maailman sotinein valtio, ja sen hyökkäysvoiman vuosittaisten ylläpitokulujen ollen myös maailman suurinta luokkaa, kuten sen asekauppa maailmalle.</p><p>Amerikkalainen unelma on pysynyt voimissaan sotilaallisten kykyjen turvin.</p><p>US käy aika-ajoin pyydettynä, luvalla ja luvatta kurittamassa myös itsenäisiä valtioita [EE, jos se kokee vapauden, demokratian ja ihmisoikeuksien olevan uhattuina &ndash; kaunista, eikö?</p><p>&hellip;</p><p>[EE &ndash; <em>verranto idästä</em> &hellip; <a href="https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005783394.html">10 vuotta sitten alkoi viiden päivän sota Georgiassa &ndash; HS:n kirjeenvaihtaja kierteli kriisialueella kolme viikkoa: &rdquo;Sodan merkki oli se, että tiellä oli liian hiljaista&rdquo;</a> -HS Otsikko</p><p>~ <a href="https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005783394.html">https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005783394.html</a> -</p><p><em>Lukijakommentti</em>: Ilkka Luoma 8.8.2018 - 6:35</p><p>Pontta ja hyväksyntää Venäjän toimille antoi aiempi ulkoa sekaannuttu Serbian USAF pommitukset - aina Belgradiin saakka, jossa amerikkalaiset sotavoimat sotkeutuivat kaukaa Atlantin takaa Kosovon kapinallistoimiin ilman mitään kansainvälistä mandaattia [14.</p><p>&nbsp;</p><p>&hellip;</p><p><strong>EKSTRA &ndash; Unelmasta kuluttaa &ndash; yhä enemmän ja yhä nopeammin</strong></p><p><a href="https://www.hs.fi/tiede/art-2000005783300.html">Jo kahden asteen lämpeneminen voi käynnistää vaarallisen ketjureaktion ilmastossa, varoittavat tutkijat kauhuskenaariossaan</a> -HS Otsikko</p><p>~ <a href="https://www.hs.fi/tiede/art-2000005783300.html">https://www.hs.fi/tiede/art-2000005783300.html</a> -</p><p><em>Lukijakommentti</em>: Ilkka Luoma 7.8.2018 - 21:44</p><p>Venuksessa on tapahtunut superkasvihuoneilmiö. Marsissa taas ilmakehä karkasi avaruuteen ja vesi pakeni maan alle - jääksi? Jokainen voi miettiä kuinka monen miljoonan vuoden hiilivedyiksi kätkeytyneet biomassat me poltimme liikkeeksi ja lämmöksi - öljynä, maakaasuna ja kivihiilenä, ja vain 150 vuodessa.</p><p>Siis paljon puskimme varastoitunutta hiilidioksidia ilmakehän kautta biosfäärilliseen kiertoon, kun muistamme hiilidioksidin pitkäkestoisesti ilmakehäkaasuksi - 50-120 vuoden viipymällä. Niin, missä mennään itseään ja tavaroitaan paikasta toiseen ja takaisin siirtelevä ihmiskunta?</p><p>&nbsp;</p><p>&hellip;</p><p><em>Viitteet</em>:</p><p>[1 ~ <a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com/2006/03/kasvun-loputtua-palaamme-juurillemme.html">https://ilkkaluoma.blogspot.com/2006/03/kasvun-loputtua-palaamme-juurillemme.html</a> -</p><p>[2 ~ <a href="http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/10/demokratian-kriisi-ja-vastuullinen.html">http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/10/demokratian-kriisi-ja-vastuullinen.html</a> -</p><p>[2 ~ <a href="http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2010/01/demokratia-ja-ihmisoikeudet-ajassa-ja.html">http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2010/01/demokratia-ja-ihmisoikeudet-ajassa-ja.html</a> -</p><p>[3 ~ <a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/02/trumpmedia.html">https://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/02/trumpmedia.html</a> -</p><p>[4 ~ <a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com/2018/07/noitavaino-ja-iii-maailmansotaa.html">https://ilkkaluoma.blogspot.com/2018/07/noitavaino-ja-iii-maailmansotaa.html</a> -</p><p>[5 ~ <a href="https://www.is.fi/ruokala/uutiset/art-2000000503757.html">https://www.is.fi/ruokala/uutiset/art-2000000503757.html</a> -</p><p>[6 ~ <a href="https://www.hs.fi/koti/art-2000005653935.html">https://www.hs.fi/koti/art-2000005653935.html</a> - &rdquo;Tavallisessa suomalaisessa kodissa on 30&thinsp;000&ndash;50&thinsp;000 tavaraa&rdquo; -HS otsikosta</p><p>[7 ~ <a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com/2014/02/velka-syo-huomista-etukateen.html">https://ilkkaluoma.blogspot.com/2014/02/velka-syo-huomista-etukateen.html</a> -</p><p>[8 ~ <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/CoCom">https://fi.wikipedia.org/wiki/CoCom</a> -</p><p>[9 ~ <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Yongle">https://fi.wikipedia.org/wiki/Yongle</a> &ndash; (s. 1360 &ndash; k. 1424)</p><p>.</p><p>[10 ~ <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Zheng_He">https://fi.wikipedia.org/wiki/Zheng_He</a> -</p><p>[11 ~ <a href="http://tampub.uta.fi/handle/10024/80772">http://tampub.uta.fi/handle/10024/80772</a> &ndash; Gavin Menzies &ndash; &rdquo;Kun Kiina löysi maailman&rdquo;</p><p>[12 ~ <a href="https://www.talouselama.fi/uutiset/kiinasta-maailman-suurin-talous-vuonna-2017/7f6eacbd-6293-39ab-a230-6c86c078d4c5">https://www.talouselama.fi/uutiset/kiinasta-maailman-suurin-talous-vuonna-2017/7f6eacbd-6293-39ab-a230-6c86c078d4c5</a> -</p><p>[13 ~ <a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com/2018/06/onko-eu-suurvalta-ja-onko-pallo-hukassa.html">https://ilkkaluoma.blogspot.com/2018/06/onko-eu-suurvalta-ja-onko-pallo-hukassa.html</a> -</p><p>[14 ~ <a href="https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000003871510.html">https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000003871510.html</a> - &rdquo;<strong>Pekka Visuri</strong>: Nato ja Yhdysvallat Kosovon sodan suurimmat konnat&rdquo; -HS-otsikointi</p><p>[14 ~ <a href="http://vanha.verkkouutiset.fi/arkisto/Arkisto_2000/24.maaliskuu/visu1200.htm">http://vanha.verkkouutiset.fi/arkisto/Arkisto_2000/24.maaliskuu/visu1200.htm</a> - &rdquo;Visuri: Kosovon sota oli varoittava esimerkki NATO:lle &rdquo; -Verkkouutiset</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Ilkka Luoma</p><p><em>Kansalaiskirjoittaja Helsingistä</em></p><p><a href="https://www.facebook.com/first.ilkka">https://www.facebook.com/first.ilkka</a></p><p><a href="https://ilkkaluoma.blogspot.fi/">https://ilkkaluoma.blogspot.fi</a></p><p>&nbsp;</p><p>US VU <a href="https://keskustelu.suomi24.fi/t/15365140/amerikkalainen-unelma-maailman-herruudesta">24</a> T BL BL <a href="https://jontikka.blogspot.com/2018/08/amerikkalainen-unelma-maailman.html">BL</a> <a href="https://xeox-2.blogspot.com/2018/08/amerikkalainen-unelma-maailman.html">BL</a> <a href="https://www.facebook.com/groups/1581060208836600/permalink/2307996052809675/">FB</a> <a href="https://www.facebook.com/groups/173905596124936/permalink/1009613079220846/">FB</a> <a href="https://www.facebook.com/groups/tilannehuone/permalink/965160190360575/">FB</a> BLOG 176326</p><p>&nbsp;</p><p><strong>DOC</strong> amerikkalainen_unelma_07082018.doc &ndash; OpenOffice Writer</p><p><strong>PVM</strong> 08082018</p><p>&nbsp;</p><p>1157_10358 &ndash; 09:54 &#39; 10:40</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Tältä kesältä saamme todennäköisesti huolestuttavan katovuoden – ravinnosta, jota myös kaupunkilaiset tarvitsevat. ”Maalla on (niin) mukavaa” [1 -sanotaan, mutta eipä se aina todellisuutta ole, kun leivästäkin jää maajussille neljä prosenttia sen kaupunkilaishinnasta.

Miten tämä ”Maalla on niin mukavaa … ” sitten liittyy amerikkalaiseen ihannekulttuuriin, jossa kulutus, kasvuhoenta ja maailman kurissa pitäminen - vapauden ja demokratian nimissä - on vakioitunut normi viimeiseltä noin 100 vuodelta.

 

Amerikkalainen ihanne, vapaus ja demokratian kriisi [2 sai osin juurensa jo orjuuden aikakaudesta. Yhdysvaltoihin rahdattiin orjia Afrikasta merkittävät määrät – epäonnisten mustien päätyessä mereen raakileina/ hyödyttöminä – haiden ravinnoksi. Vapaus syntyi, kun orjuus lakkautettiin – se muuten tapahtui myöhemmin kuin Venäjän maaorjuus – lainmuutoksena.

US on sulatusuuni, jossa vain reilu 300 vuotinen uuskulttuuri kovana yrittämisenä, intiaanien syrjäyttämisenä ja valkoisen ylivallan ilmentymänä nosti Yhdysvallat kiistattomaksi maailman valtiaaksi koko 1900 -luvun ajaksi – jatkuen vielä noin vuoteen 2022 asti.

 

Tänään Yhdysvaltoja johtaa ensimmäinen suoramedian edustaja – suoran kansalaisaktivismin prototyyppi [3 – presidentti Donald Trump, joka purkaa aiempia paineitaan, kun hän ei ole ollut todellinen miljardööri, vain miljonääri – isän armoitettujen kiinteistöliiketoimien auttamana.

Trump on twiittari numero yksi, joka aloitti suoran kansalaismedian, ollen siinä tuotekehittäjä, joka loi myös vastapainoksi faktantarkastajat ja hillittömän media-ajojahdin – noitavainot [4 – väitteillä Venäjän presidentinvaaleihin sekaantumisesta ja tuon väitteen jatkuvana pinnalla pitona – toistaiseksi ainakin – ilman todisteita.

 

Miten tuo kaikki ylläoleva liittyy itse otsikkoon – paljonkin!

Amerikkalainen unelma perustuu vapaaseen kuluttamiseen ja se merkitsee tähän saakka valtiomahdin omaa varmennusta saada raaka-aineet, energia ja työvoima – alkaen aikanaan orjuuttamisesta – maailmalta halpaan/ puoli-ilmaiseen hintaan. Kaikki tämä johti siihen, että USA' sta tuli kumulatiivisesti maailman saastuttavin ympäristöongelmien aiheuttaja [Kuva 1.] – varsinkin per capita laskennassa. Yhdysvallat on sotilasmahdin lisäksi kulutusmahti. ---

 

--- Helsingin Sanomat: Ja taas kulutusjuhlintaan! [allekirjoittaneen otsikointi]

~ https://www.hs.fi/talous/art-2000005781710.html -

Yhdysvaltain taloudella menee nyt lujaa – HS kysyi vauraassa Pohjois-Washingtonissa ihmisiltä, paljonko he käyttävät rahaa shoppailuun ja ketä he kiittävät talouskasvusta -HS otsikko

Lukijakommentti - Ilkka Luoma 7.8.2018 - 8:55

Näin valtiossa, jonka kumulatiivinen ympäristöjalanjälki on maailman suurin. US on kulutusjuhlan suurmarkkina, joka on syönyt muiden riisikupilta vuosikymmenet. Amerikkalaisten kulutusvoima tiukan oikeudenmukaisesti on suhdeluku 0,326/7,6 (v. 2017). Vastaava intialaisten luku olisi 1,35/7,6!

Lihaa amerikkalaiset syövät vuodessa per capita noin 130 kiloa, meille suomalaisille jyvittyy 81 kiloa ja intialaisille noin viisi [5 - ero on monille jopa järkytys. Miten amerikkalainen kokee maailmanlaajuisen oikeudenmukaisuuden? Mikä antaa oikeuden puuttua muiden itsenäisten valtioiden omiin sisäisiin asioihin, ja kurittaa liki jatkuvilla sodilla - kaukana US' n omilta rajoilta?

 

Amerikkalainen unelma - kulutusjuhla edellytti/ edellyttää jatkuvaa raaka-aine-, tavara- ja energiavirtaa maailmalta

US piti ja pitää yllä voimakasta vaikuttamisen hegemoniaa vauraalla ulkomaankaupan tuontitoiminnalla, sillä siitä muodostui/ muodostuu myös tarvittaessa oiva kiristysase, jos ette tee näin – emme osta teiltä ja päälle päätteeksi laitamme pakotteet, joihin kytkemme myös muutkin valtiot – uhkauksella, että jos myytte esimerkiksi Iranille, emme osta teiltäkään mitään! [E.

Tämä ulkomaankaupan tuontimalli vaikuttajana toimi ja toimii hyvin, ja näin amerikkalainen sotakone – NATOn ainaissotilasjohtajana sai maaperää kaikkialle maailmaan – lukuisine sotilastukikohtineen. Keino tämäkin, jolla ylläpidetään amerikkalaista unelmaa – kuluttamisesta.

On laskettu amerikkalaisen kodin tavaran paljoutta ja päädytty jossain tutkimuksessa [6 niinkin suureen lukuun kuin 300 000 esinettä per keskiarvokotitalous! Pitää paikkansa tai sitten ei. Jokainen voi mennä vaikkapa kylpyhuoneeseensa tai keittiöönsä ja laskea jokaisen esineen – pienenkin, … se siitä.

 

Yhdysvaltain liittovaltion velka on tähtitieteellinen!

Liki vuosittain US-kongressi riitelee siitä [7, että nostetaanko liittovaltion velanottokattoa. Joka kerta se päätetään nostaa ja pyörät jälleen pyörivät. Jo pelkästään Kiinalle US-liittovaltio on velkaa muhkeat yli 1 000 miljardia USD – vaihtovelkakirjalainoina.

Tuon liittovaltiovelan ansiosta US voi harjoittaa massiivista vaikuttamispolitiikkaa (mutta ei oman valtion kehittämispolitiikkaa?) maailmalle muita valtioita vastaan – muun muassa kauppasotakiristämisellä. Tässä ”sodassa” Kiina korjaa voiton, jos sitä voitoksi voidaan kutsua – me elämme jo kiinalaisten vuosisataa! [Kuva 2.]

 

[E Iran-pakotteet saattavat vaikeuttaa myös suomalaisyritysten kauppaa – ”Vaikutukset voivat olla hurjat” -HS Otsikko

~ https://www.hs.fi/talous/art-2000005783342.html -

Lukijakommentti: Ilkka Luoma 7.8.2019 - 21:23

Tässä oiva esimerkki miten US käyttää kiristystä myös kolmansiin valtioihin: Trump sanoo, ”että se, joka käy kauppaa Iranin kanssa, ei käy sitten kauppaa Yhdysvaltojen kanssa”. Tämän tyyppisen kiristyksen Suomessa muistaa erinomaisesti Rauma-Repolan eläköitynyt vuorineuvos Tauno Matomäki, kun USA CoCom' in [8 säännöksin kielsi silloista Rauma-Repolaa toimittamasta syvänmeren sukelluspalloja Neuvostoliittoon.

Iranin osalta US on nyt yksin kauppa- ja pakotesodassaan. Kiina kerää hedelmät, ja on odotettavissa, että BRICS-maat saavat Iranista uuden jäsenen.

 

Maailmanvalta

1400 -luvulla Kiina oli maailman suurin merivalta, ollen myös väkirikkain valtio ja vaikuttavin yhteiskunta – keisari Zhu Di' n aikana (1402 – 1424) [9, jolloin hänen luottoamiraalit [Muun muassa Zheng He [10] purjehtivat maailman suurimmilla laivoilla, jopa 200 metrisillä (?) dzonkeilla armadoissa, joissa oli tuhansia meri- ja kauppamiehiä kuin sotilaitakin, näyttävyyden nimissä – maailman meriä, mielikuvituksellisesti jopa ympäri maapallon [Gavin Menzies [11] – varmat todisteet ovat kiinalaisten Afrikkaan ulottuvista matkoista – Australiaan ja Intiaan.

Entä nyt kun Kiina on jälleen maailman suurin ja on ulottanut kauppalonkeronsa kaikkialle – ollen kansantaloudeltaan suurin [12 (bkt/PPP) ja on luonut jo käsitteen, jossa Kiinan yhteiskuntajärjestys ja -järjestelmä ovat jo vientituotteita … vaihtuuko maailmannapa, vai saammeko duopolin, kun EU' kin [13 askaroi omin ideaalitavoittein, joiden aika kyllä tulee (vääjäämättä!), mutta ei ehkä vielä?

 

Sotilaallinen kyky

US on maailman sotinein valtio, ja sen hyökkäysvoiman vuosittaisten ylläpitokulujen ollen myös maailman suurinta luokkaa, kuten sen asekauppa maailmalle.

Amerikkalainen unelma on pysynyt voimissaan sotilaallisten kykyjen turvin.

US käy aika-ajoin pyydettynä, luvalla ja luvatta kurittamassa myös itsenäisiä valtioita [EE, jos se kokee vapauden, demokratian ja ihmisoikeuksien olevan uhattuina – kaunista, eikö?

[EE – verranto idästä10 vuotta sitten alkoi viiden päivän sota Georgiassa – HS:n kirjeenvaihtaja kierteli kriisialueella kolme viikkoa: ”Sodan merkki oli se, että tiellä oli liian hiljaista” -HS Otsikko

~ https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005783394.html -

Lukijakommentti: Ilkka Luoma 8.8.2018 - 6:35

Pontta ja hyväksyntää Venäjän toimille antoi aiempi ulkoa sekaannuttu Serbian USAF pommitukset - aina Belgradiin saakka, jossa amerikkalaiset sotavoimat sotkeutuivat kaukaa Atlantin takaa Kosovon kapinallistoimiin ilman mitään kansainvälistä mandaattia [14.

 

EKSTRA – Unelmasta kuluttaa – yhä enemmän ja yhä nopeammin

Jo kahden asteen lämpeneminen voi käynnistää vaarallisen ketjureaktion ilmastossa, varoittavat tutkijat kauhuskenaariossaan -HS Otsikko

~ https://www.hs.fi/tiede/art-2000005783300.html -

Lukijakommentti: Ilkka Luoma 7.8.2018 - 21:44

Venuksessa on tapahtunut superkasvihuoneilmiö. Marsissa taas ilmakehä karkasi avaruuteen ja vesi pakeni maan alle - jääksi? Jokainen voi miettiä kuinka monen miljoonan vuoden hiilivedyiksi kätkeytyneet biomassat me poltimme liikkeeksi ja lämmöksi - öljynä, maakaasuna ja kivihiilenä, ja vain 150 vuodessa.

Siis paljon puskimme varastoitunutta hiilidioksidia ilmakehän kautta biosfäärilliseen kiertoon, kun muistamme hiilidioksidin pitkäkestoisesti ilmakehäkaasuksi - 50-120 vuoden viipymällä. Niin, missä mennään itseään ja tavaroitaan paikasta toiseen ja takaisin siirtelevä ihmiskunta?

 

Viitteet:

[1 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2006/03/kasvun-loputtua-palaamme-juurillemme.html -

[2 ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/10/demokratian-kriisi-ja-vastuullinen.html -

[2 ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2010/01/demokratia-ja-ihmisoikeudet-ajassa-ja.html -

[3 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/02/trumpmedia.html -

[4 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2018/07/noitavaino-ja-iii-maailmansotaa.html -

[5 ~ https://www.is.fi/ruokala/uutiset/art-2000000503757.html -

[6 ~ https://www.hs.fi/koti/art-2000005653935.html - ”Tavallisessa suomalaisessa kodissa on 30 000–50 000 tavaraa” -HS otsikosta

[7 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2014/02/velka-syo-huomista-etukateen.html -

[8 ~ https://fi.wikipedia.org/wiki/CoCom -

[9 ~ https://fi.wikipedia.org/wiki/Yongle – (s. 1360 – k. 1424)

.

[10 ~ https://fi.wikipedia.org/wiki/Zheng_He -

[11 ~ http://tampub.uta.fi/handle/10024/80772 – Gavin Menzies – ”Kun Kiina löysi maailman”

[12 ~ https://www.talouselama.fi/uutiset/kiinasta-maailman-suurin-talous-vuonna-2017/7f6eacbd-6293-39ab-a230-6c86c078d4c5 -

[13 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2018/06/onko-eu-suurvalta-ja-onko-pallo-hukassa.html -

[14 ~ https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000003871510.html - ”Pekka Visuri: Nato ja Yhdysvallat Kosovon sodan suurimmat konnat” -HS-otsikointi

[14 ~ http://vanha.verkkouutiset.fi/arkisto/Arkisto_2000/24.maaliskuu/visu1200.htm - ”Visuri: Kosovon sota oli varoittava esimerkki NATO:lle ” -Verkkouutiset

 

 

Ilkka Luoma

Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

https://www.facebook.com/first.ilkka

https://ilkkaluoma.blogspot.fi

 

US VU 24 T BL BL BL BL FB FB FB BLOG 176326

 

DOC amerikkalainen_unelma_07082018.doc – OpenOffice Writer

PVM 08082018

 

1157_10358 – 09:54 ' 10:40

]]>
159 http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259223-amerikkalainen-unelma-maailman-herruudesta#comments Amerikkalaisuus Demokratian kehitys Kauppasota Maailmankauppa Yhdysvallat maailmanpoliisina Wed, 08 Aug 2018 18:00:09 +0000 Ilkka Luoma http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259223-amerikkalainen-unelma-maailman-herruudesta
Länsi käy jo asemoitumissotaa idän kanssa http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256147-lansi-kay-jo-asemoitumissotaa-idan-kanssa <p>Ei vielä pommein, raketein eikä toivottavasti &rdquo;ikinä&rdquo; ydinasein. Pelkästään lännen ikonilla Yhdysvalloilla on noin 7 000 ydinkärkeä ja meidän vierusvaltiolla &ndash; 1 300 kilometrin maarajamme takana Venäjällä - suunnilleen sama määrä &ndash; noin 7 000 ydinkärkeä. Nyt käydään jo kauppasotaa ja talousvirtojen vaikuttavuussotaa &ndash; erityisesti Kiinan ja USA:n kesken --- Noilla ydinkärkimäärillä tuhotaan käytännössä ihmiskunnan elinmahdollisuudet!</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Taustalla on paljon muutakin. Amerikkalaisilta ei jäänyt huomaamatta toiselle presidenttikierrokselle valitun Kiinan Xi Jinpingin ilmoitus, että Kiinan yhteiskuntajärjestyksestä on tullut vientituote </strong>[1<strong>.</strong></p><p><strong>Tämä asemoitumissota on haaste, sillä viimeiset noin 100 vuotta on ollut amerikkalaisen - lännenmiehen yhteiskuntamallin voittokulkua &ndash; aina vuosituhannen vaihteeseen saakka &ndash; kunnes Kiinan talouskasvu lähti todelliseen lentoon &ndash; sen ollen jo nyt muutamia vuosia maailman suurin ja vaikuttavin </strong>[2<strong>.</strong></p><p>&hellip;</p><p>[1 ~ <a href="https://yle.fi/uutiset/3-9888658">https://yle.fi/uutiset/3-9888658</a> -</p><p>[1 &rdquo; &hellip; Vaikuttamistoimien kolmanneksi päätavoitteeksi raportti nimeää Kiinan poliittisen ja taloudellisen mallin suosion edistämisen. Samalla Kiina pyrkii sen mukaan patoamaan Euroopan edustamien liberaalien ja demokraattisten arvojen leviämistä ja vähentämään läntisen yhteiskuntamallin houkuttelevuutta &hellip; &rdquo; ~ <a href="https://www.verkkouutiset.fi/nain-kiina-kasvattaa-valtaansa-euroopassa/">https://www.verkkouutiset.fi/nain-kiina-kasvattaa-valtaansa-euroopassa/</a> - -Verkkouutiset &ndash; <strong>Heikki Hakala</strong>.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Lännen ja idän vastakkainasettelu on jo silmiinpistävää </strong>[3<strong>.</strong></p><p>Media laulaa meillä suunnitelmallista WTM - <em>West trolling manipulaatiota</em>. WTM luotiin vastapainoksi oletetulle enemän tai vähemmän faktiselle idän ETP &ndash; <em>East trolling propagandelle </em>[4.</p><p>Näillä työkaluilla käydään nyt täyttä <em>informaatiosotaa </em>[5 kansalaisten ja lukijoiden päänahoista. Arkikansalaiset Erkki ja Liisa eivät Suomessa tiedä enää mitä uskoisi [6, siksi rajua on tuo perinteellisen median väkivahva West trolling manipulaatio.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Otamme esimerkin takavuosien valtamediasta &ndash; Helsingin Sanomista</strong></p><p>~ <u><a href="https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005676889.html">https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005676889.html</a></u> -</p><p>Kirjoitus käsittelee <em>nykykaltaisen demokratian kriisiä</em>, jossa valkoisen lännenmiehen väestöosuus on maailmastamme noin 20 prosentin luokkaa. Toimittaja olettaa, että tällä lännessä &rdquo;hyväksi havaitulla&rdquo; menetelmällä hallitaan koko maailmaa.</p><p>HS-toimittaja ei ole oivaltanut, että suurin osa maapallon väestöstä ei halua edes amerikkalaistyylistä valtahegemoniaa demokratiana, tai oikeastaan demokratiahokemana, joka ei ole kehityskaarensa edes prototyyppivaiheessa! [7.</p><p>.</p><p><em>Ote HS:sta</em>: &rdquo; &hellip; Synkempi puoli isosta kuvasta on se, mitä on tapahtunut 2000-luvun puolella, ja etenkin viime vuosina.<br />Stanfordin yliopiston professori, demokratiatutkija <u><a href="https://www.hs.fi/haku/?query=larry+diamond">Larry Diamond</a></u> on luonnehtinut meneillään olevaa trendiä &rdquo;demokratian globaaliksi taantumaksi&rdquo;.<br />Maailmassa on kourallinen tutkimuslaitoksia, jotka ovat seuranneet globaalia demokratiakehitystä järjestelmällisesti ja pitkään. Näihin kuuluvat yhdysvaltalainen <u><a href="https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018">Freedom House</a></u> ja brittilehti Economistin sisaryhtiö <u><a href="https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2018/01/daily-chart-21">Economist Intelligence Unit</a></u> (EIU).<br />Molempien tutkimukset tukevat väitettä demokratian taantumasta. EIU:n tiukoilla kriteereillä vain viisi prosenttia maailman väestöstä elää &rdquo;täydessä demokratiassa&rdquo;. (Suomi kuuluu joukkoon.) &hellip; &rdquo; -HS-toimittaja <strong>Heikki Aittokoski</strong>.</p><p>.</p><p><em>Allekirjoittaneen kommentti ylläolevaan</em>: &rdquo;... Toinen HS&#39; n erinomainen kirjoitus arviona ja lännenmiehen <em>itsekkäänä mielipidehuutona</em>. Voimme sanoa, että tässä syntyi kaikkien West trolling manipulaatioiden äiti.</p><p>Juttu kuvastaa erinomaisesti tekstin laatineen alkeellista tietämystä esimerkiksi Kiinaa ja kiinalaista korkeakulttuuria kohtaan.</p><p>Jutussa esiintyy maailmamme noin 20 prosentin valtavähemmistön hätähuuto rujona lännenmiehenä, joka aikanaan kehitti löytöretkien jälkeisenä kolonisaationa paljolti nykyiset kehitysmaat, joita nyt tuo parjattu Kiina nostaa kohti kulutuksen kasvumaiksi.</p><p>Lännenmiehen on aika oivaltaa, että tämän jopa <em>sotimalla pakkomarkkinoima kulutusdemokratia</em> ei ole ainoa yhteiskuntajärjestelmä.</p><p>Kiina on jo maailman suurimpana taloutena ilmaissut, että sen yhteiskuntajärjestys on jo vientituote. Tuon vientituotteen sivulauseeksi - kehotteena jää edesmenneen Kiinan <strong>Mao Zedongin</strong> jälkeisen suurmiehen <strong>Deng Xiaopingin</strong> arvoituksellinen viesti kansalaisilleen: &quot;<em>Menkää ja rikastukaa!</em>&quot; [8 *&rdquo;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Lännen kirous?</strong></p><p>Länsi-eurooppalaiset keksivät historiastaan parhaiten tunnetun valkoisen löytöretkeilyn, vaikka kiinalaiset dzonkkilaivastot tutkivat jo vuosikymmeniä aiemmin maailman meriä &ndash; jopa laajemmin kuin valkoinen löytöretkiensä alussa [9.</p><p>Löytöretket kehittyivät liike-elämänahneuden myötä valkoisten eurooppalaisten kolonialismiksi ja kehitysmaariistoksi &ndash; lähinnä raaka-ainevarojen ja mustien työvoimahyödynnöksen myötä valkoisen Pohjois-Amerikkaan orjiksi.</p><p>Länsi sai voimallisen kehityspurskeen liki ilmaisista alusmaiden raaka-aineista ja näin alkoi Länsi-Euroopan nousu kohti nykyistä Euroopan Unionia, joka nyt koettaa korjata jäsenmaavirheitään takavuosisadoilta &ndash; huomioimalla jo kehitysmaitakin [10.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kiina &ndash; maailman suurin talous</strong></p><p>Kiina on mobilisoitunut kaikkialle [11 &ndash; myös Suomeen, ja näin saamme investointirahaa puoliraaka-aineen toimittajiksi &ndash; nyt pahvilaatikoihin ja takapuolen pyyhintäpapereihin [12.</p><p>Onko edullista hakata kasvavaa metsää luonnottomasti muiden kulutukseen, kun he itse eivät halua omia metsiä ajattelemattomasti kaataa?</p><p>Kiinalla on jättimäiset ympäristöongelmat [13 &ndash; tätä kehitystä on jatkunut noin 30 vuotta. Lännenmies sai ruhjoa ympäristöään liki 200 vuotta, ollen nyt totaalisummana vähäisempi kuin Kiina ja muut nousevat taloudet.</p><p>Silti esimerkiksi amerikkalaiset ovat edelleen suurista maista ylivoimaisin ympäristötuhoaja (kaikkinensa) asukasta kohden! [Kuva 1.] Kiina sen sijaan ratkaisee omat ympäristöongelmat seuraavien 20 vuoden aikana [14 &ndash; jolloin saastuminen on laitettu kuriin. On pakko. Väitettä tukee erityisen voimakas ympäristöosaamisen kysyntä. Eduksi meille suomalaisille?</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&hellip;</p><p><strong>Ekstra</strong></p><p>[UPI-FIIA] &rdquo;Tuore tutkimus: Suomi on useiden vaikutusyritysten kohteena - Yleensä hybridioperaation takaa löytyy Venäjä&rdquo; - Iltalehti&hellip; ~ <a href="https://www.iltalehti.fi/kotimaa/201805292200977820_u0.shtml">https://www.iltalehti.fi/kotimaa/201805292200977820_u0.shtml</a> -</p><p>&nbsp;</p><p>&hellip;</p><p><strong>Viitteet:</strong></p><p>[2 ~ <a href="https://www.tekniikkatalous.fi/talous_uutiset/2014-10-08/Ohitti-Yhdysvallat-ja-jatkaa-kasvuaan---Kiinasta-maailman-suurin-talous-3256177.html">https://www.tekniikkatalous.fi/talous_uutiset/2014-10-08/Ohitti-Yhdysvallat-ja-jatkaa-kasvuaan---Kiinasta-maailman-suurin-talous-3256177.html</a> -</p><p>[3 ~ <a href="http://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/07/lantisten-ja-itaisten-arvojen-yhteenotto.html">http://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/07/lantisten-ja-itaisten-arvojen-yhteenotto.html</a> -</p><p>[4 ~ <a href="http://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/12/west-trolling-east-trolling-nokittelua.html">http://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/12/west-trolling-east-trolling-nokittelua.html</a> -</p><p>&hellip;</p><p>[10 ~ <a href="http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/28031-kansalaiskysymys-maksammeko-velkamme-kehitysmaille">http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/28031-kansalaiskysymys-maksammeko-velkamme-kehitysmaille</a> -</p><p>[11 ~ <a href="http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/02/kiinalainen-mobilisaatio-ulottuu-yli.html">http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/02/kiinalainen-mobilisaatio-ulottuu-yli.html</a> -</p><p>[12 ~ <a href="http://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/07/kiinalaisten-biotalousinvestoinnit.html">http://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/07/kiinalaisten-biotalousinvestoinnit.html</a> -</p><p>[13 ~ <a href="http://ilkkaluoma.blogspot.com/2009/10/kiina-kasvaa-nopeammin-kuin-maallinen.html">http://ilkkaluoma.blogspot.com/2009/10/kiina-kasvaa-nopeammin-kuin-maallinen.html</a> -</p><p>[14 &rdquo;Kiina voimistaa tuntuvasti ympäristöministeriönsä toimivaltaa&rdquo; -Yle-toimittaja <strong>Yrjö Kokkonen</strong> ~ <a href="https://yle.fi/uutiset/3-10114264">https://yle.fi/uutiset/3-10114264</a> -</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Ilkka Luoma</p><p><em>Kansalaiskirjoittaja Helsingistä</em></p><p><u><a href="https://www.facebook.com/first.ilkka">https://www.facebook.com/first.ilkka</a></u></p><p><a href="https://ilkkaluoma.blogspot.fi/">https://ilkkaluoma.blogspot.fi</a></p><p>&nbsp;</p><p>US VU <a href="https://keskustelu.suomi24.fi/t/15299231/lansi-kay-jo-asemoitumissotaa-idan-kanssa">24</a> <a href="https://www.tiede.fi/keskustelu/76507/lansi-kay-jo-asemoitumissotaa-idan-kanssa?changed=1527750832">T</a> BL BL BL FB <a href="https://www.facebook.com/groups/173905596124936/permalink/945984258917062/">FB</a> <a href="https://www.facebook.com/groups/tilannehuone/permalink/904267299783198/">FB</a> BLOG 171410</p><p>&nbsp;</p><p><strong>DOC</strong> ita_lansi_ottelu_2_14052018.doc &ndash; OpenOffice Writer</p><p><strong>PVM</strong> 1405_31052018 &ndash; 09:46</p><p>&nbsp;</p><p>748_7220</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Ei vielä pommein, raketein eikä toivottavasti ”ikinä” ydinasein. Pelkästään lännen ikonilla Yhdysvalloilla on noin 7 000 ydinkärkeä ja meidän vierusvaltiolla – 1 300 kilometrin maarajamme takana Venäjällä - suunnilleen sama määrä – noin 7 000 ydinkärkeä. Nyt käydään jo kauppasotaa ja talousvirtojen vaikuttavuussotaa – erityisesti Kiinan ja USA:n kesken --- Noilla ydinkärkimäärillä tuhotaan käytännössä ihmiskunnan elinmahdollisuudet!

 

Taustalla on paljon muutakin. Amerikkalaisilta ei jäänyt huomaamatta toiselle presidenttikierrokselle valitun Kiinan Xi Jinpingin ilmoitus, että Kiinan yhteiskuntajärjestyksestä on tullut vientituote [1.

Tämä asemoitumissota on haaste, sillä viimeiset noin 100 vuotta on ollut amerikkalaisen - lännenmiehen yhteiskuntamallin voittokulkua – aina vuosituhannen vaihteeseen saakka – kunnes Kiinan talouskasvu lähti todelliseen lentoon – sen ollen jo nyt muutamia vuosia maailman suurin ja vaikuttavin [2.

[1 ~ https://yle.fi/uutiset/3-9888658 -

[1 ” … Vaikuttamistoimien kolmanneksi päätavoitteeksi raportti nimeää Kiinan poliittisen ja taloudellisen mallin suosion edistämisen. Samalla Kiina pyrkii sen mukaan patoamaan Euroopan edustamien liberaalien ja demokraattisten arvojen leviämistä ja vähentämään läntisen yhteiskuntamallin houkuttelevuutta … ” ~ https://www.verkkouutiset.fi/nain-kiina-kasvattaa-valtaansa-euroopassa/ - -Verkkouutiset – Heikki Hakala.

 

Lännen ja idän vastakkainasettelu on jo silmiinpistävää [3.

Media laulaa meillä suunnitelmallista WTM - West trolling manipulaatiota. WTM luotiin vastapainoksi oletetulle enemän tai vähemmän faktiselle idän ETP – East trolling propagandelle [4.

Näillä työkaluilla käydään nyt täyttä informaatiosotaa [5 kansalaisten ja lukijoiden päänahoista. Arkikansalaiset Erkki ja Liisa eivät Suomessa tiedä enää mitä uskoisi [6, siksi rajua on tuo perinteellisen median väkivahva West trolling manipulaatio.

 

Otamme esimerkin takavuosien valtamediasta – Helsingin Sanomista

~ https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005676889.html -

Kirjoitus käsittelee nykykaltaisen demokratian kriisiä, jossa valkoisen lännenmiehen väestöosuus on maailmastamme noin 20 prosentin luokkaa. Toimittaja olettaa, että tällä lännessä ”hyväksi havaitulla” menetelmällä hallitaan koko maailmaa.

HS-toimittaja ei ole oivaltanut, että suurin osa maapallon väestöstä ei halua edes amerikkalaistyylistä valtahegemoniaa demokratiana, tai oikeastaan demokratiahokemana, joka ei ole kehityskaarensa edes prototyyppivaiheessa! [7.

.

Ote HS:sta: ” … Synkempi puoli isosta kuvasta on se, mitä on tapahtunut 2000-luvun puolella, ja etenkin viime vuosina.
Stanfordin yliopiston professori, demokratiatutkija Larry Diamond on luonnehtinut meneillään olevaa trendiä ”demokratian globaaliksi taantumaksi”.
Maailmassa on kourallinen tutkimuslaitoksia, jotka ovat seuranneet globaalia demokratiakehitystä järjestelmällisesti ja pitkään. Näihin kuuluvat yhdysvaltalainen Freedom House ja brittilehti Economistin sisaryhtiö Economist Intelligence Unit (EIU).
Molempien tutkimukset tukevat väitettä demokratian taantumasta. EIU:n tiukoilla kriteereillä vain viisi prosenttia maailman väestöstä elää ”täydessä demokratiassa”. (Suomi kuuluu joukkoon.) … ” -HS-toimittaja Heikki Aittokoski.

.

Allekirjoittaneen kommentti ylläolevaan: ”... Toinen HS' n erinomainen kirjoitus arviona ja lännenmiehen itsekkäänä mielipidehuutona. Voimme sanoa, että tässä syntyi kaikkien West trolling manipulaatioiden äiti.

Juttu kuvastaa erinomaisesti tekstin laatineen alkeellista tietämystä esimerkiksi Kiinaa ja kiinalaista korkeakulttuuria kohtaan.

Jutussa esiintyy maailmamme noin 20 prosentin valtavähemmistön hätähuuto rujona lännenmiehenä, joka aikanaan kehitti löytöretkien jälkeisenä kolonisaationa paljolti nykyiset kehitysmaat, joita nyt tuo parjattu Kiina nostaa kohti kulutuksen kasvumaiksi.

Lännenmiehen on aika oivaltaa, että tämän jopa sotimalla pakkomarkkinoima kulutusdemokratia ei ole ainoa yhteiskuntajärjestelmä.

Kiina on jo maailman suurimpana taloutena ilmaissut, että sen yhteiskuntajärjestys on jo vientituote. Tuon vientituotteen sivulauseeksi - kehotteena jää edesmenneen Kiinan Mao Zedongin jälkeisen suurmiehen Deng Xiaopingin arvoituksellinen viesti kansalaisilleen: "Menkää ja rikastukaa!" [8 *”

 

Lännen kirous?

Länsi-eurooppalaiset keksivät historiastaan parhaiten tunnetun valkoisen löytöretkeilyn, vaikka kiinalaiset dzonkkilaivastot tutkivat jo vuosikymmeniä aiemmin maailman meriä – jopa laajemmin kuin valkoinen löytöretkiensä alussa [9.

Löytöretket kehittyivät liike-elämänahneuden myötä valkoisten eurooppalaisten kolonialismiksi ja kehitysmaariistoksi – lähinnä raaka-ainevarojen ja mustien työvoimahyödynnöksen myötä valkoisen Pohjois-Amerikkaan orjiksi.

Länsi sai voimallisen kehityspurskeen liki ilmaisista alusmaiden raaka-aineista ja näin alkoi Länsi-Euroopan nousu kohti nykyistä Euroopan Unionia, joka nyt koettaa korjata jäsenmaavirheitään takavuosisadoilta – huomioimalla jo kehitysmaitakin [10.

 

Kiina – maailman suurin talous

Kiina on mobilisoitunut kaikkialle [11 – myös Suomeen, ja näin saamme investointirahaa puoliraaka-aineen toimittajiksi – nyt pahvilaatikoihin ja takapuolen pyyhintäpapereihin [12.

Onko edullista hakata kasvavaa metsää luonnottomasti muiden kulutukseen, kun he itse eivät halua omia metsiä ajattelemattomasti kaataa?

Kiinalla on jättimäiset ympäristöongelmat [13 – tätä kehitystä on jatkunut noin 30 vuotta. Lännenmies sai ruhjoa ympäristöään liki 200 vuotta, ollen nyt totaalisummana vähäisempi kuin Kiina ja muut nousevat taloudet.

Silti esimerkiksi amerikkalaiset ovat edelleen suurista maista ylivoimaisin ympäristötuhoaja (kaikkinensa) asukasta kohden! [Kuva 1.] Kiina sen sijaan ratkaisee omat ympäristöongelmat seuraavien 20 vuoden aikana [14 – jolloin saastuminen on laitettu kuriin. On pakko. Väitettä tukee erityisen voimakas ympäristöosaamisen kysyntä. Eduksi meille suomalaisille?

 

 

Ekstra

[UPI-FIIA] ”Tuore tutkimus: Suomi on useiden vaikutusyritysten kohteena - Yleensä hybridioperaation takaa löytyy Venäjä” - Iltalehti… ~ https://www.iltalehti.fi/kotimaa/201805292200977820_u0.shtml -

 

Viitteet:

[2 ~ https://www.tekniikkatalous.fi/talous_uutiset/2014-10-08/Ohitti-Yhdysvallat-ja-jatkaa-kasvuaan---Kiinasta-maailman-suurin-talous-3256177.html -

[3 ~ http://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/07/lantisten-ja-itaisten-arvojen-yhteenotto.html -

[4 ~ http://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/12/west-trolling-east-trolling-nokittelua.html -

[10 ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/28031-kansalaiskysymys-maksammeko-velkamme-kehitysmaille -

[11 ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/02/kiinalainen-mobilisaatio-ulottuu-yli.html -

[12 ~ http://ilkkaluoma.blogspot.com/2017/07/kiinalaisten-biotalousinvestoinnit.html -

[13 ~ http://ilkkaluoma.blogspot.com/2009/10/kiina-kasvaa-nopeammin-kuin-maallinen.html -

[14 ”Kiina voimistaa tuntuvasti ympäristöministeriönsä toimivaltaa” -Yle-toimittaja Yrjö Kokkonen ~ https://yle.fi/uutiset/3-10114264 -

 

 

Ilkka Luoma

Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

https://www.facebook.com/first.ilkka

https://ilkkaluoma.blogspot.fi

 

US VU 24 T BL BL BL FB FB FB BLOG 171410

 

DOC ita_lansi_ottelu_2_14052018.doc – OpenOffice Writer

PVM 1405_31052018 – 09:46

 

748_7220

]]>
27 http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256147-lansi-kay-jo-asemoitumissotaa-idan-kanssa#comments Informaatiosota Kauppapakotteet Kiina ja Yhdysvallat Maailmankauppa Vastakkainasettelu Thu, 31 May 2018 12:53:31 +0000 Ilkka Luoma http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256147-lansi-kay-jo-asemoitumissotaa-idan-kanssa
USA haluaa pienentää/poistaa kauppavajeen Kiinan-kaupassa raaka-aineiden... http://rikukivela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255741-usa-haluaa-pienentaapoistaa-kauppavajeen-kiinan-kaupassa-raaka-aineiden <p>...vientiä suuresti lisäämällä</p><p>USA haluaa hoitaa kauppavajeen Kiinan kanssa kuntoon viemällä Kiinaan jalostamattomia energiatuotteita, jalostamattomia maataloustuotteita, jalostamattomia kaivosteollisuuden tuotteita... Yhdysvallat sitten ostaa Kiinasta jalostettuja tuotteita, maksaa niistä raaka-aineillaan. Kauppataseen alijäämä ei tule poistumaan, eikä neuvotteluissa enää USA:n neuvottelijoilla ole tavoitteenakaan kuin suunnilleen puolittaa vaje. Koska dollari on niin luotettu ja käypä valuutta (jolla maailman raaka-aineet ostetaan, kuten raakaöljy), USA voi ylläpitää tällaista vajetta. Mutta joskus dollari tulee menettämään johtoasemansa, jolloin USA:n Kiinan tuonnin vastineeksi pitäisi löytyä enemmän vietävää tai muuten elintaso laskee (dollari heikkenee, tuonti Kiinasta vähenee, koska kiinalaisille ei enää ole antaa vastinetta teollisuustuotteistaan). Kun dollari menettää ylivaltansa, USA:n pakotteiden teho heikkenee paljon. USA:n pakotteiden nykyteho nähtiin huhtikuussa, kun Rusal laitettiin pakotteiden kohteeksi. Rusalin toimittajat ja asiakkaat pelkäsivät toissijaisia pakotteita, pankit kieltäytyivät yhteistyöstä, ja joka tapauksessa asiakkaiden maksut menisivät tileille, jotka jäädytettäisiin eli Rusal ei saisi rahaa myynnistään. Metallipörssi, velanhaltijat, sähköntoimittajat, kukaan ei saa olla yhteistyössä, jollei halua itse pakotteiden kohteeksi ja näin dollaritalouden ulkopuolelle (ja ilman dollareita pirun hankala ostaa raaka-aineita, toimia pankkina...). Sittemmin USA antoi lisäaikaa Rusalista irtipääsemiseen ja kertoi, ettei toissijaisia pakotteita ole tulossa ulkomaisille yrityksille. Tätä ennen alumiinioksidin ja alumiinin hinta oli noussut voimakkaasti. Iran-pakotteisiin ei tällaisia myönnytyksiä USA:sta ole odotettavissa, vaan eurooppalaisiin yrityksiin toissijaiset pakotteet ovat kohdistumassa. Siksi <em>Bruno Le Maire</em>n esitys, että EU:n pitäisi korvata USA:n pakotteiden EU:n yrityksille aiheuttamat menetykset, jotta ne voisivat jatkaa liiketoimintaansa Iranin kanssa, on aivan älytön aivopieru. Sellaisia summia ei tietenkään EU:n eikä jäsenmaiden budjeteista löydy, eikä kannattaisi sellaisia summia edes käyttää, vaikka löytyisi. Iran vaatii EU:ta maksamaan täysimääräiset korvaukset USA:n vetäytymisestä sille aiheutuvista menetyksistä tai muuten Irankin vetäytyy. Tällaiseen ei tietenkään pidä suostua, mutta varovaisen myönteistä signaalia tähän suuntaan on jostain syystä tullut. Venäjältä ja Kiinalta (JCPOA:n muut allekirjoittajat) Iran ei edes viitsi kysyä korvauksia, koska ne eivät ole mitään korvaamassa.</p><p>Viikonloppuna uutisoitiin maiden päässeen sopimukseen, mutta oikeasti sopimusta ei ollut olemassa. Kauppasota laitettiin tauolle, <em>Mnuchin</em> sanoi. Jos tällainen sopimus allekirjoitettaisiin, USA vapaaehtoisesti antautuisi Kiinan raaka-ainetoimittajaksi.</p><p>Perverssiä tässä on se, että Kiinan pitäisi olla se kurja kehitysmaa virallisten luokitusten mukaan, ja USA:n teollisuusmaa.</p><p>Australiasta on tullut Kiinan (ja muiden Aasian &quot;kehitysmaiden&quot;) raaka-ainereservaatti. Australian koko viennistä (kaikkiin maihin) valmistavan teollisuuden (<em>manufactures</em>) osuus oli 11,8 % ja laskussa.</p><p>&quot;Teollisuusmaa&quot; Australia viee rautamalmia, raakaöljyä, kivihiiltä, maakaasua, kivennäisiä, maanviljelyn tuotteita, maatalouden tuotteita, kultaa, kuparimalmia ja vehnää jalostettavaksi ja käytettäväksi Aasian &quot;kehitysmaissa&quot; ja Japanissa (joka on ainoa ei-eurooppalainen virallinen &quot;teollisuusmaa&quot; maailmassa). Australian tärkeimpiä &quot;vientituotteita&quot; on myös aasialaisten &quot;kehitysmaalaisten&quot; maksullinen opiskelu ja eläminen englanninkielisessä yhteiskunnassa Australiassa. Myös tavallinen matkailu tuoo Australialle &quot;vientituloja&quot; runsaasti.</p><p>Haluaako <em>Trump </em>ja häntä äänestäneet todella tehdä USA:sta Australian kaltaisen maan, jossa ei ole jalostavaa vientiteollisuutta? Käsittääkseni äänestäjät äänestivät häntä juuri siksi, että USA:sta tehtäisiin jälleen mahtava teollisuusmaa ja laitettaisiin Kiinalle kampoihin. Nyt on käymässä juuri päinvastoin. On aivan typerää politiikkaa USA:n kannalta keskittyä johonkin dollarilukuun, jolla Kiinan halutaan vähentävän vajetta ostamalla USA:sta raaka-aineita Kiinan teollisuutta palvelemaan, ja olla keskittymättä rakenteellisiin ongelmiin. Kiinalla ei kyllä ole aikomusta koskaan päästää ulkomaisia yrityksiä valtaamaan Kiinan markkinoita, vaan he vetävät aina kotiinpäin. Kiinalla on &quot;<strong>Made in China 2025</strong>&quot; -strategia, jonka mukaan kaikessa tärkeässä tulevaisuuden ja nykyisyyden korkeassa tekniikassa halutaan saavuttaa omavaraisuus. Keinoina mm. valtiojohtoinen vakoilu ja strategisten yritysten osto. Euroopastakin on myyty Kiinaan arvokasta osaamista tämän strategian toteutukseen. Yrityksen omistaja hyötyy, mutta Eurooppa yhteiskuntana ja taloutena taantuu ja heikentyy. Mutta onko vapaalla yhteiskunnalla oikeutta estää vapaiden ihmisten omien aikaansaannosten (tosin monesti kehityksessä on julkinen raha ollut osallisena) kauppoja, mietitään. Kiina ei ikinä sallisi tällaisen kaupan toteutumista toisin päin. Kiinalla on valttinaan korkean teknologian tuotteissa tarvittavien ns. harvinaisten maametallien tuotannon melkein monopoli.</p><p>USA voi poistaa kauppavajeen Kiinan-kaupassa halutessaan, mutta se vaatii kovaa politiikkaa. Helpompaa olisi ollut aikoinaan estää kaikki investoinnit ja tuotannonsiirrot Kiinaan. Nyt tulisi raju välimenovaihe, kun USA laittaisi kommunistidiktatuurit Kuuban ja Kiinan samalle viivalle ja yhtäläisen politiikan kohteeksi.</p><p>--------------------------------------------</p><p><a href="https://www.reuters.com/article/us-china-oil-yuan-exclusive/exclusive-china-taking-first-steps-to-pay-for-oil-in-yuan-this-year-sources-idUSKBN1H51FA" title="https://www.reuters.com/article/us-china-oil-yuan-exclusive/exclusive-china-taking-first-steps-to-pay-for-oil-in-yuan-this-year-sources-idUSKBN1H51FA">https://www.reuters.com/article/us-china-oil-yuan-exclusive/exclusive-ch...</a></p><p><a href="https://www.austrade.gov.au/News/Economic-analysis/australias-export-performance-in-fy2017" title="https://www.austrade.gov.au/News/Economic-analysis/australias-export-performance-in-fy2017">https://www.austrade.gov.au/News/Economic-analysis/australias-export-per...</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> ...vientiä suuresti lisäämällä

USA haluaa hoitaa kauppavajeen Kiinan kanssa kuntoon viemällä Kiinaan jalostamattomia energiatuotteita, jalostamattomia maataloustuotteita, jalostamattomia kaivosteollisuuden tuotteita... Yhdysvallat sitten ostaa Kiinasta jalostettuja tuotteita, maksaa niistä raaka-aineillaan. Kauppataseen alijäämä ei tule poistumaan, eikä neuvotteluissa enää USA:n neuvottelijoilla ole tavoitteenakaan kuin suunnilleen puolittaa vaje. Koska dollari on niin luotettu ja käypä valuutta (jolla maailman raaka-aineet ostetaan, kuten raakaöljy), USA voi ylläpitää tällaista vajetta. Mutta joskus dollari tulee menettämään johtoasemansa, jolloin USA:n Kiinan tuonnin vastineeksi pitäisi löytyä enemmän vietävää tai muuten elintaso laskee (dollari heikkenee, tuonti Kiinasta vähenee, koska kiinalaisille ei enää ole antaa vastinetta teollisuustuotteistaan). Kun dollari menettää ylivaltansa, USA:n pakotteiden teho heikkenee paljon. USA:n pakotteiden nykyteho nähtiin huhtikuussa, kun Rusal laitettiin pakotteiden kohteeksi. Rusalin toimittajat ja asiakkaat pelkäsivät toissijaisia pakotteita, pankit kieltäytyivät yhteistyöstä, ja joka tapauksessa asiakkaiden maksut menisivät tileille, jotka jäädytettäisiin eli Rusal ei saisi rahaa myynnistään. Metallipörssi, velanhaltijat, sähköntoimittajat, kukaan ei saa olla yhteistyössä, jollei halua itse pakotteiden kohteeksi ja näin dollaritalouden ulkopuolelle (ja ilman dollareita pirun hankala ostaa raaka-aineita, toimia pankkina...). Sittemmin USA antoi lisäaikaa Rusalista irtipääsemiseen ja kertoi, ettei toissijaisia pakotteita ole tulossa ulkomaisille yrityksille. Tätä ennen alumiinioksidin ja alumiinin hinta oli noussut voimakkaasti. Iran-pakotteisiin ei tällaisia myönnytyksiä USA:sta ole odotettavissa, vaan eurooppalaisiin yrityksiin toissijaiset pakotteet ovat kohdistumassa. Siksi Bruno Le Mairen esitys, että EU:n pitäisi korvata USA:n pakotteiden EU:n yrityksille aiheuttamat menetykset, jotta ne voisivat jatkaa liiketoimintaansa Iranin kanssa, on aivan älytön aivopieru. Sellaisia summia ei tietenkään EU:n eikä jäsenmaiden budjeteista löydy, eikä kannattaisi sellaisia summia edes käyttää, vaikka löytyisi. Iran vaatii EU:ta maksamaan täysimääräiset korvaukset USA:n vetäytymisestä sille aiheutuvista menetyksistä tai muuten Irankin vetäytyy. Tällaiseen ei tietenkään pidä suostua, mutta varovaisen myönteistä signaalia tähän suuntaan on jostain syystä tullut. Venäjältä ja Kiinalta (JCPOA:n muut allekirjoittajat) Iran ei edes viitsi kysyä korvauksia, koska ne eivät ole mitään korvaamassa.

Viikonloppuna uutisoitiin maiden päässeen sopimukseen, mutta oikeasti sopimusta ei ollut olemassa. Kauppasota laitettiin tauolle, Mnuchin sanoi. Jos tällainen sopimus allekirjoitettaisiin, USA vapaaehtoisesti antautuisi Kiinan raaka-ainetoimittajaksi.

Perverssiä tässä on se, että Kiinan pitäisi olla se kurja kehitysmaa virallisten luokitusten mukaan, ja USA:n teollisuusmaa.

Australiasta on tullut Kiinan (ja muiden Aasian "kehitysmaiden") raaka-ainereservaatti. Australian koko viennistä (kaikkiin maihin) valmistavan teollisuuden (manufactures) osuus oli 11,8 % ja laskussa.

"Teollisuusmaa" Australia viee rautamalmia, raakaöljyä, kivihiiltä, maakaasua, kivennäisiä, maanviljelyn tuotteita, maatalouden tuotteita, kultaa, kuparimalmia ja vehnää jalostettavaksi ja käytettäväksi Aasian "kehitysmaissa" ja Japanissa (joka on ainoa ei-eurooppalainen virallinen "teollisuusmaa" maailmassa). Australian tärkeimpiä "vientituotteita" on myös aasialaisten "kehitysmaalaisten" maksullinen opiskelu ja eläminen englanninkielisessä yhteiskunnassa Australiassa. Myös tavallinen matkailu tuoo Australialle "vientituloja" runsaasti.

Haluaako Trump ja häntä äänestäneet todella tehdä USA:sta Australian kaltaisen maan, jossa ei ole jalostavaa vientiteollisuutta? Käsittääkseni äänestäjät äänestivät häntä juuri siksi, että USA:sta tehtäisiin jälleen mahtava teollisuusmaa ja laitettaisiin Kiinalle kampoihin. Nyt on käymässä juuri päinvastoin. On aivan typerää politiikkaa USA:n kannalta keskittyä johonkin dollarilukuun, jolla Kiinan halutaan vähentävän vajetta ostamalla USA:sta raaka-aineita Kiinan teollisuutta palvelemaan, ja olla keskittymättä rakenteellisiin ongelmiin. Kiinalla ei kyllä ole aikomusta koskaan päästää ulkomaisia yrityksiä valtaamaan Kiinan markkinoita, vaan he vetävät aina kotiinpäin. Kiinalla on "Made in China 2025" -strategia, jonka mukaan kaikessa tärkeässä tulevaisuuden ja nykyisyyden korkeassa tekniikassa halutaan saavuttaa omavaraisuus. Keinoina mm. valtiojohtoinen vakoilu ja strategisten yritysten osto. Euroopastakin on myyty Kiinaan arvokasta osaamista tämän strategian toteutukseen. Yrityksen omistaja hyötyy, mutta Eurooppa yhteiskuntana ja taloutena taantuu ja heikentyy. Mutta onko vapaalla yhteiskunnalla oikeutta estää vapaiden ihmisten omien aikaansaannosten (tosin monesti kehityksessä on julkinen raha ollut osallisena) kauppoja, mietitään. Kiina ei ikinä sallisi tällaisen kaupan toteutumista toisin päin. Kiinalla on valttinaan korkean teknologian tuotteissa tarvittavien ns. harvinaisten maametallien tuotannon melkein monopoli.

USA voi poistaa kauppavajeen Kiinan-kaupassa halutessaan, mutta se vaatii kovaa politiikkaa. Helpompaa olisi ollut aikoinaan estää kaikki investoinnit ja tuotannonsiirrot Kiinaan. Nyt tulisi raju välimenovaihe, kun USA laittaisi kommunistidiktatuurit Kuuban ja Kiinan samalle viivalle ja yhtäläisen politiikan kohteeksi.

--------------------------------------------

https://www.reuters.com/article/us-china-oil-yuan-exclusive/exclusive-china-taking-first-steps-to-pay-for-oil-in-yuan-this-year-sources-idUSKBN1H51FA

https://www.austrade.gov.au/News/Economic-analysis/australias-export-performance-in-fy2017

]]>
6 http://rikukivela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255741-usa-haluaa-pienentaapoistaa-kauppavajeen-kiinan-kaupassa-raaka-aineiden#comments Kiina Kiina ja Yhdysvallat Maailmankauppa Yhdysvallat Wed, 23 May 2018 18:13:23 +0000 Riku Kivelä http://rikukivela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255741-usa-haluaa-pienentaapoistaa-kauppavajeen-kiinan-kaupassa-raaka-aineiden
USA:n uusi ulko- ja turvattomuuspolitiikka http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255670-usan-uusi-ulko-ja-turvattomuuspolitiikka <p>Amerikkalaiseen trumppistiseen ulkosuhteiden keinovalikoimaan ja työkalupakkiin kuuluu nyt kiristys [1. Tuo keino tuo vääjäämättä mieleen 1930 -luvun [2, jossa osin kiristämällä otettiin hallintaan, maa-alueita ja jopa valtioita haltuun &ndash; kysymyksessä oli <strong>Adolf Hitlerin</strong> Saksan Kolmas valtakunta.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Yhdysvaltain vaaleissa toiseksi eniten ääniä saanut Donald Trump presidenttinä koettaa kaikin keinoin lunastaa vaalilupauksiaan*. Lunastusmentaliteetti on niin rajua, että eräs korkea-arvoinen kiinalainen diplomaatti sanoi sen muistuttavan sekasorron tiedostamatonta luontipolitiikkaa. Hajoita ja hallitse, mutta pidä lupauksesi </strong>[3<strong>.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><em>US tiedostaa pahimmaksi uhakseen kaksi tekijää</em> &ndash;</p><p>&nbsp;</p><ol><li><p><a href="https://ilkkaluoma.blogspot.fi/2018/05/maailmankauppaa-pelataan-nyt-monin-eri.html">Kaupallisessa maailmassa</a> se on maailman suurimmaksi taloudeksi ja vientimoottoriksi kohonnut Kiina, joka on mobilisoitunut kaikkialle [4 &ndash; meille Suomeenkin, ollen meidän tärkein kauppakumppani [5 -</p><p>&nbsp;</p></li><li><p>Sotilaallisessa maailmassa se toinen ydinasesuurvalta Venäjä, jonka vedenalaiset ja strategiset ydinsukellusveneet (Borei -luokka [6) ja niiden Bulava -monikärkiydinohjukset [7 ovat ylivoimaiset alallaan ja näin se on pelote, johon US&#39; lla ei ole toistaiseksi vastinetta.</p></li></ol><p>&nbsp;</p><p>&hellip;</p><p>[1 &rdquo;... Lännenmies US&#39; sta revolvereineen on kohta ilman länttä. Ajaako US toimillaan sekasortoa, kuten tapahtui Afganistanissa, alkaen 2001-, Irakissa 2003-, Libyassa 2011- ja Syyriassa 2013- ... Entä nyt, ajaako US laajaa vastakkainasettelua koko muuta maailmaa vastaan? Onko seuraava sota Iranissa, jonne US hyökkää, mutta nyt ilman kumppaneita. Onko kiristäminen US&#39; n uusin ulko- ja turvattomuuspolitiikan ydin? &rdquo; ~ <a href="https://yle.fi/uutiset/3-10216633">https://yle.fi/uutiset/3-10216633</a> &ndash; Ote: &rdquo; &hellip; Yhdysvaltain ulkoministeri <strong>Mike Pompeo</strong> sanoi eurooppalaisyritysten joutuvan tilille, jos Iranin vastaisia talouspakotteita ei noudateta &hellip; &rdquo; -Yle-toimittajat <strong>Juho Takkunen</strong> ja <strong>Kalle Suomi</strong>.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Elämme kiinalaisten vuosisataa</strong></p><p>[ ~ <a href="http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/02/kiinalainen-mobilisaatio-ulottuu-yli.html">http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/02/kiinalainen-mobilisaatio-ulottuu-yli.html</a> - ]</p><p>Kiina oli jo 1400 -luvulla maailman suurin merivalta, ollen samalla maailman suurin talous, kuten nytkin. Kiinalaiset dzonkki-laivastot seilasivat pitkin valtameriä &ndash; aina Afrikkaan ja Australiaan saakka.</p><p>Laivastot olivat suuria, jopa kymmenittäin aluksia, suurimpien ollessa lähes sadan dzonkin saattueita. Tunnetuin kapteeni oli amiraali <strong>Zheng He</strong> [8, keisari <strong>Zhu Di</strong>&#39; n [9 luottokapteeni. Tavoite oli saattaa kiinalainen kauppakaari kaikkialle &ndash; kuten nytkin on päämäärä, joka on noussut jälleen maihin muun muassa Afrikkaan.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kiinalainen kehitysapu ja kauppapolitiikka</strong></p><p>Aikoinaan vähän Zheng He&#39; n jälkeen <strong>Kristoffer Kolumbus</strong> &rdquo;löysi&rdquo; uuden mantereen &ndash; Väli-Amerikan saaret. Tästä alkoi varsinainen löytöretkeily kehittyen kolonialismiksi &ndash; alusmaiden riistoksi. Näin turvattiin isäntämaiden talouskasvu [10 - &rdquo;ilmaisin&rdquo; raaka-ainein ja orjatyövoimin &ndash; kehittämään valkoisen eurooppalaisen ja tämän jälkeläisten &ndash; amerikkalaisten talouskehitystä nykyisiin mittoihin [Kuva 1.].</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Käänne on nyt ilmassa</strong></p><p>Kiina ja useat kehittyvät valtiot ottavat osuutensa &ndash; Kiina osalta lukuyhdistelmä on selkeä: 1,4/7,7 &ndash; tämän kaavan mukaan US&#39; n osuus on 0,32/7,7 &hellip; Venäjän 0,14/7,7 ja yllättäen Intian sama kuin Kiinalla 1,4/7,7. Mitä tuo suhdeluku tarkoittaa?</p><p>Suhde kertoo millaisen osuuden kukin valtio voi ihmislukumääräisesti ottaa/ saada käyttöönsä &ndash; on siis kysymys ihmisnäkökulmaisesta oikeudenmukaisuudesta. Emme voi syödä kolonialismin mukaisesti toisten riisi- tai puurokupeilta. Nyt maailma on kääntymässä talousakselinsa osalta lännestä itään.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Lännenmies ei voi olla vajaan 20 prosentin osuudellaan maailman herra</strong></p><p>[ ~ <a href="https://ilkkaluoma.blogspot.fi/2018/02/usa-alentaa-ydinaseiden-kayttokynnysta.html">https://ilkkaluoma.blogspot.fi/2018/02/usa-alentaa-ydinaseiden-kayttokynnysta.html</a> - ]</p><p>Tänään US kiristys- ja maailmanhallintapolitiikka on illassaan ja Yhdysvallat vaikeroi ja kipristelee omassa sulassa mahdottomuudessaan, jota Trump koettaa kynsin hampain puolustaa &ndash; niin Iranissa [11, Korean niemimaalla [12, Syyriassa, Venezuelassa ja monissa maissa &ndash; ollen sotinein valtio nykyaikana ja aina kaukana omilta rajoiltaan.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Entä ympäristö, johon Trump ei ehkä jaksa kiinnittää huomiota</strong></p><p>Trump on tottunut tavalliseen nähden kerskaelämää, jota voidaan kutsua näyttö- ja vertailutaloudeksi [13. Ympäristö evoluutioineen ei näe vertailua, vain sopeutumia.</p><p>Vertailu on kylläkin evoluution työkalupakissa &ndash; urokset mittelevät mahtiaan lisääntymisoikeudestaan &ndash; naaraiden edessä, mittelyn viedessä joskus jopa hengen.</p><p>Evoluutiolla on vain yksi tavoite &ndash; pitää &rdquo;itsensä&rdquo; kuolemattomana [14, sillä jokin käynnisti hyvin kauan sitten prosessin, joka jatkuu &ndash; jatkuu ja jatkuu &ndash; Sinussakin.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Elämme jatkumossa, jossa lisääntyminen vie evoluutiota eteenpäin</strong></p><p>Trump ei ilmeisesti ole koskaan kuullut evoluutiosta &ndash; ehkä rukousaamiaisilla on unohtunut luonnon suurin käsky:</p><p>&rdquo;<em>Kohtele ympäristöäsi siten, kuten haluat sen kohtelevan meitä &ndash; meidän ollen osa biosfääriä, jonka biodiversiteettiä me kavennamme koko ajan</em> &ndash; tehden oman elämämme mahdottomalle polulle, joka on kivetty väkivaltaisesti asein ja toimin, joiden uhrina ovat niin ihmiset kuin koko elonkehä&rdquo;</p><p>&nbsp;</p><p>&hellip;</p><p><strong>Vitteet:</strong></p><p>[1 &rdquo;... <strong>! </strong>... Iranin pitää vetää joukkonsa pois Syyriasta ... Iranin pitää lopettaa muiden uhkaileminen ja terrorismin kehittäminen ja tukeminen! Jos EU-eurooppalaiset veljeilevät kaupallisesti iranilaisten kanssa, joutuvat he tilivelvollisiksi ... Osapuilleen näin US/ um. <strong>Mike Pompeo</strong> ajatushautomossaan&rdquo; ~ <a href="https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005689333.html">https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005689333.html</a> &ndash; <em>Ote</em>: &rdquo; &hellip; USA uhkaa Irania &rdquo;historian voimakkaimmilla talouspakotteilla&rdquo; &ndash; Iran vastasi: &rdquo;<em>Nykypäivän maailma ei hyväksy sitä, että Yhdysvallat tekee päätöksiä maailman puolesta</em>&rdquo; &hellip; &rdquo; -HS-toimittaja <strong>Jukka Huusko</strong>.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Ilkka Luoma</p><p><em>Kansalaiskirjoittaja Helsingistä</em></p><p><a href="https://www.facebook.com/first.ilkka">https://www.facebook.com/first.ilkka</a></p><p><a href="https://ilkkaluoma.blogspot.fi/">https://ilkkaluoma.blogspot.fi</a></p><p>&nbsp;</p><p>US VU <a href="https://keskustelu.suomi24.fi/t/15291189/usa-n-uusi-ulko--ja-turvattomuuspolitiikka">24</a> T BL BL BL FB FB <a href="https://www.facebook.com/groups/tilannehuone/permalink/900104096866185/">FB</a> BLOG 170463</p><p>&nbsp;</p><p><strong>DOC</strong> us_turvattomuus_22052018.doc &ndash; OpenOffice Writer</p><p><strong>PVM</strong> 22052018</p><p>&nbsp;</p><p>689_5833 &ndash; 10:32</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Amerikkalaiseen trumppistiseen ulkosuhteiden keinovalikoimaan ja työkalupakkiin kuuluu nyt kiristys [1. Tuo keino tuo vääjäämättä mieleen 1930 -luvun [2, jossa osin kiristämällä otettiin hallintaan, maa-alueita ja jopa valtioita haltuun – kysymyksessä oli Adolf Hitlerin Saksan Kolmas valtakunta.

 

Yhdysvaltain vaaleissa toiseksi eniten ääniä saanut Donald Trump presidenttinä koettaa kaikin keinoin lunastaa vaalilupauksiaan*. Lunastusmentaliteetti on niin rajua, että eräs korkea-arvoinen kiinalainen diplomaatti sanoi sen muistuttavan sekasorron tiedostamatonta luontipolitiikkaa. Hajoita ja hallitse, mutta pidä lupauksesi [3.

 

US tiedostaa pahimmaksi uhakseen kaksi tekijää

 

  1. Kaupallisessa maailmassa se on maailman suurimmaksi taloudeksi ja vientimoottoriksi kohonnut Kiina, joka on mobilisoitunut kaikkialle [4 – meille Suomeenkin, ollen meidän tärkein kauppakumppani [5 -

     

  2. Sotilaallisessa maailmassa se toinen ydinasesuurvalta Venäjä, jonka vedenalaiset ja strategiset ydinsukellusveneet (Borei -luokka [6) ja niiden Bulava -monikärkiydinohjukset [7 ovat ylivoimaiset alallaan ja näin se on pelote, johon US' lla ei ole toistaiseksi vastinetta.

 

[1 ”... Lännenmies US' sta revolvereineen on kohta ilman länttä. Ajaako US toimillaan sekasortoa, kuten tapahtui Afganistanissa, alkaen 2001-, Irakissa 2003-, Libyassa 2011- ja Syyriassa 2013- ... Entä nyt, ajaako US laajaa vastakkainasettelua koko muuta maailmaa vastaan? Onko seuraava sota Iranissa, jonne US hyökkää, mutta nyt ilman kumppaneita. Onko kiristäminen US' n uusin ulko- ja turvattomuuspolitiikan ydin? ” ~ https://yle.fi/uutiset/3-10216633 – Ote: ” … Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo sanoi eurooppalaisyritysten joutuvan tilille, jos Iranin vastaisia talouspakotteita ei noudateta … ” -Yle-toimittajat Juho Takkunen ja Kalle Suomi.

 

Elämme kiinalaisten vuosisataa

[ ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/02/kiinalainen-mobilisaatio-ulottuu-yli.html - ]

Kiina oli jo 1400 -luvulla maailman suurin merivalta, ollen samalla maailman suurin talous, kuten nytkin. Kiinalaiset dzonkki-laivastot seilasivat pitkin valtameriä – aina Afrikkaan ja Australiaan saakka.

Laivastot olivat suuria, jopa kymmenittäin aluksia, suurimpien ollessa lähes sadan dzonkin saattueita. Tunnetuin kapteeni oli amiraali Zheng He [8, keisari Zhu Di' n [9 luottokapteeni. Tavoite oli saattaa kiinalainen kauppakaari kaikkialle – kuten nytkin on päämäärä, joka on noussut jälleen maihin muun muassa Afrikkaan.

 

Kiinalainen kehitysapu ja kauppapolitiikka

Aikoinaan vähän Zheng He' n jälkeen Kristoffer Kolumbus ”löysi” uuden mantereen – Väli-Amerikan saaret. Tästä alkoi varsinainen löytöretkeily kehittyen kolonialismiksi – alusmaiden riistoksi. Näin turvattiin isäntämaiden talouskasvu [10 - ”ilmaisin” raaka-ainein ja orjatyövoimin – kehittämään valkoisen eurooppalaisen ja tämän jälkeläisten – amerikkalaisten talouskehitystä nykyisiin mittoihin [Kuva 1.].

 

Käänne on nyt ilmassa

Kiina ja useat kehittyvät valtiot ottavat osuutensa – Kiina osalta lukuyhdistelmä on selkeä: 1,4/7,7 – tämän kaavan mukaan US' n osuus on 0,32/7,7 … Venäjän 0,14/7,7 ja yllättäen Intian sama kuin Kiinalla 1,4/7,7. Mitä tuo suhdeluku tarkoittaa?

Suhde kertoo millaisen osuuden kukin valtio voi ihmislukumääräisesti ottaa/ saada käyttöönsä – on siis kysymys ihmisnäkökulmaisesta oikeudenmukaisuudesta. Emme voi syödä kolonialismin mukaisesti toisten riisi- tai puurokupeilta. Nyt maailma on kääntymässä talousakselinsa osalta lännestä itään.

 

Lännenmies ei voi olla vajaan 20 prosentin osuudellaan maailman herra

[ ~ https://ilkkaluoma.blogspot.fi/2018/02/usa-alentaa-ydinaseiden-kayttokynnysta.html - ]

Tänään US kiristys- ja maailmanhallintapolitiikka on illassaan ja Yhdysvallat vaikeroi ja kipristelee omassa sulassa mahdottomuudessaan, jota Trump koettaa kynsin hampain puolustaa – niin Iranissa [11, Korean niemimaalla [12, Syyriassa, Venezuelassa ja monissa maissa – ollen sotinein valtio nykyaikana ja aina kaukana omilta rajoiltaan.

 

Entä ympäristö, johon Trump ei ehkä jaksa kiinnittää huomiota

Trump on tottunut tavalliseen nähden kerskaelämää, jota voidaan kutsua näyttö- ja vertailutaloudeksi [13. Ympäristö evoluutioineen ei näe vertailua, vain sopeutumia.

Vertailu on kylläkin evoluution työkalupakissa – urokset mittelevät mahtiaan lisääntymisoikeudestaan – naaraiden edessä, mittelyn viedessä joskus jopa hengen.

Evoluutiolla on vain yksi tavoite – pitää ”itsensä” kuolemattomana [14, sillä jokin käynnisti hyvin kauan sitten prosessin, joka jatkuu – jatkuu ja jatkuu – Sinussakin.

 

Elämme jatkumossa, jossa lisääntyminen vie evoluutiota eteenpäin

Trump ei ilmeisesti ole koskaan kuullut evoluutiosta – ehkä rukousaamiaisilla on unohtunut luonnon suurin käsky:

Kohtele ympäristöäsi siten, kuten haluat sen kohtelevan meitä – meidän ollen osa biosfääriä, jonka biodiversiteettiä me kavennamme koko ajan – tehden oman elämämme mahdottomalle polulle, joka on kivetty väkivaltaisesti asein ja toimin, joiden uhrina ovat niin ihmiset kuin koko elonkehä”

 

Vitteet:

[1 ”... ! ... Iranin pitää vetää joukkonsa pois Syyriasta ... Iranin pitää lopettaa muiden uhkaileminen ja terrorismin kehittäminen ja tukeminen! Jos EU-eurooppalaiset veljeilevät kaupallisesti iranilaisten kanssa, joutuvat he tilivelvollisiksi ... Osapuilleen näin US/ um. Mike Pompeo ajatushautomossaan” ~ https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005689333.htmlOte: ” … USA uhkaa Irania ”historian voimakkaimmilla talouspakotteilla” – Iran vastasi: ”Nykypäivän maailma ei hyväksy sitä, että Yhdysvallat tekee päätöksiä maailman puolesta” … ” -HS-toimittaja Jukka Huusko.

 

 

Ilkka Luoma

Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

https://www.facebook.com/first.ilkka

https://ilkkaluoma.blogspot.fi

 

US VU 24 T BL BL BL FB FB FB BLOG 170463

 

DOC us_turvattomuus_22052018.doc – OpenOffice Writer

PVM 22052018

 

689_5833 – 10:32

]]>
78 http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255670-usan-uusi-ulko-ja-turvattomuuspolitiikka#comments Kauppasota Kiristys Maailmankauppa Trumppismi Yhdysvallat maailmanpoliisina Tue, 22 May 2018 10:01:25 +0000 Ilkka Luoma http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255670-usan-uusi-ulko-ja-turvattomuuspolitiikka
Taas sovitaan http://jarmolauros.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255572-taas-sovitaan <p>USA ja Kiina aloittaneet neuvotella keskinäisetä, tasapainoisemmasta kaupankäynnistä.&nbsp; Olen helpottunut ja annan heille täyden tukeni.&nbsp; Pitkään jo ehdimme olla huolissamme maailmaa ukaavasta kauppasodasta.</p><p>Rovaniemen markkinatkin voivat turvallisesti jatkaa pitkää perinnettään.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> USA ja Kiina aloittaneet neuvotella keskinäisetä, tasapainoisemmasta kaupankäynnistä.  Olen helpottunut ja annan heille täyden tukeni.  Pitkään jo ehdimme olla huolissamme maailmaa ukaavasta kauppasodasta.

Rovaniemen markkinatkin voivat turvallisesti jatkaa pitkää perinnettään.

]]>
5 http://jarmolauros.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255572-taas-sovitaan#comments Maailmankauppa Sun, 20 May 2018 12:45:27 +0000 Jarmo Lauros http://jarmolauros.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255572-taas-sovitaan
Maailmankauppaa pelataan nyt monin eri säännöin http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254685-maailmankauppaa-pelataan-nyt-monin-eri-saannoin <p>Ydinasia on amerikkalaisten kamppailu maailman herruudesta &ndash; maailmanpoliisin roolista [0, ymmärtämättä, ettei sinne ole tulossa yhtä yksittäistä valtiota &ndash; vaan tasa-arvoisempi asetelma kolmiyhteisönä [1 verrattuna lännenmiehen löytöretkistä [2 alkaneeseen kolonnialismiin [3 ja sen jälkeiseen kehitysmaiden hyödyntämiseen &ndash; lähes <em>yksipuolisesti</em>.</p><p><strong>Yhdysvaltain toiseksi eniten ääniä saanut presidentti Donald Trump koettaa kaikin keinoin täyttää vaalilupauksiaan &ndash; välittämättä kansainvälisistä säännöistä </strong>[4<strong> tai aiemmista sopimuksista, joihin USA&#39; kin on/oli sitoutunut. Amerikka ensin -periaatteella. Kaunista sisään, mutta rumaa ulos</strong> ---</p><p>&nbsp;</p><p>... EU&#39; mielestä US tuontitullit ovat WTO&#39; n vastaisia EU&#39; lle, mutta aiheellisia Kiinalle [5. On ollut helppo nähdä, että tuontitullien pääpiikki on US presidentti Trumpin politiikassa kohdistettu Kiinaan, joka on liian ylivoimainen maailmankaupassaan US&#39; han nähden.</p><p>&hellip;</p><p>[5 <em>Teräs- ja alumiinitullit ja/tai kiintiöt</em> ~ <a href="https://yle.fi/uutiset/3-10185904">https://yle.fi/uutiset/3-10185904</a> -</p><p>&nbsp;</p><p>On pitänyt keksiä muitakin verukkeita patoamaan kiinalaista tavara- (joita muun muassa amerikkalaiset vapaaehtoisesti kuluttajina ostavat) ja investointitulvaa ja raaka-aineiden Kiinaan vientitulvaa. Suomessa asiantuntijat huomasivat kiinalaisten tuotteiden edullisuuden hyödylliseksi Suomen omalle tuotanto- ja vientiteollisuudelle! [6 -</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Elämme jo kiinalaisten vuosisataa!</strong></p><p>Amerikkalainen viikkolehti Newsweek nimesi tämän elettävän vuosisadan kiinalaisten vuosisadaksi [kuva 1] &ndash; se on hyvin perusteltu; Kiina on maailman suurin talous [7 ja maailman suurin vientikauppias [8, ovat mobilisoituneet kaikkialle [9.</p><p>Erityisesti Afrikka on painopiste &ndash; suuren väkilukunsa, valtavien luonnonvarojen ja arvattavasti huomisen parhaiden maanviljelysolosuhteiden osalta. Kiina operoi Afrikassa &ndash; ei yksin eikä yksipuolisesti &ndash; vaan <em>molempien hyötynä</em> &ndash; niin itse afrikkalaisen valtion kuin kiinalaisten tavoitteiden osalta.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Entä nyt?</strong></p><p>Yhdysvalloilla on yksi &ndash; <em>se pahin pelko</em>, se, jossa Kiina maailman suurimpana liukuhihnana ja kekseliäisyyden moottorina sekä Venäjä &ndash; maailman suurimpana raaka-aine- ja energiavarastona &ndash; unohtamatta makeaa käyttökelpoista ja juoksevaa vettä; löytävät syvällisesti <em>toisensa</em> &ndash;</p><p>&hellip; puhumattakaan <em>sotilaallisesta yhteistyöstä</em>. Tämä yhdistelmä on pelko, joka jäytää myös Euroopan Unionia, joka vain Saksan ymmärtämänä on jyvällä Venäjän merkittävyydestä Länsi-Euroopalle.</p><p><strong>Meillä Suomessa ollaan linjalla</strong>, joka on hyvin vaarallinen koko kansakunnallemme. Me emme voi asettautua vastakkain 1300 kilometrillä tuohon toiseen ydinasesuurvaltaan &ndash; olettamalla, että 9000 kilometrin takaa tullaan Yhdysvalloista &rdquo;pelastamaan&rdquo; meitä (yhteistoiminta juuri nyt ja tässä USA&#39; n kanssa on uhka suomalaisille)* &ndash;</p><p>&hellip; meidän on tässä syytä omaksua vanha kiinalainen viisaus: &rdquo;<em>Pidä ystävät lähellä ja viholliset kaukana</em>&rdquo; - tämä oppi on 800 vuotta vanha, kuten on vanha myös tämä toinen kiinalainen viisaus: &rdquo;<em>Ellet voita vihollistasi &ndash; tee siitä ystävä</em>&rdquo;.</p><p><strong>Nyt puhaltelevat meillä hyytävät lännenmiehen periaatteet</strong> &ndash; voimme kysyä, elämmekö nyt yhtä tyhmästi kuin ENNEN Talvisotaa **, jolloin emme osanneet riittävästi diplomatiaa emmekä neuvottelun kultaisia sääntöjä &ndash; ja me kun olimme saaneet oppia itäisen karhun periaatteista yli 100 vuoden ajan &ndash; <a href="https://yle.fi/aihe/termi/yle/18-2387"><em>autonomiana</em></a> [10, josta ponnistautui tsaarin lähes vastarinnatta itsenäisyysajatuksemme!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Viitteet:</strong></p><p>[0 Tämä US liittovaltion omaetutavoitteellinen hallintajärjestelmä on illassaan. Kiina on noussut maailman vaikuttavimmaksi taloudeksi - jo vuonna 2016 |7. Eurooppalaiset entisinä kolonnialisteina - lähinnä Länsi-Euroopasta - eivät voi hyväksyä länsivalkoisen eurooppalaisen tilkkutäkkikulttuurin vaipua vaikuttamattomien asemaan. Keksittiin 1957 kuuden valtion voimin ydin - EEC, joka nyt täytti 60 vuotta Euroopan Unionina &hellip; ~ <a href="http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2017/01/uusi-maailmanjarjestys-yhden.html">http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2017/01/uusi-maailmanjarjestys-yhden.html</a> -</p><p>[1 Puhuttaessa kolmiyhteydestä voidaan nähdä 1) kiinalais-venäläinen toimintaympäristö, 2) amerikkalainen hiljalleen sammuva yhden hegemoniatavoittelu ja 3) lännenmiehen EU &ndash; Europan Yhteisö, joka hakee linjaansa &ndash; toistaiseksi mahona jättiläisenä [11.</p><p>[2 Pippurin himo! ~ <a href="https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/02/06/pippurinhimo-aiheutti-loytoretket">https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/02/06/pippurinhimo-aiheutti-loytoretket</a> -</p><p>[3 ~ <a href="http://www.maailma.net/uutiset/kolonialismi-kummittelee-yha-euroopan-ja-afrikan-suhteissa">http://www.maailma.net/uutiset/kolonialismi-kummittelee-yha-euroopan-ja-afrikan-suhteissa</a> -</p><p>[3 Suomalaisten kolonialismi! ~ <a href="https://www.tiedonantaja.fi/artikkelit/suomen-kolonialistinen-historia">https://www.tiedonantaja.fi/artikkelit/suomen-kolonialistinen-historia</a> -</p><p>[4 ~ <a href="http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254685-maailmankauppaa-pelataan-nyt-monin-eri-saannoin#comment-3847238">http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254685-maailmankauppaa-pelataan-nyt-monin-eri-saannoin#comment-3847238</a> -</p><p>&hellip;</p><p>[6 ~ <a href="https://kauppakamari.fi/2017/04/05/kiina-noussut-suomen-tarkeimmaksi-kauppakumppaniksi/">https://kauppakamari.fi/2017/04/05/kiina-noussut-suomen-tarkeimmaksi-kauppakumppaniksi/</a> -<br />&quot;Kiina noussut Suomen tärkeimmäksi kauppakumppaniksi - 5.4.2017 | TIMO VUORI - Kiina on lyhyessä ajassa noussut Suomen tärkeimmäksi kauppakumppaniksi. Vaikka pääosa viennistämme suuntautuu Eurooppaan on Kiinan merkitys Suomen taloudelle luultua tärkeämpi. Jos lasketaan yhteen Suomen loppu- ja välivientituotteet sekä maiden väliset investoinnit on Kiina noussut Suomen ykköskumppaniksi. Valmisteilla olevat investoinnit ja vauhdilla kasvavat turistimäärät lisäävät maan tärkeyttä Suomelle. Kiinan presidentti Xi Jinpingin Suomen vierailu tasoittaa tietä uusille kaupan avauksille. ... &quot;</p><p>[7 ~ <a href="https://www.talouselama.fi/uutiset/kiinasta-maailman-suurin-talous-vuonna-2017/7f6eacbd-6293-39ab-a230-6c86c078d4c5">https://www.talouselama.fi/uutiset/kiinasta-maailman-suurin-talous-vuonna-2017/7f6eacbd-6293-39ab-a230-6c86c078d4c5</a> -</p><p>[7 ~ <a href="https://www.talouselama.fi/uutiset/se-on-tapahtunut-kiinasta-tuli-maailman-suurin-talous/860c910c-f84f-36d2-aa2a-d7c79f9f43f7">https://www.talouselama.fi/uutiset/se-on-tapahtunut-kiinasta-tuli-maailman-suurin-talous/860c910c-f84f-36d2-aa2a-d7c79f9f43f7</a> -</p><p>[7 ~ <a href="https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001859078.html">https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001859078.html</a> -</p><p>[8 ~ <a href="https://www.uusisuomi.fi/raha/84605-maailman-suurin-vientimaa-vaihtui">https://www.uusisuomi.fi/raha/84605-maailman-suurin-vientimaa-vaihtui</a> -</p><p>[9 250 lukijakommenttia aiheesta &rdquo;<a href="http://www.hollilla.com/threader.php?thread=650243">Kiinalaisten mobilisaatio ulottuu ympäri maapallon</a> &rdquo; linkin ~ <a href="http://www.hollilla.com/reader.php?action=thread&amp;thread=650243">http://www.hollilla.com/reader.php?action=thread&amp;thread=650243</a> &ndash; alta -ORIG 26.08.2013.</p><p>&hellip;</p><p>[10 ~ <u><a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_suuriruhtinaskunta">https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_suuriruhtinaskunta</a></u> -</p><p>[11 ~ <u><a href="https://ilkkaluoma.blogspot.com.ee/2014/03/eu-maho-jattilainen-virkarollaattorin.html">https://ilkkaluoma.blogspot.com.ee/2014/03/eu-maho-jattilainen-virkarollaattorin.html</a></u> -</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Ilkka Luoma</p><p>Kansalaiskirjoittaja Tallinnasta (tällä kertaa)</p><p><a href="https://www.facebook.com/first.ilkka">https://www.facebook.com/first.ilkka</a></p><p><a href="https://ilkkaluoma.blogspot.fi/">https://ilkkaluoma.blogspot.fi</a></p><p>&nbsp;</p><p>US VU 24 T BL BL BL FB FB <a href="https://www.facebook.com/groups/tilannehuone/permalink/890557337820861/">FB</a> BLOG 168632</p><p>&nbsp;</p><p><strong>DOC</strong> WTO_01052018.doc &ndash; OpenOffice Writer</p><p><strong>PVM</strong> 01052018</p><p>&nbsp;</p><p>479_4061</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Ydinasia on amerikkalaisten kamppailu maailman herruudesta – maailmanpoliisin roolista [0, ymmärtämättä, ettei sinne ole tulossa yhtä yksittäistä valtiota – vaan tasa-arvoisempi asetelma kolmiyhteisönä [1 verrattuna lännenmiehen löytöretkistä [2 alkaneeseen kolonnialismiin [3 ja sen jälkeiseen kehitysmaiden hyödyntämiseen – lähes yksipuolisesti.

Yhdysvaltain toiseksi eniten ääniä saanut presidentti Donald Trump koettaa kaikin keinoin täyttää vaalilupauksiaan – välittämättä kansainvälisistä säännöistä [4 tai aiemmista sopimuksista, joihin USA' kin on/oli sitoutunut. Amerikka ensin -periaatteella. Kaunista sisään, mutta rumaa ulos ---

 

... EU' mielestä US tuontitullit ovat WTO' n vastaisia EU' lle, mutta aiheellisia Kiinalle [5. On ollut helppo nähdä, että tuontitullien pääpiikki on US presidentti Trumpin politiikassa kohdistettu Kiinaan, joka on liian ylivoimainen maailmankaupassaan US' han nähden.

[5 Teräs- ja alumiinitullit ja/tai kiintiöt ~ https://yle.fi/uutiset/3-10185904 -

 

On pitänyt keksiä muitakin verukkeita patoamaan kiinalaista tavara- (joita muun muassa amerikkalaiset vapaaehtoisesti kuluttajina ostavat) ja investointitulvaa ja raaka-aineiden Kiinaan vientitulvaa. Suomessa asiantuntijat huomasivat kiinalaisten tuotteiden edullisuuden hyödylliseksi Suomen omalle tuotanto- ja vientiteollisuudelle! [6 -

 

Elämme jo kiinalaisten vuosisataa!

Amerikkalainen viikkolehti Newsweek nimesi tämän elettävän vuosisadan kiinalaisten vuosisadaksi [kuva 1] – se on hyvin perusteltu; Kiina on maailman suurin talous [7 ja maailman suurin vientikauppias [8, ovat mobilisoituneet kaikkialle [9.

Erityisesti Afrikka on painopiste – suuren väkilukunsa, valtavien luonnonvarojen ja arvattavasti huomisen parhaiden maanviljelysolosuhteiden osalta. Kiina operoi Afrikassa – ei yksin eikä yksipuolisesti – vaan molempien hyötynä – niin itse afrikkalaisen valtion kuin kiinalaisten tavoitteiden osalta.

 

Entä nyt?

Yhdysvalloilla on yksi – se pahin pelko, se, jossa Kiina maailman suurimpana liukuhihnana ja kekseliäisyyden moottorina sekä Venäjä – maailman suurimpana raaka-aine- ja energiavarastona – unohtamatta makeaa käyttökelpoista ja juoksevaa vettä; löytävät syvällisesti toisensa

… puhumattakaan sotilaallisesta yhteistyöstä. Tämä yhdistelmä on pelko, joka jäytää myös Euroopan Unionia, joka vain Saksan ymmärtämänä on jyvällä Venäjän merkittävyydestä Länsi-Euroopalle.

Meillä Suomessa ollaan linjalla, joka on hyvin vaarallinen koko kansakunnallemme. Me emme voi asettautua vastakkain 1300 kilometrillä tuohon toiseen ydinasesuurvaltaan – olettamalla, että 9000 kilometrin takaa tullaan Yhdysvalloista ”pelastamaan” meitä (yhteistoiminta juuri nyt ja tässä USA' n kanssa on uhka suomalaisille)* –

… meidän on tässä syytä omaksua vanha kiinalainen viisaus: ”Pidä ystävät lähellä ja viholliset kaukana” - tämä oppi on 800 vuotta vanha, kuten on vanha myös tämä toinen kiinalainen viisaus: ”Ellet voita vihollistasi – tee siitä ystävä”.

Nyt puhaltelevat meillä hyytävät lännenmiehen periaatteet – voimme kysyä, elämmekö nyt yhtä tyhmästi kuin ENNEN Talvisotaa **, jolloin emme osanneet riittävästi diplomatiaa emmekä neuvottelun kultaisia sääntöjä – ja me kun olimme saaneet oppia itäisen karhun periaatteista yli 100 vuoden ajan – autonomiana [10, josta ponnistautui tsaarin lähes vastarinnatta itsenäisyysajatuksemme!

 

 

Viitteet:

[0 Tämä US liittovaltion omaetutavoitteellinen hallintajärjestelmä on illassaan. Kiina on noussut maailman vaikuttavimmaksi taloudeksi - jo vuonna 2016 |7. Eurooppalaiset entisinä kolonnialisteina - lähinnä Länsi-Euroopasta - eivät voi hyväksyä länsivalkoisen eurooppalaisen tilkkutäkkikulttuurin vaipua vaikuttamattomien asemaan. Keksittiin 1957 kuuden valtion voimin ydin - EEC, joka nyt täytti 60 vuotta Euroopan Unionina … ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2017/01/uusi-maailmanjarjestys-yhden.html -

[1 Puhuttaessa kolmiyhteydestä voidaan nähdä 1) kiinalais-venäläinen toimintaympäristö, 2) amerikkalainen hiljalleen sammuva yhden hegemoniatavoittelu ja 3) lännenmiehen EU – Europan Yhteisö, joka hakee linjaansa – toistaiseksi mahona jättiläisenä [11.

[2 Pippurin himo! ~ https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/02/06/pippurinhimo-aiheutti-loytoretket -

[3 ~ http://www.maailma.net/uutiset/kolonialismi-kummittelee-yha-euroopan-ja-afrikan-suhteissa -

[3 Suomalaisten kolonialismi! ~ https://www.tiedonantaja.fi/artikkelit/suomen-kolonialistinen-historia -

[4 ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254685-maailmankauppaa-pelataan-nyt-monin-eri-saannoin#comment-3847238 -

[6 ~ https://kauppakamari.fi/2017/04/05/kiina-noussut-suomen-tarkeimmaksi-kauppakumppaniksi/ -
"Kiina noussut Suomen tärkeimmäksi kauppakumppaniksi - 5.4.2017 | TIMO VUORI - Kiina on lyhyessä ajassa noussut Suomen tärkeimmäksi kauppakumppaniksi. Vaikka pääosa viennistämme suuntautuu Eurooppaan on Kiinan merkitys Suomen taloudelle luultua tärkeämpi. Jos lasketaan yhteen Suomen loppu- ja välivientituotteet sekä maiden väliset investoinnit on Kiina noussut Suomen ykköskumppaniksi. Valmisteilla olevat investoinnit ja vauhdilla kasvavat turistimäärät lisäävät maan tärkeyttä Suomelle. Kiinan presidentti Xi Jinpingin Suomen vierailu tasoittaa tietä uusille kaupan avauksille. ... "

[7 ~ https://www.talouselama.fi/uutiset/kiinasta-maailman-suurin-talous-vuonna-2017/7f6eacbd-6293-39ab-a230-6c86c078d4c5 -

[7 ~ https://www.talouselama.fi/uutiset/se-on-tapahtunut-kiinasta-tuli-maailman-suurin-talous/860c910c-f84f-36d2-aa2a-d7c79f9f43f7 -

[7 ~ https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001859078.html -

[8 ~ https://www.uusisuomi.fi/raha/84605-maailman-suurin-vientimaa-vaihtui -

[9 250 lukijakommenttia aiheesta ”Kiinalaisten mobilisaatio ulottuu ympäri maapallon ” linkin ~ http://www.hollilla.com/reader.php?action=thread&thread=650243 – alta -ORIG 26.08.2013.

[10 ~ https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_suuriruhtinaskunta -

[11 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com.ee/2014/03/eu-maho-jattilainen-virkarollaattorin.html -

 

 

Ilkka Luoma

Kansalaiskirjoittaja Tallinnasta (tällä kertaa)

https://www.facebook.com/first.ilkka

https://ilkkaluoma.blogspot.fi

 

US VU 24 T BL BL BL FB FB FB BLOG 168632

 

DOC WTO_01052018.doc – OpenOffice Writer

PVM 01052018

 

479_4061

]]>
50 http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254685-maailmankauppaa-pelataan-nyt-monin-eri-saannoin#comments Kiinalaisten vuosisata Maailmankauppa Protektionismi Wto Yhdysvallat maailmanpoliisina Tue, 01 May 2018 07:59:46 +0000 Ilkka Luoma http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/254685-maailmankauppaa-pelataan-nyt-monin-eri-saannoin
Kun sota hivelee heikkoa itsetuntoa http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253458-kun-sota-hivelee-heikkoa-itsetuntoa <p>Sota on kokonaisuutena hallitsematon tapahtumaketju [1, jossa ennakoitavuus perustuu vain olemassa olevaan vastustajan paljolti vakoiltuun [2 tietoon kyvystä käydä sotaa. Tässä syy, miksi salaamme [3 lopulta paljon puolustus-/ hyökkäystahtoamme ja kykyjämme. Bluffi on tässä suuri tekijä!</p><p>Heräävä altavastaajana olo johtaa laajempaan sanailu- ja informaatiosotaan [4, johon nyt kylvetään itselle negatiiviskaupallisia tekijöitä, kun sanat, kilpailukyky ja todellinen tieto loppuvat. On jotenkin säilytettävä kasvonsa &ndash; myös lännessa.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Nyt on jo käynnissä sota nimettyjä henkilöitä ja yrityksiä vastaan &ndash; ottelussa itä-länsi, nimettynä tässä vaiheessa Yhdysvallat &ndash; Venäjä. Kiina seuraa tätä vierestä &ndash; valmistautuen USA&#39; n aloittamaan kauppasotaan</strong> [5<strong>.</strong></p><p>&hellip;</p><p>Lännenmiehen mediahuomioita, kun uutisoidaan tätä henkilö- ja yrityssotaa/ kauppasotaa kahden ja kolmen suurimman välillä ---</p><p>&nbsp;</p><p><strong>1</strong></p><p><strong>[HS] Helsingin Sanomat: Venäjä lupaa kostaa Yhdysvaltain pakotteet </strong>&ndash;</p><p>~ <a href="https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005632069.html">https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005632069.html</a> -</p><p><em>Ote</em>: &rdquo; &hellip; Yhdysvallat julkisti perjantaina tiukimmat pakotteensa sitten vuoden 2014, kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan. USA:n Venäjä-politiikka kulkee nyt kaksilla rattailla ...</p><p>_ &hellip; &rdquo;Pakotteet koskevat niitä tahoja, jotka kieltäytyvät tanssimasta Washingtonin pillin mukaan&rdquo;, uutistoimisto Tass siteeraa lähetystön lausuntoa &hellip; _ &hellip; US valtiovarainministeri <a href="https://www.hs.fi/haku/?query=steven+mnuchin">Steven Mnuchin</a> perusteli uusia pakotteita tiedotteessa sillä, että &rdquo;Venäjän hallitus suosii kohtuuttomasti oligarkkeja ja valtion eliittiä&rdquo; ja &rdquo;on sekaantunut vahingolliseen toimintaan ympäri maailmaa, ... &hellip; &rdquo; -HS/mm. <strong>Jukka Huusko</strong>.</p><p>...</p><p><em>Välirepliikki Mtv</em>:</p><p>~ <a href="https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/yhdysvalloilta-lisapakotteita-putinin-lahipiirille-joukossa-suuryritysten-johtoa/6848488#gs.7b8Ski4">https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/yhdysvalloilta-lisapakotteita-putinin-lahipiirille-joukossa-suuryritysten-johtoa/6848488#gs.7b8Ski4</a> -</p><p><em>Ote</em>: &rdquo; &hellip; Yhdysvaltain valtiovarainministeriön mukaan pakotteiden syynä ei ole mikään yksittäinen tapahtuma, vaan Venäjän pahantahtoinen toiminta läntisten demokratioiden horjuttamiseksi* &hellip; &rdquo;</p><p>...</p><p><em>Kommentti HS uutisointiin</em>:</p><p>&rdquo;... USA&#39; n toimet ovat sodanjulistuksia nimettyjä venäläisiä yksityishenkilöitä ja yrityksiä kohtaan. Toisaalta nämä syytetodisteeltaan paljolti tekaistut toimet ovat pelimerkkejä Trump &amp; Putin pelipöytään, jolta erityisesti Trump koettaa tehdä diilien diilin. Trumpin ja US&#39; n pahin uhka on näille ansaitusti Kiina. US&#39; ssa vaikuttaa taustalla voimakas haukkaosasto, lähinnä sotateollisuuden ja maailmanpoliisiosaston suunnilta. Sota tietää vaurautta, työtä ja otetta maailman kehitykseen - aikanaan puhuttiin muun muassa Korean suhdanteesta. Paras verranto on listaus US&#39; n ja Kiinan sodista viimeiseltä 60 vuodelta. US on näin maailman sotinein valtio, jonka sodat käydään kaukana sen omilta rajoilta, toisten itsenäisten YK-jäsenmaiden alueilla &rdquo; -Ilkka Luoma.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>2</strong></p><p>... Toinen täydentävä taustakirjoitus tulevaan artikkeliin, jossa käsitellään aihetta, kun &rdquo;sota hivelee heikkoa itsetuntoa&rdquo; muuntuen &quot;<em>sota kiihottaa mieltä</em>&quot; ... viimeisen 60 vuoden aikana US on maailman sotinein valtio, ja jo tämä linkkijutussa mainittu on sotaa nimettyjä henkilöitä ja yhtiöitä vastaan. Millaisin todistein, vai onko tämäkin se kuuluisa poliittinen päätös, joka sotki pääministerimme <strong>Juha Sipilän</strong> pään, hänen ensin vaaliessa sata-varmoja näyttöjä?</p><p><strong>Yle: &rdquo; &hellip; Vastaus Venäjän yhä julkeampaan käytökseen&rdquo;</strong></p><p>~ <a href="https://yle.fi/uutiset/3-10148869">https://yle.fi/uutiset/3-10148869</a> -</p><p><em>Ote</em>: &rdquo; &hellip; Yhdysvaltain pakotelistalla jo 189 nimeä. <a href="https://edition.cnn.com/2018/04/06/politics/russia-sanctions-oligarchs/index.html" target="_blank">CNN:n mukaan</a></p><p>(siirryt toiseen palveluun)</p><p>Yhdysvaltain pakotteet ovat vastaus kansainvälisiin tapahtumiin, kuten Salisburyn hermomyrkkyiskuun sekä Venäjän mahdolliseen sekaantumiseen Yhdysvaltojen vuoden 2016 presidentinvaaleihin &hellip; &rdquo; -Yle toimittajat <strong>Saana Uosukainen</strong> ja <strong>Risto Mattila</strong>.</p><p>&nbsp;</p><p><em>Lisäkirjoitus Iltalehdestä</em>:</p><p>~ <a href="http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201804062200862044_ul.shtml">http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201804062200862044_ul.shtml</a> &ndash; IL-toimittaja <strong>Henri Koponen</strong></p><p>&nbsp;</p><p><em>Kommentti Iltalehden uutisointiin</em>:</p><p>&rdquo;Onko tämän US&#39; n julistama sota? Sota nimettyjä henkilöitä ja yrityksiä vastaan. Onko tämä järjestely, jolla pyritään lopulta pilkkomaan Venäjää, joka on lännenmiehen näkökulmasta liian suuri väestöönsä nähden?* Onko tämän sodanjulistuksen tarkoitus lyödä kiilaa Kiinan ja Venäjän väliin, koska nuo kaksi ovat pelottava suhdetoiminta lännenmiehelle, joka edustaa maailman väestöstä vain vajaata 20 prosenttia? Kiina (1,4/7,7) maailman suurimpana taloutena ja tuotantokoneena ja Venäjä (0,14/7,7) maailman suurimpana raaka-aineaittana ovat yhdessä liian ylivoimainen vastavoima, joka voi nujertaa amerikkalaisen (0,32/7,7) maailmanpoliisiroolin. &rdquo; -Ilkka Luoma</p><p>&nbsp;</p><p>...</p><p><strong>Erityishuomio IS-toimittaja Jan Hurrin näppäimistöltä</strong>:</p><p>~ <a href="https://www.is.fi/paakirjoitus/art-2000005632036.html">https://www.is.fi/paakirjoitus/art-2000005632036.html</a> -</p><p><em>Ote</em>: &rdquo; &hellip; Yhdysvaltain presidentti <strong>Donald Trump</strong> näyttää viimeaikaisten tullitempaustensa perusteella kansainvälisten kauppasuhteiden häiriköltä ja öykkärimäiseltä kauppasodan lietsojalta &hellip; Sitä hän omalla omituisella tavallaan onkin, sillä Yhdysvaltain ja Kiinan nyt jo toiselle nokituskierrokselle karkailevat tuontitullien korotukset ja vastakorotukset alkoivat Yhdysvaltain taannoisista teräs- ja alumiinitullien korotuksista &hellip; &rdquo; -IS</p><p><em>Kommentti IS/Taloussanomat-toimittaja Hurrin kirjoitukseen</em>:</p><p>&rdquo;.. Toimittaja Hurrilta asiateksti. Tosin se oleellisin jää huomaamatta, miksi toiset ovat parempia kauppamiehiä, ja miksi tässä kulutuspainotteisessa elämässä amerikkalaiset vapaaehtoisesti valitsevat kiinalaisia, saksalaisia ja japanilaisia tuotteita. Kyse on laadusta, brändistä ja hinnasta. Evoluutio suosii vahvempia ja parempia. Toisaalta US liittovaltio on lisännyt vuodesta toiseen jättimäistä velkaansa, ja kaupannut joukkovelkapapereitaan juuri Kiinalle (&gt;1000 mrd USD) ja Japanille (~1000 mrd USD). Tokihan US voi jättää velkansa ja korkonsa maksamatta &rdquo; -Ilkka Luoma</p><p>&nbsp;</p><p>&hellip;</p><p><strong>Entä nyt &ndash; kun jo varmistimia jo rasvaillaan?</strong></p><p>Trump peräänkuuluttaa tapaamista Venäjän presidentti <strong>Vladimir Putinin</strong> kanssa. Olisiko nyt kuitenkin niin, että Trump lataa kaikki &rdquo;tykit ja kiväärit sarjatulikiihdyttimineen&rdquo; neuvottelupöydälle, että hänelle olisi yliote synnyttämään kaikkien aikojen diilin &ndash; onhan Trump lopulta &rdquo;vain&rdquo; diilintekijä &ndash; ja nyt hän tarvitsee Venäjän kaverikseen, sillä Kiina on jo hänelle liian suuri ja vaikuttava &ndash; kaikkialla maailmassa, jopa omassa kotimaassaan Yhdysvalloissa &hellip; US liittovaltio on velkaa Kiinalle noin 1200 miljardia USD!</p><p>Jäämme odottamaan toukokuuta ja toivottavasti Trumpin henkivartijat osaavat työnsä &ndash; sillä tuo kaikkien aikojen diili pitää saada tehdyksi, muutoin tulee &rdquo;tupen rapinoista&rdquo; melkoinen taistelu maailman herrudesta.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Ilkka Luoma</p><p><em>Kansalaiskirjoittaja Helsingistä</em></p><p><a href="https://www.facebook.com/first.ilkka">https://www.facebook.com/first.ilkka</a></p><p><a href="https://ilkkaluoma.blogspot.fi/">https://ilkkaluoma.blogspot.fi</a></p><p>&nbsp;</p><p>US VU T <a href="https://keskustelu.suomi24.fi/t/15244173/kun-sota-hivelee-heikkoa-itsetuntoa">24</a> BL BL BL FB FB <a href="https://www.facebook.com/groups/tilannehuone/permalink/879426985600563/">FB</a> BLOG 166001</p><p>&nbsp;</p><p><strong>DOC</strong> sota_hivelee_07042018.doc &ndash; OpenOffice Writer</p><p><strong>PVM</strong> 07042018</p><p>&nbsp;</p><p>767_6677</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Sota on kokonaisuutena hallitsematon tapahtumaketju [1, jossa ennakoitavuus perustuu vain olemassa olevaan vastustajan paljolti vakoiltuun [2 tietoon kyvystä käydä sotaa. Tässä syy, miksi salaamme [3 lopulta paljon puolustus-/ hyökkäystahtoamme ja kykyjämme. Bluffi on tässä suuri tekijä!

Heräävä altavastaajana olo johtaa laajempaan sanailu- ja informaatiosotaan [4, johon nyt kylvetään itselle negatiiviskaupallisia tekijöitä, kun sanat, kilpailukyky ja todellinen tieto loppuvat. On jotenkin säilytettävä kasvonsa – myös lännessa.

 

Nyt on jo käynnissä sota nimettyjä henkilöitä ja yrityksiä vastaan – ottelussa itä-länsi, nimettynä tässä vaiheessa Yhdysvallat – Venäjä. Kiina seuraa tätä vierestä – valmistautuen USA' n aloittamaan kauppasotaan [5.

Lännenmiehen mediahuomioita, kun uutisoidaan tätä henkilö- ja yrityssotaa/ kauppasotaa kahden ja kolmen suurimman välillä ---

 

1

[HS] Helsingin Sanomat: Venäjä lupaa kostaa Yhdysvaltain pakotteet

~ https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005632069.html -

Ote: ” … Yhdysvallat julkisti perjantaina tiukimmat pakotteensa sitten vuoden 2014, kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan. USA:n Venäjä-politiikka kulkee nyt kaksilla rattailla ...

_ … ”Pakotteet koskevat niitä tahoja, jotka kieltäytyvät tanssimasta Washingtonin pillin mukaan”, uutistoimisto Tass siteeraa lähetystön lausuntoa … _ … US valtiovarainministeri Steven Mnuchin perusteli uusia pakotteita tiedotteessa sillä, että ”Venäjän hallitus suosii kohtuuttomasti oligarkkeja ja valtion eliittiä” ja ”on sekaantunut vahingolliseen toimintaan ympäri maailmaa, ... … ” -HS/mm. Jukka Huusko.

...

Välirepliikki Mtv:

~ https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/yhdysvalloilta-lisapakotteita-putinin-lahipiirille-joukossa-suuryritysten-johtoa/6848488#gs.7b8Ski4 -

Ote: ” … Yhdysvaltain valtiovarainministeriön mukaan pakotteiden syynä ei ole mikään yksittäinen tapahtuma, vaan Venäjän pahantahtoinen toiminta läntisten demokratioiden horjuttamiseksi* … ”

...

Kommentti HS uutisointiin:

”... USA' n toimet ovat sodanjulistuksia nimettyjä venäläisiä yksityishenkilöitä ja yrityksiä kohtaan. Toisaalta nämä syytetodisteeltaan paljolti tekaistut toimet ovat pelimerkkejä Trump & Putin pelipöytään, jolta erityisesti Trump koettaa tehdä diilien diilin. Trumpin ja US' n pahin uhka on näille ansaitusti Kiina. US' ssa vaikuttaa taustalla voimakas haukkaosasto, lähinnä sotateollisuuden ja maailmanpoliisiosaston suunnilta. Sota tietää vaurautta, työtä ja otetta maailman kehitykseen - aikanaan puhuttiin muun muassa Korean suhdanteesta. Paras verranto on listaus US' n ja Kiinan sodista viimeiseltä 60 vuodelta. US on näin maailman sotinein valtio, jonka sodat käydään kaukana sen omilta rajoilta, toisten itsenäisten YK-jäsenmaiden alueilla ” -Ilkka Luoma.

 

2

... Toinen täydentävä taustakirjoitus tulevaan artikkeliin, jossa käsitellään aihetta, kun ”sota hivelee heikkoa itsetuntoa” muuntuen "sota kiihottaa mieltä" ... viimeisen 60 vuoden aikana US on maailman sotinein valtio, ja jo tämä linkkijutussa mainittu on sotaa nimettyjä henkilöitä ja yhtiöitä vastaan. Millaisin todistein, vai onko tämäkin se kuuluisa poliittinen päätös, joka sotki pääministerimme Juha Sipilän pään, hänen ensin vaaliessa sata-varmoja näyttöjä?

Yle: ” … Vastaus Venäjän yhä julkeampaan käytökseen”

~ https://yle.fi/uutiset/3-10148869 -

Ote: ” … Yhdysvaltain pakotelistalla jo 189 nimeä. CNN:n mukaan

(siirryt toiseen palveluun)

Yhdysvaltain pakotteet ovat vastaus kansainvälisiin tapahtumiin, kuten Salisburyn hermomyrkkyiskuun sekä Venäjän mahdolliseen sekaantumiseen Yhdysvaltojen vuoden 2016 presidentinvaaleihin … ” -Yle toimittajat Saana Uosukainen ja Risto Mattila.

 

Lisäkirjoitus Iltalehdestä:

~ http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201804062200862044_ul.shtml – IL-toimittaja Henri Koponen

 

Kommentti Iltalehden uutisointiin:

”Onko tämän US' n julistama sota? Sota nimettyjä henkilöitä ja yrityksiä vastaan. Onko tämä järjestely, jolla pyritään lopulta pilkkomaan Venäjää, joka on lännenmiehen näkökulmasta liian suuri väestöönsä nähden?* Onko tämän sodanjulistuksen tarkoitus lyödä kiilaa Kiinan ja Venäjän väliin, koska nuo kaksi ovat pelottava suhdetoiminta lännenmiehelle, joka edustaa maailman väestöstä vain vajaata 20 prosenttia? Kiina (1,4/7,7) maailman suurimpana taloutena ja tuotantokoneena ja Venäjä (0,14/7,7) maailman suurimpana raaka-aineaittana ovat yhdessä liian ylivoimainen vastavoima, joka voi nujertaa amerikkalaisen (0,32/7,7) maailmanpoliisiroolin. ” -Ilkka Luoma

 

...

Erityishuomio IS-toimittaja Jan Hurrin näppäimistöltä:

~ https://www.is.fi/paakirjoitus/art-2000005632036.html -

Ote: ” … Yhdysvaltain presidentti Donald Trump näyttää viimeaikaisten tullitempaustensa perusteella kansainvälisten kauppasuhteiden häiriköltä ja öykkärimäiseltä kauppasodan lietsojalta … Sitä hän omalla omituisella tavallaan onkin, sillä Yhdysvaltain ja Kiinan nyt jo toiselle nokituskierrokselle karkailevat tuontitullien korotukset ja vastakorotukset alkoivat Yhdysvaltain taannoisista teräs- ja alumiinitullien korotuksista … ” -IS

Kommentti IS/Taloussanomat-toimittaja Hurrin kirjoitukseen:

”.. Toimittaja Hurrilta asiateksti. Tosin se oleellisin jää huomaamatta, miksi toiset ovat parempia kauppamiehiä, ja miksi tässä kulutuspainotteisessa elämässä amerikkalaiset vapaaehtoisesti valitsevat kiinalaisia, saksalaisia ja japanilaisia tuotteita. Kyse on laadusta, brändistä ja hinnasta. Evoluutio suosii vahvempia ja parempia. Toisaalta US liittovaltio on lisännyt vuodesta toiseen jättimäistä velkaansa, ja kaupannut joukkovelkapapereitaan juuri Kiinalle (>1000 mrd USD) ja Japanille (~1000 mrd USD). Tokihan US voi jättää velkansa ja korkonsa maksamatta ” -Ilkka Luoma

 

Entä nyt – kun jo varmistimia jo rasvaillaan?

Trump peräänkuuluttaa tapaamista Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Olisiko nyt kuitenkin niin, että Trump lataa kaikki ”tykit ja kiväärit sarjatulikiihdyttimineen” neuvottelupöydälle, että hänelle olisi yliote synnyttämään kaikkien aikojen diilin – onhan Trump lopulta ”vain” diilintekijä – ja nyt hän tarvitsee Venäjän kaverikseen, sillä Kiina on jo hänelle liian suuri ja vaikuttava – kaikkialla maailmassa, jopa omassa kotimaassaan Yhdysvalloissa … US liittovaltio on velkaa Kiinalle noin 1200 miljardia USD!

Jäämme odottamaan toukokuuta ja toivottavasti Trumpin henkivartijat osaavat työnsä – sillä tuo kaikkien aikojen diili pitää saada tehdyksi, muutoin tulee ”tupen rapinoista” melkoinen taistelu maailman herrudesta.

 

 

Ilkka Luoma

Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

https://www.facebook.com/first.ilkka

https://ilkkaluoma.blogspot.fi

 

US VU T 24 BL BL BL FB FB FB BLOG 166001

 

DOC sota_hivelee_07042018.doc – OpenOffice Writer

PVM 07042018

 

767_6677

]]>
29 http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253458-kun-sota-hivelee-heikkoa-itsetuntoa#comments Kauppasota Maailmankauppa Protektionismi Sodan uhka Tullimuuri Sat, 07 Apr 2018 08:39:44 +0000 Ilkka Luoma http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/253458-kun-sota-hivelee-heikkoa-itsetuntoa